Siirry sisältöön

Tervetuloa opiskelijaksi Helsingin-kampukselle!

Tältä sivulta saat tietoa opintojen aloittamisesta Helsingin-kampuksella. Tutustu oman koulutuksesi tietoihin ennen opiskelupaikan vastaanottoa!

Opiskelupaikan vastaanottamisesta, lukuvuosi-ilmoittautumisesta ja todistuskopioiden toimittamisesta kerrotaan kaikkien uusien opiskelijoiden yhteisellä infosivulla.

Sairaanhoitaja (AMK)

Opintojen aloitus

Tutustu jo ennen paikan vastaanottamista Sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksen opetussuunnitelmaan.

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opintosi alkavat maanantaina 8.1.2024 klo 9-16 Diakin Helsingin-kampuksella osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki.

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa.

Muista käydä aktivoimassa Diakin käyttäjätunnukset heti 3.1.2024 jälkeen. Ohjeet löydät IT-palveluiden sivulta. 

Aloita opintosi Digistartilla jo ennen orientaatiopäiviä sen jälkeen, kun olet aktivoinut käyttäjätunnuksesi. Saat linkin Digistarttiin sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Digistartissa perehdyt Diakin oppimisympäristöihin, erilaisiin käytettäviin järjestelmiin ja digityökaluihin, kirjastoaineistojen etäkäyttöön jne. Digistartti toteutuu Diakle-oppimisalustalla itsenäisenä työskentelynä.

Opinto-ohjaajasi on Karri Soppi. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse 8.1.2024 alkaen osoitteella karri.soppi@diak.fi.

Lähihoitajatutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hyödyntää aiempaa osaamistaan. Tämä vaatii osaamisen osoittamista opintojen alussa verkkotestein ja AHOT-menettelyn avulla. Lähihoitajataustaisille opiskelijoille järjestetään erillinen infotilaisuus opintojen alkupäivinä.

Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai diakonissa. Lähihoitajat eivät kuulu tähän ryhmään.
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten fysioterapeutti (AMK)
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken.

Jos kuulut edellä mainittuihin ryhmiin, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Karri Soppiin sähköpostilla viimeistään 10.12.2023. Otsikoi sähköpostisi ”HKI-K24sh opon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi. Ohjausaikasi on 11.-15.12.2023 välisenä aikana.

Tapaamisessa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma kevään opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.

Lähihoitajatutkinnon suorittaneet

Lähihoitajatutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hyödyntää aiempaa osaamistaan sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksessa. Tämä vaatii osaamisen osoittamista opintojen alussa verkkotestein ja AHOT-menettelyn avulla. Tällöin lähiopetuspäivien määrä ja ajankohdat voivat vaihdella tai vähentyä.

Lähihoitajataustaisille opiskelijoille järjestetään erillinen infotilaisuus lukujärjestyksen mukaisesti. Huomioithan, että lähihoitajatutkinnon suorittaneet aloittavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana 8.1.2024 klo 9.00. Siksi lähihoitajataustaisia ei pyydetä varamaan etukäteen ohjausaikaa.


Kevään aikataulut ja opintojen toteutus

Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä, työskentelyä verkko-oppimisympäristössä sekä ohjattua harjoittelua. Koulutus on monimuotototeutus.

Koulutukseen sisältyy joka lukukaudella harjoittelujaksoja, jotka ovat pituudeltaan 4-10 viikkoa (5-15 op).  Harjoittelujaksot toteutuvat kokopäiväopiskeluna harjoittelupaikoissa.  Erityisesti opintojen alussa lähiopetusta on tiiviimmin. Lähiopetukseen osallistumisen lisäksi erilaisissa tiimeissä ja ryhmissä työskenteleminen ja opiskelu on olennainen osa opintoja, johon kannattaa varautua.

Ryhmätunnuksesi on HKI-K24sh. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta 18.12.2023 alkaen. Katso myös Lukkarikoneen ohje. Ennen tätä voit tutustua kevätlukukauden lähipäivätaulukkoon Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla. Muutokset lähipäivien aikatauluissa ovat mahdollisia.


AHOT-infotilaisuudet

Jos sinulla on aiempaa osaamista, jota ajattelit hyödyntää tässä tutkinnossa, osallistu AHOT-infoon.  Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa; ke 13.12.2023  klo 16-17  ja  to 14.12.2023 klo 9–10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki maanantaina 11.12.2023.

