Tervetuloa opiskelijaksi Helsingin-kampukselle! Syksy 2021

Tältä sivulta saat tietoa opintojen aloittamisesta Helsingin-kampuksella. Tutustu oman koulutuksesi tietoihin ennen opiskelupaikan vastaanottoa!

Opiskelupaikan vastaanottamisesta, lukuvuosi-ilmoittautumisesta ja todistuskopioiden toimittamisesta kerrotaan kaikkien uusien opiskelijoiden yhteisellä infosivulla.

Seuraathan myös Diakin ajankohtaista koronatilannetiedotusta. Muutokset sivun tiedoissa ovat mahdollisia.

Koronasta johtuen Helsingin-kampuksen ravintola ei ole elokuussa auki. Lähimmät opiskelijaravintolat ovat Kumpulan kampuksella sekä 23.8. alkaen Arcadan tiloissa.

Viimeisin päivitys tälle sivulle on tehty 12.8.

Sairaanhoitaja (AMK)

Opintojen aloitus

Tutustu jo ennen paikan vastaanottamista Sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksen opetussuunnitelmaan.

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opintosi alkavat torstaina 19.8.2021 Diakin Helsingin-kampuksella osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki klo 9-16.

Ota mukaasi aloituspäivään

 • kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa. Saat myös tunnukset Diakin sisäiseen verkkoon.

Opinto-ohjaajasi on Kati Juujärvi. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse 5.8.2021 alkaen  osoitteella kati.juujarvi@diak.fi.

Lähihoitajatutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hyödyntää aiempaa osaamistaan ja nopeuttaa opintojaan. Tämä vaatii osaamisen osoittamista opintojen alussa verkkotestein ja AHOT-menettelyn avulla. Lähihoitajataustaisille opiskelijoille järjestetään erillinen infotilaisuus.


Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai diakonissa. Lähihoitajat eivät kuulu tähän ryhmään.
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten fysioterapeutti (AMK)
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken

Ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi. Otsikoi sähköpostisi ”A51sh opon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi.

Tapaamisessa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma kevään opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.

Infopäivä muunto-opiskelijoille järjestetään lähempänä ilmoitettavana ajankohtana. Läsnäolo tässä infopäivässä on välttämätöntä, jos opinto-ohjaaja sopii kanssasi poikkeavasta opintojen aloittamisrytmistä.

Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa tiistaina 10.8. klo 8.00–9.30 ja klo 16-17.30. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki viimeistään maanantaina 9.8.


Syksyn aikataulut

Ryhmätunnuksesi on A51sh. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta 11.6.2021 alkaen. Katso myös Lukkarikoneen ohje.

Ennen tätä voit tutustua kevätlukukauden lähipäivätaulukkoon Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla 

Sairaanhoitaja (AMK), kaksikielinen suomi-ruotsi

Opintojen aloitus

Tutustu jo ennen paikan vastaanottamista kaksikielisen Sairaanhoitaja (AMK) kaksikielisen koulutuksen opetussuunnitelmaan.

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Päivitys 12.8.: Orientaatio on muutettu kokonaan verkko-opetukseksi.

Opinnot alkavatmaanantaina 16.8.2021 klo 9.00 verkossa. Muutoin opinnot toteutuvat lukujärjestyksen mukaisesti. Saat linkin etäyhteyteen myöhemmin sähköpostitse hakemuksellasi ilmoittamaasi osoitteeseen. Aloituspäivään osallistuminen on välttämätöntä.

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa. Saat myös tunnukset Diakin sisäiseen verkkoon.

Opinto-ohjaajasi on Kati Juujärvi. Opon tavoitat sähköpostitse 5.8.2021 alkaen  osoitteella kati.juujarvi@diak.fi.

Lähihoitajatutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hyödyntää aiempaa osaamistaan ja nopeuttaa opintojaan. Tämä vaatii osaamisen osoittamista opintojen alussa verkkotestein ja AHOT-menettelyn avulla. Lähihoitajataustaisille opiskelijoille järjestetään erillinen infotilaisuus tarkemmin määriteltävänä ajankohtana.


Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai diakonissa. Lähihoitajat eivät kuulu tähän ryhmään.
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten fysioterapeutti (AMK)
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken

Ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi Kati Juujärveen sähköpostilla viimeistään 5.8.2021. Otsikoi sähköpostisi ”A51sha opon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi. Ohjausaikasi on aikavälillä 9.8-13.8.2021. Ehdota useampia sinulle sopivia aikoja tällä aikavälillä. 

