Siirry sisältöön

Tervetuloa opiskelijaksi Helsingin-kampukselle

Tältä sivulta saat tietoa opintojen aloittamisesta Helsingin-kampuksella. Tutustu oman koulutuksesi tietoihin ennen opiskelupaikan vastaanottoa!

Opiskelupaikan vastaanottamisesta, lukuvuosi-ilmoittautumisesta ja todistuskopioiden toimittamisesta kerrotaan kaikkien uusien opiskelijoiden yhteisellä infosivulla.

Etkö löytänyt etsimääsi? Ota yhteyttä kampuksesi opintotoimistoon.

Sairaanhoitaja (AMK)

Opintojen aloitus

Tutustu jo ennen paikan vastaanottamista Sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksen opetussuunnitelmaan.

Opintosi alkavat keskiviikkona 14.8.2024 klo 9-16 Diakin Helsingin-kampuksella osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki.   

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa.

Muista käydä aktivoimassa Diakin käyttäjätunnukset heti 3.8.2024 jälkeen. Ohjeet löydät IT-palveluiden sivulta. 

Aloita opintosi Digistartilla jo ennen orientaatiopäiviä sen jälkeen, kun olet aktivoinut käyttäjätunnuksesi. Saat linkin Digistarttiin sähköpostiisi elokuun alkupuolella. Digistartissa perehdyt Diakin oppimisympäristöihin, erilaisiin käytettäviin järjestelmiin ja digityökaluihin, kirjastoaineistojen etäkäyttöön jne. Digistartti toteutuu Diakle-oppimisalustalla itsenäisenä työskentelynä.

Opinto-ohjaajasi on Kati Juujärvi. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse osoitteella kati.juujarvi@diak.fi. 

Lähihoitajatutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hyödyntää aiempaa osaamistaan. Tämä vaatii osaamisen osoittamista opintojen alussa verkkotestein ja AHOT-menettelyn avulla. Lähihoitajataustaisille opiskelijoille järjestetään erillinen infotilaisuus opintojen alkupäivinä.

Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai diakonissa. Lähihoitajat eivät kuulu tähän ryhmään.
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten fysioterapeutti (AMK)
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken.

Jos kuulut edellä mainittuihin ryhmiin, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Kati Juujärveen sähköpostilla viimeistään 5.8.2024. Otsikoi sähköpostisi ”HKI-S24sh opon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi. Ohjausaikasi on 6.-13.8.2024. 

Tapaamisessa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma syksyn opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta asti aloittavan ryhmän opinnoista.     

Lähihoitajatutkinnon suorittaneet

Lähihoitajatutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hyödyntää aiempaa osaamistaan sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksessa. Tämä vaatii osaamisen osoittamista opintojen alussa verkkotestein ja AHOT-menettelyn avulla. Tällöin lähiopetuspäivien määrä ja ajankohdat voivat vaihdella tai vähentyä.

Lähihoitajataustaisille opiskelijoille järjestetään erillinen infotilaisuus lukujärjestyksen mukaisesti. Huomioithan, että lähihoitajatutkinnon suorittaneet aloittavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana 14.8.2024 klo 9.00. Siksi lähihoitajataustaisia ei pyydetä varamaan etukäteen ohjausaikaa.     


Syksyn aikataulut ja opintojen toteutus

Opinnot toteutuvat päiväopintoina. Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä, työskentelyä verkko-oppimisympäristössä sekä ohjattua harjoittelua.

Koulutukseen sisältyy joka lukukaudella harjoittelujaksoja, jotka ovat pituudeltaan 4-10 viikkoa (5-15 op).  Harjoittelujaksot toteutuvat kokopäiväopiskeluna harjoittelupaikoissa.  Erityisesti opintojen alussa lähiopetusta on tiiviimmin. Lähiopetukseen osallistumisen lisäksi erilaisissa tiimeissä ja ryhmissä työskenteleminen ja opiskelu on olennainen osa opintoja, johon kannattaa varautua.

Ryhmätunnuksesi on HKI-K24sh. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta. Katso myös Lukkarikoneen ohje. Lukujärjestykset julkaistaan kesäkuun loppuun mennessä. Syyslukukauden lähipäivät näet myös lähipäivätaulukosta Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla. Muutokset lähipäivien aikatauluissa ovat mahdollisia.


