Työharjoittelu Swazimaan maaseudulla toi kaupunkilaistytölle uusia elämyksiä

Työharjoitteluni kautta pääsin tutustumaan varhaiskasvatukseen ja koulutukseen Swazimaassa. Harjoittelu opetti paljon siitä, miten pienillä resursseilla voidaan auttaa lapsia oppimaan ja kannustaa kohti parempaa tulevaisuutta. Opiskelijat yliopistolla olivat myös hyvin ystävällisiä. Eräs opiskelija kutsui minut jopa siskonsa häihin. Hänen kauttaan pääsin tutustumaan perinteiseen swazikulttuuriin, ja opin siitä valtavasti!

Alkusanat

Tässä raportissa käsittelen harjoittelupaikkaani, tavoitteitani vaihdolle sekä niiden toteutumista ja vaihdon käytännön järjestelyjä. Vaihtoni koostui kolmesta osasta: harjoittelusta, opiskelusta ja opinnäytetyön tiedonkeruusta. Vaihdon kokonaispituus oli neljä kuukautta. Lopussa on vielä käytännön vinkkejä Swazimaan vierailua suunnitteleville.

Harjoittelupaikka

Vusumnotfo on Swazimaalainen yhteisölähtöisen kehittämistyön järjestö. Järjestön nimi Vusumnotfo on Swatia ja tarkoittaa talouden uudelleenkäynnistämistä. Vusumnotfon tavoitteena on yhteisötasolla työskentelemällä voimaannuttaa yhteisöt ja sen ihmiset itse parantamaan omaa sosiaalista- ja taloudellista asemaansa. Vusumnotfossa on mukana 18 yhteisöä Pohjois-Swazimaan maaseutualueelta. (Vusumnotfo Organizational Capability Statement, 2010)

Tällä hetkellä Vusumnotfolla on kolme ohjelmaa: kotitalouksien kehittäminen (Homestead Development Program), kansalaisyhteiskunnan ja sosiaalisuuden kehittäminen (Civil Society and Social Development Program) sekä varhaislapsuuden kasvatuksen ja koulutuksen kehittäminen (Early Childhood Care & Development (ECCD) Program). (Vusumnotfo Organizational Capability Statement, 2010)

Suoritin Swazimaassa lapsi- ja perhetyön harjoitteluni, joten tarkemmin tutustuin vain varhaislapsuuden ja koulutuksen kehittämisohjelmaan ja sen vaikuttavuuden arviointiin.
Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämisohjelman tavoitteena on lisätä yhteisöjen mahdollisuuksia tarjota lapsille heidän kasvuaan ja kehitystään tukevia palveluita. Tavoitteena on kehittää perheiden keskinäistä vuorovaikutusta ja antaa vanhemmille työkaluja vaativaan kasvatustehtävään muuttuvassa yhteiskunnassa. Tavoitteena on kouluttaa esikoulun opettajia, jotta kaikilla lapsilla olisi mahdollisuudet saada koulutus ja saavuttaa ikätasoinen kehittyminen. Vusumnotfo myös tukee yhteisöjä esikoulutilojen parannusprojekteissa. (Vusumnotfo Organizational Capability Statement, 2010.)

Harjoitteluni aikana vierailin useissa esikouluissa saadakseni käsityksen erilaisista puitteista esikouluopetukselle Swazimaassa. Yhdessä esikoulussa työskentelin opettajan kanssa parantaaksemme opetusta ja lisätäksemme lasten oppimismahdollisuuksia tulevaisuudessa. Harjoittelu opetti paljon siitä, miten pienillä resursseilla voidaan auttaa lapsia oppimaan ja kannustaa kohti parempaa tulevaisuutta.

