Siirry sisältöön

Ratkaisuja yhteiskunnallisiin pulmiin – uusi julkaisu tarjoaa perustietoa yhteiskunnallisista yrityksistä

Palikoita joissa pikkuikoneita, kuvituskuva.
Yhteiskunnalliset yritykset ratkovat sosiaalisia tai ympäristöön liittyviä ongelmia luoden samalla taloudellista arvoa. Ne toimivat usein välittäjänä markkinoiden, kansalaistoiminnan ja julkisen sektorin välillä. Tuore julkaisu tarjoaa perustietoa yhteiskunnallisista yrityksistä ja sopii siten esimerkiksi oppikirjaksi.

– Toisin kuin lainsäädännön sääntelemä julkinen sektori, yritykset ovat vapaampia tuottamaan palveluja ja hyödykkeitä uusin tavoin. Joustava ja aloitteellinen yritystoiminta sisältääkin paljon mahdollisuuksia tarjota ratkaisuja myös hankaliin yhteiskunnallisiin pulmiin, kertovat Yhteiskunnallinen yritys -julkaisun toimittajat, Diakin erityisasiantuntija Harri Kostilainen ja lehtori Ari Nieminen.

Kostilaisen ja Niemisen mukaan yhteiskunnallisen yritykset eivät ole lyöneet itseään läpi Suomessa siinä määrin kuin monissa muissa Euroopan maissa, vaikka niissä piilee paljon potentiaalia tarjota ratkaisuja esimerkiksi työllistämiseen tai ekologisiin ja sosiaalisiin ongelmiin liittyvissä kysymyksissä.

– Tällä hetkellä sekä Euroopan unionissa että Suomessa on kiinnitetty huomiota yhteiskunnallisten yritysten mahdollisuuksiin hankalien pulmien ratkaisijoina. Tulevat vuoden näyttävät, missä määrin yhteiskunnalliset yritykset pääsevät näyttämään ongelmanratkaisukykyään myös Suomessa, Kostilainen ja Nieminen pohtivat.

Yhteiskunnallinen yritys -julkaisu käsittelee yhteiskunnallisten yritysten moninaisuutta ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia eri esimerkkien kautta.

Teos on jaettu neljään osaan, joissa käsitellään esimerkiksi yhteiskunnallisen yrityksen määritelmää, yhteiskunnallisten yritysten paikallisia ja alueellisia vaikutuksia sekä yrityksen perustamisessa huomioon otettavia asioita. Viimeinen osa on yhteenveto, joka pohtii muun muassa yhteiskunnallisten yrittäjyyden mahdollisuuksia suuriin rakenteellisiin muutoksiin ja osallisuuden lisäämiseen.

Teos on suunnattu kaikille yhteiskunnallisista yrityksistä kiinnostuneille. Monipuolisuutensa vuoksi teos sopii hyvin myös oppikirjaksi yhteiskunnallisista yrityksistä.

Julkaisu

Kostilainen, H., & Nieminen, A. (2023). Yhteiskunnallinen yritys. (Diak Työelämä 31). Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-420-6