Tervetuloa opiskelijaksi Helsingin-kampukselle! Kevät 2022

Tältä sivulta saat tietoa opintojen aloittamisesta Helsingin-kampuksella. Tutustu oman koulutuksesi tietoihin ennen opiskelupaikan vastaanottoa!

Opiskelupaikan vastaanottamisesta, lukuvuosi-ilmoittautumisesta ja todistuskopioiden toimittamisesta kerrotaan kaikkien uusien opiskelijoiden yhteisellä infosivulla.

Seuraathan myös Diakin ajankohtaista koronatilannetiedotusta. Muutokset sivun tiedoissa ovat mahdollisia.

Sairaanhoitaja (AMK)

Opintojen aloitus

Tutustu jo ennen paikan vastaanottamista Sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksen opetussuunnitelmaan

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opintosi alkavat maanantaina 10.1.2022 klo 9-16 Diakin Helsingin-kampuksella osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki.

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa. Saat myös tunnukset Diakin sisäiseen verkkoon.

Opinto-ohjaajasi on Kati Juujärvi. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse osoitteella kati.juujarvi@diak.fi.

Lähihoitajatutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hyödyntää aiempaa osaamistaan ja nopeuttaa opintojaan. Tämä vaatii osaamisen osoittamista opintojen alussa verkkotestein ja AHOT-menettelyn avulla. Lähihoitajataustaisille opiskelijoille järjestetään erillinen infotilaisuus ensimmäisellä lähiviikolla.


Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai diakonissa. Lähihoitajat eivät kuulu tähän ryhmään.
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten fysioterapeutti (AMK)
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken.

Jos kuulut edellä mainittuihin muuntoryhmiin, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Kati Juujärveen sähköpostilla viimeistään 13.12.2021. Otsikoi sähköpostisi ”A52sh opon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi. Varaudu että ohjausaikasi on viikkojen 49-50 aikana. 

Tapaamisessa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma kevään opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.  

Infopäivä muunto-opiskelijoille järjestetään perjantaina 7.1.2022. Läsnäolo tässä infopäivässä on välttämätöntä, jos opinto-ohjaaja sopii kanssasi poikkeavasta opintojen aloittamisrytmistä.

Lähihoitajatutkinnon suorittaneet

Lähihoitajatutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hyödyntää aiempaa osaamistaan Sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksessa. Tämä vaatii osaamisen osoittamista opintojen alussa verkkotestein ja AHOT-menettelyn avulla. Tällöin lähiopetuspäivien määrä ja ajankohdat voivat vaihdella tai vähentyä. Lähihoitajataustaisille opiskelijoille järjestetään erillinen infotilaisuus 11.1.2022. Huomioithan, että lähihoitajatutkinnon suorittaneet aloittavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana 10.1.2022 klo 9.00. Siksi lähihoitajataustaisia ei pyydetä varamaan etukäteen ohjausaikaa.  


Kevään aikataulut ja opintojen toteutus 

Opinnot toteutuvat monimuoto-opintoina. Monimuotototeutuksissa on opetusviikkoja 2–4 viikon välein. Lähiopetuksen lisäksi opetusta voi olla verkossa etäyhteyden kautta sekä itsenäisesti virtuaaliopintoina.   

Koulutukseen sisältyy joka lukukaudella harjoittelujaksoja, jotka ovat pituudeltaan 3-10 viikkoa (5-15 op).  Harjoittelujaksot toteutuvat kokopäiväopiskeluna harjoittelupaikoissa.  Erityisesti opintojen alussa lähiopetusta on tiiviimmin. Lähiopetukseen osallistumisen lisäksi erilaisissa tiimeissä ja ryhmissä työskenteleminen ja opiskelu on olennainen osa opintoja, johon kannattaa varautua  

Ryhmätunnuksesi on A52sh. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta 17.12.2021 alkaen. Katso myös Lukkarikoneen ohje.  

Ennen tätä voit tutustua kevätlukukauden lähipäivätaulukkoon Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla. 

