Siirry sisältöön

Julkaisu: Osallisuuden näkökulmia vammaisalalla

Undulaatteja piirrettyinä, kuvituskuva.
Osallisuuden näkökulmia vammaisalalla – Etelä-Savon vammaisfoorumin 20-vuotisjuhlajulkaisu tarkastelee, mitä osallisuus on ja miten osallisuutta voidaan vahvistaa.

Etelä-Savon vammaisfoorumin visiona on ollut osallistuminen ja vaikuttaminen, maakunnallinen verkostoituminen, tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistaminen sekä tiedon ja asiantuntemuksen jakaminen vammaisalalla.

Tässä Etelä-Savon vammaisfoorumin 20-vuotisjulkaisussa tarkastellaan, mitä osallisuus on ja miten osallisuutta voidaan vahvistaa. Julkaisun kirjoittajina on vammaisalan asiakkaita, yhteistyökumppaneita, työntekijöitä, johtajia ja kehittäjiä. Julkaisun alussa on katsaus vammaisfoorumin syntyyn ja historiaan.

Julkaisussa tulee esille, että osallisuuden toteutuminen vaatii yhdistysten ja järjestöjen aktiivista vaikuttamistyötä, saavutettavaa ympäristöä ja kommunikointimahdollisuuksia. Julkaisussa kuvataan teatteritoiminnan ja taideaineiden mahdollisuuksia osallistumisen vahvistamisessa. Artikkeleissa avataan myös sitä, mitä on tuettu yksilöllinen päätöksenteko, mitä mahdollisuuksia työntekijällä on tukea kehitysvammaisten ihmisten oikeutta seksuaalisuuteen ja miten työkykyohjelma lisää osallisuutta.

Julkaisu valottaa myös esimiesten, asiantuntijoiden ja erilaisten organisaatioiden näkemyksiä vammaisalan tulevaisuuden osaamistarpeista ja osallisuuden merkityksestä päätöksenteossa.

Julkaisu

Rytkönen, J., & Kivirinta, M. (toim.). (2022). Osallisuuden näkökulmia vammaisalalla – Etelä-Savon vammaisfoorumin 20-vuotisjuhlajulkaisu (Diak Puheevuoro 42). Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-410-7