Tapaamisessa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma kevään opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista. Infopäivä muunto-opiskelijoille on torstaina 12.8.2021 klo 9.00 Läsnäolo tässä infopäivässä on välttämätöntä, jos opo sopii kanssasi poikkeavasta opintojen aloittamisrytmistä. 

Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa tiistaina 10.8. klo 8.00–9.30 ja klo 16-17.30. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki viimeistään maanantaina 9.8.


Syksyn aikataulut

Ryhmätunnuksesi on A51sha. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta 11.6.2021 alkaen. Katso myös Lukkarikoneen ohje.

Ennen tätä voit tutustua kevätlukukauden lähipäivätaulukkoon Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla 

Sosionomi (AMK)

Opintojen aloitus

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opintosi alkavat maanantaina 23.8.2021 klo 9.00-16.00 osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki. Aloituspäivään ja muuhun lähiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä. 

Ota mukaasi aloituspäivään

 • kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa. Saat myös tunnukset Diakin järjestelmiin ja sisäiseen verkkoon.

Opinto-ohjaajasi on Eeva Kylä-SetäläOpon tavoitat tarvittaessa 4.8.2021 jälkeen sähköpostitse osoitteesteeva.kyla-setala@diak.fi. 

Syksyn aikataulut

Opinnot toteutuvat päiväopintoina.  Päivätoteutuksissa lähiopetusta on arkipäivinä 3–5 päivänä viikossa klo 8:n ja 17:n välillä. Lähiopetuksen lisäksi opinnot sisältävät myös etäpäiviä sekä harjoittelujaksoja. Harjoittelut ovat kokopäiväistä opiskelua. Tutkintoosi kuuluu yhteensä kolme noin 12-13 viikon pituista harjoittelujaksoa.  

Hyvä huomioida, että opinnot on mitoitettu niin, että ne vastaavat päätoimista opiskelua.   

Ryhmätunnuksesi on A51sos. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta11.6.2021 alkaen. Katso Lukkarikoneen ohje. Ennen tätä voit tutustua syyslukukauden lähipäivätaulukkoon Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla. Muutokset lähipäivien aikatauluissa ovat mahdollisia.  

Opetussuunnitelma

Tutustuthan jo ennen opintojen alkua sosionomi (AMK) opetussuunnitelmaan jaaikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin). 

Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja, diakoni, kirkon nuorisotyönohjaaja.
  • Huomioithan, että lähihoitajatutkinnon suorittaneet aloittavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana 23.8.2021. Siksi lähihoitajataustaisia ei pyydetä varaamaan etukäteen ohjausaikaa. 
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten yhteisöpedagogi (AMK)
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken

Ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Eeva Kylä-Setälään sähköpostilla viimeistään 3.8.2021. Otsikoi sähköpostisi ”A51sos opon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi. Saat tiedon omasta ohjausajastasi 5.8. sähköpostiisi. Ohjausaikasi tulee olemaan aikavälillä  9.-10.8.2021. 

Tapaamisessa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma syksyn opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.  Varaudu siihen, että opintosi saattavat alkaa jo 9.8. alkavalla viikolla osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki.

Infopäivä on to 12.8.2021 klo 9-16. Läsnäolo tässä infopäivässä on välttämätöntä, jos opo sopii kanssasi poikkeavasta opintojen aloittamisrytmistä. 

Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa tiistaina 10.8. klo 8.00–9.30 ja klo 16-17.30. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki viimeistään maanantaina 9.8.

Sosionomi (AMK), diakoniatyö

Opintojen aloitus

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opintosi alkavat keskiviikkona 25.8.2021 klo 9-16 osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki. Aloituspäivään ja lähiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä. 

Ota mukaasi aloituspäivään

 • kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa. Saat myös tunnukset Diakin järjestelmiin ja sisäiseen verkkoon.

Opinto-ohjaajasi on Eeva Kylä-Setälä. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse 4.8.2021 alkaen osoitteesta eeva.kyla-setala@diak.fi. 