Tutustu jo etukäteen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).  

Sairaanhoitaja (AMK), lähihoitajataustaisille

Opintojen aloitus

Tutustu jo ennen paikan vastaanottamista Sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksen opetussuunnitelmaan.

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opintosi alkavat perjantaina 12.1.2024 klo 9-16 Diakin Helsingin-kampuksella osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki.

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa.

Muista käydä aktivoimassa Diakin käyttäjätunnukset heti 3.1.2024 jälkeen. Ohjeet löydät IT-palveluiden sivulta. 

Aloita opintosi Digistartilla jo ennen orientaatiopäiviä sen jälkeen, kun olet aktivoinut käyttäjätunnuksesi. Saat linkin Digistarttiin sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Digistartissa perehdyt Diakin oppimisympäristöihin, erilaisiin käytettäviin järjestelmiin ja digityökaluihin, kirjastoaineistojen etäkäyttöön jne. Digistartti toteutuu Diakle-oppimisalustalla itsenäisenä työskentelynä.

Opinto-ohjaajasi on Kati Juujärvi. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse 5.1.2024 alkaen osoitteella kati.juujarvi@diak.fi.

Lähihoitajatutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hyödyntää aiempaa osaamistaan. Tämä vaatii osaamisen osoittamista opintojen alussa verkkotestein ja AHOT-menettelyn avulla. Lähihoitajataustaisille opiskelijoille järjestetään erillinen infotilaisuus opintojen alkupäivinä.

Aiempia hoitotyön korkeakouluopintoja tai muita lähialan korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on suoritettuna

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten fysioterapeutti (AMK)
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken.

Jos kuulut edellä mainittuihin ryhmiin, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Kati Juujärveen sähköpostilla viimeistään 10.12.2023. Otsikoi sähköpostisi ”HKI-K24sh-lh opon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi. Ohjausaikasi on viikkojen 49-50 aikana.

Tapaamisessa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma kevään opinnoistasi. Mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista ne voivat alkaa jo aiemmin kun ryhmän varsinainen aloituspäivä on.


Kevään aikataulut ja opintojen toteutus

Opinnot toteutuvat monimuoto-opiskeluna ja lukukauden opinnot koostuvat etä- ja lähijaksoista ja mahdollisesta harjoittelusta. Varaudu, että opetusta opetusviikoilla on klo 8.30–17 välillä. Osa opetuksesta toteutuu verkkoluentoina etäyhteyden kautta. Lähiopetukseen ja etäopetukseen osallistuminen on edellytys opintojen etenemiselle. Lähiopetukseen osallistumisen lisäksi erilaisissa tiimeissä ja ryhmissä työskenteleminen on olennainen osa opintoja, johon kannattaa varautua.

Ryhmätunnuksesi on HKI-K24sh-lh. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta 18.12.2023 alkaen. Katso myös Lukkarikoneen ohje. Ennen tätä voit tutustua kevätlukukauden lähipäivätaulukkoon Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla. Muutokset lähipäivien aikatauluissa ovat mahdollisia.


AHOT-infotilaisuudet

Ahotointi eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen koskee sinua, jolla on sinulla on aiempia alan opintoja, työkokemusta tai muita korkeakouluopintoja.

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on

 • sosiaali- terveysalan perustutkinto, kuten lähihoitaja tai vastaava ja alan työkokemusta
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken.

Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa; ke 13.12.2023  klo 16-17  ja  to 14.12.2023 klo 9–10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki maanantaina 11.12. 2023.

Tutustu jo etukäteen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin). 

Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö

Opintojen aloitus

Tutustu jo ennen paikan vastaanottamista Sairaanhoitaja (AMK), diakonisen hoitotyön -koulutuksen opetussuunnitelmaan.

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opintosi alkavat maanantaina 8.1.2024 klo 9-16 Diakin Helsingin-kampuksella osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki.

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa.

Muista käydä aktivoimassa Diakin käyttäjätunnukset heti 3.1.2024 jälkeen. Ohjeet löydät IT-palveluiden sivulta. 

