Siirry sisältöön

Usein kysytyt kysymykset: hakeminen Diakiin

1. Mistä löydän kuvaukset Diakin päivä-, verkko- ja monimuotototeutuksista?

Diakin eri opiskelumuotoihin voit tutustua tällä ohjesivulla.

2. Voinko opiskella Diakissa, jos en ole uskonnollinen tai en kuulu kirkkoon? Kuinka kristillisyys näkyy Diakin opetuksessa?

Sinun ei tarvitse kuulua kirkkoon opiskellaksesi tai työskennelläksesi Diakissa. Voit edustaa mitä tahansa uskontokuntaa.

Diak on monikulttuurinen ja moniuskontoinen opiskelu- ja työyhteisö. Kristillinen arvopohja ja lähimmäisenrakkaus näkyvät pedagogiikassamme eli opetustavoissamme esimerkiksi ihmisen aidon kohtaamisen korostamisena.

Diakissa voi opiskella sekä kirkollisia että ei-kirkollisia tutkintoja. Ei-kirkollisiin koulutuksiin ei sisälly tunnustuksellista opetusta. Myös kirkollinen koulutus on periaatteessa mahdollista suorittaa kuulumatta Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

Kirkolliset koulutukset kelpoistavat sekä kirkon että yhteiskunnan palvelukseen, kun taas ei-kirkollisiin koulutuksiin ei sisälly kelpoisuutta toimia seurakunnan viroissa.

Kirkollisten koulutusten tapauksessa hakijan kannattaa muistaa seuraavat asiat:

  1. Yksittäiset seurakunnat linjaavat itse, ottavatko he harjoitteluun opiskelijoita, jotka eivät ole Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Käytännössä siis kirkkoon kuulumattoman on mahdollista suorittaa seurakuntaharjoittelu, jos hän löytää seurakunnan, joka ottaa harjoittelijoita taustasta riippumatta.
  2. Seurakuntaharjoittelu sisältyy ainoastaan Diakin kirkollisiin koulutuksiin. Muihin koulutuksiimme ei sisälly seurakuntaharjoittelua.
  3. Vihkimyksen diakonian virkaan voi tutkinnon suorittamisen jälkeen saada vain Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

3. Millä tutkinnolla voin hakea Diakiin?

4. Mistä tiedän, olenko ensikertalainen hakija?

Jos olet suorittanut Suomessa korkeakoulututkinnon tai ottanut vastaan ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 alkaneesta koulutuksesta tai sen jälkeen, et ole enää ensikertalainen hakija.

Lue lisää ensikertalaisuudesta Opintopolku.fi-palvelusta.

5. Voinko täydentää tai muuttaa hakemustani?

Hakukohteita ja niiden keskinäistä järjestystä voi muuttaa vain hakuaikana. Muutokset voi tehdä itse Opintopolku-palveluun kirjautumalla tai käyttämällä vahvistusviestissä saamaasi muokkauslinkkiä. Lue muutosten tekemisestä lisää Opintopolku-palvelusta.

Ilmoita kaikki hakulomakkeelle pyytämäsi muutokset hakijapalveluihin kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse. Pelkkää todistusten toimittamista hakijapalveluihin tai valintakokeeseen ei tulkita muutospyynnöksi, vaan muutospyynnön on oltava yksilöity ja yksiselitteinen. Mainitsethan yhteydenotossa koko nimesi ja hakemusnumerosi, älä henkilötunnusta.

6. Miten perun hakemukseni?

Jos haluat perua hakemuksesi, ota yhteyttä ensimmäisen hakutoiveesi hakijapalveluihin. Katso Diakin hakijapalveluiden yhteystiedot.

7. Pitääkö minun maksaa lukuvuosimaksu?

Suomenkielisissä koulutuksissa ei ole lukuvuosimaksua.

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot perivät lukuvuosimaksun opiskelijoilta, jotka suorittavat muun kuin suomen- tai ruotsinkielisen ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon. Lukuvuosimaksu ei koske EU- ja ETA-maiden eikä Sveitsin kansalaisia. (Ammattikorkeakoululaki, 13 a §).

Lue lisää lukuvuosimaksuista tältä sivulta.

8. Saanko kutsun valintakokeeseen?

Jos haet yhteishaussa AMK-valintakoetta käyttävään hakukohteeseen, sinulle ei lähetetä erillistä valintakoekutsua. Valitset yhteishaun hakulomakkeella sinulle sopivan valintakoeajan ja -paikan annetuista vaihtoehdoista. Voit tutustua kokeen suoritusaikoihin ja -paikkoihin jo Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla.

