Siirry sisältöön

Harjoittelu työsuhteessa

Jos haluat, voit suorittaa harjoittelun palkallisena työsuhteessa esimerkiksi sijaisuuden muodossa. Edellytyksenä tällöin on, että harjoittelulle asetetut oppimistavoitteet on mahdollista saavuttaa harjoittelupaikassa.

Harjoittelu on tarkoitus suorittaa pääsääntöisesti lukukausien aikana, mutta erikseen sovittaessa sen voi suorittaa myös niiden ulkopuolella.

Samaa palkallista työsuhdetta ei voi käyttää monta kertaa eri opintokokonaisuuksien harjoittelupaikkana, ellei työpaikka tarjoa toisessa harjoittelussa erilaisia, uuden harjoittelun tavoitteita täyttäviä oppimismahdollisuuksia.

Diak ei maksa ohjauspalkkiota tai muita kulukorvauksia ylläpitäjälle.

Jos haluaisit suorittaa harjoittelun työsuhteessa, neuvottele asiasta työnantajan kanssa. Tutustu sen jälkeen alla oleviin ohjeisiin ja ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi.

Harjoittelu työsuhteessa lukukauden aikana

Jos haluat suorittaa harjoittelun työsuhteessa lukukauden aikana, varmista ensin, että seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Työnantajan tarjoamat oppimismahdollisuudet vastaavat tavoitteita, jotka opintokokonaisuuden harjoittelulle on asetettu.
 • Harjoittelu on mahdollista suorittaa opintokokonaisuuden harjoitteluajankohtana.
 • Saat työpaikasta nimetyn ohjaajan, jolla on vähintään opistotasoinen koulutus omalta alaltasi ja joka sitoutuu ohjaukseen.
 • Sinulla on myös nimetty ohjaava opettaja, joka vastaa harjoittelun suunnittelusta sekä ohjauksesta ennen harjoittelua ja sen jälkeen.
 • Saat harjoittelun aikana ohjaavaa arviointia työpaikassa nimetyltä ohjaajalta sekä kirjallisen arvioinnin oppimistavoitteiden saavuttamisesta harjoittelujakson päättyessä.
 • Sinulla on voimassa oleva kirjallinen työsopimus tulevaan harjoittelupaikkaan.
 • Harjoittelusta tehdään lisäksi etukäteen kirjallinen sopimus (”sopimus harjoittelusta työsuhteessa”), jossa määritellään harjoittelijan, ohjaajan ja ohjaavan opettajan vastuut. Sopimus pitää tehdä viimeistään kuukautta ennen harjoittelun alkua. Löydät sopimuksen Lomakkeet-sivulta. Poikkeuksena joistakin terveysalan työsuhteessa tapahtuvista harjoitteluista sopimusta ei tarvitse tehdä, mikäli työsuhteiden reunaehdoista on sovittu erikseen harjoitteluorganisaation kanssa. Varmista tämä työpaikan ja ohjaavan lehtorin kanssa.
 • Mikäli harjoittelu toteutuu kesäaikana, tee harjoittelusopimus (”kesäharjoittelusopimus”) ohjaavan opettajan kanssa.

Jos suoritat harjoittelun lukukauden aikana ja nostat opintotukea, ilmoita opintotukeen vaikuttavista muutoksista Kelalle itse.

Mikäli opiskelijaa pyydetään lyhyeen työsuhteeseen (viikko tai alle) harjoittelupaikkaansa harjoittelun aikana opiskelijan tulee sopia tästä etukäteen opettajansa kanssa. Näissä tilanteissa sopimusta työsuhteessa tapahtuvasta harjoittelusta ei tarvitse tehdä, mutta opiskelijalla tulee olla opettajaohjaajan lisäksi ohjaaja työpaikalta sekä opiskelijan vakuutuksista vastaa näiden päivien osalta työnantaja. Työsuhteessa tehdyistä päivistä ei makseta harjoittelukorvausta ja ne tulee merkitä tuntiseurantalomakkeeseen.


Harjoittelu työsuhteessa lukukauden ulkopuolella

Jos haluat suorittaa harjoittelun työsuhteessa muulloin kuin lukukauden aikana, varmista ensin, että seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Sinulla on voimassa oleva kirjallinen työsopimus tulevaan harjoittelupaikkaan.
 • Työpaikkasi tarjoamat oppimismahdollisuudet vastaavat tavoitteita, jotka opintokokonaisuuden harjoittelulle on asetettu.
 • Saat työpaikasta nimetyn ohjaajan, jolla on vähintään opistotasoinen koulutus ja joka sitoutuu harjoittelun ohjaukseen.
 • Sinulla on myös nimetty ohjaava opettaja, joka vastaa harjoittelun suunnittelusta sekä ohjauksesta ennen harjoittelua ja sen jälkeen.
 • Saat harjoittelun aikana nimetyltä ohjaajalta ohjaavaa arviointia työpaikalla sekä kirjallisen arvioinnin oppimistavoitteiden saavuttamisesta harjoittelujakson päättyessä.

Harjoittelusta tehdään etukäteen suunnitelma opiskelijan, opintokokonaisuusvastaavan, harjoittelusta vastaavan opettajan ja opinto-ohjaajan yhteistyönä. Ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi suunnitelman tekemiseksi. Harjoittelusuunnitelma kirjataan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan.

Lisäksi harjoittelusta tehdään kirjallinen sopimus, jossa vastuut määritellään. Löydät sopimuksen Lomakkeet-sivulta. Poikkeuksena joistakin terveysalan työsuhteessa tapahtuvista harjoitteluista sopimusta ei tarvitse tehdä, koska työsuhteiden reunaehdoista on sovittu erikseen harjoitteluorganisaation kanssa.

Varsinaisen harjoittelun lisäksi tehtävänäsi on suorittaa muut harjoitteluun liittyvät tehtävät. Nämä tehtävät määritellään suunnitelmassa.