AHOT-infotilaisuudet

Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa: ti 6.8.  klo 16-17  ja  ke 7.8. klo 9–10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki maanantaina 5.8. 2024. 

Tutustu jo etukäteen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).

Sosionomi (AMK)

Opintojen aloitus

Opintosi alkavat ma 19.8.2024 klo 9–16 osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki. Aloituspäivään ja lähiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä. Aloituspäivien aikana saat tärkeää tietoa opinnoista, sosionomi (AMK) koulutuksesta ja opiskelusta Diakissa sekä tapaat uuden opiskelijaryhmäsi. Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus.   

Muista käydä aktivoimassa Diakin käyttäjätunnukset heti 3.8.2024 jälkeen. Ohjeet löydät  IT-palveluiden sivulta.   

Aloita opintosi Digistartilla jo ennen orientaatiopäiviä sen jälkeen, kun olet aktivoinut käyttäjätunnuksesi. Saat linkin Digistarttiin sähköpostiisi elokuun alkupuolella. Digistartissa perehdyt Diakin oppimisympäristöihin, erilaisiin käytettäviin järjestelmiin ja digityökaluihin, kirjastoaineistojen etäkäyttöön jne. Digistartti toteutuu Diakle-oppimisalustalla itsenäisenä työskentelynä.

Tutustu ennen opintojen alkua myös sosionomi (AMK) opetussuunnitelmaan sekä aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, eli ahotointiin. 

Opinto-ohjaajasi on Heli Sipilä. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse osoitteesta heli.sipila@diak.fi 5.8.2024 alkaen. 

Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on   

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja, diakoni, kirkon nuorisotyönohjaaja. Huomioithan, että lähihoitajatutkinnon suorittaneet aloittavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana  19.8.2024. Siksi lähihoitajataustaisia ei pyydetä varaamaan etukäteen ohjausaikaa.   
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten yhteisöpedagogi (AMK)   
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken.

Jos kuulut edellä mainittuihin ryhmiin, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Heli Sipilään heli.sipila@diak.fi sähköpostilla viimeistään 5.8.2024.Otsikoi sähköpostisi ”HKI-s24sos opon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi.  

Viestisi perusteella saat sähköpostiisi tiedon omasta ohjausajasta, jossa arvioidaan aikaisempien korkeakouluopintojesi vastaavuutta Diakin sosionomi (AMK) opetussuunnitelmaan. Ohjausaikasi on ke 7.8. tai to 8.8. ja se toteutetaan verkossa. Ohjauksessa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelmasyksynopinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.

Riippumatta henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta (HOPS), osallistu orientaatiopäivään ma 19.8. klo 9-16 ja tee Digistartti ennen opintojen alkua.  Osallistu myös yleiseen ahot-infoon joko 6.8. tai 7.8.

Huomioithan, että lähihoitajatutkinnon suorittaneet aloittavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana 19.8.2024, vaikka heillä onkin mahdollisuus hakea ahotia osasta opintojaan. Lähihoitajatutkinnon suorittaneet eivät varaa ohjausaikaa.


Syksyn aikataulut ja opintojen toteutus

Opinnot toteutuvat päiväopintoina ja ne on mitoitettu kokopäiväopiskeluksi. Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä kampuksella ja verkossa sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Opiskeluryhmän opinnot etenevät pääosin yhteisessä oppimistehtävien mukaan vaiheistetussa aikataulussa. Lähiopetukseen osallistuminen on oppimisen ja ammatillisen kehittymisen turvaamiseksi toivottavaa ja joidenkin luentojen osalta myös pakollista.     

Opinnot edellyttävät yksilö- ja ryhmätyötaitoja sekä vuorovaikutusta kasvokkain ja verkossa. Opintoihin sisältyy myös kolme pitkää harjoittelua (10–12 viikkoa), jotka vaativat kokoaikaista läsnäoloa harjoittelupaikalla. Ensimmäinen harjoittelu on syksyllä 2025.  