AHOT-infotilaisuudet

Jos sinulla on aiempaa osaamista, jota ajattelit hyödyntää tässä tutkinnossa, osallistu AHOT-infoon. Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa to 16.12. klo 16-17.00 ja pe 17.12. klo 9.00–10.00. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki keskiviikkona 15.12.2021.

Tutustu jo etukäteen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).

Sairaanhoitaja (AMK), lähihoitajataustaisten ryhmä

Opintojen aloitus

Tutustu jo ennen paikan vastaanottamista lähihoitajataustaisten Sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksen opetussuunnitelmaan.

Opintosi alkavat perjantaina 7.1.2022 klo 9-16 Diakin Helsingin-kampuksella osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki.  

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus.  

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa. Saat myös tunnukset Diakin sisäiseen verkkoon.  

Opinto-ohjaajasi on Kati Juujärvi. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse kati.juujarvi@diak.fi.   


Kevään aikataulut ja opintojen toteutus  

Opinnot toteutuvat monimuoto-opiskeluna ja lukukauden opinnot koostuvat etä- ja lähijaksoista ja mahdollisesti harjoittelusta. Varaudu, että opetusta opetusviikoilla on klo 8.30–17 välillä. Osa opetuksesta toteutuu verkkoluentoina etäyhteyden kautta. Lähiopetukseen ja etäopetukseen osallistuminen on edellytys opintojen etenemiselle. Lähiopetukseen osallistumisen lisäksi erilaisissa tiimeissä ja ryhmissä työskenteleminen on olennainen osa opintoja, johon kannattaa varautua.  

Ryhmätunnuksesi on A52sh-lh. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta 17.12.2021 alkaen. Katso myös Lukkarikoneen ohje.  

Opetussuunnitelma

Tutustu jo ennen paikan vastaanottamista Sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksen opetussuunnitelmaan. Huomioithan, että tulevilla lukukausilla harjoittelut vaativat kokoaikaista läsnäoloa harjoittelupaikalla.   

Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai diakonissa. Lähihoitajat eivät kuulu tähän ryhmään.
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten fysioterapeutti (AMK)
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken

Jos kuulut edellä mainittuihin muuntoryhmiin, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Kati Juujärveen sähköpostilla viimeistään 13.12.2021. Otsikoi sähköpostisi ”A52sh-lh opon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi. Varaudu, että ohjausaikasi on viikkojen 49-50 aikana.  

Tapaamisessa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma kevään opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.  

Infopäivä muunto-opiskelijoille järjestetään perjantaina 7.1.2022. Läsnäolo tässä infopäivässä on välttämätöntä, jos opinto-ohjaaja sopii kanssasi poikkeavasta opintojen aloittamisrytmistä. 

AHOT-infotilaisuudet

Jos sinulla on aiempaa osaamista, jota ajattelit hyödyntää tässä tutkinnossa, osallistu AHOT-infoon. Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa to 16.12. klo 16-17.00 ja pe 17.12. klo 9.00–10.00. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki keskiviikkona 15.12.  

Tutustu jo etukäteen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).

Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö

Opintojen aloitus

Tutustu jo ennen paikan vastaanottamista Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö -koulutuksen opetussuunnitelmaan. 

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opintosi alkavat ti 11.1.2022 klo 9–16 Diakin Helsingin-kampuksella osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki. Aloituspäivään ja lähiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä. 

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus. 

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa. Saat myös tunnukset Diakin sisäiseen verkkoon. 

Opinto-ohjaajasi on Inga Klen. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse 3.1.2022 alkaen osoitteella inga.klen@diak.fi 

Lähihoitajatutkinnon suorittaneet

Lähihoitajatutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hyödyntää aiempaa osaamistaan Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö -koulutuksessa ja nopeuttaa opintojaan. Tämä vaatii osaamisen osoittamista opintojen alussa verkkotestein ja AHOT-menettelyn avulla. Tällöin lähiopetuspäivien määrä ja ajankohdat voivat vaihdella. Lähihoitajataustaisille opiskelijoille järjestetään erillinen infotilaisuus 11.1.2022 klo 14–15.30. Huomioithan, että lähihoitajatutkinnon suorittaneet aloittavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana 11.1.2022 klo 9.00. Siksi lähihoitajataustaisia ei pyydetä varamaan etukäteen ohjausaikaa. 