Syksyn aikataulut

Opinnot toteutuvat päiväopintoina.  Päivätoteutuksissa lähiopetusta on arkipäivinä 3–5 päivänä viikossa klo 8:n ja 17:n välillä. Lähiopetuksen lisäksi opinnot sisältävät myös etäpäiviä sekä harjoittelujaksoja. Harjoittelut ovat kokopäiväistä opiskelua. Tutkintoosi kuuluu yhteensä kolme noin 12-13 viikon pituista harjoittelujaksoa.  

Hyvä huomioida, että opinnot on mitoitettu niin, että ne vastaavat päätoimista opiskelua.   

  Ryhmätunnuksesi on A51sosd. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta 11.6.2021 alkaen. Katso Lukkarikoneen ohje. Ennen tätä voit tutustua syyslukukauden lähipäivätaulukkoon Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla. Muutokset lähipäivien aikatauluissa ovat mahdollisia.  

Kaikkien kirkon alan aloittavien opiskelijoiden yhteinen Kirke-leiri on ma – ke 13-15.9.2021. Leiri on Vihdin Nuottakodossa ja se on opiskelijoille maksuton. Kirkkohallitus tukee kirkon alan opiskelijoiden hengellistä identiteettiä ja leiri on osa sitä. 

Opetussuunnitelma

Tutustuthan jo ennen opintojen alkua sosionomi (AMK), diakoniatyö opetussuunnitelmaan jaaikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin). 

Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja, diakoni, kirkon nuorisotyönohjaaja.
   • Huomioithan, että lähihoitajatutkinnon suorittaneet aloittavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana 25.8.2021. Siksi lähihoitajataustaisia ei pyydetä varamaan etukäteen ohjausaikaa.
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten yhteisöpedagogi (AMK)
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken

Ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Eeva Kylä-Setälään sähköpostilla viimeistään 3.8.2021. Otsikoi sähköpostisi ”A51sosd opon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi. Saat tiedon omasta ohjausajastasi 5.8.2021 sähköpostiisi. Ohjausaikasi tulee olemaan aikavälillä  9.-10.8.2021. 

Tapaamisessa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma syksyn opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista. Varaudu siihen, että opintosi saattavat alkaa jo 9.8. alkavalla viikolla osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki.

Infopäiväsi on to 12.8.2021 klo 9-16. Läsnäolo tässä info-päivässä on välttämätöntä, jos opo sopii kanssasi poikkeavasta opintojen aloittamisrytmistä. 

Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa tiistaina 10.8. klo 8.00–9.30 ja klo 16-17.30. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki viimeistään maanantaina 9.8.

Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opintojen aloitus

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opinnot alkavat keskiviikkona 25.8.2021 klo 9-16 osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki. Aloituspäivään ja lähiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä. 

 Ota mukaasi aloituspäivään

 • kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa. Saat myös tunnukset Diakin järjestelmiin ja sisäiseen verkkoon.

Opinto-ohjaajasi on Eeva Kylä-Setälä. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse 4.8.2021 alkaen osoitteesta eeva.kyla-setala@diak.fi  

Syksyn aikataulut

Opinnot toteutuvat päiväopintoina.  Päivätoteutuksissa lähiopetusta on arkipäivinä 3–5 päivänä viikossa klo 8:n ja 17:n välillä. Lähiopetuksen lisäksi opinnot sisältävät myös etäpäiviä sekä harjoittelujaksoja. Harjoittelut ovat kokopäiväistä opiskelua. Tutkintoosi kuuluu yhteensä kolme noin 12-13 viikon pituista harjoittelujaksoa.  

Hyvä huomioida, että opinnot on mitoitettu niin, että ne vastaavat päätoimista opiskelua.   

 Ryhmätunnuksesi on A51sosn. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta 11.6.2021 alkaen. Katso Lukkarikoneen ohje. Ennen tätä voit tutustua syyslukukauden lähipäivätaulukkoon Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla. Muutokset lähipäivien aikatauluissa ovat mahdollisia.  

Kaikkien kirkon alan aloittavien opiskelijoiden yhteinen Kirke-leiri on 13.-15.9.2021. Leiri on Vihdin Nuottakodossa ja se on opiskelijoille maksuton. Kirkkohallitus tukee kirkon alan opiskelijoiden hengellistä identiteettiä ja leiri on osa sitä. 

Opetussuunnitelma

Tutustuthan jo ennen opintojen alkua sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö opetussuunnitelmaanjaaikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin). 


Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja, diakoni, kirkon nuorisotyönohjaaja. Lähihoitajat eivät kuulu tähän ryhmään.
   • Huomioithan, että lähihoitajatutkinnon suorittaneet aloittavat opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana 25.8.2021. Siksi lähihoitajataustaisia ei pyydetä varamaan etukäteen ohjausaikaa.
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten yhteisöpedagogi (AMK)
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken

Jos kuulut edellä mainittuihin ryhmiin, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Eeva Kylä-Setälään sähköpostilla viimeistään 3.8.2021. Otsikoi sähköpostisi ”A51sosopon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi. Saat tiedon omasta ohjausajastasi 5.8.2021 sähköpostiisi. Ohjausaikasi tulee olemaan aikavälillä  9.-10.8.2021.

Tapaamisessa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma syksyn opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista. Varaudu siihen, että opintosi saattavat alkaa jo 9.8. alkavalla viikolla osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki.. 

Infopäiväsi on to 12.8.2021 klo 9-16. Läsnäolo tässä info-päivässä on välttämätöntä, jos opo sopii kanssasi poikkeavasta opintojen aloittamisrytmistä. 

Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa tiistaina 10.8. klo 8.00–9.30 ja klo 16-17.30. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki viimeistään maanantaina 9.8.

Tulkki (AMK), asioimistulkkaus

Opintojen aloitus

Opinnot alkavat tiistaina 17.8.2021 klo 8.30 osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki. Aloituspäivään ja koko aloitusviikkoon osallistuminen on täysin välttämätöntä. 

 Ota mukaasi 

 • haussa käyttämäsi alkuperäiset todistukset 
 • kuvallinen henkilöllisyystodistus. 

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi, lukukausivastaavasi ja opinto-ohjaajasi sekä saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa. Saat myös tunnukset Diakin sisäiseen verkkoon. 

Lukukausivastaavasi on Annukka Saarenmaa ja opinto-ohjaajasi Pauliina Seppä. Opinto-ohjaajan tavoitat sähköpostitse 16.8.2021 alkaen osoitteesta pauliina.seppa@diak.fi. 


Syksyn aikataulut

Ryhmätunnuksesi on A51astu. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta osoitteesta lukujarjestykset.diak.fi 11.6. alkaen. Kirjoita Ryhmä-kenttään ryhmätunnuksesi ja alhaalta ”Lukujärjestykseen”. Katso Lukkarikoneen ohje. Muutokset lukujärjestykseen ovat mahdollisia. 

Lähipäivät syksyllä 2021 ovat 17.-20.8.30.8.-3.9.20.-24.9.18.-24.10., 22.-26.11 ja 7.-10.12. Asioimistulkkauksen koulutuksessa kaikkiin lähipäiviin osallistuminen on pakollista. 


Opetussuunnitelma 

Opetussuunnitelmaan voit tutustua koulutuksen omalla sivulla Diakin nettisivuilla. 

Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen, YAMK

Opintojen aloitus ja syksyn aikataulut

Päivitetty 6.8.2021

Opinnot alkavat Digistartilla 1.8.2021, jolloin Diakin oppimisympäristön verkkoalusta avautuu. Digistartissa perehdyt Diakiin oppimisympäristönä, erilaisiin käytettäviin järjestelmiin, kirjaston toimintaan jne.

Digistartti toteutuu Diakle-verkkoalustalla itsenäisenä työskentelynä. Ohjausajat on merkitty lukujärjestykseen ja ovat 9.8.2021 ja 16.8.21 klo 16.00-17.30. Saat opiskeluun liittyvät tunnukset sähköpostitse ennen Digistartin alkua.

Koulutuksen aloituspäivät 17.-18.8.21 toteutuvat kokonaan verkossa vallitsevasta pandemiatilanteesta johtuen. Lukujärjestykseen päivitetään etäopetustilan linkki tai verkko-osoite viimeistään maanantaina 16.8. Linjaus etäopetuksesta on näillä näkymin voimassa syyskuun loppuun. Tiedotteen koskien syyslukukauden aloitusta Diakissa löydät Diakin sivulta ja Tuudo-sovelluksesta

Aloituspäivänä saat tarkemmat tiedot koulutuksesta, opintojen sisällöstä ja toteutuksesta. Koulutuksen tiedot löydät täältä.

Ryhmätunnuksesi on Y51sosay. Löydät tunnuksen avulla syksyn lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta, muutokset ovat mahdollisia. Katso myös Lukkarikoneen ohje.  Osa opinnoista toteutuu verkossa (collaborate), mutta niihinkin sisältyy aikaan sidottua ohjausta, johon opiskelijoiden edellytetään osallistuvan.