Aloita opintosi Digistartilla jo ennen orientaatiopäiviä sen jälkeen, kun olet aktivoinut käyttäjätunnuksesi. Saat linkin Digistarttiin sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Digistartissa perehdyt Diakin oppimisympäristöihin, erilaisiin käytettäviin järjestelmiin ja digityökaluihin, kirjastoaineistojen etäkäyttöön jne. Digistartti toteutuu Diakle-oppimisalustalla itsenäisenä työskentelynä.

Opinto-ohjaajasi on Inga Klen. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse 2.1.2024 alkaen osoitteella inga.klen@diak.fi.

Lähihoitajatutkinnon suorittaneet

Lähihoitajatutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hyödyntää aiempaa osaamistaan Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö -koulutuksessa ja nopeuttaa opintojaan. Tämä vaatii osaamisen osoittamista opintojen alussa verkkotestein ja AHOT-menettelyn avulla. Tällöin lähiopetuspäivien määrä ja ajankohdat voivat vaihdella.

Lähihoitajataustaisille opiskelijoille järjestetään erillinen infotilaisuus lukujärjestyksen mukaisesti. Huomioithan, että lähihoitajatutkinnon suorittaneet aloittavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana 8.1.2024 klo 9.00. Siksi lähihoitajataustaisia ei pyydetä varamaan etukäteen ohjausaikaa.

Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa; ke 13.12.2023  klo 16-17  ja  to 14.12.2023 klo 9–10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki maanantaina 11.12. 2023.

Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai diakonissa.
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten fysioterapeutti (AMK)
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken.

Jos kuulut edellä mainittuihin ryhmiin, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Inga Kleniin sähköpostilla viimeistään 8.12.2023. Otsikoi sähköpostisi ”HKI-K24shd opon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi. Saat tiedon omasta ohjausajastasi sähköpostiisi. Ohjausaikasi tulee olemaan 14.-15.12.2023  etänä zoomissa.

Tapaamisessa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma kevään opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista. Varaudu siihen, että opintosi saattavat alkaa jo viikolla 2.

Ahotointi eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tulee ohjauksessa puheeksi. AHOT-infotilaisuudessa saat lisätietoa AHOT -menettelystä. Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa; ke 13.12.2023  klo 16-17  ja  to 14.12.2023 klo 9–10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki maanantaina 11.12. 2023.

Tutustu jo etukäteen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).    


Kevään aikataulut ja opintojen toteutus

Opinnot toteutuvat monimuoto-opiskeluna ja lukukauden opinnot koostuvat lähi– ja etäjaksoista ja mahdollisesti harjoittelusta. Varaudu, että opetusta on opetusviikoilla klo 8.30–17 välillä. Osa opetuksesta toteutuu verkkoluentoina etäyhteyden kautta. Lähiopetukseen ja etäopetukseen osallistuminen on edellytys opintojen etenemiselle. Lähiopetukseen osallistumisen lisäksi erilaisissa tiimeissä ja ryhmissä työskenteleminen on olennainen osa opintoja, johon kannattaa varautua.

Ryhmätunnuksesi on HKI-K24shd. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta18.12.2023 alkaen. Katso myös Lukkarikoneen ohje.  

Ennen tätä voit tutustua kevätlukukauden lähipäivätaulukkoon Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla. Muutokset lähipäivien aikatauluissa ovat mahdollisia.


AHOT-infotilaisuudet

Jos sinulla on aiempaa osaamista, jota ajattelit hyödyntää tässä tutkinnossa, osallistu AHOT-infoon.  Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa; ke 13.12.2023  klo 16-17  ja  to 14.12.2023 klo 9–10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki maanantaina 11.12.2023.

Tutustu jo etukäteen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).  

Sosionomi (AMK), verkkototeutus

Opintojen aloitus

Tutustu ennen opintojen alkua sosionomi (AMK) opetussuunnitelmaan.

Opintosi alkavat orientaatiopäivillä to-pe 11.-12.1.2024 klo 9–15 Zoomissa.

Orientaatiopäivien aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa.

Muista käydä aktivoimassa Diakin käyttäjätunnukset heti 3.1.2024 jälkeen. Ohjeet löydät IT-palveluiden sivulta. 

