Siirry sisältöön

Avoimen AMK:n kelpoisuuskokonaisuudet

Tämän sivun tiedot päivitetään viimeistään toukokuussa 2024. 

Diakin avoimen AMK:n tarjontaan kuuluu myös osaamiskokonaisuuksia, jotka suorittamalla voi täydentää aiempaa ammattikorkeakoulututkintoa ja siten saavuttaa lainsäädännön ja/tai työelämän tunnustaman kelpoisuuden tiettyyn tehtävään tai virkaan.

Tutustu alla tarjolla oleviin opintoihin ja perehdy huolellisesti myös kokonaisuuden kohderyhmäkuvaukseen ja varmista, onko sinun mahdollista hyödyntää avoimen AMK:n opintoja urapolullasi.

Syyslukukauden opintotarjonta julkaistaan yleensä toukokuussa ja keväällä alkavat kokonaisuudet – marraskuussa. Tarkat ilmoittautumisajat vahvistetaan lukukausittain opintotarjonnan julkaisun yhteydessä.

Muut kuin muodolliseen kelpoisuuteen johtavat avoimen AMK:n opintokokonaisuudet löydät Osaamiskokonaisuudet-sivultamme.

Opintojen toteutus

Opinnot sisältävät sekä verkkototeutuksia että lähiopetusta kampuksella sisältäviä opintoja. Myös verkkototeutuksissa on pääsääntöisesti aikaan sidottua opetusta (etäyhteyden kautta).

Kirkon alan kelpoisuuskokonaisuudet

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallituksen päätökset viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista mahdollistavat tiettyjen, päätöksissä mainittujen tutkintojen täydentämisen avoimen AMK:n opinnoilla. Diakin avoimessa AMK:ssa voit täydentää tutkintoasi diakonian viranhaltijan (sosiaaliala, diakoni tai terveysala, diakonissa), lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajannuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen ohjaajan viranhaltijan kelpoisuudella.

Tutustu alla opintoihin tarkemmin ja aloita oman urapolkusi suunnittelu!

Tutkinnon täydentämisestä kirkon alan avoimen amk:n opintoina järjestetään myös infotilaisuus Zoomissa ti 28.5. klo 15-16 (linkki tilaisuuteen päivitetään myöhemmin).

NimiKuvausKohderyhmäLisätietoja ja ilmoittautuminen
Tutkintoa täydentävät opinnot: diakonian virka (diakoni), 90 opVaadittavat 90 opintopistettä suoritetaan kolmessa osassa:

- Diakonian ja kasvatuksen perusopinnot, 25 op
- Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: diakoni, 50 op
- Diakonian ja kasvatuksen syventävät opinnot, 15 op

Lue lisää opintojen sisällöstä ja tavoitteista...
sosionomi (AMK), joka haluaa täydentää tutkintoaan diakonian virkaan vaadittavilla opinnoilla

mikäli hakijalla on jo Suomen ev.-lut. kirkon tutkintopäätöksissä vaadittu tutkintonimike sosionomi (AMK) ja siihen kuuluvat opinnot nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan, täydentävät opinnot aloitetaan suoraan suuntaavista ammattiopinnoista
Opiskeluaika 3-4 lukukautta

Diakonian ja kasvatuksen perusopinnot, syksy 2024:
Verkkototeutus, ilmoittautuminen 3.6.-5.8.2024

Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: diakoni, syksy 2024:
Helsingin-kampus,
Porin-kampus,
Oulun-kampus ,
ilmoittautuminen 3.6.-31.7.2024


Diakonian ja kasvatuksen syventävät opinnot, syksy 2024:
Helsingin-kampus,
ilmoittautuminen 20.5.-16.6.2024
Tutkintoa täydentävät opinnot: diakonian virka (diakonissa), 60 opVaadittavat 60 opintopistettä suoritetaan yhtenä kokonaisuutena. Lue lisää opintojen sisällöstä ja tavoitteista...sairaanhoitaja (AMK), joka haluaa täydentää tutkintoaan diakonian virkaan vaadittavilla opinnoillaOpiskeluaika 2-3 lukukautta

Syksy 2024: Helsingin-kampus, ilmoittautuminen 3.6.-31.7.2024.

