Siirry sisältöön

Tervetuloa opiskelijaksi Helsingin-kampukselle!

Tältä sivulta saat tietoa opintojen aloittamisesta Helsingin-kampuksella. Tutustu oman koulutuksesi tietoihin ennen opiskelupaikan vastaanottoa!

Opiskelupaikan vastaanottamisesta, lukuvuosi-ilmoittautumisesta ja todistuskopioiden toimittamisesta kerrotaan kaikkien uusien opiskelijoiden yhteisellä infosivulla.

Sairaanhoitaja (AMK)

Opintojen aloitus

Tutustu jo ennen paikan vastaanottamista Sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksen opetussuunnitelmaan.

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opintosi alkavat keskiviikkona 16.8.2023 klo 9-16Diakin Helsingin-kampuksella osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki.  

Ota mukaasi aloituspäiväänkuvallinen henkilöllisyystodistus. 

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa. 

Muista käydä aktivoimassa Diakin käyttäjätunnukset heti 3.8.2023 jälkeen. Ohjeet löydät IT-palveluiden sivulta. 

Jo ennen orientaatiopäiviä aloita opinnot Digistartilla. Digistartissa perehdyt Diakiin oppimisympäristönä, erilaisiin käytettäviin järjestelmiin ja digityökaluihin, kirjastoaineistojen etäkäyttöön jne. Digistartti toteutuu Diaklen verkkoalustalla itsenäisenä työskentelynä.  

Opinto-ohjaajasi on Kati Juujärvi. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse osoitteella kati.juujarvi@diak.fi.

Lähihoitajatutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hyödyntää aiempaa osaamistaan. Tämä vaatii osaamisen osoittamista opintojen alussa verkkotestein jaAHOT-menettelynavulla. Lähihoitajataustaisille opiskelijoille järjestetään erillinen infotilaisuus opintojen alkupäivinä.  

Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on  

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai diakonissa. Lähihoitajat eivät kuulu tähän ryhmään.  
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten fysioterapeutti (AMK)  
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken.  

Jos kuulut edellä mainittuihin ryhmiin, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Kati Juujärveen sähköpostilla viimeistään 6.8.2023.Otsikoi sähköpostisi ”HKI-S23shopon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi. Ohjausaikasi on 8.-15.8.2023 välisenä aikana.  

Tapaamisessa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma kevään opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.   

Lähihoitajatutkinnon suorittaneet

Lähihoitajatutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hyödyntää aiempaa osaamistaan Sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksessa. Tämä vaatii osaamisen osoittamista opintojen alussa verkkotestein jaAHOT-menettelynavulla. Tällöin lähiopetuspäivien määrä ja ajankohdat voivat vaihdella tai vähentyä. 

Huomioithan, että lähihoitajatutkinnon suorittaneet aloittavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana16.8.2023 klo 9.00. Siksi lähihoitajataustaisia ei pyydetä varamaan etukäteen ohjausaikaa.

Lähihoitajataustaisille järjestetään erillinen infotilaisuus lukujärjestyksen mukaisesti.


Syksyn aikataulut ja opintojen toteutus 

Opinnot toteutuvat päiväopintoina. Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä, työskentelyä verkko-oppimisympäristössä sekä ohjattua harjoittelua. 

Koulutukseen sisältyy joka lukukaudella harjoittelujaksoja, jotka ovat pituudeltaan 3-10 viikkoa (5-15 op).  Harjoittelujaksot toteutuvat kokopäiväopiskeluna harjoittelupaikoissa. Erityisesti opintojen alussa lähiopetusta on tiiviimmin. Lähiopetukseen osallistumisen lisäksi erilaisissa tiimeissä ja ryhmissä työskenteleminen ja opiskelu on olennainen osa opintoja, johon kannattaa varautua.

Ryhmätunnuksesi onHKI-S23sh.Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen DiakinLukkarikoneesta. Katso myösLukkarikoneen ohje.  Ennen tätä voit tutustua kevätlukukauden lähipäivätaulukkoon Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla. Muutokset lähipäivien aikatauluissa ovat mahdollisia. 


