Siirry sisältöön

Avoimen AMK:n kelpoisuuskokonaisuudet

Diakin avoimen AMK:n tarjontaan kuuluu myös osaamiskokonaisuuksia, jotka suorittamalla voi täydentää aiempaa ammattikorkeakoulututkintoa ja siten saavuttaa lainsäädännön ja/tai työelämän tunnustaman kelpoisuuden tiettyyn tehtävään tai virkaan.

Tutustu alla tarjolla oleviin opintoihin ja perehdy huolellisesti myös kokonaisuuden kohderyhmäkuvaukseen ja varmista onko sinun mahdollista hyödyntää avoimen AMK:n opintoja urapolullasi.

Syyslukukauden opintotarjonta julkaistaan yleensä toukokuussa ja keväällä alkavat kokonaisuudet – marraskuussa. Tarkat ilmoittautumisajat vahvistetaan lukukausittain opintotarjonnan julkaisun yhteydessä.

Muut kuin muodolliseen kelpoisuuteen johtavat avoimen AMK:n opintokokonaisuudet löydät Osaamiskokonaisuudet-sivultamme.

Opintojen toteutus

Opinnot sisältävät sekä verkkototeutuksia että lähiopetusta kampuksella sisältäviä opintoja. Myös verkkototeutuksissa on pääsääntöisesti aikaan sidottua opetusta (etäyhteyden kautta).

Kirkon alan kelpoisuuskokonaisuudet

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallituksen päätökset viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista mahdollistavat tiettyjen, päätöksissä mainittujen tutkintojen täydentämisen avoimen AMK:n opinnoilla. Diakin avoimessa AMK:ssa voit täydentää tutkintoasi diakonian viranhaltijan (sosiaaliala, diakoni tai terveysala, diakonissa), lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajannuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen ohjaajan viranhaltijan kelpoisuudella.

Tutustu alla opintoihin tarkemmin ja aloita oman urapolkusi suunnittelu!

NimiKuvausKohderyhmäLisätietoja ja ilmoittautuminen
Tutkintoa täydentävät opinnot: diakonian virka (diakoni), 90 opVaadittavat 90 opintopistettä suoritetaan kolmessa osassa:

- Diakonian ja kasvatuksen perusopinnot, 25 op
- Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: diakoni, 50 op
- Diakonian ja kasvatuksen syventävät opinnot, 15 op

Lue lisää opintojen sisällöstä ja tavoitteista...
sosionomi (AMK), joka haluaa täydentää tutkintoaan diakonian virkaan vaadittavilla opinnoilla

mikäli hakijalla on jo Suomen ev.-lut. kirkon tutkintopäätöksissä vaadittu tutkintonimike sosionomi (AMK) ja siihen kuuluvat opinnot nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan, täydentävät opinnot aloitetaan suoraan suuntaavista ammattiopinnoista
Opiskeluaika 3-4 lukukautta

Diakonian ja kasvatuksen perusopinnot, alkavat keväällä 2023 (verkkototeutus), ilmoittautuminen 17.11.2022 - 02.01.2023.


Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: diakoni, kevät 2023:
Helsingin-kampus,
Pieksämäen-kampus, ilmoittautuminen marras- joulukuussa 2022


Diakonian ja kasvatuksen syventävät opinnot, kevät 2023:
Helsingin-kampus,
Porin-kampus, ilmoittautuminen marras- joulukuussa 2022
Tutkintoa täydentävät opinnot: diakonian virka (diakonissa), 60 opVaadittavat 60 opintopistettä suoritetaan yhtenä kokonaisuutena. Lue lisää opintojen sisällöstä ja tavoitteista...sairaanhoitaja (AMK), joka haluaa täydentää tutkintoaan diakonian virkaan virkaan vaadittavilla opinnoillaOpiskeluaika 2-3 lukukautta

Kevät 2023: Helsingin-kampus,
Oulun-kampus, ilmoittautuminen 17.11.2022 - 02.01.2023


Tutkintoa täydentävät opinnot: nuorisotyönohjaajan virka, 90 opVaadittavat 90 opintopistettä suoritetaan kolmessa osassa:

- Diakonian ja kasvatuksen perusopinnot, 25 op
- Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: nuorisotyönohjaaja, 50 op
- Diakonian ja kasvatuksen syventävät opinnot, 15 op

Lue lisää opintojen sisällöstä ja tavoitteista...
sosionomi (AMK) tai yhteisöpedagogi (AMK), joka haluaa täydentää tutkintoaan nuorisotyönohjaajan virkaan vaadittavilla opinnoilla

mikäli hakijalla on jo Suomen ev.-lut. kirkon tutkintopäätöksissä vaadittu tutkintonimike sosionomi (AMK) ja siihen kuuluvat opinnot diakonian tai varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan, täydentävät opinnot aloitetaan suoraan suuntaavista ammattiopinnoista
Opiskeluaika 3-4 lukukautta

