Avoimen amk:n kelpoisuuskokonaisuudet

Diakin avoimen amk:n tarjontaan kuuluu myös osaamiskokonaisuuksia, jotka suorittamalla voi täydentää aiempaa ammattikorkeakoulututkintoa ja siten saavuttaa lainsäädännön ja/tai työelämän tunnustaman kelpoisuuden tiettyyn tehtävään tai virkaan.

Tutustu alla tarjolla oleviin opintoihin ja perehdy huolellisesti myös kokonaisuuden kohderyhmäkuvaukseen ja varmista onko sinun mahdollista hyödyntää avoimen amk:n opintoja urapolullasi.

Muut kuin muodolliseen kelpoisuuteen johtavat avoimen amk:n opintokokonaisuudet löydät Osaamiskokonaisuudet-sivultamme.

Kirkon alan kelpoisuuskokonaisuudet

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallituksen päätökset viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista mahdollistavat tiettyjen, päätöksissä mainittujen tutkintojen täydentämisen avoimen amk:n opinnoilla. Diakin avoimessa amk:ssa voit täydentää tutkintoasi diakonian viranhaltijan (sosiaaliala, diakoni tai terveysala, diakonissa), lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajannuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen ohjaajan viranhaltijan kelpoisuudella.

Tutustu alla opintoihin tarkemmin ja aloita oman urapolkusi suunnittelu!

NimiKuvausKohderyhmäLisätietoja ja ilmoittautuminen
Tutkintoa täydentävät opinnot: diakonian virka (diakoni), 90 opVaadittavat 90 opintopistettä suoritetaan kolmessa osassa:

- Diakonian ja kasvatuksen perusopinnot, 25 op
- Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: diakoni, 50 op
- Diakonian ja kasvatuksen syventävät opinnot, 15 op

Lue lisää opintojen sisällöstä ja tavoitteista...
sosionomi (AMK), joka haluaa täydentää tutkintoaan diakonian virkaan vaadittavilla opinnoilla

mikäli hakijalla on jo Suomen ev.-lut. kirkon tutkintopäätöksissä vaadittu tutkintonimike sosionomi (AMK) ja siihen kuuluvat opinnot nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan, täydentävät opinnot aloitetaan suoraan suuntaavista ammattiopinnoista
Opiskeluaika 3-4 lukukautta

Diakonian ja kasvatuksen perusopinnot, syksy 2021:
Helsingin-kampus, ilmoittautuminen alkaa 3.7.
Pieksämäen-kampus, ilmoittautuminen alkaa 3.7.

Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: diakoni, syksy 2021:
Helsingin-kampus, ilmoittautuminen alkaa 24.6.
Oulun-kampus, ilmoittautuminen alkaa 3.7.
Porin-kampus, ilmoittautuminen alkaa 3.7.

Diakonian ja kasvatuksen syventävät opinnot, syksy 2021:
Helsingin-kampus, ilmoittautuminen alkaa 10.6.
Pieksämäen-kampus, ilmoittautuminen alkaa 17.6.
Tutkintoa täydentävät opinnot: diakonian virka (diakonissa), 60 opVaadittavat 60 opintopistettä suoritetaan yhtenä kokonaisuutena. Lue lisää opintojen sisällöstä ja tavoitteista...sairaanhoitaja (AMK), joka haluaa täydentää tutkintoaan diakonian virkaan virkaan vaadittavilla opinnoillaOpiskeluaika 2-3 lukukautta

Syksy 2021: ei tarjonnassa

Kevät 2022: alustava ennakkotieto Helsingin-kampus
Tutkintoa täydentävät opinnot: nuorisotyönohjaajan virka, 90 opVaadittavat 90 opintopistettä suoritetaan kolmessa osassa:

- Diakonian ja kasvatuksen perusopinnot, 25 op
- Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: nuorisotyönohjaaja, 50 op
- Diakonian ja kasvatuksen syventävät opinnot, 15 op

Lue lisää opintojen sisällöstä ja tavoitteista...
sosionomi (AMK) tai yhteisöpedagogi (AMK), joka haluaa täydentää tutkintoaan nuorisotyönohjaajan virkaan vaadittavilla opinnoilla

mikäli hakijalla on jo Suomen ev.-lut. kirkon tutkintopäätöksissä vaadittu tutkintonimike sosionomi (AMK) ja siihen kuuluvat opinnot diakonian tai varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan, täydentävät opinnot aloitetaan suoraan suuntaavista ammattiopinnoista
Opiskeluaika 3-4 lukukautta

Diakonian ja kasvatuksen perusopinnot, syksy 2021:
Helsingin-kampus, ilmoittautuminen alkaa 3.7.
Pieksämäen-kampus, ilmoittautuminen alkaa 3.7.

Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: nuorisotyönohjaaja, syksy 2021:
Helsingin-kampus, ilmoittautuminen alkaa 24.6.

Diakonian ja kasvatuksen syventävät opinnot, syksy 2021:
Helsingin-kampus, ilmoittautuminen alkaa 10.6.
Pieksämäen-kampus, ilmoittautuminen alkaa 17.6.
Tutkintoa täydentävät opinnot: varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaLisätiedot julkaistaan ennen koulutuksen alkuasosionomi (AMK), joka haluaa täydentää tutkintoaan varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan vaadittavilla opinnoilla

mikäli hakijalla on jo Suomen ev.-lut. kirkon tutkintopäätöksissä vaadittu tutkintonimike sosionomi (AMK) ja siihen kuuluvat opinnot diakonian tai varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan, täydentävät opinnot aloitetaan suoraan suuntaavista ammattiopinnoista

mikäli hakijalla on jo varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus (Varhaiskasvatuslaki 504/2018), tämä huomioidaan suuntaavien ammattiopintojen suorituslaajuudessa
Opiskeluaika 3-5 lukukautta

Diakonian ja kasvatuksen perusopinnot, syksy 2021:
Helsingin-kampus, ilmoittautuminen alkaa 3.7.
Pieksämäen-kampus, ilmoittautuminen alkaa 3.7.

Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: varhaiskasvatuksen ohjaaja:
Alustava alkamisaika syyslukukausi 2021

Diakonian ja kasvatuksen syventävät opinnot, syksy 2021:
Helsingin-kampus, ilmoittautuminen alkaa 10.6.
Pieksämäen-kampus, ilmoittautuminen alkaa 17.6.
Tutkintoa täydentävät opinnot: lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan virka, 8 opVaadittavat 8 opintopistettä suoritetaan yhtenä kokonaisuutena.

Lisätiedot julkaistaan ennen koulutuksen alkua
Opiskeluaika 1 lukukausi

Syksy 2021: tulossa tarjontaan

Sosiaalialan kelpoisuuskokonaisuudet

1.9.2018 voimaan tulleen Varhaiskasvatuslain (504/2018) myötä Diakin avoimessa amk:ssa voi suorittaa varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen vaadittavat tutkintoa täydentävät opinnot.

NimiKuvausKohderyhmäLisätietoja ja ilmoittautuminen
Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus, 60 opVarhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen vaadittavat varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot

Lue lisää opintojen sisällöstä ja tavoitteista...
sosionomi (AMK), joka haluaa laajentaa osaamistaan varhaiskasvatuksessa ja sosiaalipedagogiikassaOpiskeluaika 2-3 lukukautta

Opintoihin ei voi ilmoittautua kerralla - tutustu opintojen sisältöihin ja lue ohjeet, miten pääset alkuun opintopolullasi...

Terveysalan kelpoisuuskokonaisuudet

Diakin avoimen amk:n opintotarjonnassa ei ole kelpoisuuskokonaisuuksia terveysalalle. Mikäli olet kiinnostunut täydentämään sairaanhoitaja (AMK) -tutkintoasi terveydenhoitaja (AMK) -tutkinnoksi, voit kuitenkin aloittaa opinnot avoimen ammattikorkeakoulun kautta ennen tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeutumista. Lue lisää avoimen amk:n terveysalan osaamiskokonaisuuksista.

Tulkkausalan kelpoisuuskokonaisuudet

Diakin avoimen amk:n opintotarjontaan on koottu useita viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutuksen opintokokonaisuuksia, jotka vastaavat laajuudeltaan ja sisällöltään Kelan vaatimuksia tulkkauspalvelun tuottajilta edellytetyistä opinnoista.