Tutkintoa täydentävät opinnot: nuorisotyönohjaajan virka, 90 opVaadittavat 90 opintopistettä suoritetaan kolmessa osassa:

- Diakonian ja kasvatuksen perusopinnot, 25 op
- Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: nuorisotyönohjaaja, 50 op
- Diakonian ja kasvatuksen syventävät opinnot, 15 op

Lue lisää opintojen sisällöstä ja tavoitteista...
sosionomi (AMK) tai yhteisöpedagogi (AMK), joka haluaa täydentää tutkintoaan nuorisotyönohjaajan virkaan vaadittavilla opinnoilla

mikäli hakijalla on jo Suomen ev.-lut. kirkon tutkintopäätöksissä vaadittu tutkintonimike sosionomi (AMK) ja siihen kuuluvat opinnot diakonian tai varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan, täydentävät opinnot aloitetaan suoraan suuntaavista ammattiopinnoista
Opiskeluaika 3-4 lukukautta

Diakonian ja kasvatuksen perusopinnot, syksy 2024:
Verkkototeutus, ilmoittautuminen 3.6.-5.8.2024

Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: nuorisotyönohjaaja, syksy 2024:
Helsingin-kampus, ilmoittautuminen 3.6.-31.7.2024

Diakonian ja kasvatuksen syventävät opinnot, syksy 2024:
Helsingin-kampus,
ilmoittautuminen 20.5.-16.6.2024
Tutkintoa täydentävät opinnot: varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaVaadittavat 111 opintopistettä suoritetaan kolmessa osassa:

- Diakonian ja kasvatuksen perusopinnot, 25 op
- Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: varhaiskasvatuksen ohjaaja, 71 op
- Diakonian ja kasvatuksen syventävät opinnot, 15 op

Lue lisää opintojen sisällöstä ja tavoitteista...
sosionomi (AMK), joka haluaa täydentää tutkintoaan varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan vaadittavilla opinnoilla

mikäli hakijalla on jo Suomen ev.-lut. kirkon tutkintopäätöksissä vaadittu tutkintonimike sosionomi (AMK) ja siihen kuuluvat opinnot diakonian tai varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan, täydentävät opinnot aloitetaan suoraan suuntaavista ammattiopinnoista

mikäli hakijalla on jo varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus (Varhaiskasvatuslaki 504/2018), tämä huomioidaan suuntaavien ammattiopintojen suorituslaajuudessa
Opiskeluaika 3-5 lukukautta

Diakonian ja kasvatuksen perusopinnot, syksy 2024:
Verkkototeutus, ilmoittautuminen 3.6.-5.8.2024

Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: varhaiskasvatuksen ohjaaja.
Alustavasti syksyllä 2025

Diakonian ja kasvatuksen syventävät opinnot, syksy 2024:
Helsingin-kampus,
ilmoittautuminen 20.5.-16.6.2024
Tutkintoa täydentävät opinnot: lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan virka, 8 opVaadittavat 8 opintopistettä suoritetaan yhtenä kokonaisuutena.

Lue lisää opintojen sisällöstä ja tavoitteista...
sosionomi (AMK), jolla on jo Suomen ev.-lut. kirkon tutkintopäätöksessä vaaditut opinnot diakonian, nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan

sairaanhoitaja (AMK), jolla on jo Suomen ev.-lut. kirkon tutkintopäätöksessä vaaditut opinnot diakonian virkaan

yhteisöpedagogi (AMK), jolla on jo Suomen ev.-lut. kirkon tutkintopäätöksessä vaaditut opinnot nuorisotyönohjaajan virkaan
Opiskeluaika 1 lukukausi (syksy)

Syksy 2024:
Verkkototeutus, ilmoittautuminen 3.6.-12.8.

Sosiaalialan kelpoisuuskokonaisuudet

1.9.2018 voimaan tulleen Varhaiskasvatuslain (504/2018) myötä Diakin avoimessa AMK:ssa voi suorittaa varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen vaadittavat tutkintoa täydentävät opinnot. Tarkistathan tämänhetkisen opintotarjonnan avoimen AMK:n verkkokaupasta.

NimiKuvausKohderyhmäLisätietoja ja ilmoittautuminen
Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus, 60 opVarhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen vaadittavat varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot

Lue lisää opintojen sisällöstä ja tavoitteista...
sosionomi (AMK), joka haluaa laajentaa osaamistaan varhaiskasvatuksessa ja sosiaalipedagogiikassaOpiskeluaika 2-3 lukukautta

Opintoihin ei voi ilmoittautua kerralla - tutustu opintojen sisältöihin ja lue ohjeet, miten pääset alkuun opintopolullasi...