Tavoitteiden toteutuminen

Harjoitteluni kautta pääsin tutustumaan varhaiskasvatukseen ja koulutukseen Swazimaassa. Lastensuojelulliseen työhön tutustuminen tapahtui vaihtamalla kokemuksia muiden Swazimaassa olleiden harjoittelijoiden kanssa. Swazimaan lastensuojelullinen tilanne on moninainen. Toisaalta maassa on valtavasti HIV- ja AIDS-orpoja, jotka tarvitsevat suojelua. Toisaalta maan kasvatuskulttuuri ja seksuaalikäyttäytyminen poikkeavat paljon länsimaalaisesta. Vieraaseen kulttuuriin ei voi sellaisenaan tuoda uusia lastensuojelullisia ajatusmalleja, mutta lasten ruumiillinen kurittaminen ja sukupolvien väliset seksisuhteet tuntuvat länsimaisesta näkökulmasta hurjalta.

Harjoittelun aikana opin paljon yhteisölähtöisestä kehittämisestä. On haastavaa auttaa ihmisiä parantamaan toimintaansa kuitenkaan tuputtamatta omaa näkökulmaansa. Kulttuuriset eroavaisuudet toivat tähän kehittämishankkeeseen omat lisänsä ja haasteensa.

Yliopisto-opiskelun tavoitteenani oli parantaa englannin taitoani sekä lisätä tietämystäni ihmisten käyttäytymisestä kurssilla, jota meillä ei DIAKissa ole tarjolla. Lisäksi pääsin hyödyntämään tutkimusopetusta opinnäytetyöni teossa. Harjoittelun ja yliopisto-opintojen lisäksi tavoitteenani oli suorittaa opinnäytetyön tiedonkeruu. Tiedonkeruu vieraassa ympäristössä vieraalla kielellä tuntui haastavalta. Onnistuin lopulta tavoitteessani, mutta matkan varrella oli monta muuttujaa.

Lähtövalmistelut

Keväällä 2013 meitä diakin opiskelijoita oli Swazimaassa neljä. Meidän toivottiin saapuvan maahan yhtä aikaa, jotta kuljetus Johannesburgista sekä alkujärjestelyt olisivat helpointa toteuttaa. Ostimme kaikki lentomme itsenäisesti, ja saavuimme kolmella eri koneella samana aamuna. Meille oli järjestetty majoitus ja kuljetus Mbabaneen, joten alkumatkan pystyimme vain totuttelemaan uuteen ympäristöön.

Saimme apua Swazimaan re-entry permit -papereiden täyttämisessä ja tarvittavien liitteiden hankkimisessa. Suomen kansalainen saa oleskella Swazimaassa 30 päivää ilman oleskelulupaa. Kolmen kuukauden lupa maksoi 300 euroa ja kuuden kuukauden 600 euroa.

Käytännön järjestelyt Vusumnotfossa

Harjoittelupaikkani toiminnanjohtaja oli käymässä Suomessa ennen saapumistani Swazimaahan, joten sain normaalia harjoittelua kattavamman perehdytyksen jo ennen paikalle saapumista. Itse paikalla harjoittelun ohjaaja oli kiireinen, mutta osaava. Sain kaikissa käytännön järjestelyissä apua, kun sitä pyysin, ja harjoittelu oli minulle antoisa.

Harjoittelun jälkeen ymmärrän, miksi kansainväliseen vaihtoon haetaan vuotta aiemmin. Vaikka käytännön järjestelyt saakin hoidettua myös täydennyshaun jälkeen, oli minulle kaupunkilaistyttönä tärkeää saada etukäteen sulatella ajatusta harjoittelusta keskellä Swazimaan maaseutua. Vusumnotfon päämaja sijaitsee Pohjois-Swazimaan maaseudulla, josta lähimpään kaupunkiin on 20 kilometriä.

Majoittuminen tapahtui saunamökissä Vusumnotfon päämajan pihapiirissä. Suomalaiselle pihapiiriä kuvaa parhaiten sana leirintäalue. Keittiö, vessa ja suihku sijaitsivat erillisissä rakennuksissa. Pihapiirissä oli muutama toimisto, opetustila, asuntoja ja puutarha. Juoksevaa vettä ei tullut keittiöön, mutta sähköt ja netti löytyivät! Kaupunkilaiselta meni hetki tottua majoitukseen ja maiseman vaihtoon. Kaupungissa ei kuitenkaan ollut paljon enempää tekemistä, sillä ulkona ei kannattanut liikkua pimeän tullen.

