Ohjeita ja tietoa harjoittelijalle

Tällä sivulla olevat ohjeet koskevat Diakin kaikkien koulutusten opiskelijoita. Ohjeet etenevät harjoittelun vaiheiden mukaan.

Tutustu ohjeisiin jo harjoittelua suunnitellessasi!

Ennen harjoittelua

Varaa harjoittelupaikka ja ole yhteydessä sinne

 • Varaa harjoittelupaikkasi harjoittelusta vastaavan opettajan ohjeiden mukaan. Paikan valinnassa kannattaa pohtia, millaisia taitoja haluat kartuttaa harjoittelusi aikana, miten henkilökohtainen opintosuunnitelmasi etenee ja millaisista paikoista sinulla on jo kokemusta.
 • Ole yhteydessä harjoittelupaikkaan hyvissä ajoin: kerro itsestäsi, osaamisestasi ja oppimistavoitteistasi, ja kysy harjoittelupaikan tavoitteista. Valmistaudu siihen, että harjoittelupaikan edustaja haluaa haastatella sinua ennen paikan varmistumista.

Tutustu ohjeisiin, tarkista rokotukset ja tilaa rikostaustaote

 • Tutustu harjoittelua koskeviin alakohtaisiin ohjeisiin, harjoittelupolkuun ja muihin dokumentteihin. Löydät ne tämän sivun alasivuilta.
 • Tarkista, että sinulla on kaikki harjoittelupaikan vaatimat rokotukset. Lue lisää rokotuksista Terveyspalvelut-sivulta.
 • Jos työskentelet harjoittelussa alaikäisten kanssa, tilaa Oikeushallinnon asiointipalvelusta rikostaustaote ja toimita se opintotoimistoon ennen harjoittelun alkamista. Tilaa ote, kun paikka on varmistunut. Rikostaustaote tarvitsee esittää opintotoimistolle opintojen aikana vain kerran, mutta harjoittelupaikat saattavat pyytää sitä jokaisessa harjoittelussa erikseen. Ote on voimassa 6 kuukautta, ja se on maksuton. Lisätietoja saat Oikeusrekisterikeskuksen sivuilta.

Harjoittelun aluksi

Ota mukaasi tarvittavat työvälineet ja lomakkeet

 • Ota harjoittelupaikkaan mukaan tarvittavat työvälineet ja dokumentit: nimineula tai kuvakortti, työkengät, mahdolliset työvaatteet, arviointilomake ja tuntiseurantalomake, jotka voit ladata Lomakkeet-sivulta,sekä mahdollinen rikostaustaote.

Aseta oppimistavoitteet ja tee suunnitelma

 • Aseta harjoittelullesi henkilökohtaiset oppimistavoitteet yhdessä ohjaajan kanssa ensimmäisen viikon aikana. Huomioi tavoitteissa harjoitteluun liittyvä opintokokonaisuus sekä harjoittelupaikan tavoitteet. Kirjaa tavoitteet arviointilomakkeeseen, jonka löydät Lomakkeet-sivulta. Kirjoita lomakkeeseen myös omat tietosi ja harjoittelupaikan tiedot.
 • Toimita oppimistavoitteesi ohjaavalle opettajalle: palauta arviointilomake Moodlen palautuskansioon ensimmäisen viikon aikana. Tarvittaessa voit tarkentaa tavoitteitasi harjoittelujakson edetessä yhteistyössä ohjaavan opettajan ja harjoittelun ohjaajan kanssa.
 • Laadi myös harjoittelusuunnitelma yhdessä ohjaajan kanssa. Suunnitelma auttaa sinua seuraamaan, että harjoittelun sisällöt tukevat oppimistasi ja tavoitteitasi.
 • Kerro harjoittelun ohjaajalle jo nyt mahdollisista harjoitteluajan tehtävistä ja niihin varattavasta ajasta.

Ota selvää ohjeista ja sitoumuksista

 • Allekirjoita vaitiolositoumus, jos harjoittelupaikka sitä edellyttää. Muista joka tapauksessa vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuus koskee myös sosiaalisen median käyttöä.
 • Noudata työyhteisön toimintaperiaatteita ja työskentele oppimistavoitteidesi suuntaisesti. Ota selvää myös harjoittelupaikan työsuojeluohjeista.

Harjoittelun aikana

Harjoittele tavoitteellisesti

 • Kirjaa kaikki tehdyt tunnit tuntiseurantalomakkeeseen, jonka löydät Lomakkeet-sivulta. Katso ohjeet tuntien merkitsemiseen lomakkeesta.
 • Suuntaa kohti tavoitteitasi ja etsi sinulle sopivaa tapaa harjoitella. Harjoitteleminen on sekä uuden oppimista että jo opitun soveltamista.
 • Keskitä aikasi ja energiasi harjoitteluun ja siihen liittyviin oppimistehtäviin. Jotta saat harjoittelusta mahdollisimman paljon irti, sen aikana ei kannata tehdä muita töitä tai opintoja.

