Siirry sisältöön

”Tulkin kädessä on ihmisen kohtalo”

Rouaa Al-Thaher työskenteli yhdeksän vuotta tulkkina ennen kuin lähti Diakiin suorittamaan asioimistulkin ammattikorkeakoulututkintoa. Hän on huolestunut asioimistulkkauksen vaihtelevasta tasosta Suomessa ja aikoo opintojensa kautta vaikuttaa siihen, että asioimistulkin nimikkeen käyttö suojataan.

Rouaa Al-Thaher ehti työskennellä yhdeksän vuotta tulkkina ennen kuin pyrki Diakiin suorittamaan asioimistulkin ammattikorkeakoulututkintoa.

– Opinnot ovat olleet suunnitelmissa jo monta vuotta, mutta aina oli jotain muuta tekemistä esteenä. Vuonna 2022 sitten päätin vihdoin hakea Diakiin. Olen iloinen, että pääsin mukaan myös oikeustulkkausta opiskelemaan.

Rouaa aloitti opinnot vuoden 2022 syksyllä. Sen jälkeen ne ovatkin edenneet vauhdikkaasti. Kolme ja puolivuotiseksi tarkoitetusta tutkinnosta hän on suorittanut monimuoto-opintoina jo 100 opintopistettä.

– Opinnot ovat olleet todella ihania kaikin puolin. Olen tyytyväinen omiin arvosanoihini. Samoin opettajat ovat aivan loistavia. Heidän kanssaan pystyy vaikka vähän jankkaamaan, jos tulee tulkintaerimielisyyksiä. On hienoa, että opettajat tunnustavat, jos heille sattuu jokin virhe.

Opiskeltavia aineita ovat esimerkiksi tulkin etiikka, tulkkaus, kääntäminen ja yrittäjyys. Kaikki kurssilla opiskelevat hallitsevat tulkkauskielensä äidinkielen tasoisesti. Kurssikavereista löytyy venäjän, arabian, kiinan, turkin, ukrainan, somalin ja kurdin puhujia.

– Ryhmähenki meidän luokassa on aivan mahtava. Olemme kaikki toivoneet, että olisi enemmän lähipäiviä.

Rouaa kiittää myös koulun tarjoamia harjoittelumahdollisuuksia.

– Koulu tiedottaa jatkuvasti monenlaisista kiinnostavista kaikille avoinna olevista mahdollisuuksista. En olisi sellaisia itse mitenkään löytänyt. On sitten jokaisen päätettävissä, lähteekö mukaan vain ei. Esimerkiksi Diak Porin kanssa teimme yhteisen hankkeen.

Savon murre johdatti suomen kieleen

Rouaa Al-Thaher on alun perin kotoisin Irakista. Hän oli 11-vuotias, kun perhe muutti Jordaniasta Suomeen, jossa ensimmäinen kotipaikka oli Kuopio.

– Suomen kielen olen siis oppinut savon murteen kautta. Se hämmästytti ja huvitti ihmisiä, kun myöhemmin muutimme muualle Suomeen.

Rouaa kävi lukion Helsingissä, josta sai päästötodistuksen – hypättyään koulupolullaan muutaman luokan yli – vuonna 2005. Sen jälkeen olisi vanhempien mielestä pitänyt aloittaa korkeakouluopinnot.

– Vanhemmat ajattelevat perinteiseen irakilaiseen tapaan, että pitää olla joko lääkäri tai insinööri, jotta vaikuttaa menestyneeltä.

Rouaa aloittikin rakennusinsinööriopinnot arvostetussa korkeakoulussa. Ne osoittautuivat vaikeiksi eikä asiaa helpottanut motivaation puute. Opinnot jäivätkin kesken. Sen sijaan hän suoritti taloushallinnon tutkinnon ja toimittuaan vähän aikaa kirjanpitäjänä siirtyi Kelaan palveluneuvojaksi.

– Siellä minulle tuli paljon ulkomaalaisia asiakkaita. Silloin aloin kiinnittää huomiota siihen, miten erilaiset tulkit toimivat. Ja usein he toimivat väärin! Joko käänsivät väärin tai alkoivat ottaa kantaa ja neuvoa asiakasta. Itsehän en saanut puuttua asiaan, vaan minun piti säilyttää neutraali rooli.


