Siirry sisältöön

Tervetuloa opiskelijaksi Helsingin-kampukselle!

Tältä sivulta saat tietoa opintojen aloittamisesta Helsingin-kampuksella. Tutustu oman koulutuksesi tietoihin ennen opiskelupaikan vastaanottoa!

Opiskelupaikan vastaanottamisesta, lukuvuosi-ilmoittautumisesta ja todistuskopioiden toimittamisesta kerrotaan kaikkien uusien opiskelijoiden yhteisellä infosivulla.

Sairaanhoitaja (AMK)

Opintojen aloitus

Tutustu jo ennen paikan vastaanottamista Sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksen opetussuunnitelmaan

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opintosi alkavat maanantaina 9.1.2023 klo 9-16Diakin Helsingin-kampuksella osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki.  

Ota mukaasi aloituspäiväänkuvallinen henkilöllisyystodistus. 

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa. 

Muista käydä aktivoimassa Diakin käyttäjätunnukset ennen ensimmäistä opiskelupäivää. Ohjeet löydät IT-palveluiden sivulta. 

Opinto-ohjaajasi on Karri Soppi. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse osoitteella karri.soppi@diak.fi

Lähihoitajatutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hyödyntää aiempaa osaamistaan. Tämä vaatii osaamisen osoittamista opintojen alussa verkkotestein jaAHOT-menettelynavulla. Lähihoitajataustaisille opiskelijoille järjestetään erillinen infotilaisuus opintojen alkupäivinä.  

Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on  

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai diakonissa. Lähihoitajat eivät kuulu tähän ryhmään.  
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten fysioterapeutti (AMK)  
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken.  

Jos kuulut edellä mainittuihin ryhmiin, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Karri Soppiin sähköpostilla viimeistään8.12.2022.Otsikoi sähköpostisi ”A54shopon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi. Ohjausaikasi on 12.-16.12.2022 välisenä aikana.  

Tapaamisessa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma kevään opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.   

Infopäivä yllä mainittuihin ryhmiin kuuluville opiskelijoille järjestetään lukuvuoden alussa 5.1.2023. Läsnäolo tässä infopäivässä on välttämätöntä, jos opinto-ohjaaja sopii kanssasi poikkeavasta opintojen aloittamisrytmistä.  

Lähihoitajatutkinnon suorittaneet

Lähihoitajatutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hyödyntää aiempaa osaamistaan Sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksessa. Tämä vaatii osaamisen osoittamista opintojen alussa verkkotestein jaAHOT-menettelynavulla. Tällöin lähiopetuspäivien määrä ja ajankohdat voivat vaihdella tai vähentyä. 

Lähihoitajataustaisille opiskelijoille järjestetään erillinen infotilaisuuslukujärjestyksen mukaisesti. 

Huomioithan, että lähihoitajatutkinnon suorittaneet aloittavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana9.1.2023 klo 9.00. Siksi lähihoitajataustaisia ei pyydetä varamaan etukäteen ohjausaikaa.   


Kevään aikataulut ja opintojen toteutus 

Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä, työskentelyä verkko-oppimisympäristössä sekä ohjattua harjoittelua.

Koulutukseen sisältyy joka lukukaudella harjoittelujaksoja, jotka ovat pituudeltaan 4-10 viikkoa (5-15 op).  Harjoittelujaksot toteutuvat kokopäiväopiskeluna harjoittelupaikoissa. Erityisesti opintojen alussa lähiopetusta on tiiviimmin. Lähiopetukseen osallistumisen lisäksi erilaisissa tiimeissä ja ryhmissä työskenteleminen ja opiskelu on olennainen osa opintoja, johon kannattaa varautua.

Ryhmätunnuksesi onA54sh.Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen DiakinLukkarikoneesta 19.12.2022 alkaen. Katso myösLukkarikoneen ohje.  Ennen tätä voit tutustua kevätlukukauden lähipäivätaulukkoon Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla. Muutokset lähipäivien aikatauluissa ovat mahdollisia.  