Aloita opintosi Digistartilla jo ennen orientaatiopäiviä sen jälkeen, kun olet aktivoinut käyttäjätunnuksesi. Saat linkin Digistarttiin joulukuussa l sähköpostiisi. Digistartissa perehdyt Diakin oppimisympäristöihin, erilaisiin käytettäviin järjestelmiin ja digityökaluihin, kirjastoaineistojen etäkäyttöön jne. Digistartti toteutuu Diakle-oppimisalustalla itsenäisenä työskentelynä.

Opinto-ohjaajasi on Eija Nieminen. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse osoitteesta eija.nieminen@diak.fi 9.1.2024 alkaen.


Kevään aikataulut ja opintojen toteutus

Opinnot toteutuvat verkko-opintoina. Verkkototeutuksissa ensimmäisen lukuvuoden aikana on kaksi kokopäiväistä osallistumista (verkossa) vaativaa päivää viikossa. Opintojen edetessä, 2. lukukauden jälkeen rytmitys muuttuu.

Sinun on hyvä huomioida, että

 • Opintoihin kuuluu aikaan sidottua luento- ja osallistavaa opetusta verkossa sekä itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä.
 • Opinnot vastaavat päätoimista opiskelua, joten sinun kannattaa harkita etukäteen opiskelun, työssäkäynnin ja muiden elämän osa-alueiden yhteensovittamisen mahdollisuuksia.
 • Opintoihin sisältyy kolme pitkää harjoittelua (n. 3 kk/harjoittelu), jotka vaativat kokoaikaista läsnäoloa harjoittelupaikalla. Ensimmäisenä lukuvuotena ei ole vielä harjoitteluja.
 • Verkko-opinnot edellyttävät ryhmätyötaitoja, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta.

Ryhmätunnuksesi on HKI-K24sos. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta18.12.2023 alkaen.  Katso Lukkarikoneen ohje. Muutokset lähipäivien aikatauluissa ovat mahdollisia.


AHOT-infotilaisuudet

Ahotointi (aiemmin hankitus osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) voi koskea sinua, jos sinulla on aiempaa alan osaamista, joka vastaa Diakin opintojaksojen osaamistavoitteita.

Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa; ke 13.12. klo 16–17 ja to 14.12. klo 9–10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki maanantaina 11.12.2023.

Tutustu jo etukäteen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).  

Aiempia alan korkeakoulu- tai yliopisto-opintoja suorittaneet

Ahotointi eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voi koskea sinua, jos sinulla on aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja.

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja, diakoni, kirkon nuorisotyönohjaaja.
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten yhteisöpedagogi (AMK)
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken.

Jos kuulut edellä mainittuihin ryhmiin, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Eija Niemiseen sähköpostilla viimeistään 10.12.2023. Otsikoi sähköpostisi ”HKI-K24sos opon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi. Viestisi perusteella saat sähköpostiisi tiedon omasta ohjausajasta, jossa arvioidaan aikaisempien korkeakouluopintojesi vastaavuutta Diakin sosionomi (AMK) opetussuunnitelmaan.

Huomioithan, että lähihoitajatutkinnon suorittaneet aloittavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana 11.1.2024 vaikka heillä onkin mahdollisuus hakea ahotia osasta opintojaan. Lähihoitajatutkinnon suorittaneet eivät varaa ohjausaikaa. 

Ohjausaika toteutetaan verkossa viikolla 50 tai 51. Ohjausajalla tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma kevään opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.  Osallistu mahdollisesta ohjausajasta huolimatta myös yleiseen ahot-infoon joko ke 13.12. klo 16–17 tai to 14.12. klo 9–10. 

Mahdollisesta erilaisesta opintosuunnitelmasta huolimatta opintosi alkavat orientaatiopäivillä to ja pe 11.-12.1.2024 klo 9–15 Zoomissa.

Sosionomi (AMK), diakoniatyö

Opintojen aloitus

Tutustuthan jo ennen opintojen alkua sosionomi (AMK), diakoniatyön opetussuunnitelmaan ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opintosi alkavat torstaina 11.1.2024 klo 9-16 osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki. Aloituspäivään ja lähiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä.

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Orientaatiopäivien aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa.

Muista käydä aktivoimassa Diakin käyttäjätunnukset heti 3.1.2024 jälkeen. Ohjeet löydät IT-palveluiden sivulta. 