AHOT-infotilaisuudessa saat lisätietoa AHOT -menettelystä. Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa to 16.12 klo 16–17.00 ja pe 17.12. klo 9.00–10.00. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki keskiviikkona 15.12.

Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän muuntoryhmään, jos sinulla on 

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai diakonissa.  
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten fysioterapeutti (AMK) 
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken.

Jos kuulut edellä mainittuihin muuntoryhmiin, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Inga Kleniin sähköpostilla viimeistään 13.12.2021. Otsikoi sähköpostisi ”A52shd opon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi. Saat tiedon omasta ohjausajastasi sähköpostiisi. Ohjausaikasi tulee olemaan 14.12.2021 joko etänä tai kampuksella.    

Tapaamisessa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma kevään opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista. Varaudu siihen, että opintosi saattavat alkaa jo viikolla 2. 

Infopäiväsi on 7.1.2022 klo 9-16. Läsnäolo tässä infopäivässä on välttämätöntä, jos opo sopii kanssasi poikkeavasta opintojen aloittamisrytmistä. Saat myös tunnukset Diakin sisäiseen verkkoon.  

Ahotointi eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tulee ohjauksessa puheeksi. Osallistu erilliseen AHOT-infoon to 16.12.  klo 16-17.00 ja pe 17.12. klo 9.00–10.00. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki keskiviikkona 15.12. 

Tutustu jo etukäteen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin). 


Kevään aikataulut ja opintojen toteutus

Opinnot toteutuvat päiväopintoina.  Päivätoteutuksissa lähiopetusta on arkipäivinä 3–5 päivänä viikossa klo 8:n ja 17:n välillä. Lähiopetuksen lisäksi opinnot sisältävät myös etäpäiviä sekä harjoittelujaksoja. Tutkintoosi kuuluu joka lukukaudella harjoitteluja. Harjoittelut ovat kokopäiväistä opiskelua. Hyvä on huomioida, että opinnot on mitoitettu niin, että ne vastaavat päätoimista opiskelua.    

Ryhmätunnuksesi on A52shd. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta 17.12.2021 alkaen. Katso myös Lukkarikoneen ohje. 

Muunto-opiskelijoiden opinnot löytyvät lukkarikoneesta opintojaksojen koodeilla.  

Ennen tätä voit tutustua kevätlukukauden lähipäivätaulukkoon Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla.  

Kaikkien tammikuussa 2022 aloittavien kirkon alan opiskelijoiden yhteinen Kirke-leiri järjestetään ti-to 25. –27.1.2022. Leiri on Vihdin Nuottakodossa ja se on opiskelijoille maksuton. Kirkkohallitus tukee kirkon alan opiskelijoiden hengellistä identiteettiä ja leiri on osa sitä. 

Sosionomi (AMK)

Opintojen aloitus

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat 

Opintosi alkavat perjantaina 14.1.2022 klo 9-16 osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki. Aloituspäivään ja muuhun lähiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä.  

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus. 

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa. Saat myös tunnukset Diakin järjestelmiin ja sisäiseen verkkoon. 

Opinto-ohjaajasi on Heli Sipilä. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse osoitteesta heli.sipila@diak.fi


Kevään aikataulut ja opintojen toteutus

Opinnot toteutuvat monimuoto-opintoina.  Monimuotototeutuksissa on lähiopetusviikko 2–4 viikon välein. Tällöin opiskelet kampuksella yleensä maanantaista perjantaihin. Lukukaudessa on 4–7 lähiviikkoa. Erityisesti opintojen alussa lähiopetusta on tiiviimmin. Harjoittelut vaativat kokoaikaista läsnäoloa harjoittelupaikalla. Opinnot etenevät itsenäisesti ja ryhmässä opiskellen ja niissä hyödynnetään vertaisoppimista sekä Diakin verkostoissa työskentelyä. 