AHOT-infotilaisuudet

Jos sinulla on aiempaa osaamista, jota ajattelit hyödyntää tässä tutkinnossa, osallistu AHOT-infoon.   Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa; ke 14.12.2022  klo 16-17  ja  pe 16.12.2022 klo 9–10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki maanantaina 12.12.2022.

Tutustu jo etukäteenaikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).  

Sairaanhoitaja (AMK), lähihoitajataustaisille

Opintojen aloitus

Tutustu jo ennen paikan vastaanottamista Sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksen opetussuunnitelmaan. Huomioithan, että tulevilla lukukausilla harjoittelut vaativat kokoaikaista läsnäoloa harjoittelupaikalla. 

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opintosi alkavat  5.1.2023klo 9–16 Diakin Helsingin-kampuksella osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki. Aloituspäivään ja lähiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä.   

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus.   

Muista käydä aktivoimassa Diakin käyttäjätunnukset ennen ensimmäistä opiskelupäivää. Ohjeet löydät  IT-palveluiden sivulta.  

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa. 

Opinto-ohjaajasi on Kati Juujärvi. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse osoitteesta kati.juujarvi@diak.fi.

Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on  

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai diakonissa. Lähihoitajat eivät kuulu tähän ryhmään.  
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten fysioterapeutti (AMK)  
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken.  

Jos kuulut edellä mainittuihin ryhmiin, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Kati Juujärveen sähköpostilla viimeistään 9.12.2022.Otsikoi sähköpostisi ”A54sh-lhopon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi. Ohjausaikasi on viikkojen 49-50 aikana.  

Tapaamisessa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma kevään opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.   

Infopäivä yllä mainittuihin ryhmiin kuuluville opiskelijoille järjestetään lukuvuoden alussa 5.1.2023. Läsnäolo tässä infopäivässä on välttämätöntä, jos opinto-ohjaaja sopii kanssasi poikkeavasta opintojen aloittamisrytmistä.  


Kevään aikataulut ja opintojen toteutus 

Opinnot toteutuvat monimuoto-opiskeluna ja lukukauden opinnot koostuvat etä- ja lähijaksoista ja mahdollisesti harjoittelusta. Varaudu, että opetusta opetusviikoilla on klo 8.30–17 välillä. Osa opetuksesta toteutuu verkkoluentoina etäyhteyden kautta. Lähiopetukseen ja etäopetukseen osallistuminenon edellytys opintojen etenemiselle. Lähiopetukseen osallistumisen lisäksi erilaisissa tiimeissä ja ryhmissä työskenteleminen on olennainen osa opintoja, johon kannattaa varautua.   

Ryhmätunnuksesi on A54sh-lh. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen DiakinLukkarikoneesta 19.12.2022 alkaen. Katso myösLukkarikoneen ohje.   


AHOT-infotilaisuudet

Jos sinulla on aiempaa osaamista, jota ajattelit hyödyntää tässä tutkinnossa, osallistu AHOT-infoon.   Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa; ke 14.12.2022  klo 16-17  ja  pe 16.12.2022 klo 9–10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki maanantaina 12.12.2022.

Tutustu jo etukäteenaikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).  

Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö

Opintojen aloitus

Tutustu jo ennen paikan vastaanottamista Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö -koulutuksen opetussuunnitelmaan.  

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opintosi alkavat  9.1.2023klo 9–16 Diakin Helsingin-kampuksella osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki. Aloituspäivään ja lähiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä.  

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus.  

Muista käydä aktivoimassa Diakin käyttäjätunnukset ennen ensimmäistä opiskelupäivää. Ohjeet löydät IT-palveluiden sivulta. 

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa.