Aloita opintosi Digistartilla jo ennen orientaatiopäiviä sen jälkeen, kun olet aktivoinut käyttäjätunnuksesi. Saat linkin Digistarttiin joulukuussa  sähköpostiisi. Digistartissa perehdyt Diakin oppimisympäristöihin, erilaisiin käytettäviin järjestelmiin ja digityökaluihin, kirjastoaineistojen etäkäyttöön jne. Digistartti toteutuu Diakle-oppimisalustalla itsenäisenä työskentelynä.

Opinto-ohjaajasi on Heli Sipilä. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse osoitteesta heli.sipila@diak.fi 9.1.2024 alkaen.

Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja, diakoni, kirkon nuorisotyönohjaaja. Huomioithan, että lähihoitajatutkinnon suorittaneet aloittavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana. Siksi lähihoitajataustaisia ei pyydetä varaamaan etukäteen ohjausaikaa.   
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten yhteisöpedagogi (AMK)
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken.

Jos kuulut edellä mainittuihin ryhmiin, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Heli Sipilään sähköpostilla viimeistään 10.12.2023.  Kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi. Viestisi perusteella saat sähköpostiisi tiedon omasta ohjausajasta, jossa arvioidaan aikaisempien korkeakouluopintojesi vastaavuutta Diakin sosionomi (AMK), diakoniatyön opetussuunnitelmaan. Ohjausaika toteutetaan verkossa tai kampuksella. Ohjausajalla tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma syksyn opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.  Osallistu mahdollisesta ohjausajasta huolimatta myös yleiseen ahot-infoon joko ke 13.12. klo 16–17 tai to 14.12. klo 9–10. 


Kevään aikataulut ja opintojen toteutus

Opinnot toteutuvat monimuoto-opintoina ja ja ne on mitoitettu kokopäiväopiskeluksi. Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä kampuksella ja verkossa sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Lähiopetukseen osallistuminen on toivottavaa ja joidenkin luentojen osalta myös pakollista! Opiskeluryhmän opinnot etenevät pääosin yhteisessä oppimistehtävien mukaan vaiheistetussa aikataulussa.

Opinnot edellyttävät yksilö- ja ryhmätyötaitoja sekä vuorovaikutusta kasvokkain ja verkossa. Opintoihin sisältyy myös kolme pitkää harjoittelua (10–12 viikkoa), jotka vaativat kokoaikaista läsnäoloa harjoittelupaikalla.

Ryhmätunnuksesi on HKI-k24sosd. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta 18.12.2023 alkaen.  Katso Lukkarikoneen ohje. Muutokset lähipäivien aikatauluissa ovat mahdollisia.


AHOT-infotilaisuudet

Ahotointi (aiemmin hankitus osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) voi koskea sinua, jos sinulla on aiempaa alan osaamista, joka vastaa Diakin opintojaksojen osaamistavoitteita.

Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa; ke 13.12. klo 16–17 ja to 14.12. klo 9–10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki maanantaina 11.12.2023.

Tutustu jo etukäteen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).  

Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opintojen aloitus

Tutustuthan jo ennen opintojen alkua sosionomi (AMK), diakoniatyön opetussuunnitelmaan ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opintosi alkavat torstaina 11.1.2024 klo 9-16 osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki. Aloituspäivään ja lähiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä.

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Orientaatiopäivien aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa.

Muista käydä aktivoimassa Diakin käyttäjätunnukset heti 3.1.2024 jälkeen. Ohjeet löydät IT-palveluiden sivulta. 

Aloita opintosi Digistartilla jo ennen orientaatiopäiviä sen jälkeen, kun olet aktivoinut käyttäjätunnuksesi. Saat linkin Digistarttiin joulukuussa  sähköpostiisi. Digistartissa perehdyt Diakin oppimisympäristöihin, erilaisiin käytettäviin järjestelmiin ja digityökaluihin, kirjastoaineistojen etäkäyttöön jne. Digistartti toteutuu Diakle-oppimisalustalla itsenäisenä työskentelynä.

Opinto-ohjaajasi on Heli Sipilä. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse osoitteesta heli.sipila@diak.fi 9.1.2024 alkaen.

Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja, diakoni, kirkon nuorisotyönohjaaja. Huomioithan, että lähihoitajatutkinnon suorittaneet aloittavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana. Siksi lähihoitajataustaisia ei pyydetä varaamaan etukäteen ohjausaikaa.   
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten yhteisöpedagogi (AMK)
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken.

Jos kuulut edellä mainittuihin ryhmiin, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Heli Sipilään sähköpostilla viimeistään 10.12.2023.  Kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi. Viestisi perusteella saat sähköpostiisi tiedon omasta ohjausajasta, jossa arvioidaan aikaisempien korkeakouluopintojesi vastaavuutta Diakin sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyön opetussuunnitelmaan. Ohjausaika toteutetaan verkossa tai kampuksella. Ohjausajalla tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma syksyn opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.  Osallistu mahdollisesta ohjausajasta huolimatta myös yleiseen ahot-infoon joko ke 13.12. klo 16–17 tai to 14.12. klo 9–10. 


Kevään aikataulut ja opintojen toteutus

Opinnot toteutuvat monimuoto-opintoina ja ja ne on mitoitettu kokopäiväopiskeluksi. Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä kampuksella ja verkossa sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Lähiopetukseen osallistuminen on toivottavaa ja joidenkin luentojen osalta myös pakollista! Opiskeluryhmän opinnot etenevät pääosin yhteisessä oppimistehtävien mukaan vaiheistetussa aikataulussa.

Opinnot edellyttävät yksilö- ja ryhmätyötaitoja sekä vuorovaikutusta kasvokkain ja verkossa. Opintoihin sisältyy myös kolme pitkää harjoittelua (10–12 viikkoa), jotka vaativat kokoaikaista läsnäoloa harjoittelupaikalla.

Ryhmätunnuksesi on HKI-k24sosn. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta 18.12.2023 alkaen.  Katso Lukkarikoneen ohje. Muutokset lähipäivien aikatauluissa ovat mahdollisia.


AHOT-infotilaisuudet

Ahotointi (aiemmin hankitus osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) voi koskea sinua, jos sinulla on aiempaa alan osaamista, joka vastaa Diakin opintojaksojen osaamistavoitteita.

Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa; ke 13.12. klo 16–17 ja to 14.12. klo 9–10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki maanantaina 11.12.2023.

Tutustu jo etukäteen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).  

Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus

Opintojen aloitus

Tutustuthan jo ennen opintojen alkua sosionomi (AMK), diakoniatyön opetussuunnitelmaan ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opintosi alkavat torstaina 11.1.2024 klo 9-16 osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki. Aloituspäivään ja lähiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä.

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Orientaatiopäivien aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa.

Muista käydä aktivoimassa Diakin käyttäjätunnukset heti 3.1.2024 jälkeen. Ohjeet löydät IT-palveluiden sivulta. 

Aloita opintosi Digistartilla jo ennen orientaatiopäiviä sen jälkeen, kun olet aktivoinut käyttäjätunnuksesi. Saat linkin Digistarttiin joulukuussa sähköpostiisi. Digistartissa perehdyt Diakin oppimisympäristöihin, erilaisiin käytettäviin järjestelmiin ja digityökaluihin, kirjastoaineistojen etäkäyttöön jne. Digistartti toteutuu Diakle-oppimisalustalla itsenäisenä työskentelynä.

Opinto-ohjaajasi on Heli Sipilä. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse osoitteesta heli.sipila@diak.fi 9.1.2024 alkaen.

Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja, diakoni, kirkon nuorisotyönohjaaja. Huomioithan, että lähihoitajatutkinnon suorittaneet aloittavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana. Siksi lähihoitajataustaisia ei pyydetä varaamaan etukäteen ohjausaikaa.   
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten yhteisöpedagogi (AMK)
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken.

Jos kuulut edellä mainittuihin ryhmiin, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Heli Sipilään sähköpostilla viimeistään 10.12.2023.  Kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi. Viestisi perusteella saat sähköpostiisi tiedon omasta ohjausajasta, jossa arvioidaan aikaisempien korkeakouluopintojesi vastaavuutta Diakin sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmaan. Ohjausaika toteutetaan verkossa tai kampuksella. Ohjausajalla tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma syksyn opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.  Osallistu mahdollisesta ohjausajasta huolimatta myös yleiseen ahot-infoon joko ke 13.12. klo 16–17 tai to 14.12. klo 9–10. 


