Siirry sisältöön

Vinkkejä ammattilaisille nuorten ohjaustyöhön

Nuori nainen sohvalla läppäri sylissään.
Ammattilaisten rooli on tärkeä nuorten ohjaamisessa sopivien vertaistuellisten sosiaalisen median kanavien pariin. Erityisesti ammattilaisten ohjauksen tärkeys korostuu niiden nuorten kohdalla, jotka eivät käytä itse aktiivisesti somea tai jotka kokevat yksinäisyyttä elämässään.

Dimmin kyselyn perusteella nuoret kaipaavat tietoa siitä, mitkä some-kanavat ovat hyviä ja mitkä keskusteluryhmät ovat itselle sopivia. Parhaimpia vertaistukikanavia nuoret ajattelevat olevan sellaiset kanavat, jotka tarjoavat osallistumismahdollisuuden luotettaviin keskusteluryhmiin.

Sosiaalisen median vertaistuki tarjoaa nuorille monia hyötyjä kasvokkaiseen kohtaamiseen verrattuna: Sosiaalisessa mediassa nuorista välittyy vain se tieto toisille ihmisille, mitä he siellä haluavat kirjoittaa itsestään.

Nuoret ovat netin vertaistukikanavissa myös ikään kuin samalla viivalla keskenään ja myös suhteessa ammattilaisiin, sillä nuorilla on valta päättää siitä, miten keskustelu ja kohtaaminen some-kanavissa etenee.

Miten nuoret löytävät erilaiset vertaistuki-kanavat

Kysyimme nuorilta, mitä kautta he ovat löytäneet käyttämänsä vertaistukikanavat. Puolet kyselyyn vastanneista nuorista nosti esille googlaamisen käytetyimpänä tapana tiedon hakemiselle. Myös kavereilta kysyminen nousi esille kolmasosan vastauksissa.

Nuorten usko googlaamisen ja kavereilta avunsaannin merkitykseen jatkossakin on vahva. Nuoret uskovat näiden tuovan heille parhaiten tiedon erilaisista vertaistukeen perustuvista some-kanavista. Viidesosa nuorista nosti lisäksi mielenterveyden ammattilaisten neuvot myös oleellisiksi tiedon lähteiksi.

Vaikuttaa siis siltä, että myös ammattilaisten merkitys nuorten ohjaamisessa on keskeinen. Parhaiten uskotaan, että tietoa tulevaisuudessa vertaistuen sosiaalisen median kanavista löydetään googlaamalla 60 %, kavereilta 51 % ja mielenterveyden ammattilaisilta 21 %.

Vinkiksi tulevaisuuteen

Tulevaisuudessa ammattilaisten olisi hyvä kiinnittää huomiota siihen, millainen keskustelu ja vertaistuki nuorille auttaa. Kuinka siis nuoret valitsevat vertaistukisivustot, mistä he löytävät vertaistuelliset some-kanavat, mitä some-kanavissa keskustellaan ja tukeeko some-kanavien kautta saatu vertaistuki nuoria.

Nuoret nostivat kyselyssä esille vertaistukeen liittyen sen, että tuki netissä ei aina toimi, sillä sinne on joskus vaikea päästä sisään. Some-kanavien tarjoama vertaistuki on syytä ottaa vakavasti ja huomata sen tuomat mahdollisuudet nuorten avunsaannille.

Dimmi-hankkeen kyselyyn vastasi 78 nuorta, jotka asuvat pääsääntöisesti Oulussa ja Kajaanissa. Nuoret olivat 16-29-vuotiaita.

Tietoa blogista

Asiantuntija- ja vertaistuen sosiaalisen median kanavien -blogi on osa Dimmi – Digitaaliset menetelmät nuorten positiivisen mielenterveyden tukemiseen -hanketta. Blogiin kirjoittavat Diakin asiantuntija Antti Heinonen, sosionomi-diakoniopiskelija Sari Paihonen ja projektikoordinaattori Leea Naamanka.

Blogin tarkoitus on tuoda erityisesti nuorten parissa toimivien ammattilaisten tietoon sosiaalisen median kanavien mahdollisuuksia omassa työssä. Ajantasainen tieto auttaa pidemmällä tähtäimellä nuorten avun saantia sosiaalisen median avulla.

Hanketta toteuttaa Diakonia-ammattikorkeakoulu yhdessä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Dimmi-hankkeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto.

Dimmi somessa ja yhteydet

Dimmi-hanketta voit seurata myös Facebookissa ja Instagramissa tunnuksella #dimmiesr

Lisätietoja blogin vastuuhenkilöltä ja Diakonia-ammattikorkeakoulun projektikoordinaattorilta Leea Naamangalta leea.naamanka@diak.fi