AHOT-infotilaisuudet

Jos sinulla on aiempaa osaamista, jota ajattelit hyödyntää tässä tutkinnossa, osallistu AHOT-infoon.   Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa; ti 8.8. klo 16-17 ja ke 9.8. klo 9-10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki maanantaina 7.8.2023.

Tutustu jo etukäteenaikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).  

Sosionomi (AMK), verkkototeutus

Opintojen aloitus

Tutustu ennen opintojen alkua sosionomi (AMK)opetussuunnitelmaan.

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opintosi alkavat orientaatiopäivillä to-pe 17.-18.8.2023 klo 9-15 Zoomissa. Linkki orientaatiopäiviin päivitetään tälle sivulle myöhemmin.

Orientaatiopäivien aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa.

Muista käydä aktivoimassa Diakin käyttäjätunnukset heti 3.8.2023 jälkeen. Ohjeet löydät IT-palveluiden sivulta. 

Jo ennen orientaatiopäiviä aloita opinnot Digistartilla. Digistartissa perehdyt Diakiin oppimisympäristönä, erilaisiin käytettäviin järjestelmiin ja digityökaluihin, kirjastoaineistojen etäkäyttöön jne. Digistartti toteutuu Diaklen verkkoalustalla itsenäisenä työskentelynä.  

Opinto-ohjaajasi on Eeva Kylä-Setälä. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse osoitteesta eeva.kyla-setala@diak.fi 7.8.2023 alkaen.


Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Ahotointi eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voi koskea sinua, jos sinulla on aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja.  

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on  

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja, diakoni, kirkon nuorisotyönohjaaja. Huomioithan, että lähihoitajatutkinnon suorittaneet aloittavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana 17.8.2023, vaikka heillä onkin mahdollisuus hakea ahotia osasta opintojaan. Lähihoitajatutkinnon suorittaneet eivät varaa ohjausaikaa. 
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten yhteisöpedagogi (AMK)  
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken. 

Jos kuulut edellä mainittuihin ryhmiin, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Eeva Kylä-Setälään sähköpostilla viimeistään 7.8.2023.Otsikoi sähköpostisi ”HKI-S23sosopon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi. Viestisi perusteella saat sähköpostiisi tiedon omasta ohjausajasta, jossa arvioidaan aikaisempien korkeakouluopintojesi vastaavuutta Diakin sosionomi (AMK) opetussuunnitelmaan. Ohjausaika toteutetaan verkossa viikolla 32. Ohjausajalla tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma syksyn opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.  Osallistu mahdollisesta ohjausajasta huolimatta myös yleiseen ahot-infoon joko ti 8.8. klo16-17 ja ke 9.8. klo 9-10. 

Mahdollisesta erilaisesta opintosuunnitelmasta huolimatta, opintosi alkavat orientaatiopäivillä to ja pe 17.-18.8.2023 klo 915 Zoomissa.


Syksyn aikataulut ja opintojen toteutus

Opinnot toteutuvat verkko-opintoina. Verkkototeutuksissa ensimmäisen lukuvuoden aikana on kaksi kokopäiväistä osallistumista (verkossa) vaativaa päivää viikossa. Opintojen edetessä, 2. lukukauden jälkeen rytmitys muuttuu 

Sinun on hyvä huomioida, että 

 • Opintoihin kuuluu aikaan sidottua luento- ja osallistavaa opetusta verkossa itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä. 
 • Opinnot vastaavat päätoimista opiskelua, joten sinun kannattaa harkita etukäteen opiskelun, työssäkäynnin ja muiden elämän osa-alueiden yhteensovittamisen mahdollisuuksia. 
 • Opintoihin sisältyy kolme pitkää harjoittelua (n. 3 kk/harjoittelu), jotka vaativat kokoaikaista läsnäoloa harjoittelupaikalla. Ensimmäisenä lukuvuotena ei ole vielä harjoitteluja. 
 • Verkko-opinnot edellyttävät ryhmätyötaitoja, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta 

Ryhmätunnuksesi onHKI-S23sos. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksenDiakinLukkarikoneesta 8.6.2023 alkaen. KatsoLukkarikoneen ohje.


