Tervetuloa opiskelijaksi Porin-kampukselle! Kevät 2021

Tältä sivulta saat tietoa opintojen aloittamisesta Porin-kampuksella. Tutustu oman koulutuksesi tietoihin ennen opiskelupaikan vastaanottoa!

Huom! Koronatilanteen vuoksi alla kerrotut aloituspäivät voivat vielä muuttua. (Päivitetty 27.11.2020.)

Opiskelupaikan vastaanottamisesta, lukuvuosi-ilmoittautumisesta ja todistuskopioiden toimittamisesta kerrotaan kaikkien uusien opiskelijoiden yhteisellä infosivulla.

Sosionomi (AMK)

Opintojen aloitus

Tutustuthan jo etukäteen Sosionomi (AMK) -koulutuksen opetussuunnitelmaan. Opinnot toteutuvat monimuotona, joissa on lähiopetusviikko 2–4 viikon välein. Tällöin opiskelet kampuksella yleensä maanantaista perjantaihin. Lukukaudessa on yhteensä 4–7 lähiviikkoa. Harjoittelut ovat kokopäiväistä opiskelua.

Lähiopetus alkaa maanantaina 11.1.2021 klo 9.00 osoitteessa Metsämiehenkatu 2, Pori. Lähipäiviin 11.1.-15.1. Osallistuminen on välttämätöntä.

Ota mukaasi aloituspäivään

  • haussa käyttämäsi alkuperäiset todistukset
  • kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa. Saat myös tunnukset Diakin sisäiseen verkkoon.

Opinto-ohjaajasi on Anu Arola. Hänet tavoitat 4.1.2020 alkaen sähköpostitse anu.arola@diak.fi tai puhelimitse 040 134 7472.


Kevään aikataulut

Opinnot toteutuvat monimuoto-opintoina. Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä ja ohjattua harjoittelua.

Opinnot edellyttävät yksilö- ja ryhmätyötaitoja sekä vuorovaikutusta kasvokkain ja verkossa. Opintoihin sisältyy kolme 10-12 viikon pituista harjoittelujaksoa. Opinnot on mitoitettu niin, että ne vastaavat päätoimista opiskelua. 

Kevään 2021 lähiopetusviikot Porissa ovat viikot 2 (ma–pe), 5 (ma–pe), 9 (ma–pe), 12 (ma–pe), 16 (ma–pe) ja 20 (ma–pe). Muutokset lähipäiviin ovat mahdollisia. 

Ryhmätunnuksesi on F50sos. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta myöhemmin syksyllä. Katso Lukkarikoneen ohje. Ennen tätä voit tutustua syyslukukauden lähipäivätaulukkoon Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla


Aiempia alan opintoja ja muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on

  • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai diakonissa
  • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten fysioterapeutti (AMK)
  • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken

AHOT-menettelyä koskevat yleiset infot järjestetään 16.12. klo 8.00–9.30 ja 16-17.30. Infot ovat samansisältöisiä. Tilaisuus toteutetaan etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään sähköpostiin ohje ja linkki etäyhteydellä osallistumiseen 15.12.

Tutustuthan jo etukäteen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin) liittyviin ohjeisiin.

Sosionomi (AMK), diakoniatyö

Opintojen aloitus

Tutustuthan jo etukäteen Sosionomi (AMK), diakoniatyö -koulutuksen opetussuunnitelmaan.

Lähiopetus alkaa maanantaina 11.1.2021 klo 9.00 osoitteessa Metsämiehenkatu 2, Pori. Lähipäiviin 11.1.-15.1. Osallistuminen on välttämätöntä.

Ota mukaasi aloituspäivään

  • haussa käyttämäsi alkuperäiset todistukset
  • kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa. Saat myös tunnukset Diakin sisäiseen verkkoon.

Opinto-ohjaajasi on Anu Arola. Hänet tavoitat 4.1.2020 alkaen sähköpostitse anu.arola@diak.fi tai puhelimitse 040 134 7472.


Kevään aikataulut

Opinnot toteutuvat monimuoto-opintoina. Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä ja ohjattua harjoittelua.

Opinnot edellyttävät yksilö- ja ryhmätyötaitoja sekä vuorovaikutusta kasvokkain ja verkossa. Opintoihin sisältyy kolme 10-12 viikon pituista harjoittelujaksoa. Opinnot on mitoitettu niin, että ne vastaavat päätoimista opiskelua. 

Kevään 2021 lähiopetusviikot Porissa ovat viikot 2 (ma–pe), 5 (ma–pe), 9 (ma–pe), 12 (ma–pe), 16 (ma–pe) ja 20 (ma–pe). Muutokset lähipäiviin ovat mahdollisia. 

Ryhmätunnuksesi on F50sosd. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta myöhemmin syksyllä. Katso Lukkarikoneen ohje.


Aiempia alan opintoja ja muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on

  • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai diakonissa
  • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten fysioterapeutti (AMK)
  • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken

AHOT-menettelyä koskevat yleiset infot järjestetään 16.12. klo 8.00–9.30 ja 16-17.30. Infot ovat samansisältöisiä. Tilaisuus toteutetaan etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään sähköpostiin ohje ja linkki etäyhteydellä osallistumiseen 15.12..

Tutustuthan jo etukäteen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin) liittyviin ohjeisiin.

Alkuperäisten todistusten tarkistaminen

Ota alkuperäiset todistukset mukaasi aloituspäivänä. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes todistukset on tarkistettu ja todistuskopioita verrattu alkuperäisiin todistuksiin.

Yhteishaussa käyttämiäsi alkuperäisiä koulutodistuksia verrataan toimittamiisi kopioihin kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana. Poissaolevaksi ilmoittautuneen alkuperäiset todistukset tarkistetaan opintojen alkaessa.

Alkuperäiset todistukset palautetaan tarkistuksen jälkeen sinulle.

Opiskelijakortti ja opiskelija-alennukset

Diakin opiskelijoiden käytössä on ilmainen mobiilisovellus Tuudo, joka kokoaa yhteen opiskelijoiden tärkeät palvelut, kuten digitaalisen opiskelijakortin.

Voit myös liittyä opiskelijakunta O’Diakon jäseneksi. Opiskelijakunta tarjoaa opiskelijakorttia sekä lukuisia opiskelijaetuja paikallisesti sekä kansallisesti.

Hyväksymistodistukset ja -lomakkeet

Jos tarvitset opiskelijavalinnan tuloskirjeen lisäksi erillisen hyväksymistodistuksen, voit pyytää sen kampuksesi opintotoimistosta. Läsnäolotodistuksen sekä mahdolliset alennustodistukset ja -lomakkeet saat opintotoimistosta opintojen alettua.

Jos tarvitset TE-palveluihin koulutuspalvelun tuottajan selvityksen TE-toimistolle työttömyysetyydella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista (TEM621), toimita esitäyttämäsi lomake opintotoimistoon. Jos käytät sähköpostia, otathan huomioon tietoturvan.

Terveydentilasuositukset ja rokotukset

Olet jo hakuvaiheessa tutustunut sosiaali- ja terveysalan koulutusten terveydentilasuosituksiin.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijalla tulee myös olla voimassa tartuntatautilain ja tartuntatautiasetuksen mukaiset rokotukset, joista kerrotaan THL:n nettisivuillla.

Tietoa Diakin käytänteistä on myös Terveyspalvelut-sivulla.

Porin asuntotarjonta

Tutustu asumisvaihtoehtoihin Asuminen ja matkustaminen -sivulla.