Siirry sisältöön


”Parasta on, jos voin vaikuttaa positiivisella tavalla nuoren elämänjanassa”

Diakin Oulun-kampuksella sosionomi-diakoniatyön opintoja suorittava Sami Karvonen työskentelee opiskelujen ohessa Hoivatien nuortenkodissa Ylitorniolla. Opintoihin houkutteli halu syventää omaa lastensuojelutyön osaamista. 

Sosionomi (AMK), diakoniatyö -tutkintoa Sami Karvonen päätyi opiskelemaan alun perin hieman vahingossa, mutta kaksoistutkinnon opiskelu on lopulta osoittautunut onnenpotkuksi.

– Itseasiassa luulin hakeneeni vain sosionomikoulutukseen, mutta pääsinkin samalla opiskelemaan diakoniatyötä. Tykkään valtavasti opiskella tällä linjalla, opinnot ovat tarjonneet suorastaan vau-fiiliksen, Karvonen kertoo.

Parasta opinnoissa on, että voi vaihtaa ajatuksia eritaustaisten ihmisen kanssa. Opiskelijoissa on paitsi ensimmäisiä opintojaan suorittajia myös alanvaihtajia.

– On iso rikkaus saada kuunnella eritaustaisia ihmisiä, esimerkiksi poliisin tai kirkon alan töitä tehnyttä, ja saada omaankin ajatteluun uusia näkökulmia.

Karvosen mukaan ”Diakin henki” ei ole myöskään vain mainoslause, vaan sen aistii opinnoissa Oulun-kampuksella.

– Opiskeluyhteisö on suvaitsevainen, ystävällinen, lämminhenkinen – niin muut opiskelijat kuin opettajatkin. Tykkään, että meillä on erittäin hyvät opettajat, Karvonen sanoo.

Karvonen työskentelee opintojensa ohessa Hoivatiellä Ylitorniolla sijaitsevassa Nuortenkoti Aurorassa, jossa hän on työskennellyt jo kolme vuotta.

– Hoivatien Ylitornion yksikössä työskentelee hyvin koulutettua ja osaavaa porukkaa. Esihenkilölläni on suuri merkitys viihtymiseen. Työyksikkö on niin hyvä, ettei ole mitään haluja lähteä Ylitorniolta pois, Karvonen miettii.

Ennen nykyistä työtään Karvoselle on kertynyt kokemusta lasten ja nuorten parissa työskentelystä peräti 15 vuotta aina nuorisokodeista lastensuojeluun ja kuntouttavaan perhetyöhön. Vaikka työkokemusta on Karvoselle ehtinyt kertyä jo ennen opintoja, Diakin koulutus on vahvistanut ammattitaitoa.

– Vaikka olen opiskellut vasta muutaman kuukauden, hyödyt näkyvät jo työssä. Esimerkiksi kirjauksiin on tullut tiiviyttä ja täsmällisyyttä. Ammattitaitoa on jo lyhyessä ajassa tullut lisää, Karvonen miettii.

Luotettava aikuinen nuoren rinnalla

Hoivatien Nuortenkoti Aurorassa Karvonen työskentelee nuortenkodin ohjaajana ja yksikön turvallisuuskoordinaattorina. Seitsenpaikkaisessa yksikössä lapset ovat iältään 13–17-vuotiaita ja heillä voi olla taustallaan erilaisia haasteita esimerkiksi ahdistuksen, päihteiden tai koulunkäynnin kanssa.

Nuortenkodissa aikuiset kulkevat lasten rinnalla luotettavana aikuisena. Karvosen mukaan työssä pyritään simuloimaan normaalia elämää ja kotia, johon kuuluvat lasten hyvinvointia tukevat vuorokausirytmi, hygieniasta ja terveellisestä ravinnosta huolehtiminen sekä tuki koulunkäynnissä.

– Periaatteessa teemme samaa kuin isät ja äidit tavallisissakin kodeissa. Erona on, että meillä asuvat lapset tulevat olosuhteista, joissa vanhemmat eivät ole näitä pystyneet järjestämään. Opetamme ihan elämän perusasioita, Karvonen kuvaa.

Karvonen kiittelee, että Hoivatiellä nuorten kanssa työskentelyssä yhdistyvät herkkyys ja hyvyys. Lasta kunnioitetaan ihmisenä ja yksilönä.

– Lämpö, turva, laadukas ruoka ovat jokaisen ihmisen perustarpeita ja niistä huolehditaan hyvin Hoivatien yksiköissä. Jokainen lapsi taustasta riippumatta ansaitsee sen, että hänestä huolehditaan, Karvonen muistuttaa.

Lasten ja nuorten parissa työskentelyssä Karvosta innostavat erityisesti työn luonne ja intensiteetti.

– Nuorten kanssa olemisessa on sykettä. Se estää omaakin sammaloitumista. Vaikka yksikkömme Ylitorniolla on rauhallinen, ei yksikään päivä ole samanlainen.

Karvonen pitää erityisen tärkeänä mahdollisuutta vaikuttaa positiivisella tavalla nuorten elämään.

– Jos voin omalla työlläni vaikuttaa positiivisella tavalla nuoren elämänjanassa, se on parasta mitä ihminen voi toiselle tehdä. Haluan tehdä hyvää. Se voi kuulostaa kliseeltä, mutta tottahan se on.

Joustavat työ ja opinnot

Hoivatietä Karvonen kiittää erityisesti joustavuudesta työnantajana.

– Hoivatie on osoittautunut erinomaiseksi työnantajaksi. En ole aiemmin tavannut yhtä joustavaa työnantajaa, jolla esimerkiksi toiveet vapaiden saamisesta on helppo sopia. Kun joustoa löytyy työnantajan puolelta, joustaa mielellään myös itse. Jos puhelin soi vapaalla vaikkapa sairastapauksen vuoksi, lähden töihin, jos vain suinkin mahdollista. Ovi käy kumpaankin suuntaan terveessä suhteessa, Karvonen sanoo.

Joustavuus on Karvoselle erityisen tärkeää, sillä se mahdollistaa hänelle myös työ- ja perhe-elämän yhdistämisen. Karvosella on Rovaniemellä asuva nelivuotias poika, jonka vanhemmuuteen hän haluaa panostaa täysillä välimatkasta huolimatta. Vapaapäivien ansiosta tapaamiset onnistuvat helposti.

– On työpaikkani ansiota, että pystyn etävanhempanakin panostamaan isyyteeni täysillä. Oman kokemukseni mukaan työhyvinvointi Hoivatiellä on ihan maksimaalinen. En voi liikaa myöskään korostaa, miten iso etu on, että työnantaja kannustaa opiskeluun, Karvonen alleviivaa.

Joustavuus on ollut tärkeää myös opinnoissa. Karvosen aiemmin suorittaman, opistotasoisen nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan tutkinnon sekä työkokemuksen myötä karttunutta, hyvin perusteltua osaamista on Diakissa saanut tunnustettua eli ahotoitua ketterästi. Se voi tarkoittaa myös nopeampaa valmistumista.

Karvonen viihtyy nykyisessä työssään hyvin, mutta pitää myös mahdollisuudesta, että kaksoistutkinnolla mahdollisuus työllistyä monenlaisiin tehtäviin on avoinna.

– Oma suuntautumiseni on vahvasti lastensuojelussa. Taannoin vihkipappi tosin kutsui diakoniaharjoitteluun, joten mistä sen tietää, jos joskus työllistyisin myös kirkon alan töihin. On mahtavaa, ettei aivan tiedä tulevaisuudesta vaan eri mahdollisuudet ovat auki, Karvonen iloitsee.