Valintakokeet, humanistinen ja kasvatusala

Tällä sivulla esitellyt valintakokeet koskevat tutkintoja

  • tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus
  • tulkki (AMK), asioimistulkkaus.

Valintakoeaikataulu

Helsinki

tulkki (AMK), asioimistulkkaus 30.5.2018


Turku

tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus 6.–7.6.2018


Valintakoeyhteistyö

Viittomakielen ja tulkkauksen koulutuksen osalta ammattikorkeakoulut (Diak ja Humak) eivät tee valintakoeyhteistyötä eli etukäteistehtävät ja valintakokeet ovat ammattikorkeakoulukohtaisia.


Valintakoe, viittomakieli ja tulkkaus

Viittomakielen ja tulkkauksen valintakokeeseen kutsutaan hakukelpoiset hakijat, jotka ovat suorittaneet etukäteistehtävän hyväksytysti.

Valintakoe muodostuu muun muassa suomen kielen tehtävistä, muistitesteistä, viittomakielen omaksumiskykyä kartoittavista tehtävistä, haastatteluista ja soveltuvuutta arvioivista osioista. Kokeen avulla selvitetään monipuolisesti hakijan soveltuvuutta ja motivaatiota alalle.

Hakijan tulee saada valintakokeesta (max 100 p) vähintään 35 pistettä tullakseen valituksi.

Viittomakielen ja tulkkauksen etukäteistehtävä

Etukäteistehtävä on karsiva eli se on suoritettava hyväksytysti. Etukäteistehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Valintakokeisiin kutsutaan kaikki ne hakukelpoiset hakijat, jotka ovat palauttaneet etukäteistehtävän 18.4.2018 klo 16.00 mennessä ja suorittaneet sen hyväksytysti. Huom. palautukselle on annettu lisäaikaa 18.4.2018 klo 16 saakka.

Luethan ohjeistuksen tarkkaan ja palauta myös vaadittavat liitteet. Etukäteistehtävä liitteineen palautetaan sähköisesti Lyyti-palveluun 18.4.2018 klo 16 mennessä.

Vain määräaikana palautetun ja hyväksytyn etukäteistehtävän suorittanut hakukelpoinen hakija kutsutaan valintakokeeseen.

Jos haet tulkki (AMK) -koulutukseen sekä Diakiin että Humakiin, teet etukäteistehtävän kumpaankin ammattikorkeakouluun erikseen ja osallistut kummankin oppilaitoksen omaan viittomakielen tulkkauksen valintakokeeseen.


Valintakoe, asioimistulkkaus

Asioimistulkkauksen valintakokeeseen kutsutaan vain sellaiset hakukelpoiset hakijat, jotka ovat 28.3.2018 klo 15.00 mennessä toimittaneet Diakin hakijapalveluihin todistuksen vaadittavasta suomen kielen taitotasosta.

Lue lisää suomen kielen taidon todistamisesta Opintopolku-palvelusta.

Asioimistulkkauksen koulutuksen valintakoe muodostuu muun muassa suomen kielen tehtävistä, toisen työkielen tehtävistä, kielen omaksumiskykyä kartoittavista tehtävistä, muistitesteistä, ryhmätehtävästä sekä opiskelu-, työskentely- ja sosiaalisia valmiuksia mittaavista osioista.

Valintakokeesta on saatava vähintään 35 pistettä, ja kokeen jokainen osa on suoritettava hyväksyttävästi. Maksimipistemäärä on 100 pistettä.


Esteettömyys ja erityisjärjestelypyynnöt

Lue esteettömyydestä ja erityisjärjestelyistä valintakokeiden yläsivulta.