Diakonian ja kasvatuksen perusopinnot, alkavat keväällä 2023 (verkkototeutus), ilmoittautuminen marras- joulukuussa 2022

Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: nuorisotyönohjaaja, kevät 2023:
Helsingin-kampus, ilmoittautuminen marras- joulukuussa 2022

Diakonian ja kasvatuksen syventävät opinnot, kevät 2023:
Helsingin-kampus,
Porin-kampus, ilmoittautuminen marras- joulukuussa 2022
Tutkintoa täydentävät opinnot: varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaVaadittavat 111 opintopistettä suoritetaan kolmessa osassa:

- Diakonian ja kasvatuksen perusopinnot, 25 op
- Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: varhaiskasvatuksen ohjaaja, 71 op
- Diakonian ja kasvatuksen syventävät opinnot, 15 op

Lue lisää opintojen sisällöstä ja tavoitteista...
sosionomi (AMK), joka haluaa täydentää tutkintoaan varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan vaadittavilla opinnoilla

mikäli hakijalla on jo Suomen ev.-lut. kirkon tutkintopäätöksissä vaadittu tutkintonimike sosionomi (AMK) ja siihen kuuluvat opinnot diakonian tai varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan, täydentävät opinnot aloitetaan suoraan suuntaavista ammattiopinnoista

mikäli hakijalla on jo varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus (Varhaiskasvatuslaki 504/2018), tämä huomioidaan suuntaavien ammattiopintojen suorituslaajuudessa
Opiskeluaika 3-5 lukukautta

Diakonian ja kasvatuksen perusopinnot, kevät 2023 (verkkototeutus), ilmoittautuminen marras- joulukuussa 2022

Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: varhaiskasvatuksen ohjaaja syksy 2023:
Helsingin-kampus, ilmoittautuminen kesällä 2023

Diakonian ja kasvatuksen syventävät opinnot, kevät 2023:
Helsingin-kampus,
Porin-kampus, ilmoittautuminen marras- joulukuussa 2022
Tutkintoa täydentävät opinnot: lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan virka, 8 opVaadittavat 8 opintopistettä suoritetaan yhtenä kokonaisuutena.

Lue lisää opintojen sisällöstä ja tavoitteista...
sosionomi (AMK), jolla on jo Suomen ev.-lut. kirkon tutkintopäätöksessä vaaditut opinnot diakonian, nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan

sairaanhoitaja (AMK), jolla on jo Suomen ev.-lut. kirkon tutkintopäätöksessä vaaditut opinnot diakonian virkaan

yhteisöpedagogi (AMK), jolla on jo Suomen ev.-lut. kirkon tutkintopäätöksessä vaaditut opinnot nuorisotyönohjaajan virkaan
Opiskeluaika 1 lukukausi (syksy)

Syksy 2023: verkkototeutus, ilmoittautuminen kesällä 2023

Sosiaalialan kelpoisuuskokonaisuudet

1.9.2018 voimaan tulleen Varhaiskasvatuslain (504/2018) myötä Diakin avoimessa AMK:ssa voi suorittaa varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen vaadittavat tutkintoa täydentävät opinnot. Tarkistathan tämänhetkisen opintotarjonnan avoimen AMK:n verkkokaupasta.

NimiKuvausKohderyhmäLisätietoja ja ilmoittautuminen
Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus, 60 opVarhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen vaadittavat varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot

Lue lisää opintojen sisällöstä ja tavoitteista...
sosionomi (AMK), joka haluaa laajentaa osaamistaan varhaiskasvatuksessa ja sosiaalipedagogiikassaOpiskeluaika 2-3 lukukautta

Opintoihin ei voi ilmoittautua kerralla - tutustu opintojen sisältöihin ja lue ohjeet, miten pääset alkuun opintopolullasi...

Terveysalan kelpoisuuskokonaisuudet

Diakin avoimen AMK:n opintotarjonnassa ei ole kelpoisuuskokonaisuuksia terveysalalle. Mikäli olet kiinnostunut täydentämään sairaanhoitaja (AMK) -tutkintoasi terveydenhoitaja (AMK) -tutkinnoksi, voit kuitenkin aloittaa opinnot avoimen ammattikorkeakoulun kautta ennen tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeutumista. Lue lisää avoimen AMK:n terveysalan osaamiskokonaisuuksista.

Tulkkausalan kelpoisuuskokonaisuudet

Diakin avoimen AMK:n opintotarjontaan on koottu useita viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutuksen opintokokonaisuuksia, jotka vastaavat laajuudeltaan ja sisällöltään Kelan vaatimuksia tulkkauspalvelun tuottajilta edellytetyistä opinnoista.