AHOT-infotilaisuudet

Ahotointi (aiemmin hankitus osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) voi koskea sinua, jos sinulla on aiempaa alan osaamista, joka vastaa Diakin opintojaksojen osaamistavoitteita. Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa ti 8.8. klo 16-17 ja ke 9.8.klo 9-10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki maanantaina 7.8.2023.  

Tutustu jo etukäteenaikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).  

Sosionomi (AMK), diakoniatyö

Opintojen aloitus

Tutustuthan jo ennen opintojen alkua sosionomi (AMK), diakoniatyön opetussuunnitelmaan ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).  

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opintosi alkavat maanantaina 21.8.2023  klo 9-16 osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki. Aloituspäivään ja lähiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä.    

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus.   

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa. 

Muista käydä aktivoimassa Diakin käyttäjätunnukset heti 3.8.2023 jälkeen. Ohjeet löydät IT-palveluiden sivulta. 

Jo ennen orientaatiopäiviä aloita opinnot Digistartilla. Digistartissa perehdyt Diakiin oppimisympäristönä, erilaisiin käytettäviin järjestelmiin ja digityökaluihin, kirjastoaineistojen etäkäyttöön jne. Digistartti toteutuu Diaklen verkkoalustalla itsenäisenä työskentelynä.  

Opinto-ohjaajasi on Tanja Piironen. Opon tavoitat 1.8. alk. tarvittaessa sähköpostitse osoitteesta tanja.piironen@diak.fi.


Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on  

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja, diakoni, kirkon nuorisotyönohjaaja. Huomioithan, että lähihoitajatutkinnon suorittaneet aloittavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana 21.8.2023 klo 9. Siksi lähihoitajataustaisia ei pyydetä varaamaan etukäteen ohjausaikaa.  
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten yhteisöpedagogi (AMK)  
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken. 

Jos kuulut edellä mainittuihin ryhmiin, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Tanja Piiroseen sähköpostilla 1.8. alk, viimeistään kuitenkin 7.8.2023.  Kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi.  

Viestisi perusteella saat sähköpostiisi tiedon omasta ohjausajasta, jossa arvioidaan aikaisempien korkeakouluopintojesi vastaavuutta Diakin sosionomi (AMK), diakoniatyö opetussuunnitelmaan. Ohjausaika toteutetaan verkossa tai kampuksella viikolla 32. Ohjausajalla tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma syksyn opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.  Osallistu mahdollisesta ohjausajasta huolimatta myös yleiseen ahot-infoon joko ti 8.8. klo 16–17 ja ke 9.8. klo 9–10.  


Syksyn aikataulut ja opintojen toteutus

Opinnot toteutuvat päiväopintoina ja ne on mitoitettu kokopäiväopiskeluksi. Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä kampuksella ja verkossa sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Lähiopetukseen osallistuminen on toivottavaa ja joidenkin luentojen osalta myös pakollista! Opiskeluryhmän opinnot etenevät pääosin yhteisessä oppimistehtävien mukaan vaiheistetussa aikataulussa.    

Opinnot edellyttävät yksilö- ja ryhmätyötaitoja sekä vuorovaikutusta kasvokkain ja verkossa. Opintoihin sisältyy myös kolme pitkää harjoittelua (10–12 viikkoa), jotka vaativat kokoaikaista läsnäoloa harjoittelupaikalla. Ensimmäinen harjoittelu on syksyllä 2024. 

Ryhmätunnuksesi on HKI-s23sosd. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta 8.6. alkaen.  Katso Lukkarikoneen ohje. 


AHOT-infotilaisuudet

Ahotointi  (aiemmin hankitus osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) voi koskea sinua, jos sinulla on aiempaa alan osaamista, joka vastaa Diakin opintojaksojen osaamistavoitteita. Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa ti 8.8. klo 16–17 ja ke 9.8. klo 9–10.Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki ma 7.8.2023.  

