Siirry sisältöön

Tulevaisuuden hyvinvointipalveluita yhteiskehittämässä

Naisoletettu fläppitaulun vieressä, hymyilee.
DiakHub on Diakonia-ammattikorkeakoulun koordinoima foorumi, joka kokoaa yhteen sote-palveluiden ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tutkijat, kehittäjät, järjestäjät, tuottajat ja käyttäjät rakentamaan yhdessä tulevaisuuden hyvinvointipalveluita ja työllisyyttä. Diakin vuosikirja kuvaa DiakHubin toimintaa ja tuloksia viime vuosilta.

DiakHub-toiminnassa mukana olevat ihmiset muodostavat osaamiskeskittymän, joka etsii ja luo ratkaisuja yhteisiin kehittämiskohteisiin, erityisesti sote-alan viheliäisiin ongelmiin. DiakHub tutkii, kehittää ja vaikuttaa – Diakonia-ammattikorkeakoulun vuosikirja 2022 kokoaa vuonna 2019 alkaneen kehittämistyön tuloksia.

– Julkaisun tavoitteena oli kuvata ja tehdä yhteenvetoa DiakinHubin toiminnan lähtökohdista ja saavutetuista tuloksista. DiakHubin toiminnan kuvaaminen edistää osaltaan sen toiminnan edelleen kehittämisen ja sen toiminnan laajentamisen, kuten uusien toimijatahojen mukaan liittymisen, kertoo julkaisun toimittanut sosiaalialan yliopettaja Jari Helminen.

DiakHub ratkoo esimerkiksi huono-osaisuuteen ja syrjäytymiseen, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen sekä työllisyyden edistämiseen kytkeytyviä kysymyksiä. Siten se tuottaa ratkaisuja moniin ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kehittämistarpeisiin.

– Valtioneuvoston laatiman Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen toimeenpanosuunnitelman 2030 mukaan Suomessa on kyettävä vahvistamaan ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilannetta on kohennettava. Myös työllisyysasteelle on asetettu nostotavoitteita. DiakHubin tuottamat ratkaisut tukevat näitä tavoitteita, Helminen sanoo.

Tietoa ja tuloksia

DiakHubin toiminta perustuu yhteiskehittämiseen. Tämä tarkoittaa toimintatapoja, jotka mahdollistavat asiakkaiden, ammattilaisten, organisaatioiden johdon ja muiden toimijoiden yhteisen kehittämisen.

Yhä useammat hyvinvointiongelmat edellyttävät moniammatillisia ratkaisuja. Siksi myös DiakHub toimii verkostomaisesti.

– Koska DiakHub toimii verkostomaisesti on tärkeää kuvata sen toiminnan lähtökohtia ja itse toimintaa. Tämä edistää eri tahojen osallistumista DiakHubin toimintaan.

Julkaisun lukija tutustuu DiakHubin toiminnan painopisteisiin ja toimintatapoihin.

– Kolmiosaisessa julkaisussa tutustutaan kehittämisessä syntyvään tietoon, opiskelijoiden ja palvelujen käyttäjien kokemuksiin kehittämistyöstä sekä varsinaisen kehittämistyön tuloksiin. Näitä tuloksia ovat esimerkiksi huono-osaisuuden alueellista jakautumista hahmottava karttapalvelu, nuorten hyvinvointipalveluita yhteen kokoava Zekki sekä 3X10D-elämäntilannemittari, Helminen kertoo.

Julkaisu on suunnattu laajalle kohderyhmälle, sillä DiakHubin toiminnassa yhdistyvät tutkiminen, kehittäminen, innovaatioiden luominen ja koulutus. Siitä voivat hyötyä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan sekä työllisyyspalvelujen toimijat, organisaatioiden TKI-toimijat ja opiskelijat.

– Toiminta perustuu kumppanuuksiin ja verkostoitumiseen sekä yhdessä tekemiseen. DiakHubin teemoista kiinnostuneet ovatkin tervetulleita osaksi DiakHubin toimijoiden verkostoa!

Julkaisu

Helminen, J. (toim.). (2023). DiakHub tutkii, kehittää ja vaikuttaa – Diakonia-ammattikorkeakoulun vuosikirja 2022. (Diak Vuosikirja – Diak Yearbook 2). Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-414-5