Siirry sisältöön

Usein kysytyt kysymykset: hakeminen Diakiin

1. Mitä tarkoittaa päivätoteutus?

Päivätoteutuksena voit opiskella opiskella Helsingin-kampuksella.

Jos haet päivätoteutukseen, varaudu opiskelemaan viitenä päivänä viikossa. Opinnot koostuvat lähiopetuksesta, harjoittelusta, itsenäisestä työskentelystä ja virtuaaliopinnoista.

Helsingin-kampusten päivätoteutuksissa lähiopetusta on arkipäivinä 3–5 päivänä viikossa klo 8.30:n ja 17:n välillä. Opinnot etenevät ryhmän mukana. Etäpäivien aikana on tiimitöitä ja itsenäisiä oppimistehtäviä.

Lue lisää opiskelumuodoista.

2. Mitä tarkoittaa monimuotototeutus?

Sosiaali- ja terveysalan monimuoto-opetuksessa on lähiopetusviikko 2–4 viikon välein. Tällöin opiskelet kampuksella yleensä maanantaista perjantaihin. Lukukaudessa on 4–7 lähiviikkoa. Erityisesti opintojen alussa lähiopetusta on tiiviimmin. Harjoittelut vaativat kokoaikaista läsnäoloa harjoittelupaikalla. Opinnot etenevät itsenäisesti ja ryhmässä opiskellen ja niissä hyödynnetään vertaisoppimista sekä Diakin verkostoissa työskentelyä.

Etäviikkojen aikana on lukujärjestykseen merkittyjä verkon kautta osallistumista edellyttäviä infoja, luentoja, ohjausta, ryhmätyöskentelyä, seminaareja ja tenttejä. Muutoin etäviikkojen aikana opiskelijat työstävät oppimistehtäviä itsenäisesti ja tiimeissä.

Etätyöskentelyyn osallistumista varten opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone tai mobiililaite, nettiyhteys sekä kuulokkeet ja mikrofoni (esimerkiksi headset). Voit lukea lisää tarvittavista laitteista IT-tuen sivuilta.

Monimuoto-opintoihin ei tarvita alan työkokemusta tai aikaisempia alan opintoja. Opiskelu katsotaan kokopäiväiseksi aivan kuten päivätoteutuksessakin, joten monimuoto-opiskelijana olet oikeutettu opintotukeen.

Voit opiskella sosiaali- ja terveysalaa monimuotona Diakin Helsingin-, Oulun-, Pieksämäen- ja Porin-kampuksilla.

Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutus Turun-kampuksella järjestetään myös monimuotokoulutuksena. Koulutuksessa lukukaudet eivät rytmity kaikkina lukukausina samalla tavalla lähi- ja etäopetukseksi, ja opintojen alkuvaiheessa lähiopetusta on enemmän. Ensimmäisellä lukukaudella on neljä lähijaksoa, jotka ovat kaikki kahden viikon mittaisia. Yhteensä lähiviikkoja on siis kahdeksan. Lähijaksojen välissä on kahden tai kolmen viikon mittainen etäjakso. Opinnot etenevät ohjatusti ryhmän mukana tietyssä järjestyksessä.

Lue lisää opiskelumuodoista.

3. Mitä tarkoittaa monikampustoteutus?

Monikampustoteutuksessa lähiopetus (noin 1 viikko/kuukausi) järjestetään verkkoluokkahuoneessa ja opetukseen voi osallistua miltä tahansa Diakin kampukselta (Helsinki, Oulu, Pieksämäki, Pori ja Turku) etäyhteydellä.

Lukukaudessa järjestetään 1–2 lähiopetusjaksoa, joihin kaikki opiskelijat kokoontuvat Helsinkiin.

Opiskelijat muodostavat yhden opiskelijaryhmän riippumatta siitä, miltä kampukselta he osallistuvat. Monikampustoteutuksessa opettaja ja opiskelijat kohtaavat pääosin verkkoluokkahuoneessa.

4. Voinko opiskella Diakissa, jos en ole uskonnollinen tai en kuulu kirkkoon? Kuinka kristillisyys näkyy Diakin opetuksessa?

Sinun ei tarvitse kuulua kirkkoon opiskellaksesi tai työskennelläksesi Diakissa. Voit edustaa mitä tahansa uskontokuntaa.

Diak on monikulttuurinen ja moniuskontoinen opiskelu- ja työyhteisö. Kristillinen arvopohja ja lähimmäisenrakkaus näkyvät pedagogiikassamme eli opetustavoissamme esimerkiksi ihmisen aidon kohtaamisen korostamisena.

Diakissa voi opiskella sekä kirkollisia että ei-kirkollisia tutkintoja. Ei-kirkollisiin koulutuksiin ei sisälly tunnustuksellista opetusta. Myös kirkollinen koulutus on periaatteessa mahdollista suorittaa kuulumatta Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

Kirkolliset koulutukset kelpoistavat sekä kirkon että yhteiskunnan palvelukseen, kun taas ei-kirkollisiin koulutuksiin ei sisälly kelpoisuutta toimia seurakunnan viroissa.