Opinto-ohjaajasi on Inga Klen. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse 2.1.2023 alkaen osoitteella inga.klen@diak.fi  

Lähihoitajatutkinnon suorittaneet

Lähihoitajatutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hyödyntää aiempaa osaamistaan Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö -koulutuksessa ja nopeuttaa opintojaan. Tämä vaatii osaamisen osoittamista opintojen alussa verkkotestein ja AHOT-menettelyn avulla. Tällöin lähiopetuspäivien määrä ja ajankohdat voivat vaihdella. Lähihoitajataustaisille opiskelijoille järjestetään erillinen infotilaisuus 9.1.2023 klo 15-16. Huomioithan, että lähihoitajatutkinnon suorittaneet aloittavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana 9.1.2023 klo 9.00. Siksi lähihoitajataustaisia ei pyydetä varamaan etukäteen ohjausaikaa.  

AHOT-infotilaisuudessa saat lisätietoa AHOT -menettelystä. Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa: ke 14.12.  klo 16-17  jape 16.12. klo 9–10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki maanantaina 12.12.2022.

Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on  

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai diakonissa.   
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten fysioterapeutti (AMK)  
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken. 

Jos kuulut edellä mainittuihin ryhmiin, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Inga Kleniinsähköpostilla viimeistään 12.12.2022.Otsikoi sähköpostisi ”A54shdopon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi.Saat tiedon omasta ohjausajastasi sähköpostiisi. Ohjausaikasi tulee olemaan 13.12.2022  etänä zoomissa.  

Tapaamisessa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma kevään opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.Varaudu siihen, että opintosi saattavat alkaa jo viikolla 2.  Infopäiväsi aikataulu päivitetään mahdollisimman pian tälle sivulle. Läsnäolo tässä infopäivässä on välttämätöntä, jos opo sopii kanssasi poikkeavasta opintojen aloittamisrytmistä.

Ahotointi eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tulee ohjauksessa puheeksi. AHOT-infotilaisuudessa saat lisätietoa AHOT -menettelystä. Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa: ke 14.12.2022  klo 16-17  ja  pe 16.12.2022 klo 9-10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki maanantaina 12.12.2022.

Tutustu jo etukäteen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).  


Kevään aikataulut ja opintojen toteutus 

Opinnot toteutuvat monimuoto-opiskeluna ja lukukauden opinnot koostuvat lähi ja etäjaksoista ja mahdollisesti harjoittelusta. Varaudu, että opetusta on opetusviikoilla klo 8.30–17 välillä. Osa opetuksesta toteutuu verkkoluentoina etäyhteyden kautta. Lähiopetukseen ja etäopetukseen osallistuminenon edellytys opintojen etenemiselle. Lähiopetukseen osallistumisen lisäksi erilaisissa tiimeissä ja ryhmissä työskenteleminen on olennainen osa opintoja, johon kannattaa varautua 

Ryhmätunnuksesi on A54shd. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen DiakinLukkarikoneesta19.12.2022 alkaen. Katso myösLukkarikoneen ohje. 

Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneiden opiskelijoiden opinnot löytyvät lukkarikoneesta opintojaksojen koodeilla.  Ennen tätä voit tutustuakevätlukukauden lähipäivätaulukkoonAikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla.  


AHOT-infotilaisuudet

Jos sinulla on aiempaa osaamista, jota ajattelit hyödyntää tässä tutkinnossa, osallistu AHOT-infoon. Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa to 16.12.2022klo 16-17 ja pe 17.12.2022 klo 9–10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki keskiviikkona 12.12. 2022.

Tutustu jo etukäteen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin). 

Sosionomi (AMK)

Opintojen aloitus

Tutustu ennen opintojen alkua sosionomi (AMK)opetussuunnitelmaan.

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opintosi alkavat perjantaina 13.1.2023 klo 916 osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki.Aloituspäivään ja muuhun lähiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä.   

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus.  

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa.

Muista käydä aktivoimassa Diakin käyttäjätunnukset ennen ensimmäistä opiskelupäivää. Ohjeet löydät IT-palveluiden sivulta.

Opinto-ohjaajasi on Sonja Hyrkkö. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse osoitteesta sonja.hyrkko@diak.fi.


Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Ahotointi eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voi koskea sinua, jos sinulla on aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja.  

