Vaihtokokemuksia

Työharjoittelussa Huéssa, Vietnamissa

Suoritin sosionomiopintoihini kuuluvan työharjoittelun kahdessa vietnamilaisessa järjestössä. Hope Centerissä olin mukana järjestön promootiohankkeessa, ja HIPE-tiimissä järjestin terveystiedon oppitunteja paikallisille koululaisille.

Työharjoittelussa Pattayalla ja Bangkokissa

Suoritin työharjoitteluni kahdessa hyvin erilaisessa paikassa. Pattayan turistipoliisissa autoin ongelmiin joutuneita turisteja, ja Suomen suurlähetystössä palvelin asiakkaita virallisemmissa yhteyksissä. Tavoitteenani oli parantaa thain kieltäni, joka on äidinkieleni. Pääsin myös ihastelemaan kaunista luontoa ja syömään herkullisia ruokia.

Työharjoittelu Tallinnassa kartutti viron kielen sanastoa

Harjoittelupaikkani oli vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys, joka järjesti monenlaista toimintaa ikäihmisille. Kadriorgin kaupunginosassa sijaitsevassa Poskaksi nimetyssä rakennuksessa kokoontui esimerkiksi liikunta-, laulu-, käsityö-, kirjoitus- ja kieliryhmiä. Yhdistyksen jäsenet hoitivat lisäksi talon keittiötä, puutarhaa, kirjastoa ja lemmikkilintuja.

Työharjoittelu Swazimaan maaseudulla toi kaupunkilaistytölle uusia elämyksiä

Työharjoitteluni kautta pääsin tutustumaan varhaiskasvatukseen ja koulutukseen Swazimaassa. Harjoittelu opetti paljon siitä, miten pienillä resursseilla voidaan auttaa lapsia oppimaan ja kannustaa kohti parempaa tulevaisuutta. Opiskelijat yliopistolla olivat myös hyvin ystävällisiä. Eräs opiskelija kutsui minut jopa siskonsa häihin. Hänen kauttaan pääsin tutustumaan perinteiseen swazikulttuuriin, ja opin siitä valtavasti!

Työharjoittelu Swazimaalaisessa sairaalassa lisäsi ammatillista osaamista

Suoritin diakonisen hoitotyön asiantuntijuus -kurssin harjoitteluna Swazimaassa, Afrikassa. Opinnot paikallisessa yliopistossa ja työskentely Raleigh Fitkin Memorial Hospital -sairaalassa toivat minulle kokemusta, osaamista ja uusia ystäviä.

Työharjoittelu Manzinissa opetti eriarvoisuudesta ja paikallisesta koulumaailmasta

Suoritin työharjoitteluni Manzinissa, Swazimaassa, köyhien lasten perhekodissa. Harjoitteluni oli antoisa. Mielestäni kaikkien opiskelijoiden tulisi kokea jotakin näin erilaista ja eksoottista. Minulla ei olisi ollut mahdollisuutta kokea työntekoa ja asumista vieraassa maassa, jos en olisi päässyt Diakin vaihto-ohjelmaan.

Työharjoittelussa nepalilaisessa lastensuojelujärjestössä

Suoritin sosionomitutkintooni kuuluvan harjoittelun nepalilaisessa järjestössä, jonka tavoitteena on parantaa lasten asemaa. Järjestö auttaa esimerkiksi kadulle joutuneita ja seksuaalisesti hyväksikäytettyjä lapsia. Järjestössä lapsille opetetaan myös heidän oikeuksiinsa liittyviä asioita. Nepalissa paikalliset ovat ystävällisiä, ja yhteisöllinen kulttuuri näkyy esimerkiksi laajassa perhekäsityksessä.

Työharjoittelu nepalilaisessa yksityiskoulussa

Suoritin sosionomi- ja kirkon nuorisotyönohjaajaopintoihini kuuluvan harjoittelun Kistland Secondary School -koulussa Nepalissa. Parhaita työtehtäviä olivat ehdottomasti kristillisten, opetuksellisten aamuhartauksien suunnittelu ja toteuttaminen koulun pojille. Järjestin yli kymmenen aamuhartautta, joissa käsiteltiin erilaisia kristillisiä aiheita ja tuotiin uutta näkökulmaa koulun tapaan opettaa kristillisyyttä.

Harjoittelu Women for Human Rights -järjestössä Nepalissa

Suoritin harjoitteluni nepalilaisessa Women for Human Rights -järjestössä. Harjoittelu oli antoisa, mihin vaikutti myös oma aktiivisuuteni vastuualueiden ja tehtävien pyytämisessä. Vaikka sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyy Nepalissa paljon hierarkiaa, paikalliseen kulttuuriin oli helppo sopeutua.

Työharjoittelussa nepalilaisessa kylässä

Suoritin sosionomi-työharjoitteluni nepalilaisessa koulussa, jossa vedin sekä oppitunteja että kerhotoimintaa. Pääsin tutustumaan kulttuuriin, josta opin positivisuutta, nöyryyttä ja rakkautta elämään. Suosittelen kaikille nepalilaisesta kulttuurista kiinnostuneille työharjoittelupaikkaa tässä kylässä!