Siirry sisältöön

Usein kysytyt kysymykset: harjoittelu

1. Miten harjoittelu eroaa työssäoppimisesta?

Harjoittelu poikkeaa työssä oppimisesta siinä, että siinä ei ole etukäteen asetettuja selkeitä oppimiskokonaisuuksia, jotka tulisi työjaksolla oppia.

2. Maksetaanko harjoittelusta palkkaa?

Diakin opiskelijalle ei makseta harjoittelusta palkkaa.

Kulukorvauksesta voidaan sopia opiskelijan ja harjoittelupaikan välillä erikseen, jos harjoittelupaikka näin haluaa.

Vuodesta 2023 lähtien sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ohjauskorvaukset maksetaan valtion koulutuskorvauksista. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä oman alasi koulutuspäällikköön.

Katso myös sivu Harjoittelu työsuhteessa.

3. Millainen koulutus harjoittelun ohjaajalla tulee olla?

Harjoittelun ohjaajilla pitää olla oman alansa koulutus. Useimmilla ohjattavia ottavilla on myös ohjaajakoulutus tai pedagogiset opettajaopinnot suoritettuna.

4. Miten harjoittelu arvioidaan?

Harjoittelussa saavutetun osaamisen arvioinnissa käytetään samoja osaamisen arviointikriteereitä kuin muissakin opinnoissa. Lue lisää arvioinnista.

5. Miten kesäharjoitteluun pääsee ja missä siitä tiedotetaan?

Kesällä tapahtuvasta harjoittelusta keskustellaan ja sovitaan aina etukäteen opinto-ohjaajan kanssa. Kesäharjoittelua varten on oma lomake (kesäharjoittelusopimus), jonka löydät lomakkeet-sivustolta. Harjoitteluista vastaavat lehtorit hyväksyvät tai vahvistavat harjoittelupaikat allekirjoittamalla sopimuksen.

Tiedotusta kesäharjoittelusta tulee harjoittelu-infoissa sekä Tuudossa maalis-toukokuun aikana.  Oleellista on seurata tiedotusta ja toimia ilmoitetussa aikataulussa.