Siirry sisältöön

Julkaisut

Ratkaisuja yhteiskunnallisiin pulmiin – uusi julkaisu tarjoaa perustietoa yhteiskunnallisista yrityksistä

Yhteiskunnalliset yritykset ratkovat sosiaalisia tai ympäristöön liittyviä ongelmia luoden samalla taloudellista arvoa. Ne toimivat usein välittäjänä markkinoiden, kansalaistoiminnan ja julkisen sektorin välillä. Tuore julkaisu tarjoaa perustietoa yhteiskunnallisista yrityksistä ja sopii siten esimerkiksi oppikirjaksi.

Puheenvuoroja moninaistuvasta Suomesta

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen juhlajulkaisu tarkastelee maahanmuuttoa, moninaistuvan yhteiskunnan toimintaedellytyksiä ja rasismia nopeasti muuttuvassa Suomessa osana murrosten maailmaa.

Kirkon kasvatustyö tavoittaa laajan joukon lapsia ja nuoria

Tuoreen Kirkon kasvatuksen barometrin mukaan kirkon kasvatustyö tavoittaa ison joukon eri-ikäisiä lapsia ja nuoria, mutta kehitettävää löytyy erityisesti osallisuuden aidossa toteutumisessa. Barometritutkimuksen ja sen artikkelien toteuttamisessa merkittävässä roolissa olivat joukko Diakin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoita.

Työkaluja moniammatillisen yhteistyön opettamiseen hyvinvointialoilla

Diakin uudet julkaisut tarjoavat opetussuunnitelman ja oppimateriaalin, jotka tukevat moniammatillista yhteistyötä hyvinvointialojen koulutuksessa ja työkäytännöissä. Julkaisut on tuotettu DVINE-hankkeessa, jossa kehitettiin opetusta erityisesti Vietnamissa ja Nepalissa.

Puhevammaisten tulkkauksen asiantuntemus yhteen

Uusi julkaisu Kun puhe tuottaa vaikeuksia – Tulkkausalan ammattilaiset ja asiakaslähtöiset apuvälineet puhevammaisen henkilön tukena kokoaa yhteen alan asiantuntemusta Suomessa.

Julkaisu: Osallisuuden näkökulmia vammaisalalla

Osallisuuden näkökulmia vammaisalalla – Etelä-Savon vammaisfoorumin 20-vuotisjuhlajulkaisu tarkastelee, mitä osallisuus on ja miten osallisuutta voidaan vahvistaa.

Julkaisu: Yhteisönrakentaja auttaa löytämään paikan yhteisössä

Yhteisön rakentamisen tarkoituksena on innostaa verkostoa itse tuottamaan rakenteita, jotka tukevat ja vahvistavat ihmisten voimavaroja ja sosiaalisia verkostoja. Diakin tuore julkaisu tarjoaa mallit koulutukselliselle ja valmennukselliselle yhteisön rakentamiselle.

Julkaisu: Osallisuutta soveltavan teatterin avulla

Soveltava teatteri voi auttaa vahvistamaan nuorten osallisuutta. Uusi julkaisu kokoaa Tule nähdyksi -hankkeen työpajoihin osallistuneiden kokemuksia.

Julkaisu: Sosiaaliohjauksen osaaminen ja mahdollisuudet esiin

Sosiaaliohjaus on osa sosiaalipalveluiden kokonaisuutta. Uusi julkaisu valottaa sosiaaliohjauksen työnkuvaa ja auttaa siten niin alalle aikovia, koulutuksentarjoajia kuin yhteistyökumppaneita hahmottamaan sosiaaliohjauksen osaamista ja mahdollisuuksia.

Julkaisu: Hyvinvointia rakenteellisella sosiaalityöllä

Rakenteellinen sosiaalityö pyrkii edistämään hyvinvointia ja torjumaan sosiaalisia ongelmia tietoon perustuen, tiedontuotantoon keskittyen ja yhteiskuntaa kehittäen. Diakin julkaisu vahvistaa rakenteellisen sosiaalityön osaamista.