NimiKuvausKohderyhmäLisätietoja ja ilmoittautuminen
Kirjoitustulkki-
koulutus
, 38 op

Kelpoisuudet:
kokonaisuus vastaa Kelan vaatimusta kirjoitustulkkauksen opinnoista
Kokonaisuuden tavoitteena on saavuttaa kirjoitustulkkauksen osaamistavoitteet niin, että koulutuksen suorittanut henkilö voi toimia itsenäisesti kirjoitustulkkina. kirjoitustulkkauksesta kiinnostuneet ja kirjoitustulkin työtehtäviin pyrkivät

Tarvittavat pohjatiedot: ei edellytä aikaisempia opintoja tulkkauksesta tai viittomakielentaitoa
opiskeluaika 1 lukukausi (syksy)

Kirjoitustulkkaus kuurosokeille, 13 op

Kelpoisuudet:
kokonaisuus vastaa Kelan vaatimusta kuurosokeille kirjoitustulkkauksen opinnoista
Kokonaisuuden tavoitteena on antaa kirjoitustulkkina jo toimiville perusvalmiudet toimia kirjoitustulkkina myös kuulonäkövammaiselle asiakkaalle sekä opastaa ja kuvailla tulkkauksen yhteydessä.kirjoitustulkit, jotka haluavat laajentaa osaamistaan kuurosokeille tulkkaukseen

Tarvittavat pohjatiedot: Kirjoitustulkkikoulutus
opiskeluaika 1 lukukausi (syksy)

Kommunikaatio-ohjauksen pedagogiikka, 25 opKokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia tämän valitseman kommunikaatio-
menetelmän ohjaajana perheille ja ryhmille.
viittomakielen tulkit, puhevammaisten tulkit, viittomakielen ohjaajat, puheterapeutit ja muut, jotka ovat kiinnostuneita puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien ohjauksesta ja opettamisesta

Tarvittavat pohjatiedot: ei edellytä aikaisempia opintoja ohjauksesta tai opetuksesta, mutta opiskelijan on hallittava jokin puhetta tukeva tai korvaava menetelmä niin hyvin, että kykenee opintojen aikana käyttämään tätä opintoihin kuuluvissa tehtävissä ja opetusharjoituksissa
opiskeluaika 1 lukukausi (kevät)

Kevät 2023: Turun-kampus, ilmoittautuminen 15.11.-19.12.2022
Kuurosokeille ja kuuroutuneille tulkkaus, 15 op

Kelpoisuudet:
kokonaisuus vastaa Kelan vaatimusta kuurosokeille tulkkauksen opinnoista
Kokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia tulkkina kuulonäkövammaiselle, kuuroutuneelle, huonokuuloiselle ja sisäkorvaistutetta käyttävälle.

Lue lisää opintojen sisällöstä ja tavoitteista...
viittomakielen tulkit, jotka haluavat laajentaa osaamistaan kuurosokeille ja kuuroutuneille tulkkaukseen

Tarvittavat pohjatiedot: Viittomakielentulkki (AMK) tai Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus (suuntautuminen viittomakielisille tulkkaukseen)
opiskeluaika 2 lukukautta (syksy-kevät)
Tulkkaus puhevammaisille, 32 op

Kelpoisuudet:
kokonaisuus vastaa Kelan vaatimusta puhevammaisille tulkkauksen opinnoista
Kokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalla valmiudet toimia tulkkina puhevammaisille.

Lue lisää opintojen sisällöstä ja tavoitteista...
tulkkauksen amk-tutkinnon suorittaneet viittomakielen tulkit, jotka haluavat laajentaa osaamistaan puhevammaisille tulkkaukseen

Tarvittavat pohjatiedot: Viittomakielentulkki (AMK) tai Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus (suuntautuminen viittomakielisille tulkkaukseen) JA perustiedot asiakasryhmistä ja näiden käyttämistä kommunikaatiomenetelmistä
opiskeluaika 2 lukukautta (syksy-kevät)

Tulkkaus viittomakielisille

Kelpoisuudet:
kokonaisuus vastaa Kelan vaatimusta kuulovammaisille tulkkauksen opinnoista
Kokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia tulkkina viittomakielisille.

Lue lisää opintojen sisällöstä ja tavoitteista...
tulkkauksen amk-tutkinnon suorittaneet puhevammaisten tulkit, jotka haluavat laajentaa osaamistaan viittomakielisille tulkkaukseen

Tarvittavat pohjatiedot: Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus (suuntautuminen puhevammaisille tulkkaukseen)
opiskeluaika 2 lukukautta (syksy-kevät)