Opinto-ohjaajasi on Eija Nieminen. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse 13.8.2021 alkaen osoitteesta eija.nieminen@diak.fi.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen

Mikäli sinulla on aiempia korkeakouluopintoja ja muuten hankittua laajaa osaamista tutkinnon alalta tutustu AHOT-ohjeisiin ja opetussuunnitelmaan. Ahotoinnista kerrotaan vielä tarkemmin opiskelun alettua.

Monialainen ja yhteensovittava johtaminen, YAMK

Opintojen aloitus

Opinnot toteutuvat kokonaan verkossa Diakle- ja Collaborate-alustoilla, mutta niihin sisältyy aikaan sidottua opetusta ja ohjausta, joihin opiskelijoiden edellytetään osallistuvan.

Koulutuksen tiedot löytyvät täältä.

Opinnot alkavat Digistartilla 1.8.2021, jolloin Diakin oppimisympäristön verkkoalusta avautuu. Digistartissa perehdyt Diakiin oppimisympäristönä, erilaisiin käytettäviin järjestelmiin, kirjaston toimintaan jne.

Digistartti toteutuu Diakle-verkkoalustalla itsenäisenä työskentelynä. Ohjausajat on merkitty lukujärjestykseen ja ovat 9.8.2021 ja 16.8.21 klo 16.00-17.30. Saat opiskeluun liittyvät tunnukset sähköpostitse ennen Digistartin alkua.

Monialainen ja yhteensovittava johtaminen – koulutuksen opinnot alkavat tiistaina 17.8. klo 12.00 verkossa YAMK-koulutusten yhteisellä avauksella.

Ryhmätunnuksesi on Y51termo. Löydät tunnuksen avulla syksyn lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta, muutokset ovat mahdollisia. Katso myös Lukkarikoneen ohje.

Opinto-ohjaajasi on Eija Nieminen. Opon tavoitat tarvittaessa sähköpostitse 13.8.2021 alkaen osoitteesta eija.nieminen@diak.fi.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen

Mikäli sinulla on aiempia korkeakouluopintoja ja muuten hankittua laajaa osaamista tutkinnon alalta tutustu AHOT-ohjeisiin ja opetussuunnitelmaan. Ahotoinnista kerrotaan vielä tarkemmin opiskelun alettua.

Opiskelijakortti ja opiskelija-alennukset

Diakin opiskelijoiden käytössä on ilmainen mobiilisovellus Tuudo, joka kokoaa yhteen opiskelijoiden tärkeät palvelut, kuten digitaalisen opiskelijakortin.

Voit myös liittyä opiskelijakunta O’Diakon jäseneksi. O’Diakon jäsenmaksua vastaan saat opiskelijakortin sekä lukuisia opiskelijaetuja paikallisesti ja kansallisesti.

Hyväksymistodistukset ja -lomakkeet

Jos tarvitset opiskelijavalinnan tuloskirjeen lisäksi erillisen hyväksymistodistuksen, voit pyytää sen kampuksesi opintotoimistosta. Läsnäolotodistuksen sekä mahdolliset alennustodistukset ja -lomakkeet saat opintotoimistosta opintojen alettua.

Jos tarvitset TE-palveluihin koulutuspalvelun tuottajan selvityksen TE-toimistolle työttömyysetyydella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista (TEM621), toimita esitäyttämäsi lomake opintotoimistoon. Jos käytät sähköpostia, otathan huomioon tietoturvan.

Terveydentilasuositukset ja rokotukset (AMK-tutkinnot)

Olet jo hakuvaiheessa tutustunut sosiaali- ja terveysalan ja humanistisen ja kasvatusalan koulutusten terveydentilasuosituksiin.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijalla tulee myös olla voimassa tartuntatautilain ja tartuntatautiasetuksen mukaiset rokotukset, joista kerrotaan THL:n nettisivuilla.

Tietoa Diakin käytänteistä on myös Terveyspalvelut-sivulla. Lisätietoja edellytettävästä terveydentilasta antaa terveydenhoitaja Merja Toivainen, p. 050 402 5620.

Helsingin asuntotarjonta

Tutustu asumisvaihtoehtoihin Asuminen ja matkustaminen -sivulla.