Ryhmätunnuksesi on HKI-S24sos. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta kesäkuun loppuun mennessä. Katso Lukkarikoneen ohje. Ennen tätä voit tutustua syyslukukauden lähipäivätaulukkoon Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla. Muutokset lähipäivien aikatauluissa ovat mahdollisia.  


AHOT-infotilaisuudet

Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa: ti 6.8.  klo 16-17  ja  ke 7.8. klo 9–10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki maanantaina 5.8. 2024. 

Tutustu jo etukäteen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).

Sosionomi (AMK), diakoniatyö

Opintojen aloitus

Tutustuthan jo ennen opintojen alkua sosionomi (AMK), diakoniatyön opetussuunnitelmaan ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).  

Opintosi alkavat tiistaina 20.8.2024 klo 9-16 osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki. Aloituspäivään ja lähiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä. 

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi, ryhmävastaavasi ja oposi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa.

Muista käydä aktivoimassa Diakin käyttäjätunnukset heti 3.8. jälkeen. Ohjeet löydät IT-palveluiden sivulta.

Aloita opintosi Digistartilla jo ennen orientaatiopäiviä sen jälkeen, kun olet aktivoinut käyttäjätunnuksesi. Saat linkin Digistarttiin sähköpostiisi elokuun alkupuolella. Digistartissa perehdyt Diakin oppimisympäristöihin, erilaisiin käytettäviin järjestelmiin ja digityökaluihin, kirjastoaineistojen etäkäyttöön jne. Digistartti toteutuu Diakle-oppimisalustalla itsenäisenä työskentelynä.   Kun olet aktivoinut käyttäjätunnuksesi ja saanut sähköpostiisi linkin Digistarttiin, pääset kirjautumaan Diakle-oppimisalustalta Digistarttiin.

Tutustu ennen opintojen alkua myös sosionomi-diakoni (AMK) opetussuunnitelmaan sekä aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, eli ahotointiin.

Opinto-ohjaajasi on Heli Sipilä. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse osoitteesta heli.sipila@diak.fi 5.8.2024 alkaen.    

Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on   

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja, diakoni, kirkon nuorisotyönohjaaja. Huomioithan, että lähihoitajatutkinnon suorittaneet aloittavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana  20.8.2024. Siksi lähihoitajataustaisia ei pyydetä varaamaan etukäteen ohjausaikaa.   
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten yhteisöpedagogi (AMK)   
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken.

Jos kuulut edellä mainittuihin ryhmiin, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Heli Sipilään sähköpostilla viimeistään 5.8.2024. Otsikoi sähköpostisi ”HKI-S24sosd opon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi.  Saat tarkan tiedon omasta ohjausajasta sähköpostiisi. Ohjausaikasi on toteutuu etänä ja se ajoittuu 7.-14.8.2024 välille. Ohjaustapaamisessa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma syksyn opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.  Osallistu ohjausajasta huolimatta myös yleiseen ahot-infoon joko 6.8 tai 7.8.2024.


Syksyn aikataulut ja opintojen toteutus

Opinnot toteutuvat päiväopintoina. Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Lähiopetukseen osallistuminen on toivottavaa ja joidenkin luentojen osalta myös pakollista! Opiskeluryhmän opinnot etenevät pääosin yhteisessä oppimistehtävien mukaan vaiheistetussa aikataulussa.    

Opinnot edellyttävät yksilö- ja ryhmätyötaitoja sekä vuorovaikutusta kasvokkain ja verkossa. Opintoihin sisältyy myös kolme pitkää harjoittelua (10-12 viikkoa), joista ensimmäinen suoritetaan syksyllä 2025. Opinnot on mitoitettu niin, että ne vastaavat päätoimista opiskelua.

Ryhmätunnuksesi on HKI-S24sosd. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta kesäkuun loppuun mennessä. Katso Lukkarikoneen ohje. Ennen tätä voit tutustua syyslukukauden lähipäivätaulukkoon Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla. Muutokset lähipäivien aikatauluissa ovat mahdollisia.


AHOT-infotilaisuudet

Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa: ti 6.8.  klo 16-17  ja  ke 7.8. klo 9–10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki maanantaina 5.8. 2024. 

Tutustu jo etukäteen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).

Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opintojen aloitus

Tutustuthan jo ennen opintojen alkua sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyön opetussuunnitelmaan ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).  

Opintosi alkavat tiistaina 20.8.2024 klo 9-16 osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki. Aloituspäivään ja lähiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä. 

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi, ryhmävastaavasi ja oposi  ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa.

Muista käydä aktivoimassa Diakin käyttäjätunnukset heti 3.8. jälkeen. Ohjeet löydät IT-palveluiden sivulta.

Aloita opintosi Digistartilla jo ennen orientaatiopäiviä sen jälkeen, kun olet aktivoinut käyttäjätunnuksesi. Saat linkin Digistarttiin sähköpostiisi elokuun alkupuolella. Digistartissa perehdyt Diakin oppimisympäristöihin, erilaisiin käytettäviin järjestelmiin ja digityökaluihin, kirjastoaineistojen etäkäyttöön jne. Digistartti toteutuu Diakle-oppimisalustalla itsenäisenä työskentelynä. Kun olet aktivoinut käyttäjätunnuksesi ja saanut sähköpostiisi linkin Digistarttiin, pääset kirjautumaan Diakle-oppimisalustalta Digistarttiin.

Tutustu ennen opintojen alkua myös sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyön opetussuunnitelmaan sekä aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, eli ahotointiin.

Opinto-ohjaajasi on Heli Sipilä. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse osoitteesta heli.sipila@diak.fi 5.8.2024 alkaen.    

Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on   

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja, diakoni, kirkon nuorisotyönohjaaja. Huomioithan, että lähihoitajatutkinnon suorittaneet aloittavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana 20.8.2024. Siksi lähihoitajataustaisia ei pyydetä varaamaan etukäteen ohjausaikaa.   
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten yhteisöpedagogi (AMK)
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken.

Jos kuulut edellä mainittuihin ryhmiin, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Heli Sipilään sähköpostilla viimeistään 5.8.2024. Otsikoi sähköpostisi ”HKI-S24sosn opon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi.  Saat tarkan tiedon omasta ohjausajasta sähköpostiisi. Ohjausaikasi on toteutuu etänä ja se ajoittuu 7.-14.8.2024 välille. Ohjaustapaamisessa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma syksyn opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän opinnoista.  Osallistu ohjausajasta huolimatta myös yleiseen ahot-infoon joko 6.8 tai 7.8.2024.


Syksyn aikataulut ja opintojen toteutus

Opinnot toteutuvat päiväopintoina. Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Lähiopetukseen osallistuminen on toivottavaa ja joidenkin luentojen osalta myös pakollista! Opiskeluryhmän opinnot etenevät pääosin yhteisessä oppimistehtävien mukaan vaiheistetussa aikataulussa.    

Opinnot edellyttävät yksilö- ja ryhmätyötaitoja sekä vuorovaikutusta kasvokkain ja verkossa. Opintoihin sisältyy myös kolme pitkää harjoittelua (10-12 viikkoa), joista ensimmäinen suoritetaan syksyllä 2025. Opinnot on mitoitettu niin, että ne vastaavat päätoimista opiskelua.

Ryhmätunnuksesi on HKI-S24sosn. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta kesäkuun loppuun mennessä.  Katso Lukkarikoneen ohje. Ennen tätä voit tutustua syyslukukauden lähipäivätaulukkoon Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla. Muutokset lähipäivien aikatauluissa ovat mahdollisia.


AHOT-infotilaisuudet

Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa: ti 6.8.  klo 16-17  ja  ke 7.8. klo 9–10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki maanantaina 5.8. 2024. 

Tutustu jo etukäteen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).

Tulkki (AMK), asioimistulkkaus

Opintojen aloitus

Tutustu jo ennen paikan vastaanottamista ja aloitusviikkoa koulutuksen opetussuunnitelmaan sähköisessä opinto-oppaassa.  

Muista käydä aktivoimassa Diakin käyttäjätunnukset heti 3.8.2024 jälkeen. Ohjeet löydät  IT-palveluiden sivulta.  