Tutustu jo etukäteenaikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).  

Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opintojen aloitus

Tutustuthan jo ennen opintojen alkua sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö opetussuunnitelmaan ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).   

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opintosi alkavat maanantaina 21.8.2023 klo 9-16 osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki. Aloituspäivään ja lähiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä.    

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus.  

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa.  

Muista käydä aktivoimassa Diakin käyttäjätunnukset heti 3.8.2023 jälkeen. Ohjeet löydät IT-palveluiden sivulta. 

Jo ennen orientaatiopäiviä aloita opinnot Digistartilla. Digistartissa perehdyt Diakiin oppimisympäristönä, erilaisiin käytettäviin järjestelmiin ja digityökaluihin, kirjastoaineistojen etäkäyttöön jne. Digistartti toteutuu Diaklen verkkoalustalla itsenäisenä työskentelynä.  

Opinto-ohjaajasi on Tanja Piironen. Opon tavoitat 1.8. alk. tarvittaessa sähköpostitse osoitteesta tanja.piironen@diak.fi.


Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on  

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja, diakoni, kirkon nuorisotyönohjaaja. Huomioithan, että lähihoitajatutkinnon suorittaneet aloittavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana 21.8. klo 9. Siksi lähihoitajataustaisia ei pyydetä varaamaan etukäteen ohjausaikaa.   
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten yhteisöpedagogi (AMK)   
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken. 

Jos kuulut edellä mainittuihin ryhmiin, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Tanja Piiroseen sähköpostilla 1.8 alk, viimeistään kuitenkin 7.8.2023.  Kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi. Viestisi perusteella saat sähköpostiisi tiedon omasta ohjausajasta, jossa arvioidaan aikaisempien korkeakouluopintojesi vastaavuutta Diakin sosionomi (AMK), diakoniatyö opetussuunnitelmaan. Ohjausaika toteutetaan verkossa tai kampuksella viikolla 32. Ohjausajalla tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma syksyn opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.  Osallistu mahdollisesta ohjausajasta huolimatta myös yleiseen ahot-infoon joko ti 8.8. klo 16–17 ja ke 9.8. klo 9–10. 


Syksyn aikataulut ja opintojen toteutus

Opinnot toteutuvat päiväopintoina ja ja ne on mitoitettu kokopäiväopiskeluksi. Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä kampuksella ja verkossa sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Lähiopetukseen osallistuminen on toivottavaa ja joidenkin luentojen osalta myös pakollista! Opiskeluryhmän opinnot etenevät pääosin yhteisessä oppimistehtävien mukaan vaiheistetussa aikataulussa.   

Opinnot edellyttävät yksilö- ja ryhmätyötaitoja sekä vuorovaikutusta kasvokkain ja verkossa. Opintoihin sisältyy myös kolme pitkää harjoittelua (10–12 viikkoa), jotka vaativat kokoaikaista läsnäoloa harjoittelupaikalla. Ensimmäinen harjoittelu on syksyllä 2024. 

Ryhmätunnuksesi on HKI-s23sosn. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta 8.6. alkaen.  Katso Lukkarikoneen ohje.    


AHOT-infotilaisuudet

Ahotointi  (aiemmin hankitus osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) voi koskea sinua, jos sinulla on aiempaa alan osaamista, joka vastaa Diakin opintojaksojen osaamistavoitteita. Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa ti 8.8. klo 16–17 ja ke 9.8. klo 9–10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki ma 7.8.2023.  

Tutustu jo etukäteenaikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).  

Tulkki (AMK), Asioimistulkkaus  

Opintojen aloitus

Tutustu jo ennen paikan vastaanottamista ja aloitusviikkoa koulutuksen opetussuunnitelmaan sähköisessä opinto-oppaassa. 

Muista käydä aktivoimassa Diakin käyttäjätunnukset heti 3.8.2023 jälkeen. Ohjeet löydät IT-palveluiden sivulta. 

