Siirry sisältöön

Työkaluja moniammatillisen yhteistyön opettamiseen hyvinvointialoilla

Tyttö katsoo kameran linssin läpi, kuvituskuva.
Diakin uudet julkaisut tarjoavat opetussuunnitelman ja oppimateriaalin, jotka tukevat moniammatillista yhteistyötä hyvinvointialojen koulutuksessa ja työkäytännöissä. Julkaisut on tuotettu DVINE-hankkeessa, jossa kehitettiin opetusta erityisesti Vietnamissa ja Nepalissa.

DVINE-hankkeen tavoitteena oli kehittää opetuksen sisältöjä, menetelmiä sekä moniammatillista yhteistyötä mukana olevissa korkeakouluissa ja laajemminkin Nepalissa ja Vietnamissa. Hankkeessa yhteistuotetut opetussuunnitelma ja oppimateriaalijulkaisu ajavat näitä tavoitteita, kertoo hankkeen projektipäällikkö, Diakin lehtori Ari Nieminen.

– Julkaisujen avulla on mahdollista kehittää moniammatillista yhteistyötä hyvinvointialojen koulutuksessa ja työkäytännöissä. Monialaisuus ja kokonaisvaltainen lähestymistapa edistävät näiden palvelun käyttäjien hyvinvointia. Oppimateriaalijulkaisu tarjoaa myös ajankohtaista oppimateriaalia opetuksen ja oppimisen tueksi.

Julkaisu Tools for wellbeing and dignity I – Curriculum for multi-professional cooperation in nursing, social work and microbiology sisältää 400 opetus- ja opiskelutunnin laajuisen opetussuunnitelman moniammatilliseen opetukseen ja oppimiseen sosiaali-, terveys- ja mikrobiologian opinnoissa. Julkaisussa kuvataan kuuden opetussuunnitelmaan kuuluvan opintojakson sisällöt sekä selostetaan opiskelijalähtöisen opetuksen ja oppimisen pedagogisia periaatteita.

Julkaisu Tools for wellbeing and dignity II – Developing multi-professional collaboration competence among the disciplines of nursing, social work and microbiology puolestaan syventyy opetussuunnitelman opintojaksojen sisältöön ja opetuksen menetelmiin ja soveltuu sellaisenaan myös oppimateriaaliksi.

Molemmat julkaisut on laadittu englanniksi ja niitä on kehitetty kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti Nepalin ja Vietnamin sote-alan koulutuksen huomioiden.

– Hankkeessa kehitettyjä opetuksen menetelmiä ja sisältöjä on otettu käyttöön hankkeeseen osallistuneissa korkeakouluissa Nepalissa ja Vietnamissa. Aika näyttää kuinka laajalle kehitetyt sisällöt ja menetelmät leviävät, Nieminen sanoo.

Julkaisujen sisällöt ovat aiheesta kiinnostuneiden vapaasti hyödynnettävissä. Opetussuunnitelman ja oppimateriaalin voi ladata vapaasti Theseuksessa.

Julkaisut

Nieminen, A., Vesterinen, O., & Digernes, M. (2022). Tools for wellbeing and dignity – Curriculum for multi-professional cooperation in nursing, social work and microbiology . (Diak Publications 2). Diaconia University of Applied Sciences. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-406-0

Nieminen, A., & Suikkala, A. (eds.). (2022). Tools for Wellbeing and Dignity II – Developing multi-professional collaboration competence among the disciplines of nursing, social work and microbiology. (Diak Publications 3). Diaconia University of Applies Sciences. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-408-4