Harjoittelu tulkki (AMK) -koulutuksissa

Tämän sivun ohjeet koskevat seuraavien koulutusten opiskelijoita:

Kuten kaikilla aloilla, myös tulkki (AMK) -koulutuksissa harjoittelu on ohjattua ammattitaitoa edistävää opiskelua. Harjoittelussa tutustut tulkin työhön ja työympäristöihin sekä kartutat asiakastyön taitojasi. Samalla ymmärryksesi tulkin työstä ja roolista syvenee.

Harjoitteluita on molemmissa tulkki (AMK) -koulutuksissa yhteensä viisi. Harjoittelut voivat sisältää esimerkiksi tulkin työn seuraamista ja tulkkausta. Harjoittelun sisältöihin ja tavoitteisiin niihin vaikuttavat opintojakson tavoitteet ja harjoittelun sisällöt sekä opiskelijan ammatillisen kasvun vaihe.

Jokaisen harjoittelun tavoitteet määritellään erikseen. Tärkeää on yhteistoiminta opiskelijan ja työelämän ammattilaisen eli ohjaajan välillä. Parhaimmillaan kumpikin oppii uutta!

Tutustu harjoittelun eri vaiheisiin ja ohjauskäytänteisiin kaikille opiskelijoille tarkoitetulla infosivulla.


Harjoittelupolut

Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus -koulutuksessa harjoittelut sijoittuvat 3., 4., 5., 6. ja 8. lukukaudelle.

Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus -koulutuksessa harjoittelut sijoittuvat 4., 6., 7. ja 8. lukukaudelle.

Tulkki (AMK), asioimistulkkaus -koulutuksessa harjoittelut sijoittuvat 2., 3., 4., 6. ja 7. lukukaudelle.

Harjoittelupolusta näet kaikki opintoihisi kuuluvat harjoittelut yhdellä silmäyksellä. Tutustu koulutuskohtaisiin harjoittelupolkuihin (PDF):


Sopimukset ja lomakkeet

Etsitkö harjoittelusopimus-dokumenttia tai harjoittelun arviointilomaketta? Siirry Lomakkeet-sivulle!