Siirry sisältöön

Haluatko varhaiskasvatuksen ja sosiaalialan ammattilaiseksi?

Tutkintonimike: sosionomi (AMK)

Laajuus: 210 op

Opiskelun kesto: 3,5 v

Seuraava haku: 13.–27.3.2024

Aloituspaikkoja: 20 (Varkaus)

Koulutus alkaa: elokuussa 2024

Opiskelupaikkakunta:

DiakHub Itä-Suomi (verkkopainotteinen monimuotototeutus, lähiopetus Varkaudessa), hae Opintopolussa

Sosionomi (AMK) on sosiaalialan ammattilainen, jolla on valmiudet työskennellä kasvatuksellisissa ja ohjauksellisissa asiakastyön tehtävissä, asiakastyön johtamistehtävissä sekä projekti- ja kehittämistehtävissä. Varhaiskasvatuksen sosionomi työskentelee varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä, useimmiten päiväkodissa tai avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa.

Sosionomi voi työskennellä julkisen ja kolmannen sektorin sekä yksityisten palveluntuottajien moninaisissa työtehtävissä varhaiskasvatuksessa, nuorisotyössä, lastensuojelussa, mielenterveystyössä, kriminaalityössä, maahanmuuttajatyössä, vanhustyössä, vammaistyössä, palveluohjauksessa, sosiaalivakuutuksessa, työvoimapalveluissa ja kuntoutuksessa.

Työssään sosionomi tukee erilaisten yksilöiden, perheiden ja sosiaalisten ryhmien yhteiskunnallista osallisuutta ja mahdollisuuksia mielekkääseen elämään.

Hän edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä puolustaa yksilön ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia muuttuvassa yhteiskunnassa.

Diakista saat perustietojen ja -taitojen lisäksi erityisosaamista

  • Hallitset ihmisoikeuksia edistävän vuorovaikutustyön erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa.
  • Saat rohkeutta tarttua epäkohtiin monimuotoistuvassa yhteiskunnassa.
  • Hankit tulevaisuusorientoitunutta osaamista työelämän kehittämiseen ja palveluinnovaatioiden luomiseen.

Opinnot ja oppimistehtävät suunnataan varhaiskasvatukseen. Koulutus tuottaa varhaiskasvatuksen sosionomin (AMK) kelpoisuuden, kun opintoihin sisältyvät vähintään 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot. Lue lisää varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuudesta.


Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu sosionomi (AMK) -koulutuksen opetussuunnitelmaan sähköisessä opinto-oppaassa.

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.


Valintakoe

Opiskelijavalinta tehdään Diakin järjestämän valintaopintojakson perusteella. Katso tarkemmat tiedot Valintakokeet-sivulta.


Katso Pauliinan tarina

Opiskelijoiden tarinat

Sosionomiopiskelija katsoo ylöspäin alppiruusupuistossa.
Tarina
Sosionomina voin valita työni
Lue Ramonan tarina
Video
Diakissa on hyvät kehittymismahdollisuudet
Katso Pauliinan tarina
Tarina
Unelmatyöpaikkani olisi päiväkodissa
Lue Joonan tarina
Tarina
Sosionomiopinnoissa ei voi jäädä tyhjin käsin
Lue Eevastiinan tarina
Tarina
Olen oivaltanut, että sosionomin työssä voi olla monia elementtejä
Lue Anun tarina
Tarina
Opiskelu Diakissa on muuttanut minua
Lue Vanessan tarina
Tarina
Näin olen aina halunnut opiskella
Lue Iiriksen tarina
Tarina
Sosiaalialalla työskentely vaatii ammatillista otetta
Lue Marin tarina
Tarina
Sosionomi on rinnallakulkija
Lue Saaran tarina