Usein kysytyt kysymykset: harjoittelu

1. Miten harjoittelu eroaa työssäoppimisesta?

Harjoittelu poikkeaa työssä oppimisesta siinä, että siinä ei ole etukäteen asetettuja selkeitä oppimiskokonaisuuksia, jotka tulisi työjaksolla oppia.

2. Maksetaanko harjoittelusta palkkaa?

Diakin opiskelijalle ei makseta harjoittelusta palkkaa.

Kulukorvauksesta voidaan sopia opiskelijan ja harjoittelupaikan välillä erikseen, jos harjoittelupaikka näin haluaa.

Harjoittelun ohjaajalle maksetaan Diakin suositusten mukainen korvaus ohjauksesta. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä oman alasi koulutuspäällikköön.

Katso myös sivu Harjoittelu työsuhteessa.

3. Millainen koulutus harjoittelun ohjaajalla tulee olla?

Harjoittelun ohjaajilla pitää olla oman alansa koulutus. Useimmilla ohjattavia ottavilla on myös ohjaajakoulutus tai pedagogiset opettajaopinnot suoritettuna.

4. Miten harjoittelu arvioidaan?

Harjoittelussa saavutetun osaamisen arvioinnissa käytetään samoja osaamisen arviointikriteereitä kuin muissakin opinnoissa. Lue lisää arvioinnista.