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on  

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja, diakoni, kirkon nuorisotyönohjaaja. Huomioithan, että lähihoitajatutkinnon suorittaneet aloittavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana 13.1.2023, vaikka heillä onkin mahdollisuus hakea ahotia osasta opintojaan. Lähihoitajatutkinnon suorittaneet eivät varaa ohjausaikaa. 
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten yhteisöpedagogi (AMK)  
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken. 

Ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Sonja Hyrkköön sähköpostilla viimeistään 5.12.2022.Otsikoi sähköpostisi ”A54sosopon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi. Saat tiedon omasta ohjausajasta sähköpostiisi. Ohjaustapaaminen toteutuu 12. tai 14.12.2022. Ohjausajalla tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma syksyn opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.  Osallistu ohjausajasta huolimatta myös yleiseen ahot-infoon joko 14. tai 16.12.2022.

Infopäivä yllä mainittuihin ryhmiin kuuluville opiskelijoille järjestetään torstaina 5.1.2023. Läsnäolo tässä infopäivässä on välttämätöntä, jos opinto-ohjaaja sopii kanssasi poikkeavasta opintojen aloittamisrytmistä. 


Kevään aikataulut ja opintojen toteutus

Opinnot toteutuvat monimuoto-opintoina. Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Lähiopetukseen osallistuminen on toivottavaa ja joidenkin luentojen osalta myös pakollista! Opiskeluryhmän opinnot etenevät pääosin yhteisessä oppimistehtävien mukaan vaiheistetussa aikataulussa.  

Opinnot edellyttävät yksilö- ja ryhmätyötaitoja sekä vuorovaikutusta kasvokkain ja verkossa. Opintoihin sisältyy myös kolme pitkää harjoittelua (12-13 viikkoa), joista ensimmäinen suoritetaan keväällä 2024. Opinnot on mitoitettu niin, että ne vastaavat päätoimista opiskelua.  

Ryhmätunnuksesi onA54sos. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksenDiakinLukkarikoneesta 19.12.2022 alkaen. KatsoLukkarikoneen ohje. Ennen tätä voit tutustua kevätlukukauden lähipäivätaulukkoon Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla. Muutokset lähipäivien aikatauluissa ovat mahdollisia.  


AHOT-infotilaisuudet

Jos sinulla on aiempaa osaamista, jota ajattelit hyödyntää tässä tutkinnossa, osallistu AHOT-infoon.   Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa; ke 14.12.2022  klo 16-17  ja  pe 16.12.2022 klo 9–10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki maanantaina 12.12.2022.

Tutustu jo etukäteenaikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).  

Sosionomi (AMK), diakoniatyö

Opintojen aloitus

Tutustuthan jo ennen opintojen alkua sosionomi (AMK), diakoniatyön opetussuunnitelmaan ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).  

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opintosi alkavat torstaina 12.1.2023 klo 9-16 osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki.Aloituspäivään ja lähiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä.   

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus.  

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa. Orientaatiopäivän jälkeen on mahdollisuus jäädä viettämään aikaa tutor-opiskelijoiden kanssa. 

Muista käydä aktivoimassa Diakin käyttäjätunnukset ennen ensimmäistä opiskelupäivää. Ohjeet löydät IT-palveluiden sivulta.

Opinto-ohjaajasi on Heli Sipilä. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse osoitteesta heli.sipila@diak.fi.   


Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on  

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja, diakoni, kirkon nuorisotyönohjaaja. Huomioithan, että lähihoitajatutkinnon suorittaneet aloittavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana 12.1.2023. Siksi lähihoitajataustaisia ei pyydetä varaamaan etukäteen ohjausaikaa.  
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten yhteisöpedagogi (AMK)  
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken. 

Jos kuulut edellä mainittuihin ryhmiin, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasiHeli Sipilään sähköpostilla viimeistään 5.12.2022.Otsikoi sähköpostisi ”A54sosdopon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi.Saat tarkan tiedon omasta ohjausajasta sähköpostiisi. Ohjaustapaaminen toteutuu 13. tai 14.12.2022. Ohjaustapaamisessa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma syksyn opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.  Osallistu ohjausajasta huolimatta myös yleiseen ahot-infoon joko 14. tai 16.12.2022.

