Siirry sisältöön

Haluatko varhaiskasvatuksen ja sosiaalialan ammattilaiseksi?

Tutkintonimike: sosionomi (AMK)

Laajuus: 210 op

Opiskelun kesto: 3,5 v

Seuraava haku: 13.–27.3.2024

Aloituspaikkoja: 20 (Varkaus)

Koulutus alkaa: elokuussa 2024

Opiskelupaikkakunta:

DiakHub Itä-Suomi (verkkopainotteinen monimuotototeutus, lähiopetus Varkaudessa), hae Opintopolussa

Sosionomi (AMK) on sosiaalialan ammattilainen, jolla on valmiudet työskennellä kasvatuksellisissa ja ohjauksellisissa asiakastyön tehtävissä, asiakastyön johtamistehtävissä sekä projekti- ja kehittämistehtävissä. Varhaiskasvatuksen sosionomi työskentelee varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä, useimmiten päiväkodissa tai avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa.

Sosionomi voi työskennellä julkisen ja kolmannen sektorin sekä yksityisten palveluntuottajien moninaisissa työtehtävissä varhaiskasvatuksessa, nuorisotyössä, lastensuojelussa, mielenterveystyössä, kriminaalityössä, maahanmuuttajatyössä, vanhustyössä, vammaistyössä, palveluohjauksessa, sosiaalivakuutuksessa, työvoimapalveluissa ja kuntoutuksessa.

Työssään sosionomi tukee erilaisten yksilöiden, perheiden ja sosiaalisten ryhmien yhteiskunnallista osallisuutta ja mahdollisuuksia mielekkääseen elämään.

Hän edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä puolustaa yksilön ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia muuttuvassa yhteiskunnassa.

Diakista saat perustietojen ja -taitojen lisäksi erityisosaamista

  • Hallitset ihmisoikeuksia edistävän vuorovaikutustyön erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa.
  • Saat rohkeutta tarttua epäkohtiin monimuotoistuvassa yhteiskunnassa.
  • Hankit tulevaisuusorientoitunutta osaamista työelämän kehittämiseen ja palveluinnovaatioiden luomiseen.

Opinnot ja oppimistehtävät suunnataan varhaiskasvatukseen. Koulutus tuottaa varhaiskasvatuksen sosionomin (AMK) kelpoisuuden, kun opintoihin sisältyvät vähintään 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot. Lue lisää varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuudesta.


Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu sosionomi (AMK) -koulutuksen opetussuunnitelmaan sähköisessä opinto-oppaassa.

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.


Valintakoe

Opiskelijavalinta tehdään Diakin järjestämän valintaopintojakson perusteella. Katso tarkemmat tiedot Valintakokeet-sivulta.


Katso Pauliinan tarina


Opiskelijoiden tarinoita

Ramona: Sosionomina voin valita työni

Minnis: ”Vaikka opiskelen verkossa, olen saanut uusia ystäviä ja näkökulmia”

Joona: Unelmatyöpaikkani olisi päiväkodissa

Eevastiina: Sosionomiopinnoissa ei voi jäädä tyhjin käsin