Kirkollisten koulutusten tapauksessa hakijan kannattaa muistaa seuraavat asiat:

  1. Yksittäiset seurakunnat linjaavat itse, ottavatko he harjoitteluun opiskelijoita, jotka eivät ole Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Käytännössä siis kirkkoon kuulumattoman on mahdollista suorittaa seurakuntaharjoittelu, jos hän löytää seurakunnan, joka ottaa harjoittelijoita taustasta riippumatta.
  2. Seurakuntaharjoittelu sisältyy ainoastaan Diakin kirkollisiin koulutuksiin. Muihin koulutuksiimme ei sisälly seurakuntaharjoittelua.
  3. Vihkimyksen diakonian virkaan voi tutkinnon suorittamisen jälkeen saada vain Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

5. Millä tutkinnolla voin hakea Diakiin?

6. Voinko hakea AMK:n tai yliopiston tutkintotodistuksella?

Keväästä 2021 alkaen ammattikorkeakouluun voi hakea myös AMK:n ja yliopiston tutkintotodistuksella. Ilmoita silti hakulomakkeella myös aiemman tutkintosi tiedot.

Valintaperusteet ovat erilaiset YAMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa. Katso valintaperusteet.

7. Mistä tiedän, olenko ensikertalainen hakija?

Jos olet suorittanut Suomessa korkeakoulututkinnon tai ottanut vastaan ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 alkaneesta koulutuksesta tai sen jälkeen, et ole enää ensikertalainen hakija.

Lue lisää ensikertalaisuudesta Opintopolku.fi-palvelusta.

8. Voinko täydentää tai muuttaa hakemustani?

Hakukohteita ja niiden keskinäistä järjestystä voi muuttaa vain hakuaikana. Muutokset voi tehdä itse Opintopolku-palveluun kirjautumalla tai käyttämällä vahvistusviestissä saamaasi muokkauslinkkiä. Lue muutosten tekemisestä lisää Opintopolku-palvelusta.

Ilmoita kaikki hakulomakkeelle pyytämäsi muutokset hakijapalveluihin kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse. Pelkkää todistusten toimittamista hakijapalveluihin tai valintakokeeseen ei tulkita muutospyynnöksi, vaan muutospyynnön on oltava yksilöity ja yksiselitteinen. Mainitsethan yhteydenotossa koko nimesi ja hakemusnumerosi, älä henkilötunnusta.

9. Miten perun hakemukseni?

Jos haluat perua hakemuksesi, ota yhteyttä ensimmäisen hakutoiveesi hakijapalveluihin. Katso Diakin hakijapalveluiden yhteystiedot.

10. Pitääkö minun maksaa lukuvuosimaksu?

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot perivät lukuvuosimaksun opiskelijoilta, jotka suorittavat muun kuin suomen- tai ruotsinkielisen ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon. Lukuvuosimaksu ei koske EU- ja ETA-maiden eikä Sveitsin kansalaisia. (Ammattikorkeakoululaki, 13 a §).

Diakin englanninkielisen Bachelor of Social Services -koulutuksen lukuvuosimaksu on 4 000 euroa, Bachelor of Health Care, Nursing -koulutuksen 5 000 euroa ja englanninkielisten Master-koulutusten 6 000 euroa.

Maksua ei peritä henkilöiltä, jotka rinnastetaan EU-maiden kansalaisiin eikä heidän perheenjäseniltään. Maksusta vapautuvat myös ne, joilla on ulkomaalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa. Huom. 15.4.2022 alkaen opintoja varten myönnetty jatkuva A-oleskelulupa ei vapauta lukuvuosimaksusta.

Kaikki Diakin lukuvuosimaksuvelvolliset opiskelijat, jotka ovat suorittaneet vähintään 55 opintopistettä edellisenä lukuvuotena, voivat saada apurahan. Apuraha kattaa puolet tulevan lukuvuoden lukuvuosimaksusta. Viimeiselle lukukaudelle voi saada apurahan, jos on suorittanut vähintään 27 opintopistettä edellisenä lukukautena.

Lue lisää apurahasta englanninkieliseltä sivulta.

11. Saanko kutsun valintakokeeseen?

Jos haet yhteishaussa AMK-valintakoetta käyttävään hakukohteeseen, sinulle ei lähetetä erillistä valintakoekutsua. Valitset yhteishaun hakulomakkeella sinulle sopivan valintakoeajan ja -paikan annetuista vaihtoehdoista. Voit tutustua kokeen suoritusaikoihin ja -paikkoihin jo Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla.

Jos haet Diakiin sellaiseen hakukohteeseen, joka ei käytä AMK-valintakoetta, saat valintakoekutsun sähköpostitse.