NimiKuvausKohderyhmäLisätietoja ja ilmoittautuminen
Kirjoitustulkki-
koulutus
, 38 op

Kelpoisuudet:
kokonaisuus vastaa Kelan vaatimusta kirjoitustulkkauksen opinnoista
Kokonaisuuden tavoitteena on saavuttaa kirjoitustulkkauksen osaamistavoitteet niin, että koulutuksen suorittanut henkilö voi toimia itsenäisesti kirjoitustulkkina. kirjoitustulkkauksesta kiinnostuneet ja kirjoitustulkin työtehtäviin pyrkivät

Tarvittavat pohjatiedot: ei edellytä aikaisempia opintoja tulkkauksesta tai viittomakielentaitoa
opiskeluaika 2 lukukautta (syksy-kevät)

Kevät 2021: ei tarjonnassa

Syksy 2020:
Turun-kampus
Kirjoitustulkkaus kuurosokeille, 13 op

Kelpoisuudet:
kokonaisuus vastaa Kelan vaatimusta kuurosokeille kirjoitustulkkauksen opinnoista
Kokonaisuuden tavoitteena on antaa kirjoitustulkkina jo toimiville perusvalmiudet toimia kirjoitustulkkina myös kuulonäkövammaiselle asiakkaalle sekä opastaa ja kuvailla tulkkauksen yhteydessä.kirjoitustulkit, jotka haluavat laajentaa osaamistaan kuurosokeille tulkkaukseen

Tarvittavat pohjatiedot: Kirjoitustulkkikoulutus
opiskeluaika 1 lukukausi (syksy)

Kevät 2021: ei tarjonnassa
Kommunikaatio-ohjauksen pedagogiikka, 28 opKokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia tämän valitseman kommunikaatio-
menetelmän ohjaajana perheille ja ryhmille.
viittomakielen tulkit, puhevammaisten tulkit, viittomakielen ohjaajat, puheterapeutit ja muut, jotka ovat kiinnostuneita puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien ohjauksesta ja opettamisesta

Tarvittavat pohjatiedot: ei edellytä aikaisempia opintoja ohjauksesta tai opetuksesta, mutta opiskelijan hallittava jokin puhetta tukeva tai korvaava menetelmä niin hyvin, että kykenee opintojen aikana käyttämään tätä opintoihin kuuluvissa tehtävissä ja opetusharjoituksissa
opiskeluaika 2 lukukautta (syksy-kevät)

Kevät 2021: ei tarjonnassa

Syksy 2020:
Turun-kampus
Kuurosokeille ja kuuroutuneille tulkkaus, 26 op

Kelpoisuudet:
kokonaisuus vastaa Kelan vaatimusta kuurosokeille tulkkauksen opinnoista
Kokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia tulkkina kuulonäkövammaiselle, kuuroutuneelle, huonokuuloiselle ja sisäkorvaistutetta käyttävälle. viittomakielen tulkit, jotka haluavat laajentaa osaamistaan kuurosokeille ja kuuroutuneille tulkkaukseen

Tarvittavat pohjatiedot: Viittomakielentulkki (AMK) tai Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus (suuntautuminen viittomakielisille tulkkaukseen)
opiskeluaika 2 lukukautta (syksy-kevät)

Kevät 2021: ei tarjonnassa

Syksy 2020:
Turun-kampus
Tulkkaus puhevammaisille

Kelpoisuudet:
kokonaisuus vastaa Kelan vaatimusta puhevammaisille tulkkauksen opinnoista
Kokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalla valmiudet toimia tulkkina puhevammaisille.tulkkauksen amk-tutkinnon suorittaneet viittomakielen tulkit, jotka haluavat laajentaa osaamistaan puhevammaisille tulkkaukseen

Tarvittavat pohjatiedot: Viittomakielentulkki (AMK) tai Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus (suuntautuminen viittomakielisille tulkkaukseen) JA perustiedot asiakasryhmistä ja näiden käyttämistä kommunikaatiomenetelmistä
opiskeluaika 2 lukukautta

Seuraavan kerran opintotarjonnassa syksyllä 2021
Tulkkaus viittomakielisille

Kelpoisuudet:
kokonaisuus vastaa Kelan vaatimusta kuulovammaisille tulkkauksen opinnoista
Kokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia tulkkina viittomakielisille.tulkkauksen amk-tutkinnon suorittaneet puhevammaisten tulkit, jotka haluavat laajentaa osaamistaan viittomakielisille tulkkaukseen

Tarvittavat pohjatiedot: Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus (suuntautuminen puhevammaisille tulkkaukseen)
opiskeluaika 2 lukukautta

Seuraavan kerran opintotarjonnassa syksyllä 2021