Siirry sisältöön

Julkaisut

Julkaisu: Sosiaaliohjauksen osaaminen ja mahdollisuudet esiin

Sosiaaliohjaus on osa sosiaalipalveluiden kokonaisuutta. Uusi julkaisu valottaa sosiaaliohjauksen työnkuvaa ja auttaa siten niin alalle aikovia, koulutuksentarjoajia kuin yhteistyökumppaneita hahmottamaan sosiaaliohjauksen osaamista ja mahdollisuuksia.

Julkaisu: Hyvinvointia rakenteellisella sosiaalityöllä

Rakenteellinen sosiaalityö pyrkii edistämään hyvinvointia ja torjumaan sosiaalisia ongelmia tietoon perustuen, tiedontuotantoon keskittyen ja yhteiskuntaa kehittäen. Diakin julkaisu vahvistaa rakenteellisen sosiaalityön osaamista.

Diakonia – kutsumuksesta yhteiskunnalliseen tehtävään

Mitä diakonialla on milloinkin tarkoitettu? Millaisia ovat olleet sen käytännöt, työympäristöt ja todellisuus, jossa se toteutuu? Ainutlaatuinen julkaisu valottaa rinnakkain diakonian käsitteen ja diakoniatyön historiaa.

Vetovoimaa vammaisalalle – uusia opintopolkuja, osaamisen kehittämistä ja vaikuttamista

Vammaisalan ongelmana on työntekijöiden saaminen. Ala ei houkuttele opiskelijoita. Tuore julkaisu kuvaa Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) -hankkeen toimia Etelä-Savossa vammaisalan vetovoiman lisäämiseksi ja työvoiman saatavuuden parantamiseksi.

Diakoniabarometri 2022: osallisuuden edistämistä muuttuvissa olosuhteissa

Korona-aika muutti diakoniatyön toimintatapoja, mutta korosti ihmisen kohtaamisen tarpeen pysyvyyttä. Diakonian 150-vuotisjuhlavuonna vastikään julkaistu Diakoniabarometri 2022 syväluotaa diakoniatyöntekijöiden ajatuksia muuttuvasta ja vaikuttavasta diakoniatyöstä. Diakoniabarometrin toteutti kolme Diakin YAMK-opiskelijaa opinnäytetyönään.

Sote-ammattilaisten ohjausosaamista vahvistamassa

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ohjausosaamisen on oltava vankkaa, jotta asiakkaat tavoittavat eri sote-alan toimijoiden tuottamat palvelut. Diakin vuosikirja valottaa ohjauksen ja valmennuksen käyttöä ja kehittämistä.

Globaalikyvykkyydestä eväitä ammatilliseen asiantuntijuuteen

Globaalikyvykkyys on yksittäisten yhteiskunnallisten kysymysten tarkastelua osana laajoja ja monitieteellisiä globalisaation teemoja. Tulevaisuuden monikulttuuristuvassa työelämässä globaaliosaamisen merkitys tulee korostumaan. Uusi julkaisu keskittyy monikulttuurisen osaamisen vahvistamiseen yhteiskunnan eri tasoilla.

Kansalaiset ja työntekijät yhdessä sote-palveluja kehittämään

Uusi julkaisu ”Yhteiskehittämällä ratkaisuja sote-palveluihin – kansalaiset ja palvelunkäyttäjät mukaan kehittämiseen” tarkastelee yhteiskehittämisen käsitettä ja menetelmiä, sekä ammattilaisten ja hyvinvointipalvelujen käyttäjien suhteen muutosta. Julkaisun käytännön painopisteenä on yhteiskehittäminen erityisesti sote-palvelujen muutoksen näkökulmasta.

Korkeakoulutuksella kohti kestävää kehitystä Tansaniassa

Korkeakoulutuksella on iso rooli kestävien yhteisöjen kehittämisessä. Kansainvälinen BUSCO-hanke kehitti korkeakoulutusta yhteistyössä tansanialaisten yliopistojen kanssa ja loi puitteet jatkuvalle kehitykselle. Diakin julkaisu kuvaa kansainvälisen BUSCO-hankkeen toteutusta ja tuloksia Tansaniassa. 

Ratkaisuja osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseen

Työllisyysasteen nostaminen edellyttää osatyökykyisten työllistymistä nykyistä laajemmin. Yhteiskunnallisten yritysten kehittäminen on yksi keino tavoitteen saavuttamiseksi. Diakin tuore julkaisu kuvaa yhteiskunnallista yrittäjyyttä ja esittelee yhteiskunnallisen yrittäjyyden kehittämiselle mallia Suomessa.