Siirry sisältöön

Sivellin-palkinto Diakin opiskelijoille

Sivellin-palkinnon saajat.
Diakonian tutkimuksen seura on myöntänyt vuosittaisen Sivellin-palkinnon Diakissa tehdylle opinnäytetyölle, joka keskittyy diakoniatyöntekijöiden hyvinvointiin.

Sivellin-palkinto on myönnetty Diakin opinnäytetyölle Pienten seurakuntien diakoniatyöntekijöiden hyvinvointi ja ajatuksia seurakuntaliitoksista. Haastattelututkimus. Opinnäytetyön ovat tehneet Diakin Porin-kampuksella opiskelevat sosionomi (AMK), diakoniatyön opiskelijat Kirsi Kujanpää ja Tiina Sukari.

Ajatus tutkia pienen seurakunnan työntekijöiden hyvinvointia kumpusi omasta harjoittelukokemuksesta.

– Toinen meistä oli menossa harjoitteluun seurakuntaan, jossa on vain yksi diakoniatyöntekijä, joten idea kumpusi siitä. Seurakuntaharjoittelun myötä aloimme miettiä diakoniatyöntekijän työnkuvaa pienessä seurakunnassa, koska ajattelimme, että saatamme tulla työskentelemään joskus sellaisessa, Kujanpää ja Sukari kertovat.

Tulevina diakoniatyöntekijöinä Kujanpäätä ja Sukaria kiinnosti kuulla kokeneempien ja alalla pidempään olleiden mietteitä työstään. Arkkihiippakunnalta tuli ehdotus tutkia myös seurakuntaliitoksia.

Aiheessa kiinnosti sen ajankohtaisuus ja tärkeys.

– Työhyvinvoinnin merkitys korostuu tänä päivänä maailman muuttuessa ympärillämme yhä kiivaammassa tahdissa sekä työelämän muuttuessa enemmän henkisesti kuormittavaksi. Lisäksi tavoitteena on työurien pidentäminen. Seurakuntaliitokset ovat tätä päivää ja niitä on melko vähän vielä tutkittu, Kujanpää ja Sukari pohtivat.

Palkintoraati kiittelee opinnäytetyötä ajankohtaisuudesta ja diakoniatyön kentän näkökulman esille tuomisesta. Palkintoperusteiden mukaan opinnäytetyö tarkastelee tässä yhteiskunnallisessa ajassa sekä seurakuntien muuttuvissa tilanteissa merkittävää teemaa diakoniatyöntekijöiden hyvinvoinnista, työssäjaksamisesta sekä seurakuntaliitoksiin liittyvistä asioista diakoniatyöntekijöiden näkökulmasta. Opinnäytetyö kuvaa hyvin diakoniatyötä yhtenä asiantuntija-ammattina, jossa työntekijältä vaaitaan oman työn hallintaa ja valmiuksia muutoksiin.

Lisäksi työ tuottaa relevanttia ja uutta tietoa, jonka avulla on mahdollista pohtia erilaisten päätösten vaikutuksia työntekijöihin ja työssä jaksamiseen. Alan opiskelijoille työ raottaa niitä tilanteita ja vaatimuksia, joita tuleva työelämä voi tuoda tullessaan.

Palkittu opinnäytetyö löytyy Theseuksesta.

Lue lisää Sivellin-palkinnosta.