Jo ennen orientaatiopäiviä aloita opinnot Digistartilla. Digistartissa perehdyt Diakiin oppimisympäristönä, erilaisiin käytettäviin järjestelmiin ja digityökaluihin, kirjastoaineistojen etäkäyttöön jne. Digistartti toteutuu Diaklen verkkoalustalla itsenäisenä työskentelynä.  

Opinnot alkavattiistaina 15.8.2023 (kellonaika tarkentuu) osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki. Aloituspäivään ja koko aloitusviikkoon osallistuminen on täysin välttämätöntä ja osa opintoja.   

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus. 

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi, lukukausivastaavasi ja opinto-ohjaajasi sekä saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa.  

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Opintoihin kuuluu lähiopetusta, etäopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Lähijaksot ja itsenäisen työskentelyn jaksot vuorottelevat. Lähiopetusta on lähijaksoilla pääsääntöisesti klo 8–17 välisenä aikana. Osa ohjauksesta voidaan järjestää myös itsenäisen työskentelyn jaksoilla. Lähiopetukseen ja etäjaksojen toimintaan osallistuminen on edellytys opintojen etenemiselle. 

Opinnot edellyttävät yksilö- ja ryhmätyötaitoja sekä vuorovaikutusta kasvokkain ja verkossa. Opinnot on mitoitettu niin, että ne vastaavat päätoimista opiskelua. 

Tapaat aloituksessa ryhmävastaavasi Katri Huovisen ja opinto-ohjaajasi Karri Sopin.  


Syksyn aikataulut

Ryhmätunnuksesi on HKI-S23astu. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta 8.6.2023 alkaen.  Katso Lukkarikoneen ohje. Ennen tätä voit tutustua kevätlukukauden lähipäivätaulukkoon Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla. Muutokset lähipäivien aikatauluissa ovat mahdollisia.  

Lähipäivät syksyllä 2023 ovat 15-20.8., 28.8.-3.9., 18.-24.9., 16.-22.10., 20.-26.11. ja 4.–5.12. ja 7.-10.12. Asioimistulkkauksen koulutuksessa kaikkiin lähipäiviin osallistuminen on pakollista.  


AHOT-infotilaisuudet

Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa; ti 8.8.  klo 16-17.00  jake  9.8. klo 9.00–10.00. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki maanantaina 7.8. 2023. 

Tutustu jo etukäteenaikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).  

Tulkki (AMK), Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus

Opintojen aloitus

Tutustu jo ennen paikan vastaanottamista ja aloitusviikkoa koulutuksen opetussuunnitelmaan sähköisessä opinto-oppaassa. 

Muista käydä aktivoimassa Diakin käyttäjätunnukset heti 3.8.2023 jälkeen. Ohjeet löydät IT-palveluiden sivulta. 

Jo ennen orientaatiopäiviä aloita opinnot Digistartilla. Digistartissa perehdyt Diakiin oppimisympäristönä, erilaisiin käytettäviin järjestelmiin ja digityökaluihin, kirjastoaineistojen etäkäyttöön jne. Digistartti toteutuu Diaklen verkkoalustalla itsenäisenä työskentelynä.  

Opinnot alkavat maanantaina 21.8.2023 (kellonaika tarkentuu) osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki. Aloitusviikkoon osallistuminen on välttämätöntä ja osa opintoja. 

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus.  

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi, lukukausivastaavasi ja opinto-ohjaajasi, saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa.  

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Opintoihin kuuluu lähiopetusta, etäopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Lähijaksot ja itsenäisen työskentelyn jaksot vuorottelevat. Lähijakso käsittää 1. lukukaudella pääsääntöisesti kaksi peräkkäistä lähiopetusviikkoa. Lähijaksoja on 1. lukukaudella yhteensä viisi.  

Opetusta on lähijaksoilla pääsääntöisesti klo 8–17 välisenä aikana. Osa ohjauksesta voidaan järjestää myös itsenäisen työskentelyn jaksoilla. Lähiopetukseen ja etäjaksojen toimintaan osallistuminen on edellytys opintojen etenemiselle. 

