Tervetuloa opiskelijaksi Porin-kampukselle! Kevät 2022

Kuva Porin kampusrakennuksesta ulkoapäin.

Tältä sivulta saat tietoa opintojen aloittamisesta Porin-kampuksella. Tutustu oman koulutuksesi tietoihin ennen opiskelupaikan vastaanottoa!

Opiskelupaikan vastaanottamisesta, lukuvuosi-ilmoittautumisesta ja todistuskopioiden toimittamisesta kerrotaan kaikkien uusien opiskelijoiden yhteisellä infosivulla.

Sosionomi (AMK)

Opintojen aloitus

Tutustuthan jo etukäteen sosionomi (AMK) -koulutuksen opetussuunnitelmaan

Opinnot toteutuvat monimuotona ja lähiopetusviikko on 2–4 viikon välein. Tällöin opiskelet kampuksella yleensä maanantaista perjantaihin. Lukukaudessa on yhteensä 4–7 lähiviikkoa. Harjoittelut ovat kokopäiväistä opiskelua. 

Lähiopetus alkaa maanantaina 10.1.2022 klo 9.00 osoitteessa Metsämiehenkatu 2, 28500 Pori.  

Ota aloituspäivään mukaasi kuvallinen henkilöllisyystodistus. Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa. Saat myös tunnukset Diakin sisäiseen verkkoon. 

Opinto-ohjaajasi on Anu Arola. Hänet tavoitat 7.1.2022 alkaen sähköpostitse anu.arola@diak.fi tai puhelimitse 040 134 7472. 


Aiempia alan opintoja ja muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on

  • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai diakonissa
  • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten fysioterapeutti (AMK)
  • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken

Lähetä 6.12.2021 mennessä tarkka kuvaus aiemmista tutkinnoistasi tai opinnoistasi opinto-ohjaaja Anu Arolalle sähköpostitse osoitteeseen anu.arola@diak.fi.  

Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa to 16.12.2021 klo 16-17 ja pe 17.12.2021 klo 9-10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki ke 15.12.2021. 

Tutustuthan jo etukäteen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin) liittyviin ohjeisiin. 


Kevään aikataulut ja opintojen toteutus

Opinnot toteutuvat monimuoto-opintoina. Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Opiskeluryhmän opinnot etenevät pääosin yhteisessä oppimistehtävien mukaan vaiheistetussa aikataulussa.  

Opinnot edellyttävät yksilö- ja ryhmätyötaitoja sekä vuorovaikutusta kasvokkain ja verkossa. Opintoihin sisältyy myös kolme pitkää harjoittelu (12-13 viikkoa), joista ensimmäinen suoritetaan keväällä 2023. Opinnot on mitoitettu niin, että ne vastaavat päätoimista opiskelua.  

Kevään 2022 lähiopetusviikot Porissa voit katsoa Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulta. 
Kevään 2022 lähiopetusviikot ovat 2, 5, 9, 13, 17 ja 20. 

Ryhmätunnuksesi on F52sos. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta 17.12.2021 alkaen. Katso Lukkarikoneen ohje 

 

Sosionomi (AMK), diakoniatyö

Opintojen aloitus

Tutustuthan jo etukäteen sosionomi (AMK), diakoniatyö -koulutuksen opetussuunnitelmaan.  

Opinnot toteutuvat monimuotona ja lähiopetusviikko on 2–4 viikon välein. Tällöin opiskelet kampuksella yleensä maanantaista perjantaihin. Lukukaudessa on yhteensä 4–7 lähiviikkoa. Harjoittelut ovat kokopäiväistä opiskelua. 

Lähiopetus alkaa maanantaina 10.1.2022 klo 9 osoitteessa Metsämiehenkatu 2, 28500 Pori.   

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus. Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa. Saat myös tunnukset Diakin sisäiseen verkkoon. 

Opinto-ohjaajasi on Anu Arola. Hänet tavoitat 7.1.2022 alkaen sähköpostitse anu.arola@diak.fi tai puhelimitse 040 134 7472. 


Aiempia alan opintoja ja muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on 

  • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai diakonissa 
  • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten fysioterapeutti (AMK) 
  • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken 

Lähetä 6.12.2021 mennessä tarkka kuvaus aiemmista tutkinnoistasi tai opinnoistasi opinto-ohjaaja Anu Arolalle sähköpostitse osoitteeseen anu.arola@diak.fi.  

Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa to 16.12.2021 klo 16-17 ja pe 17.12.2021 klo 9-10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki ke 15.12.2021.  

Tutustuthan jo etukäteen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin) liittyviin ohjeisiin. 


Kevään aikataulut  ja opintojen toteutus

Opinnot toteutuvat monimuoto-opintoina. Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Opiskeluryhmän opinnot etenevät pääosin yhteisessä oppimistehtävien mukaan vaiheistetussa aikataulussa.  

Opinnot edellyttävät yksilö- ja ryhmätyötaitoja sekä vuorovaikutusta kasvokkain ja verkossa. Opintoihin sisältyy myös kolme pitkää harjoittelua (10-12 viikkoa), joista ensimmäinen suoritetaan keväällä 2023. Opinnot on mitoitettu niin, että ne vastaavat päätoimista opiskelua.  

Kevään 2022 lähiopetusviikot Porissa voit katsoa Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulta. 
Kevään 2022 lähiviikot ovat 2, 5, 9, 13, 17 ja 20. 

Ryhmätunnuksesi on F52sosd. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta 17.12.2021 alkaen. Katso Lukkarikoneen ohje 

Opiskelijakortti ja opiskelija-alennukset

Diakin opiskelijoiden käytössä on ilmainen mobiilisovellus Tuudo, joka kokoaa yhteen opiskelijoiden tärkeät palvelut, kuten digitaalisen opiskelijakortin.

Voit myös liittyä opiskelijakunta O’Diakon jäseneksi. Opiskelijakunta tarjoaa opiskelijakorttia sekä lukuisia opiskelijaetuja paikallisesti sekä kansallisesti.

Hyväksymistodistukset ja -lomakkeet

Jos tarvitset opiskelijavalinnan tuloskirjeen lisäksi erillisen hyväksymistodistuksen, voit pyytää sen kampuksesi opintotoimistosta. Läsnäolotodistuksen sekä mahdolliset alennustodistukset ja -lomakkeet saat opintotoimistosta opintojen alettua.

Jos tarvitset TE-palveluihin koulutuspalvelun tuottajan selvityksen TE-toimistolle työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista (TEM621), toimita esitäyttämäsi lomake opintotoimistoon. Jos käytät sähköpostia, otathan huomioon tietoturvan.

Terveydentilasuositukset ja rokotukset

Olet jo hakuvaiheessa tutustunut sosiaali- ja terveysalan koulutusten terveydentilasuosituksiin.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijalla tulee myös olla voimassa tartuntatautilain ja tartuntatautiasetuksen mukaiset rokotukset, joista kerrotaan THL:n nettisivuilla.

Tietoa Diakin käytänteistä on myös Terveyspalvelut-sivulla.

Porin asuntotarjonta

Tutustu asumisvaihtoehtoihin Asuminen ja matkustaminen -sivulla.