Nimikkeen suojaus tavoitteena

Rouaa Al-Thaher alkoikin myös itse tehdä tulkin töitä, koska hyvistä asioimistulkeista on koko ajan pulaa. Pula kasvoi valtavaksi vuoden 2015 pakolaisaallon aikana. Se tarkoitti sitä, että Rouaa alkoi saada enemmän ja enemmän toimeksiantoja.

– Tulkkausalalla maine on kaikki kaikessa, muun muassa viranomaiset antavat palautetta toisilleen. Itse pyrin aina toimimaan tulkin etiikan mukaisesti. Niinpä toimeksiantoja oli helppoa saada.

Asioimistulkkauksen alalla on Rouaan näkemyksen mukaan monia ongelmia.

– Melko usein olen joutunut paikkaamaan tilannetta edellisen tulkin jättämien väärinkäsitysten jäljiltä. On paljon ihmisiä, jotka eivät sitoudu tulkin rooliin, vaan esimerkiksi tuovat mukaan omia mielipiteitään, tai neuvovat, vaikka se ei siinä tilanteessa heidän rooliinsa kuulu.

Tulkin roolin unohtavat tulkit eivät ole ainoita alan ongelmia. Rouaa kuvaa osan tulkeista puhuvan niin monotonisesti, ettei sanoma välity vastaanottajalle. Toisaalta esimerkiksi arabian kielessä on monia murteita, eivätkä eri murteiden puhujat välttämättä ymmärrä toisiaan.

– Olen kieltäytynyt tulkkauksesta, jos tiedän, ettei tulkattava ymmärtäisi omaa murrettani. Itse teen kovasti töitä omien tulkkausteni oikeellisuuden eteen ja ymmärrän ammattiin kuuluvan vastuun. Vaikkapa maahanmuuttovirastossa ja oikeudenkäynneissä käsitellään hyvin arkaluonteisia asioita. Tulkin kädessä on ihmisen kohtalo.

Rouaa on myös pettynyt etätulkkausten yleistymiseen. Puhelimen kautta tulkatessa väärinkäsitysten vaara on aina suurempi.

Asioimistulkkausalan ongelmat olivat suurin syy, miksi Rouaa halusi opiskella alaa. Hän haluaa vaikuttaa myös siihen, että asioimistulkin nimike suojattaisiin. Se tarkoittaisi, että ainakin virallisissa yhteyksissä asioimistulkkina voisi toimia vain vaadittavan koulutuksen suorittanut henkilö.

– Nimikkeen suojaus alkaa olla lähellä. Sen myötä koulutettujen tulkkien työllistymismahdollisuudet paranevat vielä entisestään.

Diakissa tervetullut olo

Rouaa Al-Thaher kokee olleensa alusta asti tervetullut Diakiin.

– Ulkomaalaistaustaisena aika harvoin koet olevasi mihinkään erityisen tervetullut. Yksi syy, miksi rakennusinsinöörin opintoni eivät jatkuneet, oli se, että minun annettiin ymmärtää, ettei minun ulkomaalaistaustaisena ehkä kannata jatkaa. Sitä ei toki sanottu aivan suoraan vaan yleensä oltiin ystävällisiä. Diakissa muun muassa tutor on varmistamassa, että jokainen kokee itsensä tervetulleeksi.

Rouaa kiittelee myös Diakissa opiskelun joustavuutta. Niinpä opintoja on ollut helppo suorittaa työn ohessa. Tällä hetkellä Rouaa työskentelee nuorten starttivalmentajana Diakonissalaitoksessa.

– Olen aina pystynyt neuvottelemaan esimerkiksi tehtävien palautusajoista. Täällä on paljon opiskelijoita, jotka perheen ja työn lomassa suorittavat opintoja. Jos on kiinnostunut alasta ja haluaa menestyä, niin ilman muuta kannattaa hakeutua tähän koulutukseen. Minulle Diak ei ollut aikaisemmin tuttu, mutta mielestäni paikan resurssien ja upean henkilökunnan takia sen pitäisi olla paljon enemmän näkyvillä!

Rouaan suunnitelmissa on valmistumisen jälkeiset jatko-opinnot.

– Heti kun saan tämän tutkinnon suoritettua, haluan alkaa opiskella alan opettajaksi. Sitä kautta minulla on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa alaan ja esimerkiksi juuri nimikkeen suojaukseen. Ala on minulle todella rakas.

Teksti: Taru Berndtson
Kuvat: Sami Siilin