Kevään aikataulut ja opintojen toteutus

Opinnot toteutuvat monimuoto-opintoina ja ja ne on mitoitettu kokopäiväopiskeluksi. Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä kampuksella ja verkossa sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Lähiopetukseen osallistuminen on toivottavaa ja joidenkin luentojen osalta myös pakollista! Opiskeluryhmän opinnot etenevät pääosin yhteisessä oppimistehtävien mukaan vaiheistetussa aikataulussa.

Opinnot edellyttävät yksilö- ja ryhmätyötaitoja sekä vuorovaikutusta kasvokkain ja verkossa. Opintoihin sisältyy myös kolme pitkää harjoittelua (10–12 viikkoa), jotka vaativat kokoaikaista läsnäoloa harjoittelupaikalla.

Ryhmätunnuksesi on HKI-k24sosv. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta 18.12.2023 alkaen.  Katso Lukkarikoneen ohje. Muutokset lähipäivien aikatauluissa ovat mahdollisia.


AHOT-infotilaisuudet

Ahotointi (aiemmin hankitus osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) voi koskea sinua, jos sinulla on aiempaa alan osaamista, joka vastaa Diakin opintojaksojen osaamistavoitteita.

Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa; ke 13.12. klo 16–17 ja to 14.12. klo 9–10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki maanantaina 11.12.2023.

Tutustu jo etukäteen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).  

Terveydenhoitaja (AMK)

Opintojen aloitus

Tutustu jo ennen paikan vastaanottamista Terveydenhoitaja (AMK) -koulutuksen opetussuunnitelmaan.

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opintosi alkavat maanantaina 8.1.2024 klo 9-16 Diakin Helsingin-kampuksella osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki.

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa.

Muista käydä aktivoimassa Diakin käyttäjätunnukset heti 3.1.2024 jälkeen. Ohjeet löydät IT-palveluiden sivulta. 

Aloita opintosi Digistartilla jo ennen orientaatiopäiviä sen jälkeen, kun olet aktivoinut käyttäjätunnuksesi. Saat linkin Digistarttiin sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Digistartissa perehdyt Diakin oppimisympäristöihin, erilaisiin käytettäviin järjestelmiin ja digityökaluihin, kirjastoaineistojen etäkäyttöön jne. Digistartti toteutuu Diakle-oppimisalustalla itsenäisenä työskentelynä.

Opinto-ohjaajasi on Inga Klen. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse 8.1.2024 alkaen osoitteella inga.klen@diak.fi.

Lähihoitajatutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hyödyntää aiempaa osaamistaan. Tämä vaatii osaamisen osoittamista opintojen alussa verkkotestein ja AHOT-menettelyn avulla. Lähihoitajataustaisille opiskelijoille järjestetään erillinen infotilaisuus opintojen alkupäivinä.

Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai diakonissa. Lähihoitajat eivät kuulu tähän ryhmään.
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten fysioterapeutti (AMK)
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken.

Jos kuulut edellä mainittuihin ryhmiin, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Inga Kleniin sähköpostilla viimeistään 8.12.2023. Otsikoi sähköpostisi ”HKI-K24th opon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi. Ohjausaikasi on 14.-15.12.2023 välisenä aikana Zoomissa.

Tapaamisessa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma kevään opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista. Varaudu siihen, että opintosi saattavat alkaa jo viikolla 2.  

Lähihoitajatutkinnon suorittaneet

Lähihoitajatutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hyödyntää aiempaa osaamistaan terveydenhoitaja (AMK) -koulutuksessa. Tämä vaatii osaamisen osoittamista opintojen alussa verkkotestein ja AHOT-menettelyn avulla. Tällöin lähiopetuspäivien määrä ja ajankohdat voivat vaihdella tai vähentyä.

Lähihoitajataustaisille opiskelijoille järjestetään erillinen infotilaisuus lukujärjestyksen mukaisesti. Huomioithan, että lähihoitajatutkinnon suorittaneet aloittavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana 8.1.2024 klo 9.00. Siksi lähihoitajataustaisia ei pyydetä varamaan etukäteen ohjausaikaa.


