Siirry sisältöön

Mielen hyvinvoinnin työpaja kahdeksanluokkalaisten tueksi

Kuvituskuva, jossa "Mielen hyvinvoinnin työpaja kahdeksasluokkalaisille" -opinnäytetyö pöydällä.

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat Veera Ojala, Jaana Pekki, Salla-Mari Pohjavaara ja Eveliina Räisänen toteuttivat opinnäytetyönään Mielen hyvinvoinnin työpajan kahdeksasluokkalaisille. Opinnäytetyö kuului sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon, ja opiskelijat valmistuvat terveydenhoitajiksi.

– Meillä kaikilla oli yhteneväinen ajatus siitä, että halusimme tehdä kehittämispainotteisen opinnäytetyön, jonka kohderyhmänä on nuoret, tekijät kertovat.

Nuorten terveyden edistäminen on laaja aihe, joten opinnäytetyönsä Veera, Jaana, Salla-Mari ja Eveliina päättivät rajata nuorten mielenterveyteen. Tärkeään ja ajankohtaiseen aiheeseen oli helppo tarttua.

– Lähivuosina tehtyjen tutkimusten perusteella voi huomata, että etenkin masennus ja ahdistusoireilu on yleistynyt nuorten keskuudessa, joten tätä ajatellen nuorten mielen hyvinvointiin syventyminen oli erittäin aiheellista, tekijät kertovat.

He ovat kaikki kiinnostuneet työstä kouluterveydenhoitajina, joten nuorten hyvinvoinnin tukeminen on heille myös tulevaa työelämää ajatellen luontevaa.

Ennaltaehkäisyllä on tärkeä rooli nuorten hyvinvoinnissa

Muun muassa koronapandemian jälkivaikutukset, sosiaalisen median luomat paineet, sosioekonominen epätasa-arvo, kouluun liittyvä stressi ja ilmastokriisi nousevat opinnäytetyössä mahdollisiksi nuorten mielenterveysongelmien taustatekijöiksi. Opinnäytetyön tekijät muistuttavat, että on tärkeää puhua mielenterveysongelmiin vaikuttavista tekijöistä ennaltaehkäisevästi.

– Nuorten mielenterveydestä on puhuttu viime aikoina paljon ja esimerkiksi kouluterveyskyselyn tulokset todistavat sen, että nuorten mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet, tekijät kertovat.

Opiskelijat ajattelevat, että ennaltaehkäisyllä on tärkeä rooli nuorten hyvinvoinnissa. Heidän työnsä sisältää lisätietoa nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisilla ja lisätietoa, joita he voivat työssään hyödyntää.

Opinnäytetyön tekijät toivovat, että järjestetty mielen hyvinvoinnin työpaja oli osallistuneiden nuorten mielestä hyödyllinen ja merkityksellinen. Koska tapahtumaa ja siitä kirjoitettua raporttia ei sellaisenaan voida suoraan hyödyntää työelämän tarpeisiin, osallistuneiden nuorten saamat hyödyt ovat tekijöiden mielestä tärkeitä.

– Saimme nuorilta palautetta siitä, että olimme onnistuneet jakamaan uutta tietoa ainakin osalle työpajaan osallistuneista nuorista, se oli hienoa, kertovat opinnäytetyön tekijät.

Opinnäyte opettaa tärkeitä taitoja

Opinnäytetyön tekeminen oli opiskelijoiden mielestä haastavaa, mutta opetti arvokkaita työelämässä tarvittavia taitoja, kuten työnsuunnittelu-, vuorovaikutus- ja ryhmänohjaustaitoja. He saivat kuulla, että he olivat palautteen mukaan onnistuneet ryhmänohjauksessa hyvin.

– Olimme suunnitelleet työpajassa käytetyt menetelmät siten, että jokaisen nuoren olisi helppo osallistua toimintaan ja tässä onnistuimmekin varsin hyvin! Kolmesta ensimmäisestä ryhmästä lähes jokainen työpajaan osallistunut nuori otti osaa toimintaan, tekijät kertovat.

Lisätietoja

  • Mielen hyvinvoinnin työpaja kahdeksasluokkalaisille on julkaistu Theseuksessa.