Siirry sisältöön

Lyhytdokumentti tarjoaa vertaistukea erokriisiin

Opiskelijat Maria Neuvonen ja Elise Salo.
Diakin Porin-kampuksen sosionomiopiskelijat Maria Neuvonen ja Elise Salo tarkastelivat opinnäytetyössään resilienssin vahvistumisen mahdollisuuksia erokriisissä erityisesti miesten näkökulmasta. Samalla syntyi vertaistuellinen lyhytdokumentti aiheesta.

Tavoitteena oli syventyä mieserityiseen osaamiseen erokriisissä ja laajentaa kapeana käsitettyä miehisyyden mallia. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Miessakit ry:n kanssa.

– Idea sai alkunsa kohtaamisista lyhytdokumentissa esiintyvien päähenkilöiden kanssa. Heidän inspiroivat tarinansa saivat meidät miettimään, miten voisimme hyödyntää niitä opinnäytetyössämme.  Aihe rajautui luonnollisesti erokriisin ja resilienssin vahvistumisen teemoihin, joita sitten tarkasteltiin miesnäkökulmasta. Yhteistyökumppaniksi saimme Miessakit ry:n ja tämän myötä mieserityisyyden käsite tuli vahvasti osaksi opinnäytetyötämme, Maria Neuvonen ja Elise Salo kertovat.

Neuvonen ja Salo kertovat valinneensa aiheensa myös sen laajuuden takia: Erokriisi koskettaa monia ihmisiä elämän aikana. Se on usein merkittävä käännekohta elämässä ja saattaa sysätä ihmisen tarkastelemaan itsetuntemustaan sekä emotionaalista kasvuaan.

Erityisesti miehille suunnattuja materiaaleja erokriisin käsittelyyn ei kuitenkaan liikaa ole.

– Hyvinvointia koskevat tilastot osoittavat monien vakavien ongelmien kasautuvan tyypillisesti miehille heidän sosiaalisten verkostojensa ollessa usein niukkoja ja tunnetaitojen ollessa puutteellisia. Miehisyyteen liitetyt yksin pärjäämisen ja vahvuuden odotukset vaikuttavat edelleen yhteiskunnassamme, Neuvonen ja Salo sanovat.

Opinnäytetyön tuloksena syntyi lyhytdokumentti, johon kerättiin materiaalia teemahaastatteluilla. Lähipiiristä löytyi audiovisuaalisen alan opiskelija, joka pystyi hyödyntämään yhteistyötä näyttötutkinnossaan.

– Halusimme tehdä opinnäytetyönämme jotain konkreettista ja oikeasti hyödyllistä. Vaikka meillä ei ollut aiempaa kokemusta lyhytdokumentin tuottamisesta, verkostojamme ja omia vahvuuksiamme hyödyntäen saimme luotua kehittämistyön tuloksena odotuksiamme korkeamman lopputuloksen, Neuvonen ja Salo kertovat.

– Toivoimme lyhytdokumentin myös lisäävän Miessakit ry:n näkyvyyttä sekä pitkällä tähtäimellä madaltavan miesten avun piiriin hakeutumisen kynnystä.

Dokumentti on suunnattu erityisesti vertaistueksi erokriisissä oleville.

– Vaikka dokumentti on tehty miesnäkökulmasta, erokokemus yhdistää ihmisiä sukupuolesta riippumatta. Halusimme rikkoa dokumentilla myös stereotypiaa ja laajentaa miehisyyden kapeaa mallia. Dokumentissa välittyy mahdollisuuden ja toivon näkökulma sekä vertaistuen merkitys tärkeänä osana kriisin keskellä.

Lisätietoja

  • Erosta ehjäksi -lyhytdokumentti Youtubessa
  • Resilienssin vahvistuminen erokriisin myötä miesnäkökulmasta: vertaistuellisen lyhytdokumentin tuottaminen Miessakit ry:lle  -opinnäytetyö Theseuksessa