Kevään aikataulut ja opintojen toteutus

Opinnot toteutuvat monimuoto-opiskeluna ja lukukauden opinnot koostuvat lähi- ja etäjaksoista ja mahdollisesti harjoittelusta. Varaudu, että opetusta on opetusviikoilla klo 8.30–17 välillä. Osa opetuksesta toteutuu verkkoluentoina etäyhteyden kautta. Lähiopetukseen ja etäopetukseen osallistuminen on edellytys opintojen etenemiselle. Lähiopetukseen osallistumisen lisäksi erilaisissa tiimeissä ja ryhmissä työskenteleminen on olennainen osa opintoja, johon kannattaa varautua.   

Ryhmätunnuksesi on HKI-K24th. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta 18.12.2023 alkaen. Katso myös Lukkarikoneen ohje. Ennen tätä voit tutustua kevätlukukauden lähipäivätaulukkoon Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla. Muutokset lähipäivien aikatauluissa ovat mahdollisia.


AHOT-infotilaisuudet

Jos sinulla on aiempaa osaamista, jota ajattelit hyödyntää tässä tutkinnossa, osallistu AHOT-infoon.  Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa; ke 13.12.2023  klo 16-17  ja  to 14.12.2023 klo 9–10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki maanantaina 11.12.2023.

Tutustu jo etukäteen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).  

Fuksitapahtumat ja Tutor-opiskelijat

Tutorit järjestävät ohjelmaa aloittaville opiskelijoille Helsingin kampuksella 17.8., 21.8. ja 23.8. klo 16-18.

Tiistaina 29.8. järjestetään Helsingin kampuksella Diak-festivaali, joka on O’Diakon ja Diakin tapahtuma uusille opiskelijoille. Ohjelmaa järjestetään kampuksella klo 12-15.30, jonka jälkeen suunnataan yhdessä piknikille, jonne kaikki Diakin opiskelijat ovat tervetulleita. Ilta huipentuu jatkoihin. Tervetuloa mukaan!

Verkkototeutuksien opiskelijoita pyydetään ilmoittautumaan erikseen Diak-festivaaliin tällä lomakkeella: Diak-festivaalin ilmoittautuminen.  Päivä- ja monimuotototeutuksissa opiskelevien ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Opiskelijakortti ja opiskelija-alennukset

Diakin opiskelijoiden käytössä on ilmainen mobiilisovellus Tuudo, joka kokoaa yhteen opiskelijoiden tärkeät palvelut, kuten digitaalisen opiskelijakortin.

Voit myös liittyä opiskelijakunta O’Diakon jäseneksi. O’Diakon jäsenmaksua vastaan saat opiskelijakortin sekä lukuisia opiskelijaetuja paikallisesti ja kansallisesti.

Hyväksymistodistukset ja -lomakkeet

Jos tarvitset opiskelijavalinnan tuloskirjeen lisäksi erillisen hyväksymistodistuksen, voit pyytää sen Diakin opintotoimistosta. Läsnäolotodistuksen sekä mahdolliset alennustodistukset ja -lomakkeet saat opintotoimistosta opintojen alettua.

Toimi samoin, jos tarvitset TE-palveluihin koulutuspalvelun tuottajan selvityksen TE-toimistolle työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista (TEM621). Tarvitsemasi todistukset toimitetaan sinulle sähköisesti allekirjoitettuna antamaasi sähköpostiosoitteeseen tai, mikäli olet jo aktivoinut käyttäjätunnuksesi ja voit käyttää Diakin sähköisiä palveluita, omaan dokumenttipankkiisi. Ohjeet dokumenttipankin käyttöön löydät tältä ohjesivulta.

Terveydentilasuositukset ja rokotukset (AMK-tutkinnot)

Olet jo hakuvaiheessa tutustunut sosiaali- ja terveysalan ja humanistisen ja kasvatusalan koulutusten terveydentilasuosituksiin.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijalla tulee myös olla voimassa tartuntatautilain ja tartuntatautiasetuksen mukaiset rokotukset, joista kerrotaan THL:n nettisivuilla.

Tietoa Diakin käytänteistä on myös Terveyspalvelut-sivulla. Lisätietoja edellytettävästä terveydentilasta antaa terveydenhoitaja Merja Toivainen, p. 050 402 5620.

Helsingin asuntotarjonta

Tutustu asumisvaihtoehtoihin Asuminen ja matkustaminen -sivulla.