Siirry sisältöön

Etsivän nuorisotyöntekijän ajatuksia somen käytöstä

Haastattelimme blogia varten Suomussalmen etsivä nuorisotyöntekijä Jami Kähköstä. Jamin mukaan Suomussalmen nuorten yleisimmin käyttämät kommunikaatiokanavat ovat tutut Instagram, WhatsApp ja Snapchat, mutta tuntemattomampi some-kanava Discord on nostanut jatkuvasti suosiotaan nuorten parissa.

Syynä Discordin suosion ksavuun voi olla se, että Discordissa on helppo muodostaa uusia ryhmiä ja liittyä jo olemassa oleviin ryhmiin. Nuorilla saattaa olla käytössä jopa 40 ryhmää, joiden kautta he verkostoituvat toistensa kanssa. Discord vaikuttaa vetävän puoleensa varsinkin pelimaailmassa viihtyviä nuoria.

Discordin hyödyt nuorisotyöhön

Jotkut nuorten suosimista tubettajista ovat lähteneet mukaan ehkäisevään nuorisotyöhön, ja tubettajien Discord-tilit ovat toimineet yhdyskanavina nuorten välillä. Verkkonuorisotyön uranuurtaja Verke on monelle nuorisoalan ammattilaiselle suunnannäyttäjä siinä, miten some-kanavia voi hyödyntää nuorten kanssa tehtävässä työssä. Verke on jo ottanut Discordin käyttöönsä.

Discordin tarjoamat hyödyt nuorisotyöhön voivat liittyä esimerkiksi parempaan tiedottamiseen, kynnyksen madaltumiseen siihen, että nuori kokee tulleensa kohdatuksi, keskusteluyhteyden syntymiseen ja sosiaalisiin suhteisiin.  Discordia voi hyödyntää luottamuspohjan rakentamisessa nuoreen, jolla voi olla epäluottamusta viranomaisia kohtaan.

Yhteistyötä ammattilaisten kesken yli kuntarajojen

 Sosiaalista mediaa käytetään nuorisotyössä ennen kaikkea tiedotuskanavana sekä nuorten tavoittamisessa ja yksilökeskusteluissa. Toisten nuorisoalan ammattilaisten some-kanavia ja viestintää somessa seurataan yli kuntarajojen. Erityisen mielenkiintoisia ovat ammattilaisten videoblogit, joita esim. Espoon ja Tampereen nuorisoalan ammattilaiset postaavat säännöllisesti.

Työntekijän omalle vastuulle jää usein se, mitä some-kanavia ja millä tavoin omassa työssään hyödyntää. Varsinaista some-suunnitelmaa ei usein ole. Kuitenkin pienemmälläkin paikkakunnalla voisi olla tarpeen suunnitella viikoittaista tiedotusta somessa.

Ympäri Suomen käytössä Onks tää normaalia?-nettisivusto on helppo kanava, jonne voi ohjata nuoret sekä heidän vanhempansa etsimään tukea haastavaan tilanteeseen. Sivuston kautta pystyy chattailemaan ammattilaisen kanssa tai nuori voi saada vertaistukea toiselta nuorelta.

Tietoa blogista

Asiantuntija- ja vertaistuen sosiaalisen median kanavien -blogi on osa Dimmi – Digitaaliset menetelmät nuorten positiivisen mielenterveyden tukemiseen -hanketta. Blogiin kirjoittavat Diakin asiantuntija Antti Heinonen, sosionomi-diakoniopiskelija Sari Paihonen ja projektikoordinaattori Leea Naamanka.

Blogin tarkoitus on tuoda erityisesti nuorten parissa toimivien ammattilaisten tietoon sosiaalisen median kanavien mahdollisuuksia omassa työssä. Ajantasainen tieto auttaa pidemmällä tähtäimellä nuorten avun saantia sosiaalisen median avulla.

Hanketta toteuttaa Diakonia-ammattikorkeakoulu yhdessä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Dimmi-hankkeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto.

Dimmi somessa ja yhteydet

Dimmi-hanketta voit seurata myös Facebookissa ja Instagramissa tunnuksella #dimmiesr

Lisätietoja blogin vastuuhenkilöltä ja Diakonia-ammattikorkeakoulun projektikoordinaattorilta Leea Naamangalta leea.naamanka@diak.fi