Tapaamisessa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma kevään opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.

Infopäivä yllä mainittuihin ryhmiin kuuluville opiskelijoille järjestetään torstaina 5.1.2023 klo 9–15. Läsnäolo tässä infopäivässä on välttämätöntä, jos opinto-ohjaaja sopii kanssasi poikkeavasta opintojen aloittamisrytmistä.  


Kevään aikataulut ja opintojen toteutus

Opinnot toteutuvat monimuoto-opintoina. Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Lähiopetukseen osallistuminen on toivottavaa ja joidenkin luentojen osalta myös pakollista! Opiskeluryhmän opinnot etenevät pääosin yhteisessä oppimistehtävien mukaan vaiheistetussa aikataulussa.   

Opinnot edellyttävät yksilö- ja ryhmätyötaitoja sekä vuorovaikutusta kasvokkain ja verkossa. Opintoihin sisältyy myös kolme pitkää harjoittelua (10-12 viikkoa), joista ensimmäinen suoritetaan keväällä 2024. Opinnot on mitoitettu niin, että ne vastaavat päätoimista opiskelua.  

Ryhmätunnuksesi onA54sosd. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen DiakinLukkarikoneesta 19.12.2022 alkaen.  KatsoLukkarikoneen ohje.  Ennen tätä voit tutustua kevätlukukauden lähipäivätaulukkoon Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla. Muutokset lähipäivien aikatauluissa ovat mahdollisia.  


AHOT-infotilaisuudet

Jos sinulla on aiempaa osaamista, jota ajattelit hyödyntää tässä tutkinnossa, osallistu AHOT-infoon.   Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa: ke 14.12.2022  klo 16-17  ja  pe 16.12.2022 klo 9–10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki maanantaina 12.12.2022.

Tutustu jo etukäteenaikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).  

Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opintojen aloitus

Tutustuthan jo ennen opintojen alkua sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö opetussuunnitelmaan ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).   

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opintosi alkavat torstaina 12.1.2023 klo 9-16 osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki.Aloituspäivään ja lähiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä.   

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus.  

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa. Orientaatiopäivän jälkeen on mahdollisuus jäädä viettämään aikaa tutor-opiskelijoiden kanssa. 

Muista käydä aktivoimassa Diakin käyttäjätunnukset ennen ensimmäistä opiskelupäivää. Ohjeet löydät IT-palveluiden sivulta.

Opinto-ohjaajasi on Heli Sipilä. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse osoitteesta heli.sipila@diak.fi.   


Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on  

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja, diakoni, kirkon nuorisotyönohjaaja. Huomioithan, että lähihoitajatutkinnon suorittaneet aloittavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana 12.1.2023. Siksi lähihoitajataustaisia ei pyydetä varamaan etukäteen ohjausaikaa.  
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten yhteisöpedagogi (AMK)  
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken. 

Jos kuulut edellä mainittuihin ryhmiin, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasiHeli Sipilään sähköpostilla viimeistään 5.12.2022.Otsikoi sähköpostisi ”A54sosnopon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi.Saat tarkan tiedon omasta ohjausajasta sähköpostiisi. Ohjaustapaaminen toteutuu 13. tai 14.12.2022. Ohjaustapaamisessa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma syksyn opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.  Osallistu ohjausajasta huolimatta myös yleiseen ahot-infoon joko 14. tai 16.12.2022.

Tapaamisessa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma kevään opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.

Infopäivä yllä mainittuihin ryhmiin kuuluville opiskelijoille järjestetään torstaina 5.1.2023 klo 9–15. Läsnäolo tässä infopäivässä on välttämätöntä, jos opinto-ohjaaja sopii kanssasi poikkeavasta opintojen aloittamisrytmistä.  