Tee oppimistehtävät ja sovi uusintatenttien aikatauluista

 • Tee harjoitteluun liittyvät oppimistehtävät ajallaan. Jos tehtäviin kuuluu oppimispäiväkirja, kirjoita sitä säännöllisesti.
 • Jos sinulla on harjoittelun aikana uusintatenttejä, sovita ne työvuoroihisi ohjaajasi kanssa. Jos sinulla on muita opintosuorituksia, sovi niiden aiheuttamien poissaolotuntien korvaamisesta ohjaajasi kanssa.

Ole aktiivinen ja pyydä ohjausta

 • Kerää aktiivisesti tietoa ja kysy avoimesti. Tutustu myös työyhteisöön, toimintatapoihin, arkisiin käytäntöihin ja tiloihin
 • lmaise ohjaajallesi alusta alkaen tarpeesi perehdytykseen ja ohjaukseen, jos et koe saavasi niitä riittävästi. Kerro myös, millaista ohjausta kaipaat.
 • lmoita sairaus- tai muista pakollisista poissaoloista aina sekä harjoittelun ohjaajalle ja ohjaavalle opettajalle. Poissaolot merkitään harjoittelupaikan työvuorolistaan normaalisti. Jos sairaus pitkittyy, ota yhteyttä myös opinto-ohjaajaan. Neuvottele poissaolojen korvaamisesta ohjaavan opettajan kanssa.
 • Muista, että asenne ratkaisee! Pidä kiinni sovituista aikatauluista ja töistä, ja ole oma-aloitteinen. Jokin vähemmän tärkeältä tuntuva tehtävä saattaa myöhemmin osoittautua hyödylliseksi kokemukseksi.

Ongelmatilanne? Ota yhteyttä Diakiin

 • Jos harjoittelussa tulee ongelmatilanteita, havaitset puutteita esimerkiksi ohjauksessa tai huomaat, että harjoitteluympäristö ei tue sinua oppimistavoitteidesi saavuttamisessa, ota rohkeasti yhteyttä ohjaavaan opettajaan.
 • Jos harjoittelussa tulee esille riski harjoittelujakson keskeytykselle tai hylkäämiselle, on tärkeää, että harjoittelupaikan ohjaaja sekä opiskelija ovat yhteydessä harjoittelua ohjaavaan lehtoriin.
  • Harjoittelujakso keskeytetään välittömästi, jos opiskelijan toiminta vaarantaa harjoitteluympäristön turvallisuutta.
  • Harjoiteluun liittyvistä poikkeavista tilanteista raportoidaan Incy-järjestelmään.
 • Oppilaitoksesi on vakuuttanut sinut tapaturman varalta. Jos harjoittelupaikassasi sinulle sattuu, tee tapaturmailmoitus opiskelupaikkaasi. Löydät tarkemmat tiedot vakuutuksesta Opiskelijan vakuutusturva -sivulta.

Toimintaohje sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijalle verialtistustilanteissa

 • Toimi tilannetta vaativan ensiavun mukaisesti.
 • Ilmoita tapaturmasta välittömästi lähimmälle esimiehelle/ohjaajalle. Selvitetään tartuntariskin mahdollisuus yhdessä ohjaavan henkilökunnan kanssa.
 • Ota yhteys potilaan/asiakkaan hoidosta vastaavaan lääkäriin riskiarvion tekemiseksi. Mahdollinen lääkitys ja rokottaminen käynnistyvät lääkärin tekemän riskiarvion perusteella.
 • Jos harjoittelupaikassa ei ole ns. vastuulääkäriä, ohjataan opiskelija virka-aikana lähimmälle terveysasemalle ja virka-ajan jälkeen päivystyspoliklinikoille asuinaluejaon mukaisesti.
 • Veritapaturmille altistuneista otetaan aina verinäyte lääkärin tekemän riskiarvion perusteella terveysaseman laboratoriossa tai päivystyspoliklinikalla.
 • Tee tapaturmailmoitus opiskelupaikkaasi. Katso tarkemmat tiedot Opiskelijan vakuutusturva -sivulta.
 • Tee Incy-ilmoitus. Opiskelija täyttää tarvittaessa yhdessä harjoittelupaikan ja ohjaavan lehtorin kanssa Incy-ilmoituksen. Kirjaudu Incyyn Diakin tunnuksilla ja täytä Harjoittelun ongelmatilanne -lomake.
 • Ota yhteys oman kampuksesi opiskelijaterveydenhuoltoon
 • Jos tarvitset harjoittelun ongelmatilanteissa lisätukea, ota yhteyttä ohjaavaan opettajaan tai opiskeluhyvinvointiryhmään.