Opinnot edellyttävät yksilö- ja ryhmätyötaitoja sekä vuorovaikutusta kasvokkain ja verkossa. Opinnot on mitoitettu niin, että ne vastaavat päätoimista opiskelua. 

Tapaat aloituksessa ryhmävastaavasi Nina Sivusen ja opinto-ohjaajasi Karri Sopin. Opinto-ohjaajan tavoitat sähköpostitse 14.8. alkaen osoitteesta karri.soppi@diak.fi. Ryhmävastaavan tavoitat sähköpostitse 21.8.2023 alkaen osoitteesta nina.sivunen@diak.fi.  

Opinto-ohjaajan kanssa ryhmä käy hops-keskustelun, jonka aikana tehdään suunnitelma opintojen suorittamisesta sekä mahdollisen aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (ahot). Hopsia päivitetään opintojen aikana tarpeen mukaan. Hopsiin liittyen opinto-ohjaaja voi olla sinuun tarvittaessa yhteydessä jo ennen opintojen alkamista. 


Syksyn aikataulut

Ryhmätunnuksesi on HKI-S23vip. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta 8.6.2023 alkaen.  Katso Lukkarikoneen ohje. Ennen tätä voit tutustua kevätlukukauden lähipäivätaulukkoon Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla. Muutokset lähipäivien aikatauluissa ovat mahdollisia.  


AHOT-infotilaisuudet

Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa; ti 8.8.  klo 16-17.00  jake  9.8. klo 9.00–10.00. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki maanantaina 7.8. 2023. 

Tutustu jo etukäteenaikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).  

Tutustu Tutor-opiskelijoihin

Helsingin-kampuksen Tutor-opiskelijat järjestävät ohjelmaa uusille opiskelijoille. Aikataulu päivitetään myöhemmin.

Opiskelijakortti ja opiskelija-alennukset

Diakin opiskelijoiden käytössä on ilmainen mobiilisovellus Tuudo, joka kokoaa yhteen opiskelijoiden tärkeät palvelut, kuten digitaalisen opiskelijakortin.

Voit myös liittyä opiskelijakunta O’Diakon jäseneksi. O’Diakon jäsenmaksua vastaan saat opiskelijakortin sekä lukuisia opiskelijaetuja paikallisesti ja kansallisesti.

Hyväksymistodistukset ja -lomakkeet

Jos tarvitset opiskelijavalinnan tuloskirjeen lisäksi erillisen hyväksymistodistuksen, voit pyytää sen Diakin opintotoimistosta. Läsnäolotodistuksen sekä mahdolliset alennustodistukset ja -lomakkeet saat opintotoimistosta opintojen alettua.

Toimi samoin, jos tarvitset TE-palveluihin koulutuspalvelun tuottajan selvityksen TE-toimistolle työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista (TEM621). Tarvitsemasi todistukset toimitetaan sinulle sähköisesti allekirjoitettuna antamaasi sähköpostiosoitteeseen tai, mikäli olet jo aktivoinut käyttäjätunnuksesi ja voit käyttää Diakin sähköisiä palveluita, omaan dokumenttipankkiisi. Ohjeet dokumenttipankin käyttöön löydät tältä ohjesivulta.

Terveydentilasuositukset ja rokotukset (AMK-tutkinnot)

Olet jo hakuvaiheessa tutustunut sosiaali- ja terveysalan ja humanistisen ja kasvatusalan koulutusten terveydentilasuosituksiin.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijalla tulee myös olla voimassa tartuntatautilain ja tartuntatautiasetuksen mukaiset rokotukset, joista kerrotaan THL:n nettisivuilla.

Tietoa Diakin käytänteistä on myös Terveyspalvelut-sivulla. Lisätietoja edellytettävästä terveydentilasta antaa terveydenhoitaja Merja Toivainen, p. 050 402 5620.

Helsingin asuntotarjonta

Tutustu asumisvaihtoehtoihin Asuminen ja matkustaminen -sivulla.