Kevään aikataulut ja opintojen toteutus

Opinnot toteutuvat monimuoto-opintoina. Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Lähiopetukseen osallistuminen on toivottavaa ja joidenkin luentojen osalta myös pakollista! Opiskeluryhmän opinnot etenevät pääosin yhteisessä oppimistehtävien mukaan vaiheistetussa aikataulussa.   

Opinnot edellyttävät yksilö- ja ryhmätyötaitoja sekä vuorovaikutusta kasvokkain ja verkossa. Opintoihin sisältyy myös kolme pitkää harjoittelua (10-12 viikkoa), joista ensimmäinen suoritetaan keväällä 2024. Opinnot on mitoitettu niin, että ne vastaavat päätoimista opiskelua.  

Ryhmätunnuksesi onA54sosn. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen DiakinLukkarikoneesta 19.12.2022 alkaen.  KatsoLukkarikoneen ohje. Ennen tätä voit tutustua kevätlukukauden lähipäivätaulukkoon Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla. Muutokset lähipäivien aikatauluissa ovat mahdollisia.  


AHOT-infotilaisuudet

Jos sinulla on aiempaa osaamista, jota ajattelit hyödyntää tässä tutkinnossa, osallistu AHOT-infoon.   Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa: ke 14.12.2022  klo 16-17  ja  pe 16.12.2022 klo 9–10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki maanantaina 12.12.2022.

Tutustu jo etukäteenaikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).  

Terveydenhoitaja (AMK)

Opintojen aloitus

Tutustuthan jo ennen opintojen alkua terveydenhoitaja (AMK) opetussuunnitelmaan. 

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opintosi alkavat  9.1.2023 klo 9–16osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki.Aloituspäivään ja lähiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä.   

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus.  Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa.  

Muista käydä aktivoimassa Diakin käyttäjätunnukset ennen ensimmäistä opiskelupäivää. Ohjeet löydät IT-palveluiden sivulta. 

Opinto-ohjaajasi on Inga Klen. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse 2.1.2023 alkaen osoitteesta inga.klen@diak.fi.  


Lähihoitajatutkinnon suorittaneet

Lähihoitajatutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hyödyntää aiempaa osaamistaan Terveydenhoitaja (AMK) -koulutuksessa ja nopeuttaa opintojaan. Tämä vaatii osaamisen osoittamista opintojen alussa verkkotestein ja AHOT-menettelyn avulla. Tällöin lähiopetuspäivien määrä ja ajankohdat voivat vaihdella. Lähihoitajataustaisille opiskelijoille järjestetään erillinen infotilaisuus 9.1.2023 klo 15-16. Huomioithan, että lähihoitajatutkinnon suorittaneet aloittavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana 9.1.2023 klo 9.00. Siksi lähihoitajataustaisia ei pyydetä varamaan etukäteen ohjausaikaa.  

Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa; ke 14.12.2022  klo 16-17  ja  pe 16.12.2022 klo 9–10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki maanantaina 12.12.2022.

Tutustu jo etukäteen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin). 


Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet  

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on  

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja, diakoni, kirkon nuorisotyönohjaaja.  
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten yhteisöpedagogi (AMK)  
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken  

Jos kuulut edellä mainittuihin muuntoryhmiin, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Inga Kleniinsähköpostilla viimeistään 12.12.2022.Otsikoi sähköpostisi ”A54thopon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi.Saat tiedon omasta ohjausajastasi sähköpostiisi. Ohjausaikasi tulee olemaan 13.12.2022 etänä Zoomissa.  

Tapaamisessa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma kevään opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.Varaudu siihen, että opintosi saattavat alkaa jo viikolla 2.  

Infopäiväsi on 7.1.2022 klo 9-16. Läsnäolo tässä info-päivässä on välttämätöntä, jos opo sopii kanssasi poikkeavasta opintojen aloittamisrytmistä.  

Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa; ke 14.12.2022 klo 16-17  ja  pe 16.12.2022 klo 9–10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki maanantaina 12.12.2022   

Tutustu jo etukäteen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin). 