Harjoittelun lopuksi

Arvioi osaamistasi

 • Tee itsearviointi. Pohdi rehellisesti omaa osaamistasi, ja tunnista vahvuuksiasi ja kehittymishaasteitasi. Joissain koulutuksissa itsearviointi on kirjallinen, ja joissain se järjestetään esimerkiksi ryhmäkeskusteluna. Jos arviointi on kirjallinen, kirjaa arvio oman alasi arviointilomakkeeseen yhdessä ohjaajasi kanssa.
 • Osallistu loppuarviointiin, johon osallistuvat lisäksesi harjoittelun ohjaaja ja ohjaava opettaja. Arvioinnin apuna käytetään alakohtaisia arviointilomakkeita.
 • Osallistu myös reflektioseminaariin, jossa pääset arvioimaan ammatillista kehittymistäsi.

Täytä ja palauta lomakkeet

 • Viimeisen harjoittelupäiväsi lopuksi laske tekemäsi harjoittelutunnit yhteen ja merkitse luku tuntiseurantalomakkeeseen. Pyydä lomakkeeseen myös ohjaajan tai vastaavan sairaanhoitajan allekirjoitus. Ota lomakkeesta kopio ja jätä se harjoittelupaikkaan.
 • Tarkista, että arviointilomakkeessa on kaikkien osapuolten allekirjoitukset.
 • Palauta tuntiseurantalomake ja arviointilomake ohjaavalle opettajallesi heti harjoittelun päätyttyä. Näin saat harjoitteluun liittyvät opintopisteet opintorekisteriisi mahdollisimman pian.

Anna palautetta ja onnittele itseäsi

 • Anna palautetta ohjaavalle opettajalle, harjoittelun ohjaajalle ja harjoittelutyöyhteisölle saamastasi ohjauksesta.
 • Onnittele itseäsi hyvästä työstä ja harjoittelun suorittamisesta!

Harjoittelun arviointi

Diakissa opiskelijan osaamista arvioidaan suhteessa opintojen alku-, keski- ja loppuvaiheen osaamistavoitteisiin. Arvioinnissa huomioidaan myös koulutuksen  osaamisvaatimukset eli kompetenssit. Lisätietoa arvioinnista löydät Arviointi-sivulta.

Harjoittelujen arvioinnnissa huomioidaan opiskeluvaiheen osaamistavoitteet ja koulutuksen osaamisvaatimukset. Lisäksi harjoittelujen arvioinnissa huomioidaan opiskelijan omat tavoitteet harjoittelujaksolle. Tässä otetaan huomioon sekä opetussuunnitelmasta nousevat tavoitteet että henkilökohtaiset tavoitteet.

Jos harjoittelijan omat tavoitteet tai koulutukselle asetetut osaamisvaatimukset eivät täyty, on riski harjoittelun hylkäämiselle. Silloin on tärkeää, että harjoittelupaikan ohjaaja sekä opiskelija ovat yhteydessä harjoittelua ohjaavaan lehtoriin.

On tärkeä pohtia yhdessä, mistä mahdollinen riski harjoittelun hylkäämiseen johtuu sekä miten asiassa edetään. Harjoittelu voi jatkua, mikäli harjoittelun jatkumiselle on edellytykset ja opiskelija noudattaa yhdessä laadittua suunnitelmaa.

Harjoittelujakso keskeytetään välittömästi, jos opiskelijan toiminta vaarantaa harjoitteluympäristön turvallisuutta.

Harjoittelujakso hylätään, jos yksi tai useampi alla mainituista kriteereistä täyttyy:

 • epäeettinen toiminta
 • potilas-/asiakasturvallisuutta vaarantava toiminta
 • uhkaava, epäasiallinen tai turvallisuutta vaarantava käyttäytyminen
 • olennaiset puutteet opiskeluvaiheen mukaisissa tiedoissa ja taidoissa
 • opiskelija ei ota minkäänlaista vastuuta toiminnastaan tai oppimisestaan
 • sitoutumattomuus hoito-/asiakassuhteisiin
 • motivaation ja oma-aloitteisuuden puuttuminen
 • yhteistyötaitojen puute
 • opiskelija ei ilmoita poissaoloistaan tai niihin ei ole pätevää syytä, opiskelija ei noudata työaikoja

Harjoiteluun liittyvistä poikkeavista tilanteista raportoidaan Incy-järjestelmään, ja niistä järjestetään erillinen kuulemistilaisuus.