Jo ennen orientaatiopäiviä aloita opinnot Digistartilla. Saat linkin Digistarttiin sähköpostiisi elokuun alkupuolella.Digistartissa perehdyt Diakiin oppimisympäristönä, erilaisiin käytettäviin järjestelmiin ja digityökaluihin, kirjastoaineistojen etäkäyttöön jne. Digistartti toteutuu Diaklen verkkoalustalla itsenäisenä työskentelynä.   

Opinnot alkavat tiistaina 13.8.2024 osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki. Aloituspäivään ja koko aloitusviikkoon osallistuminen on täysin välttämätöntä ja osa opintoja.    

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus.  

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi, ryhmävastaavasi ja opinto-ohjaajasi sekä saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa.   

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Opintoihin kuuluu lähiopetusta, etäopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Lähijaksot ja itsenäisen työskentelyn jaksot vuorottelevat. Lähijaksoilla opetusta on sekä kampuksella että verkossa lukujärjestyksessä ilmoitetun mukaisesti. Lähijaksoilla opetusta on pääsääntöisesti klo 8–17 välisenä aikana. Osa ohjauksesta voidaan järjestää myös itsenäisen työskentelyn jaksoilla. Lähiopetukseen ja etäjaksojen toimintaan osallistuminen on edellytys opintojen etenemiselle.  

Opinnot edellyttävät yksilö- ja ryhmätyötaitoja sekä vuorovaikutusta kasvokkain ja verkossa. Opinnot on mitoitettu niin, että ne vastaavat päätoimista opiskelua.  

Tapaat aloituksessa ryhmävastaavasi Olga Galinskin (olga.galinski@diak.fi) ja opinto-ohjaajasi Tanja Piirosen (tanja.piironen@diak.fi).


Syksyn aikataulut

Ryhmätunnuksesi on HKI-S24astu. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta kesäkuun loppuun mennessä. Katso Lukkarikoneen ohje. Ennen tätä voit tutustua syyslukukauden lähipäivätaulukkoon Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla. Muutokset lähipäivien aikatauluissa ovat mahdollisia.   

Lähijaksot syksyllä 2024 ovat 13.-16.8., 26.8.-30.8., 16.-20.9., 14.-18.10., 18.-22.11. ja 2.–5.12. Lähijaksoilla on opetuspäiviä kampuksella ja verkossa lukujärjestyksessä ilmoitetun mukaisesti. Asioimistulkkauksen koulutuksessa kaikkiin lähijaksoihin osallistuminen on pakollista.   


AHOT-infotilaisuudet

Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa: ti 6.8.  klo 16-17  ja  ke 7.8. klo 9–10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki maanantaina 5.8. 2024. 

Tutustu jo etukäteen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin). 

Tulkki (AMK), Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus

Opintojen aloitus

Tutustu jo ennen paikan vastaanottamista ja aloitusviikkoa koulutuksen opetussuunnitelmaan sähköisessä opinto-oppaassa.  

Muista käydä aktivoimassa Diakin käyttäjätunnukset heti 3.8.2024 jälkeen. Ohjeet löydät  IT-palveluiden sivulta.  

Jo ennen orientaatiopäiviä aloita opinnot Digistartilla. Saat linkin Digistarttiin sähköpostiisi elokuun alkupuolella. Digistartissa perehdyt Diakiin oppimisympäristönä, erilaisiin käytettäviin järjestelmiin ja digityökaluihin, kirjastoaineistojen etäkäyttöön jne. Digistartti toteutuu Diaklen verkkoalustalla itsenäisenä työskentelynä.   

Opinnot alkavat maanantaina 19.8.2024 osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki. Aloituspäivään ja koko aloitusviikkoon osallistuminen on täysin välttämätöntä ja osa opintoja.    

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus.  

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi, ryhmävastaavasi  ja opinto-ohjaajasi sekä saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa.   

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Opintoihin kuuluu lähiopetusta, etäopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Lähijaksot ja itsenäisen työskentelyn jaksot vuorottelevat. Lähiopetusta on lähijaksoilla pääsääntöisesti klo 8–17 välisenä aikana. Osa ohjauksesta voidaan järjestää myös itsenäisen työskentelyn jaksoilla. Lähiopetukseen ja etäjaksojen toimintaan osallistuminen on edellytys opintojen etenemiselle.  