Kevään aikataulut ja opintojen toteutus

Opinnot toteutuvat monimuoto-opiskeluna ja lukukauden opinnot koostuvat lähi- ja etäjaksoista ja mahdollisesti harjoittelusta. Varaudu, että opetusta on opetusviikoilla klo 8.30–17 välillä. Osa opetuksesta toteutuu verkkoluentoina etäyhteyden kautta. Lähiopetukseen ja etäopetukseen osallistuminenon edellytys opintojen etenemiselle. Lähiopetukseen osallistumisen lisäksi erilaisissa tiimeissä ja ryhmissä työskenteleminen on olennainen osa opintoja, johon kannattaa varautua.  

Ryhmätunnuksesi onA54th. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksenDiakinLukkarikoneesta19.12.2022alkaen. KatsoLukkarikoneen ohje.   

Muunto-opiskelijoiden opinnot löytyvät lukkarikoneesta opintojaksojen koodeilla.   

Ennen tätä voit tutustuakevätlukukauden lähipäivätaulukkoonAikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla.Muutokset lähipäivien aikatauluissa ovat mahdollisia. 


AHOT-infotilaisuudet

Jos sinulla on aiempaa osaamista, jota ajattelit hyödyntää tässä tutkinnossa, osallistu AHOT-infoon.   Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa: ke 14.12.2022  klo 16-17  ja  pe 16.12.2022 klo 9–10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki maanantaina 12.12.2022.

Tutustu jo etukäteenaikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).  

Tutustu Tutor-opiskelijoihin

Helsingin-kampuksen Tutor-opiskelijat järjestävät ohjelmaa ja ovat vastailemassa kysymyksiin

 • tiistaina 17.1.2022 klo 16-18
 • torstaina 19.1.2022 klo 16-18
 • tiistaina 24.1.2022 klo 16-18
 • torstaina 26.1.2022 klo 16-18

Opiskelijakortti ja opiskelija-alennukset

Diakin opiskelijoiden käytössä on ilmainen mobiilisovellus Tuudo, joka kokoaa yhteen opiskelijoiden tärkeät palvelut, kuten digitaalisen opiskelijakortin.

Voit myös liittyä opiskelijakunta O’Diakon jäseneksi. O’Diakon jäsenmaksua vastaan saat opiskelijakortin sekä lukuisia opiskelijaetuja paikallisesti ja kansallisesti.

Hyväksymistodistukset ja -lomakkeet

Jos tarvitset opiskelijavalinnan tuloskirjeen lisäksi erillisen hyväksymistodistuksen, voit pyytää sen Diakin opintotoimistosta. Läsnäolotodistuksen sekä mahdolliset alennustodistukset ja -lomakkeet saat opintotoimistosta opintojen alettua.

Toimi samoin, jos tarvitset TE-palveluihin koulutuspalvelun tuottajan selvityksen TE-toimistolle työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista (TEM621). Tarvitsemasi todistukset toimitetaan sinulle sähköisesti allekirjoitettuna antamaasi sähköpostiosoitteeseen tai, mikäli olet jo aktivoinut käyttäjätunnuksesi ja voit käyttää Diakin sähköisiä palveluita, omaan dokumenttipankkiisi. Ohjeet dokumenttipankin käyttöön löydät tältä ohjesivulta.

Terveydentilasuositukset ja rokotukset (AMK-tutkinnot)

Olet jo hakuvaiheessa tutustunut sosiaali- ja terveysalan ja humanistisen ja kasvatusalan koulutusten terveydentilasuosituksiin.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijalla tulee myös olla voimassa tartuntatautilain ja tartuntatautiasetuksen mukaiset rokotukset, joista kerrotaan THL:n nettisivuilla.

Tietoa Diakin käytänteistä on myös Terveyspalvelut-sivulla. Lisätietoja edellytettävästä terveydentilasta antaa terveydenhoitaja Merja Toivainen, p. 050 402 5620.

Helsingin asuntotarjonta

Tutustu asumisvaihtoehtoihin Asuminen ja matkustaminen -sivulla.