Siirry sisältöön

Julkaisu: Yhteisönrakentaja auttaa löytämään paikan yhteisössä

Paperinukkeja ihmisistä, joista muodostuu varjo, kuvituskuva.
Yhteisön rakentamisen tarkoituksena on innostaa verkostoa itse tuottamaan rakenteita, jotka tukevat ja vahvistavat ihmisten voimavaroja ja sosiaalisia verkostoja. Diakin tuore julkaisu tarjoaa mallit koulutukselliselle ja valmennukselliselle yhteisön rakentamiselle.

– Yhteisöjen rakentamiseen tarvitaan usein tukea. Kirjassa esitetty malli ja sen koulutuksellinen ja valmennuksellinen sovellus ovat yksi apuväline tuettaessa ihmisiä yhteisölliseen toimintaan, kertoo Kirkkohallituksen asiantuntija Ulla Siirto, joka on yksi julkaisun toimittajista.

Julkaisussa esitellään yksityiskohtaisesti yhteisönrakentamisen malli, joka perustuu CABLE-metodiin (Community Action-Based Learning Empowerment). Sen puitteissa on tuotettu sekä koulutuksellinen malli (5 op) että valmennuksellinen malli, jota on helpompi muokata käyttäjäryhmän tarpeiden mukaiseksi.

Siirron mukaan tekijöiden ohjaamien koulutusten ja valmennusten kautta saatujen kokemusten mukaan malli auttaa ihmisiä sitoutumaan toimintaan yhteisöissä, esimerkiksi vapaaehtoistyössä.

Yhteisönrakentaminen auttaa luomaan tiloja ja tilanteita, joissa ihminen voi kokea kuuluvansa yhteisöön itselleen sopivalla tavalla.

– Mallit auttavat huomaamaan yhteisön ja sen tarpeet sekä ihmisen oman paikan yhteisössä, Siirto pohtii.

Julkaisussa kuvataan mallien eri vaiheet ja esitellään menetelmiä, joilla vaiheita voi osallistujien kanssa työstää.

Julkaisu on suunnattu erityisesti erilaisille vapaaehtoistoiminnan ohjaajille esimerkiksi seurakunnissa ja muissa organisaatioissa.

– Monissa seurakunnissa ja muissa organisaatioissa tavoitteena on yhteisöllisyyden kehittäminen. Opas antaa käytännön työkalun yhteisöjen ja yhteisöllisyyden rakentamiseen. Erityisesti vapaaehtoistoiminnassa menetelmästä on todettu olevan hyötyä edistettäessä ihmisten sitoutumista toimintaan ja yhteisöön, Siirto kiteyttää.

Julkaisu

Heiskanen, S., Lehtineva, E., Rautio, H., & Siirto, U. (2022). Yhteisönrakentajan muistikirja (Diak Opetus 9). Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-412-1

Julkaisu on vapaasti luettavissa Theseuksessa.