Opintojen ohjaus

Opinto-ohjaajien puoleen voit kääntyä opintoihin liittyvissä päätöksenteko- ja ongelmatilanteissa, opiskeluvaikeuksissa ja muissakin oman elämän ja arjen pohdinnoissa.

Opojen tehtäviin kuuluvat mm.

 • opiskelijoiden ryhmä- ja yksilöohjaus
 • henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinta yhdessä opiskelijan kanssa
 • opiskelijan ammatillisen kasvun tukeminen
 • opiskeluhyvinvointiryhmän toiminta
 • opintojaksojen ilmoittautumisiin liittyvät asiat
 • opiskelijavalintaan liittyvät asiat.

Lisäksi opinto-ohjaaja auttaa sinua suunnittelemaan uraasi ohjaamalla koulutuksen aikaisissa valinnoissa sekä kertomalla jatkokoulutusmahdollisuuksista.

Saat oman opinto-ohjaajasi tiedot uuden opiskelijan materiaaleissa. Opintojesi alussa opinto-ohjaajasi ohjaa sinua laatimaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOPSin, jota päivität tarvittaessa. Samalla tehdään suunnitelmaa mahdollisten aiempien opintojesi tai työkokemuksesi hakemisesta osaksi opintoja (ks. lisää AHOT-sivulta).

Ole yhteydessä opinto-ohjaajaasi, jos tarvitset erityistä tukea opetusjärjestelyissä.


Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Varaa aika opinto-ohjaajan vastaanotolle MyDiakissa.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@diak.fi.

Katso opojen yhteystiedot kampuksittain:

Helsinki

Helsingin-kampuksen tiedot ja sijainti

Terveysala

Sairaanhoitaja (AMK)


Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö


Terveydenhoitaja (AMK)


Sosiaaliala

Bachelor’s Degree Programme in Social Services


Sosionomi (AMK)


Sosionomi (AMK), diakoniatyö

 • Ryhmät A39sosd, A41sosd, A43sosd, A44sosd ja A45sosd
  Eeva Kylä-Setälä, 2. krs
  040 509 2452, eeva.kyla-setala@diak.fi
 • Ryhmät A40sosd, A42sosd (Tampereella aloittanut ryhmä), A46sosd, A48sosd
  Eija Nieminen, 2. krs
  040 869 6055, eija.nieminen@diak.fi
 • Ryhmät A47sosd
  Heli Sipilä, 2. krs
  040 509 2598, heli.sipila@diak.fi

Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

 • Ryhmät C37nsosn, A43sosn ja A44sosn
  Eeva Kylä-Setälä, 2. krs
  040 509 2452, eeva.kyla-setala@diak.fi
 • D-ryhmät (Kauniaisissa aloittaneet) sekä A41sosn, A45sosn ja A47sosn
  Heli Sipilä, 2. krs
  040 509 2598, heli.sipila@diak.fi
 • Ryhmät A40sosnt (Tampereella aloittanut ryhmä), A42sosn, A46sosn, A48sosn
  Eija Nieminen, 2. krs
  040 869 6055, eija.nieminen@diak.fi

Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus


Tulkkausala

Tulkki (AMK), asioimistulkkaus

 • Pauliina Seppä, Turun-kampus, Old Mill, 1. krs, Diakin henkilökunnan tilat
  040 773 6809, pauliina.seppa@diak.fi

YAMK-opiskelijat

 • Eija Nieminen, 2. krs
  040 869 6055, eija.nieminen@diak.fi
 • Tulkkaustoiminnan kehittäminen -YAMK-ryhmät
  Pauliina Seppä, Turun-kampus, Old Mill, 1. krs, Diakin henkilökunnan tilat
  040 773 6809, pauliina.seppa@diak.fi

Oulu

Pieksämäki

Pieksämäen-kampuksen tiedot ja sijainti

Sosiaaliala


Terveysala

Pori

Porin-kampuksen tiedot ja sijainti

Sosionomi (AMK), sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), diakoniatyö sekä sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö

Turku

Turun-kampuksen tiedot ja sijainti

Asioimistulkkauksen, viittomakielen ja tulkkauksen sekä viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen opiskelijat

Avoin AMK

Opinto-ohjaaja Eeva Kylä-Setälä, eeva.kyla-setala@diak.fi.