Hyvä huomioida, että opinnot on mitoitettu niin, että ne vastaavat päätoimista opiskelua.    

Ryhmätunnuksesi on A52sos. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta 17.12.2021 alkaen. Katso Lukkarikoneen ohje. Ennen tätä voit tutustua kevätlukukauden lähipäivätaulukkoon Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla. Muutokset lähipäivien aikatauluissa ovat mahdollisia. 


Opetussuunnitelma

Tutustuthan jo ennen opintojen alkua sosionomi (AMK) opetussuunnitelmaan ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).

Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Ahotointi eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voi koskea sinua, jos sinulla on aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja. Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on 

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja, diakoni, kirkon nuorisotyönohjaaja. Huomioithan, että lähihoitajatutkinnon suorittaneet aloittavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana 14.1.2022. Siksi lähihoitajataustaisia ei pyydetä varaamaan etukäteen ohjausaikaa.
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten yhteisöpedagogi (AMK) 
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken.

Ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Heli Sipilään sähköpostilla viimeistään 2.12. Otsikoi sähköpostisi ”A52sos opon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi. Saat tiedon omasta ohjausajastasi 3.12. sähköpostiisi. Ohjausaikasi tulee olemaan joko 8.12., 13.12. tai 14.12.  

Tapaamisessa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma kevään opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.  Varaudu siihen, että opintosi saattavat alkaa jo 3.1. alkavalla viikolla osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki. 

AHOT-infotilaisuudet

Mikäli kuulut edelliseen ryhmään (Aiempia alan opintoja) osallistu AHOT-infoon. Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa to 16.12.  klo 16-17.00 ja pe 17.12. klo 9.00–10.00 ja. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki keskiviikkona 15.12. 

Myös lähihoitajatutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hyödyntää aiempaa osaamistaan AHOT-menettelyn avulla. Tällöin lähiopetuspäivien määrä ja ajankohdat voivat vaihdella. Lisätietoja saat AHOT-infoissa. 

Tutustu jo etukäteen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin). 

Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opintojen aloitus

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opintosi alkavat torstaina 13.1.2022 klo 9-16 osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki. Aloituspäivään ja lähiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä.  

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus. 

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa. Saat myös tunnukset Diakin järjestelmiin ja sisäiseen verkkoon. 

Päivän päätteeksi klo 16-18 on vielä mahdollisuus osallistua tutoropiskelijoiden järjestämään vapaaehtoiseen tutustumistilaisuuteen.

Opinto-ohjaajasi on Eeva Kylä-Setälä. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse osoitteesta eeva.kyla-setala@diak.fi 


Kevään aikataulut ja opintojen toteutus

Opinnot toteutuvat monimuoto-opintoina.  Monimuotototeutuksissa on lähiopetusviikko 2–4 viikon välein. Tällöin opiskelet kampuksella yleensä maanantaista perjantaihin. Lukukaudessa on 4–7 lähiviikkoa. Erityisesti opintojen alussa lähiopetusta on tiiviimmin. Harjoittelut vaativat kokoaikaista läsnäoloa harjoittelupaikalla. Opinnot etenevät itsenäisesti ja ryhmässä opiskellen ja niissä hyödynnetään vertaisoppimista sekä Diakin verkostoissa työskentelyä. 

 Hyvä huomioida, että opinnot on mitoitettu niin, että ne vastaavat päätoimista opiskelua.    

 Ryhmätunnuksesi on A52sosn. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta 17.12.2021 alkaen. Katso Lukkarikoneen ohje. Ennen tätä voit tutustua kevätlukukauden lähipäivätaulukkoon Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla. Muutokset lähipäivien aikatauluissa ovat mahdollisia.   