Terveysalan kelpoisuuskokonaisuudet

Diakin avoimen AMK:n opintotarjonnassa ei ole kelpoisuuskokonaisuuksia terveysalalle. Mikäli olet kiinnostunut täydentämään sairaanhoitaja (AMK) -tutkintoasi terveydenhoitaja (AMK) -tutkinnoksi, voit kuitenkin aloittaa opinnot avoimen ammattikorkeakoulun kautta ennen tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeutumista. Lue lisää avoimen AMK:n terveysalan osaamiskokonaisuuksista.

Tulkkausalan kelpoisuuskokonaisuudet

Diakin avoimen AMK:n opintotarjontaan on koottu useita viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutuksen opintokokonaisuuksia, jotka vastaavat laajuudeltaan ja sisällöltään Kelan vaatimuksia tulkkauspalvelun tuottajilta edellytetyistä opinnoista.

NimiKuvausKohderyhmäLisätietoja ja ilmoittautuminen
Kirjoitustulkki-
koulutus
, 15 op

Kelpoisuudet:
kokonaisuus vastaa Kelan vaatimusta kirjoitustulkkauksen opinnoista
Kokonaisuuden tavoitteena on saavuttaa kirjoitustulkkauksen osaamistavoitteet niin, että koulutuksen suorittanut henkilö voi toimia itsenäisesti kirjoitustulkkina. kirjoitustulkkauksesta kiinnostuneet ja kirjoitustulkin työtehtäviin pyrkivät

Tarvittavat pohjatiedot: ei edellytä aikaisempia opintoja tulkkauksesta tai viittomakielentaitoa
opiskeluaika 1 lukukausi (syksy)

Syksy 2024: ilmoittautuminen kesä-heinäkuussa
Kommunikaatio-ohjauksen pedagogiikka, 20 opKokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia tämän valitseman kommunikaatio-
menetelmän ohjaajana perheille ja ryhmille.

Lue lisää opintojen sisällöstä ja tavoitteista...
viittomakielen tulkit, puhevammaisten tulkit, viittomakielen ohjaajat, puheterapeutit ja muut, jotka ovat kiinnostuneita puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien ohjauksesta ja opettamisesta

Tarvittavat pohjatiedot: ei edellytä aikaisempia opintoja ohjauksesta tai opetuksesta, mutta opiskelijan on hallittava jokin puhetta tukeva tai korvaava menetelmä niin hyvin, että kykenee opintojen aikana käyttämään tätä opintoihin kuuluvissa tehtävissä ja opetusharjoituksissa
opiskeluaika 1 lukukausi (kevät)
Tulkkaus puhevammaisille, 32 op

Kelpoisuudet:
kokonaisuus vastaa Kelan vaatimusta puhevammaisille tulkkauksen opinnoista
Kokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalla valmiudet toimia tulkkina puhevammaisille.

Lue lisää opintojen sisällöstä ja tavoitteista...
tulkkauksen amk-tutkinnon suorittaneet viittomakielen tulkit, jotka haluavat laajentaa osaamistaan puhevammaisille tulkkaukseen

Tarvittavat pohjatiedot: Viittomakielentulkki (AMK) tai Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus (suuntautuminen viittomakielisille tulkkaukseen) JA perustiedot asiakasryhmistä ja näiden käyttämistä kommunikaatiomenetelmistä
opiskeluaika 2 lukukautta (syksy-kevät)

Syksy 2024: ilmoittautuminen kesä-heinäkuussa
Tulkkaus viittomakielisille, 32 op

Kelpoisuudet:
kokonaisuus vastaa Kelan vaatimusta kuulovammaisille tulkkauksen opinnoista
Kokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia tulkkina viittomakielisille.

Lue lisää opintojen sisällöstä ja tavoitteista...
tulkkauksen amk-tutkinnon suorittaneet puhevammaisten tulkit, jotka haluavat laajentaa osaamistaan viittomakielisille tulkkaukseen

Tarvittavat pohjatiedot: Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus (suuntautuminen puhevammaisille tulkkaukseen)
opiskeluaika 2 lukukautta (syksy-kevät)

Syksy 2024: ilmoittautuminen kesä-heinäkuussa