12. Mistä valintapisteet muodostuvat?

13. Miten otan vastaan opiskelupaikan tai kieltäydyn siitä?

Saat Opintopolusta sähköpostiisi opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksen, jos sinut on hyväksytty opiskelemaan Diakiin. Pääset hyväksymään tai hylkäämään opiskelupaikan kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun. Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voit ottaa opiskelupaikan vastaan sähköpostiviestissä olevan linkin kautta. Mikäli et voi ottaa opiskelupaikkaa vastaan sähköisesti, ole yhteydessä hakijapalveluihin.

Jos päätät ottaa opiskelupaikan vastaan, käy lukemassa Uuden opiskelijan info.

14. Voinko ottaa vastaan kaksi opiskelupaikkaa?

Yhden korkeakoulupaikan säännöksen mukaan voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina. Siirtohaun kautta saatu paikka ei kuulu yhden opiskelupaikan säännöksen piiriin.

Lisätietoa yhden paikan säännöksestä on Opintopolussa.

15. Voinko lykätä opiskelun aloitusta?

Voit ilmoittautua poissa olevaksi ensimmäisenä lukuvuotena, jos

  • suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
  • tarvitsee vapaata opinnoistaan lapsensa hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä (14.1.2022/53)
  • olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintosi.

(Ammattikorkeakoululaki, 29 §)

Poissaolon syy täytyy todistaa. Lue lisää uuden opiskelijan infosivulta.

16. Mitä teen, jos olen tyytymätön opiskelijavalintaan ja haluan hakea oikaisua?

Jos koet, että opiskelijavalintaa ei ole tehty valintaperusteiden mukaisesti ja olet tyytymätön opiskelijavalintaa koskevaan päätökseen, sinulla on oikeus pyytää opiskelijavalintaan oikaisua Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamispäivästä.

Oikaisuvaatimuksen prosessikuvaus on siirretty Opiskelijavalinnan oikaisupyyntö -sivulle.

17. Minulla on jo sosionomi (AMK)- tai sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto. Miten voisin saada diakonin tai diakonissan kelpoisuuden?

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallituksen päätökset viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista mahdollistavat tiettyjen tutkintojen täydentämisen avoimen AMK:n opinnoilla. Diakin avoimessa AMK:ssa voit täydentää tutkintoasi diakonian viranhaltijan (sosiaaliala, diakoni tai terveysala, diakonissa), lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan, nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen ohjaajan viranhaltijan kelpoisuudella.

Voit lukea kirkon alan kelpoisuuskoulutuksista ja niiden tutkintovaatimuksista lisää avoimen amk:n sivuilta. Lisätietoja opinnoista antaa avoimen AMK:n opintotoimisto.

Kirkollisen kelpoisuuden antava tutkinto sisältää vähintään 90 opintopistettä kirkollisia opintoja. Lisätietoja on Suomen ev.-lut. kirkon nettisivuilla.

18. Onko Diakilla muunto- tai lisäkoulutusta? Miten voisin saada varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden?

Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.9.2018. Laki aiheuttaa muutoksia varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänimikkeessä ja kelpoisuuksissa.

Ennen 1.9.2019 koulutukseen valittu sosionomiopiskelija voi saada kelpoisuuden sekä varhaiskasvatuksen opettajan että varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin, mikäli valitsee suuntaaviksi opinnoiksi varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyö -kokonaisuuden ja mikäli valmistuu 31.7.2023 mennessä.

1.9.2019 jälkeen koulutukseen valittu tai 31.7.2023 jälkeen valmistuva sosionomiopiskelija saa kelpoisuudeksi varhaiskasvatuksen sosionomi, mikäli valitsee suuntaaviksi opinnoiksi varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyö -kokonaisuuden.

Lue lisää varhaiskasvatuksen opettajan/varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuudesta. Sivulla voit tutustua myös opintojen rakennekaavioon.

19. Miten voin päivittää opistoasteen sairaanhoitaja- tai terveydenhoitajatutkintoni AMK-tasoiseksi?

Diakilla ei ole erillisiä muuntokoulutuksia opistoasteen tutkinnosta AMK-tutkinnoksi, joten tutkinnon päivittäminen edellyttää hakemista yhteishaussa.

Mahdollisen opiskelijavalinnan jälkeen jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa otetaan huomioon aiemmat opinnot ja työkokemus. Suoritettavat opinnot tarkentuvat siis vasta opiskelijavalinnan jälkeen.

20. Mistä löydän aiempien vuosien hakijatilastoja?

Alla olevista linkeistä näet aiempien vuosien hakijatilastot:

Huomioithan, että eri hakukierroksilla annetut pisteet eivät ole täysin vertailukelpoisia.

Lisää yhteishaun tilastoja löydät Opetushallinnon tilastopalvelusta.