Kaikkien tammikuussa 2022 aloittavien kirkon alan opiskelijoiden yhteinen Kirke-leiri järjestetään ti-to 25. –27.1.2022. Leiri on Vihdin Nuottakodossa ja se on opiskelijoille maksuton. Kirkkohallitus tukee kirkon alan opiskelijoiden hengellistä identiteettiä ja leiri on osa sitä. 


Opetussuunnitelma

Tutustuthan jo ennen opintojen alkua sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö opetussuunnitelmaan ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).   

Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on 

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja, diakoni, kirkon nuorisotyönohjaaja.  Huomioithan, että lähihoitajatutkinnon suorittaneet aloittavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana 13.1.2022. Siksi lähihoitajataustaisia ei pyydetä varamaan etukäteen ohjausaikaa. 
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten yhteisöpedagogi (AMK) 
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken.

Jos kuulut edellä mainittuihin ryhmiin, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Eeva Kylä-Setälään sähköpostilla viimeistään 5.12.2021 Otsikoi sähköpostisi ”A52sosn opon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi. Saat tiedon omasta ohjausajastasi sähköpostiisi pian mahdollisimman viestisi jälkeen. Ohjausaikasi tulee olemaan viikolla 49 tai 50. 

Tapaamisessa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma kevään opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista. Varaudu siihen, että opintosi saattavat alkaa jo 10.1.2022 osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki. 

 Infopäiväsi on pe 7.1.2022 klo 9-15. Läsnäolo tässä info-päivässä on välttämätöntä, jos opo sopii kanssasi poikkeavasta opintojen aloittamisrytmistä.  

AHOT-infotilaisuudet

Mikäli kuulut edelliseen ryhmään (Aiempia alan opintoja), osallistu AHOT-infoon. Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa to 16.12. klo 16-17.00 ja pe 17.12. klo 9.00–10.00. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki keskiviikkona 15.12. 

Myös lähihoitajatutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hyödyntää aiempaa osaamistaan AHOT-menettelyn avulla. Tällöin lähiopetuspäivien määrä ja ajankohdat voivat vaihdella. Lisätietoja saat AHOT-infoissa. 

Tutustu jo etukäteen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin). 

Sosionomi (AMK), diakoniatyö

Opintojen aloitus

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opintosi alkavat torstaina 13.1.2022 klo 9-16 osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki. Aloituspäivään ja lähiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä.  

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus. 

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa. Saat myös tunnukset Diakin järjestelmiin ja sisäiseen verkkoon. 

Päivän päätteeksi klo 16-18 on vielä mahdollisuus osallistua tutoropiskelijoiden järjestämään vapaaehtoiseen tutustumistilaisuuteen.

Opinto-ohjaajasi on Eeva Kylä-Setälä. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse osoitteesta eeva.kyla-setala@diak.fi. 


Kevään aikataulut ja opintojen toteutus

Opinnot toteutuvat monimuoto-opintoina.  Monimuotototeutuksissa on lähiopetusviikko 2–4 viikon välein. Tällöin opiskelet kampuksella yleensä maanantaista perjantaihin. Lukukaudessa on 4–7 lähiviikkoa. Erityisesti opintojen alussa lähiopetusta on tiiviimmin. Harjoittelut vaativat kokoaikaista läsnäoloa harjoittelupaikalla. Opinnot etenevät itsenäisesti ja ryhmässä opiskellen ja niissä hyödynnetään vertaisoppimista sekä Diakin verkostoissa työskentelyä. 

Hyvä huomioida, että opinnot on mitoitettu niin, että ne vastaavat päätoimista opiskelua.    

Ryhmätunnuksesi on A52sosd. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta 17.12.2021 alkaen. Katso Lukkarikoneen ohje. Ennen tätä voit tutustua kevätlukukauden lähipäivätaulukkoon Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla. Muutokset lähipäivien aikatauluissa ovat mahdollisia.   

