Valintakokeet

Diakin koulutusten valintakokeet jaetaan sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoihin sekä humanistisen ja kasvatusalan AMK-tutkintoihin. Lisäksi YAMK-tutkinnoilla on omat valintakokeensa.

Lue valintakokeista lisää alasivuilla!


Esteettömyys ja erityisjärjestelypyynnöt

Voit hakea oikeutta erityisjärjestelyihin valintakokeessa. Hakulomake on kaikille korkeakouluille yhteinen. Muista liittää hakemukseesi aina kopiot todistuksista, joihin vetoat.

Katso lisätiedot alaotsikoiden alta.

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan esivalintakoe

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan esivalintakokeeseen on haettava erityisjärjestelyitä 26.9.2018 klo 15 mennessä.

Voit saada lisäaikaa esivalintakokeeseen, jos sinulla on keskivaikea tai vaikea lukivaikeus. Pääasiassa lisäaika on ainoa erityisjärjestely, jonka esivalintakokeessa voit saada, mutta erityisjärjestelyhakemukset katsotaan tapauskohtaisesti.

Lomake erityisjärjestelyiden hakemiseen on soteli.metropolia.fi-sivustolla Erityisjärjestelyt-välilehdellä. Lomake liitteineen palautetaan sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, jonka esivalintakoetta käyttävä hakukohde sinulla on ylimpänä hakutoiveena.

Huomaathan, että varsinaiseen valintakokeeseen haetaan erityisjärjestelyjä erikseen.


Diakin varsinaiset valintakokeet

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi erityisjärjestelyjä valintakokeessa, täytä ja toimita korkeakoululle kirjallinen erityisjärjestelyjä koskeva lomake. Lomake on sama kaikille korkeakouluille. Erityisjärjestelyitä voivat olla esimerkiksi lisäaika, lisävalaistus tai muu tekninen apuväline.

Liitä hakemukseesi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esimerkiksi lukihäiriöstä. Toimita hakemus 26.9.2018 klo 15.00 mennessä hakijapalveluihin. Huomaa, että sinun tulee siis hakea erityisjärjestelyitä ennen valintakoekutsun saamista. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Jos hakemus myöhästyy määräajasta, otamme sen käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa eli jos erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä.

Joissain tapauksissa emme voi myöntää erityisjärjestelyitä. Tällaisia ovat tapaukset, joissa yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai erityisjärjestelyt todetaan muutoin mahdottomaksi järjestää.

Jos anot lisäaikaa lukihäiriön vuoksi, liitä hakemukseesi koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto.

Toivomme, että esität liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos olet saanut sellaisen. Lisäaika voidaan myöntää vain, jos lukihäiriö on keskivaikea tai vaikea.

Lausunnot voivat olla pääsääntöisesti korkeintaan viisi vuotta vanhoja.

Ilmoitamme sinulle sähköpostitse erityisjärjestelyistä, joihin sinulle on myönnetty oikeus. Jos erityisjärjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakemuksesi mukaisesti, lähetämme siitä kirjallisen ilmoituksen perusteluineen.