Opinnot edellyttävät yksilö- ja ryhmätyötaitoja sekä vuorovaikutusta kasvokkain ja verkossa. Opinnot on mitoitettu niin, että ne vastaavat päätoimista opiskelua.  

Tapaat aloituksessa ryhmävastaavasi Tiia Oldenburgin (tiia.oldenburg@diak.fi) ja opinto-ohjaajasi Kati Juujärven (kati.juujarvi@diak.fi). 


Syksyn aikataulut

Ryhmätunnuksesi on HKI-S24vip. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta kesäkuun loppuun mennessä.  Katso Lukkarikoneen ohje. Ennen tätä voit tutustua syyslukukauden lähipäivätaulukkoon Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla. Muutokset lähipäivien aikatauluissa ovat mahdollisia.   

Lähijaksot syksyllä 2024 ovat 19.-23.8., 26.8.-30.8., 16.-20.9., 23.-27.9., 21.-25.10. , 28.10.-1.11., 18.-22.11., ja 9-13.12. Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutuksessa kaikkiin lähijaksoihin osallistuminen on pakollista.


AHOT-infotilaisuudet

Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa: ti 6.8.  klo 16-17  ja  ke 7.8. klo 9–10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki maanantaina 5.8. 2024.

Tutustu jo etukäteen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin). 

Fuksitapahtumat ja Tutor-opiskelijat

Lisätietoa tapahtumista saat opiskelijakunta O’Diakon kautta. Tutustu O’Diakoon!

Opiskelijakortti ja opiskelija-alennukset

Diakin opiskelijoiden käytössä on ilmainen mobiilisovellus Tuudo, joka kokoaa yhteen opiskelijoiden tärkeät palvelut, kuten digitaalisen opiskelijakortin.

Voit myös liittyä opiskelijakunta O’Diakon jäseneksi. O’Diakon jäsenmaksua vastaan saat opiskelijakortin sekä lukuisia opiskelijaetuja paikallisesti ja kansallisesti.

Hyväksymistodistukset ja -lomakkeet

Jos tarvitset opiskelijavalinnan tuloskirjeen lisäksi erillisen hyväksymistodistuksen, voit pyytää sen Diakin opintotoimistosta. Läsnäolotodistuksen sekä mahdolliset alennustodistukset ja -lomakkeet saat opintotoimistosta opintojen alettua.

Toimi samoin, jos tarvitset TE-palveluihin koulutuspalvelun tuottajan selvityksen TE-toimistolle työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista (TEM621). Tarvitsemasi todistukset toimitetaan sinulle sähköisesti allekirjoitettuna antamaasi sähköpostiosoitteeseen tai, mikäli olet jo aktivoinut käyttäjätunnuksesi ja voit käyttää Diakin sähköisiä palveluita, omaan dokumenttipankkiisi. Ohjeet dokumenttipankin käyttöön löydät tältä ohjesivulta.

Terveydentilasuositukset ja rokotukset (AMK-tutkinnot)

Olet jo hakuvaiheessa tutustunut sosiaali- ja terveysalan ja humanistisen ja kasvatusalan koulutusten terveydentilasuosituksiin.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijalla tulee myös olla voimassa tartuntatautilain ja tartuntatautiasetuksen mukaiset rokotukset, joista kerrotaan THL:n nettisivuilla.

Tietoa Diakin käytänteistä on myös Terveyspalvelut-sivulla. Lisätietoja edellytettävästä terveydentilasta antaa terveydenhoitaja Merja Toivainen, p. 050 402 5620.

Helsingin asuntotarjonta

Tutustu asumisvaihtoehtoihin Asuminen ja matkustaminen -sivulla.

Opiskelijaruokailu

Lisätietoa kampusten opiskelijaravintoloista löydät tältä verkkosivulta.

Tietoa kampuksesta

Tutustu tulevaan kampukseesi Helsingin-kampuksen verkkosivulla.

Terveys- ja tukipalvelut

Lue lisää Helsingin-kampuksen opiskelijoiden terveyspalveluista.

Tutustu kampuksesi oppimista ja hyvinvointia tukeviin palveluihin tukipalveluiden verkkosivulla.