Kaikkien tammikuussa 2022 aloittavien kirkon alan opiskelijoiden yhteinen Kirke-leiri järjestetään ti-to 25. –27.1.2022. Leiri on Vihdin Nuottakodossa ja se on opiskelijoille maksuton. Kirkkohallitus tukee kirkon alan opiskelijoiden hengellistä identiteettiä ja leiri on osa sitä. 


Opetussuunnitelma

Tutustuthan jo ennen opintojen alkua sosionomi (AMK), diakoniatyön opetussuunnitelmaan ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).  

Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on 

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja, diakoni, kirkon nuorisotyönohjaaja. Huomioithan, että lähihoitajatutkinnon suorittaneet aloittavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana 13.1.2022. Siksi lähihoitajataustaisia ei pyydetä varamaan etukäteen ohjausaikaa. 
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten yhteisöpedagogi (AMK) 
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken.

Jos kuulut edellä mainittuihin ryhmiin, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Eeva Kylä-Setälään sähköpostilla viimeistään 5.12.2021. Otsikoi sähköpostisi ”A52sosd opon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi. Saat tiedon omasta ohjausajastasi sähköpostiisi pian mahdollisimman viestisi jälkeen. Ohjausaikasi tulee olemaan viikolla 49 tai 50. 

Tapaamisessa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma kevään opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista. Varaudu siihen, että opintosi saattavat alkaa jo 10.1.2022 osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki. 

 Infopäiväsi on pe 7.1.2022 klo 9-15. Läsnäolo tässä info-päivässä on välttämätöntä, jos opo sopii kanssasi poikkeavasta opintojen aloittamisrytmistä.  

AHOT-infotilaisuudet

Mikäli kuulut edelliseen ryhmään (Aiempia alan opintoja) osallistu AHOT-infoon. Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa to 16.12. klo 16-17.00 ja pe 17.12. klo 9.00–10.00 ja. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki keskiviikkona 15.12. 

Myös lähihoitajatutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hyödyntää aiempaa osaamistaan AHOT-menettelyn avulla. Tällöin lähiopetuspäivien määrä ja ajankohdat voivat vaihdella. Lisätietoja saat AHOT-infoissa. 

Tutustu jo etukäteen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin). 

sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus

Opintojen aloitus

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opintosi alkavat torstaina 13.1.2022 klo 9-16 osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki. Aloituspäivään ja lähiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä.  

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus. 

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa. Saat myös tunnukset Diakin järjestelmiin ja sisäiseen verkkoon. 

Päivän päätteeksi klo 16-18 on vielä mahdollisuus osallistua tutoropiskelijoiden järjestämään vapaaehtoiseen tutustumistilaisuuteen.

Opinto-ohjaajasi on Eeva Kylä-Setälä. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse osoitteesta eeva.kyla-setala@diak.fi 


Kevään aikataulut ja opintojen toteutus

Opinnot toteutuvat monimuoto-opintoina.  Monimuotototeutuksissa on lähiopetusviikko 2–4 viikon välein. Tällöin opiskelet kampuksella yleensä maanantaista perjantaihin. Lukukaudessa on 4–7 lähiviikkoa. Erityisesti opintojen alussa lähiopetusta on tiiviimmin. Harjoittelut vaativat kokoaikaista läsnäoloa harjoittelupaikalla. Opinnot etenevät itsenäisesti ja ryhmässä opiskellen ja niissä hyödynnetään vertaisoppimista sekä Diakin verkostoissa työskentelyä. 

 Hyvä huomioida, että opinnot on mitoitettu niin, että ne vastaavat päätoimista opiskelua.    

 Ryhmätunnuksesi on A52sosv. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta 17.12.2021 alkaen. Katso Lukkarikoneen ohje. Ennen tätä voit tutustua kevätlukukauden lähipäivätaulukkoon Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla. Muutokset lähipäivien aikatauluissa ovat mahdollisia. 

