Harjoittelu terveysalalla

Tämän sivun ohjeet koskevat seuraavien koulutusten opiskelijoita:

Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö -koulutuksen opiskelija, tutustu lisäksi kirkollisten harjoitteluiden ohjeisiin.

Terveysalan harjoitteluympäristöt

Terveysalalla voi harjoitella moninaisissa ympäristöissä. Voit suorittaa harjoittelusi esimerkiksi

 • terveysasemalla
 • alue- ja keskussairaalassa
 • yliopistollisissa sairaalassa
 • palvelutalossa
 • yksityisen tai kolmannen sektorin tuottamissa terveyspalveluissa
 • seurakunnassa tai järjestössä.

Harjoitteluiden aikana sinulla on mahdollisuus syventää osaamistasi ja kehittää valmiuksiasi terveydenhuollon ammattilaisena. Harjoittelun aikana pääset kiinni alan työelämään ja ammatillinen kasvusi vahvistuu autenttisessa toimintaympäristössä.

Terveysalan opinnoissa on harjoittelujaksoja jokaisella lukukaudella, ja niiden tavoitteet määritellään aina erikseen. Harjoittelun tavoitteisiin vaikuttavat opintojakson tavoitteet ja harjoittelun sisällöt sekä opiskelijan ammatillisen kasvun vaihe.

Tutustu harjoittelun eri vaiheisiin ja ohjauskäytänteisiin kaikille opiskelijoille tarkoitetulla infosivulla.

Terveysalan työharjoittelu on mahdollista suorittaa myös moduulimaisena harjoitteluna. Moduuliharjoittelussa opiskelijat toimivat tiiminä hoitaen ennalta sovittuja potilaita. Ohjaaja ohjaa koko tiimiä huolehtien samalla perusturvallisuudesta.

Moduuliharjoittelussa vahvistuu itseohjautuvuus, päätöksenteko, asiakaslähtöisyys, potilaalta oppiminen, vertaisoppiminen ja -opettaminen sekä vertaisarviointitaidot.

Voit tutustua tarkemmin moduuliharjoittelumalliiin alla olevan videon avulla.


Harjoitteluiden pituus ja harjoittelupolut

Diakin terveysalan koulutuksissa harjoittelujen laajuudet ovat 5–15 opintopistettä. Keskimäärin harjoittelujen pituus vaihtelee 4 ja 11 viikon välillä.

Harjoittelupolusta näet kaikki opintoihisi kuuluvat harjoittelut yhdellä silmäyksellä. Diakin opiskelijat ja henkilökunta voivat tutustua terveysalan harjoittelupolkuihin Microsoft Teamsissa:

Sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksessa pakollisten kliinisten harjoitteluiden tulee toteutua seuraavilla hoitotyön aloilla:

 • kotisairaanhoito
 • sisätautien hoitotyö
 • kirurginen hoitotyö
 • mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö
 • lasten-, nuorten ja perheiden hoitotyö
 • vanhusten hoitotyö
 • äitiyshuolto (liitetty Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö -opintoihin)

Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö -koulutuksen opiskelijat suorittavat sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksen pakollisten kliinisten harjoitteluiden lisäksi harjoittelun Suomen ev.lut. kirkon seurakunnan tai seurakuntayhtymän diakoniatyössä.

 Terveydenhoitaja (AMK) -koulutuksessa pakollisten kliinisten harjoitteluiden tulee toteutua seuraavilla hoitotyön aloilla sairaanhoitajatutkintoon liittyvien pakollisten alojen lisäksi:

 • äitiyshuollon hoitotyö; synnytyssali
 • äitiysneuvolan terveydenhoitotyö
 • lastenneuvolan terveydenhoitotyö
 • koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitotyö
 • työikäisen ja työterveyshuollon terveydenhoitotyö
 • avosairaanhoito ja/tai terveysneuvonta

Lomakkeet

Arviointilomakkeet

Etsitkö harjoittelun arviointilomaketta? Siirry Lomakkeet-sivulle!

Voit hyödyntää lisäksi terveysalan osaamisvaatimuksia, jotka on linkitetty Arviointi-sivun alalaitaan.


Laskutuslomakkeet

Opiskelijan harjoittelusta maksetaan harjoittelupaikkaan ohjauspalkkiota sopimusten mukaisesti. Ohjauspalkkio laskutetaan erillisellä lomakkeella.

Siirry Lomakkeet-sivulle, valitse laskutuslomakkeista harjoittelupaikassasi käytössä oleva lomake ja vie se mukanasi harjoittelupaikkaan, jos niin on sovittu.