Käytännön järjestelyt Swazimaan yliopistossa

Suoritin harjoittelun lisäksi opintoja Swazimaan yliopistossa, UNISWA:ssa, jossa opiskelin sosiaalipsykologiaa. Suoritin myös tutkimuskurssin. Opintojen aikataulutuksesta oli etukäteen saatavilla huonosti tietoa. Kun kurssit alkoivat, olivat luennoitsijat kuitenkin avuliaita ja joustavia. Harjoitteluni vuoksi asuin yli sadan kilometrin päässä kampukselta, enkä siksi voinut osallistua jokaiselle luennolle.

Opiskelijat yliopistolla olivat myös hyvin ystävällisiä. Eräs opiskelija kutsui minut jopa siskonsa häihin. Hänen kauttaan pääsin tutustumaan perinteiseen swazikulttuuriin, ja opin siitä valtavasti!

Swazimaassa kannattaa varautua vaihtuviin suunnitelmiin ja venyviin aikatauluihin! Kun varautuu odottamaan, ei pääse pinna kiristymään ja opiskeluista saa enemmän irti. Itse en siis majoittunut yliopiston kampuksella, mutta Kwalusenissa (UNISWAn sosiaali- ja koulutustieteiden kampus) on asuntoloita. Huone, jossa pääsin vierailemaan, oli hyväkuntoinen kahden hengen huone. Huoneessa molemmilla oli sänky, kaappi, jääkaappi ja työpöytä. Samassa kerroksessa oli yhteiskäytössä olevat suihkut ja vessat.

Loppukommentit ja tervemenoa!

  • Swazimaassa, kuten muallakaan Afrikassa, ei suositella ulkona liikkumista pimeän jälkeen. Pimeitä iltoja varten kannattaa siis varata mukaan tekemistä, kuten kirjoja tai pelejä — mitä ikinä tykkääkään tehdä.
  • Internetin käyttö ja toimivuus on tilanne- ja paikkakohtaista. Minulla kävi hyvä tuuri, sillä Vusumnotfoon oli saatu laajakaistaliittymä edellisenä viikonloppuna ennen minun saapumistani. Minulla internet toimi siis muutamia katkoja lukuun ottamatta hyvin. Kannattaa ottaa huomioon, että liittymän tiedonsiirtomäärä on rajoitettu, joten nettisurffailu samassa määrin kuin Suomessa ei ole mahdollista.
  • Prepaid-puhelinliittymän saa helposti MTN-liikkeestä tai -myyjältä, joita löytyy lähes jokaisesta kadunkulmasta.
  • Liikkuminen tapahtuu pääasiassa minibusseilla, jotka lähtevät pääteasemilta yleensä vasta täytyttyään. Matkustaminen on edullisempaa kuin Suomessa, mutta minulla matkustamiseen kului paljon rahaa suhteessa muihin menoihin.
  • Ravintoloiden hintataso vaihtelee. Suomen hintatasoon yltäviä ravintoloita löytyy, mutta myös huomattavasti edullisempaa paikallista ruokaa katugrilleistä.
  • Suurten kaupunkien kaupoista löytyvät kaikki länsimaalaiset tuotteet, mutta maaseudulla kauppojen valikoima on suppeampi. Hedelmiä ja vihanneksia saa marketeilta sesongin mukaan. Niitä herkkuja jäin kyllä kaipaamaan!

Suosittelen Vusumnotfoa vaihtokohteena! Uskon, että tällaista kokemusta ei kovin usein ole mahdollista saada.

Lähteet

Drury, Heather; Drury, Nigel; Gau, Kathy; Maphalala, Tizie; Mnzebele, Thanti; Oi, Yoshiko & Pehu-Voima, Satu 2004. Growing children straight and strong. Opetusmateriaalia.
Vusumnotfo Organizational Capability Statement 2010. Tuloste tekijän hallussa.

Palaa takaisin Vaihtokokemuksia -sivulle