Kaikkien tammikuussa 2022 aloittavien kirkon alan opiskelijoiden yhteinen Kirke-leiri järjestetään ti-to 25. –27.1.2022. Leiri on Vihdin Nuottakodossa ja se on opiskelijoille maksuton. Kirkkohallitus tukee kirkon alan opiskelijoiden hengellistä identiteettiä ja leiri on osa sitä. 


Opetussuunnitelma

Tutustuthan jo ennen opintojen alkua sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus  opetussuunnitelmaan ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).   

Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on 

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja, diakoni, kirkon nuorisotyönohjaaja.  Huomioithan, että lähihoitajatutkinnon suorittaneet aloittavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana 13.1.2022. Siksi lähihoitajataustaisia ei pyydetä varamaan etukäteen ohjausaikaa. 
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten yhteisöpedagogi (AMK) 
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken. 

Jos kuulut edellä mainittuihin ryhmiin, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Eeva Kylä-Setälään sähköpostilla viimeistään 5.12.2021. Otsikoi sähköpostisi ”A52sosv opon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi. Saat tiedon omasta ohjausajastasi sähköpostiisi pian mahdollisimman viestisi jälkeen. Ohjausaikasi tulee olemaan viikolla 49 tai 50. 

Tapaamisessa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma kevään opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista. Varaudu siihen, että opintosi saattavat alkaa jo 10.1.2022 osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki. 

 Infopäiväsi on pe 7.1.2022 klo 9-15. Läsnäolo tässä info-päivässä on välttämätöntä, jos opo sopii kanssasi poikkeavasta opintojen aloittamisrytmistä.  

AHOT-infotilaisuudet

Mikäli kuulut edelliseen ryhmään (Aiempia alan opintoja) osallistu AHOT-infoon. Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa to 16.12. klo 16-17.00 ja pe 17.12. klo 9.00–10.00. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki keskiviikkona 15.12. 

Myös lähihoitajatutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hyödyntää aiempaa osaamistaan AHOT-menettelyn avulla. Tällöin lähiopetuspäivien määrä ja ajankohdat voivat vaihdella. Lisätietoja saat AHOT-infoissa. 

Tutustu jo etukäteen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin). 

Terveydenhoitaja (AMK)

Opintojen aloitus

Tutustuthan jo ennen opintojen alkua terveydenhoitaja (AMK) opetussuunnitelmaan.

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opintosi alkavat 11.1.2022 klo 9–16 osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki. Aloituspäivään ja lähiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä.  

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus. 

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa. Saat myös tunnukset Diakin järjestelmiin ja sisäiseen verkkoon. 

Opinto-ohjaajasi on Inga Klen. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse 3.1.2022 alkaen osoitteesta inga.klen@diak.fi. 

Lähihoitajatutkinnon suorittaneet  

Lähihoitajatutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hyödyntää aiempaa osaamistaan Terveydenhoitaja (AMK) -koulutuksessa ja nopeuttaa opintojaan. Tämä vaatii osaamisen osoittamista opintojen alussa verkkotestein ja AHOT-menettelyn avulla. Tällöin lähiopetuspäivien määrä ja ajankohdat voivat vaihdella. Lähihoitajataustaisille opiskelijoille järjestetään erillinen infotilaisuus 11.1 2022 klo 14–15.30. Huomioithan, että lähihoitajatutkinnon suorittaneet aloittavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana 11.1.2022 klo 9.00. Siksi lähihoitajataustaisia ei pyydetä varamaan etukäteen ohjausaikaa. 

AHOT-infotilaisuudessa saat lisätietoa AHOT- menettelystä. Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa to 16.12. klo 16–17.00 ja pe 17.12. klo 9.00–10.00 ja. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki keskiviikkona 15.12. 

Tutustu jo etukäteen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin). 

Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet 

Kuulut tähän muuntoryhmään, jos sinulla on 

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja, diakoni, kirkon nuorisotyönohjaaja. 
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten yhteisöpedagogi (AMK) 
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken 

Jos kuulut edellä mainittuihin muuntoryhmiin, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Inga Kleniin sähköpostilla viimeistään 13.12.2021. Otsikoi sähköpostisi ”A52th opon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi. Saat tiedon omasta ohjausajastasi sähköpostiisi. Ohjausaikasi tulee olemaan 14.12.2021 joko etänä tai kampuksella.    

Tapaamisessa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma kevään opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista. Varaudu siihen, että opintosi saattavat alkaa jo viikolla 2. 

Infopäiväsi on 7.1.2022 klo 9-16. Läsnäolo tässä info-päivässä on välttämätöntä, jos opo sopii kanssasi poikkeavasta opintojen aloittamisrytmistä. Saat myös tunnukset Diakin sisäiseen verkkoon.  

Ahotointi eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tulee ohjauksessa puheeksi. Osallistu erilliseen AHOT-infoon to 16.12 klo 16–17.00 ja pe 17.12. klo 9.00–10.00. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki keskiviikkona 15.12. 

Tutustu jo etukäteen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin). 


Kevään aikataulut 

Opinnot toteutuvat päiväopintoina.  Päivätoteutuksissa lähiopetusta on arkipäivinä 3–5 päivänä viikossa klo 8:n ja 17:n välillä. Lähiopetuksen lisäksi opinnot sisältävät myös etäpäiviä sekä harjoittelujaksoja. Harjoitteluita on joka lukukaudella. Harjoittelut ovat kokopäiväistä opiskelua.   Hyvä huomioida, että opinnot on mitoitettu niin, että ne vastaavat päätoimista opiskelua.    

Ryhmätunnuksesi on A52th. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta 17.12.2022 alkaen. Katso Lukkarikoneen ohje 

Muunto-opiskelijoiden opinnot löytyvät lukkarikoneesta opintojaksojen koodeilla.  

Ennen tätä voit tutustua kevätlukukauden lähipäivätaulukkoon Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla. Muutokset lähipäivien aikatauluissa ovat mahdollisia.  

Opiskelijakortti ja opiskelija-alennukset

Diakin opiskelijoiden käytössä on ilmainen mobiilisovellus Tuudo, joka kokoaa yhteen opiskelijoiden tärkeät palvelut, kuten digitaalisen opiskelijakortin.

Voit myös liittyä opiskelijakunta O’Diakon jäseneksi. O’Diakon jäsenmaksua vastaan saat opiskelijakortin sekä lukuisia opiskelijaetuja paikallisesti ja kansallisesti.

Hyväksymistodistukset ja -lomakkeet

Jos tarvitset opiskelijavalinnan tuloskirjeen lisäksi erillisen hyväksymistodistuksen, voit pyytää sen kampuksesi opintotoimistosta. Läsnäolotodistuksen sekä mahdolliset alennustodistukset ja -lomakkeet saat opintotoimistosta opintojen alettua.

Jos tarvitset TE-palveluihin koulutuspalvelun tuottajan selvityksen TE-toimistolle työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista (TEM621), toimita esitäyttämäsi lomake opintotoimistoon. Jos käytät sähköpostia, otathan huomioon tietoturvan.

Terveydentilasuositukset ja rokotukset (AMK-tutkinnot)

Olet jo hakuvaiheessa tutustunut sosiaali- ja terveysalan ja humanistisen ja kasvatusalan koulutusten terveydentilasuosituksiin.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijalla tulee myös olla voimassa tartuntatautilain ja tartuntatautiasetuksen mukaiset rokotukset, joista kerrotaan THL:n nettisivuilla.

Tietoa Diakin käytänteistä on myös Terveyspalvelut-sivulla. Lisätietoja edellytettävästä terveydentilasta antaa terveydenhoitaja Merja Toivainen, p. 050 402 5620.

Helsingin asuntotarjonta

Tutustu asumisvaihtoehtoihin Asuminen ja matkustaminen -sivulla.