Jos haet Diakiin sellaiseen hakukohteeseen, joka ei käytä AMK-valintakoetta, saat valintakoekutsun sähköpostitse.

9. Mistä valintapisteet muodostuvat?

10. Miten otan vastaan opiskelupaikan tai kieltäydyn siitä?

Saat Opintopolusta sähköpostiisi opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksen, jos sinut on hyväksytty opiskelemaan Diakiin. Pääset hyväksymään tai hylkäämään opiskelupaikan kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun. Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voit ottaa opiskelupaikan vastaan sähköpostiviestissä olevan linkin kautta. Mikäli et voi ottaa opiskelupaikkaa vastaan sähköisesti, ole yhteydessä hakijapalveluihin.

Jos päätät ottaa opiskelupaikan vastaan, käy lukemassa Uuden opiskelijan info.

11. Voinko ottaa vastaan kaksi opiskelupaikkaa?

Yhden korkeakoulupaikan säännöksen mukaan voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina. Siirtohaun kautta saatu paikka ei kuulu yhden opiskelupaikan säännöksen piiriin.

Lisätietoa yhden paikan säännöksestä on Opintopolussa.

12. Voinko lykätä opiskelun aloitusta?

Voit ilmoittautua poissa olevaksi ensimmäisenä lukuvuotena, jos

  • suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
  • tarvitsee vapaata opinnoistaan lapsensa hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä (14.1.2022/53)
  • olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintosi.

(Ammattikorkeakoululaki, 29 §)

Poissaolon syy täytyy todistaa. Lue lisää uuden opiskelijan infosivulta.

13. Mitä teen, jos olen tyytymätön opiskelijavalintaan ja haluan hakea oikaisua?

Jos koet, että opiskelijavalintaa ei ole tehty valintaperusteiden mukaisesti ja olet tyytymätön opiskelijavalintaa koskevaan päätökseen, sinulla on oikeus pyytää opiskelijavalintaan oikaisua Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamispäivästä.

Oikaisuvaatimuksen prosessikuvaus on siirretty Opiskelijavalinnan oikaisupyyntö -sivulle.

14. Minulla on jo sosionomi (AMK)- tai sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto. Miten voisin saada diakonin tai diakonissan kelpoisuuden?

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallituksen päätökset viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista mahdollistavat tiettyjen tutkintojen täydentämisen avoimen AMK:n opinnoilla. Diakin avoimessa AMK:ssa voit täydentää tutkintoasi diakonian viranhaltijan (sosiaaliala, diakoni tai terveysala, diakonissa), lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan, nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen ohjaajan viranhaltijan kelpoisuudella.

Voit lukea kirkon alan kelpoisuuskoulutuksista ja niiden tutkintovaatimuksista lisää avoimen amk:n sivuilta. Lisätietoja opinnoista antaa avoimen AMK:n opintotoimisto.

Kirkollisen kelpoisuuden antava tutkinto sisältää vähintään 90 opintopistettä kirkollisia opintoja. Lisätietoja on Suomen ev.-lut. kirkon nettisivuilla.

15. Miten voisin saada varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden?

Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.9.2018. Laki aiheutti muutoksia varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänimikkeessä ja kelpoisuuksissa.

1.9.2019 jälkeen koulutukseen valittu tai 31.7.2023 jälkeen valmistuva sosionomiopiskelija saa kelpoisuudeksi varhaiskasvatuksen sosionomi, mikäli valitsee suuntaaviksi opinnoiksi varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyö -kokonaisuuden.

Lue lisää varhaiskasvatuksen opettajan/varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuudesta. Sivulla voit tutustua myös opintojen rakennekaavioon.

16. Miten voin päivittää opistoasteen sairaanhoitaja- tai terveydenhoitajatutkintoni AMK-tasoiseksi?

Diakilla ei ole erillisiä muuntokoulutuksia opistoasteen tutkinnosta AMK-tutkinnoksi, joten tutkinnon päivittäminen edellyttää hakemista yhteishaussa.

Mahdollisen opiskelijavalinnan jälkeen jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa otetaan huomioon aiemmat opinnot ja työkokemus. Suoritettavat opinnot tarkentuvat siis vasta opiskelijavalinnan jälkeen.

17. Mistä löydän aiempien vuosien hakijatilastoja?

Löydät yhteishaun tilastot ja pisterajat Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta.

Hakijamäärät näet Korkeakoulujen hakeneet ja paikan vastaanottaneet -raportista. Pisterajoja voit tarkastella Korkeakoulujen yhteishaun pisterajat -raportista. Muista valita raportti koulutuksen alkamisvuoden- ja kauden mukaan.

Vipusen käyttöohjeita löydät täältä, ja ohjevideoita täältä.