Valintakokeet, humanistinen ja kasvatusala

Sivu päivitetään ennen korkeakoulujen kevään 2019 toista hakuaikaa.

Tällä sivulla esitellyt valintakokeet koskevat seuraavia tutkintoja

  • tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
  • tulkki (AMK), asioimistulkkaus.

Valintakoeaikataulu

Helsingin-kampus

  • tulkki (AMK), asioimistulkkaus (monikampustoteutus) 6.6.2019
  • lisähaku: tulkki (AMK), asioimistulkkaus (monikampustoteutus) 9.8.2019

Turun-kampus

  • tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus 4.–5.6.2019

Valintakoeyhteistyö

Diak ei tee valintakoeyhteistyötä tulkkikoulutusten osalta.

Mikäli haet tulkkikoulutukseen sekä Diakiin että Humakiin, tee kummankin ammattikorkeakoulun oma etukäteistehtävä ja osallistu ammattikorkeakoulukohtaisiin valintakokeisiin.


Valintakoe, viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus

Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen valintakokeeseen kutsutaan ne hakukelpoiset hakijat, jotka ovat suorittaneet etukäteistehtävän hyväksytysti.

Taustatietolomake ja etukäteistehtävä palautetaan Lyyti-järjestelmään 10.4.2019 klo 15 mennessä. Tallenna Lyytiin myös kopiot tutkintotodistuksistasi. Jos olet valmistumassa keväällä eikä sinulla ole vielä tutkintotodistusta, voit tallentaa vapaamuotoisen selvityksen kesken olevista opinnoista. Huom. valokuvan ja yhteishakulomakkeen liittäminen ei ole pakollista.

Jos et saa täytettyä taustatietolomaketta ja etukäteistehtävää sähköisesti, voit kirjoittaa vastauksesi tekstinkäsittelyohjelmalla (esim. Word), tallentaa sen PDF-muotoon ja palauttaa Lyytiin.

Tutustuthan vielä myös humanistisen ja kasvatusalan terveydentilavaatimuksiin Valintaperusteet-sivulla.

Valintakoe muodostuu muun muassa suomen kielen tehtävistä, muistitesteistä, viittomakielen omaksumiskykyä kartoittavista tehtävistä, haastatteluista ja soveltuvuutta arvioivista osioista. Kokeen avulla selvitetään monipuolisesti hakijan soveltuvuutta ja motivaatiota alalle.

Valintakokeesta on saatava vähintään 35 pistettä, ja kokeen jokainen osa on suoritettava hyväksyttävästi. Maksimipistemäärä on 100 pistettä.


Valintakoe, asioimistulkkaus

Asioimistulkkauksen valintakokeeseen kutsutaan sellaiset hakukelpoiset hakijat, jotka toimittavat määräajassa hakijapalveluihin todistuksen vaadittavasta suomen kielen taitotasosta.

Lue lisää suomen kielen taidon todistamisesta asioimistulkkauksen koulutuksen sivulta.

Asioimistulkkauksen koulutuksen valintakoe muodostuu muun muassa suomen kielen tehtävistä, toisen työkielen tehtävistä, kielen omaksumiskykyä kartoittavista tehtävistä, muistitesteistä, ryhmätehtävästä sekä opiskelu-, työskentely- ja sosiaalisia valmiuksia mittaavista osioista.

Valintakokeesta on saatava vähintään 35 pistettä, ja kokeen jokainen osa on suoritettava hyväksyttävästi. Maksimipistemäärä on 100 pistettä.


Esteettömyys ja erityisjärjestelypyynnöt

Lue esteettömyydestä ja erityisjärjestelyistä valintakokeiden yläsivulta.