Siirry sisältöön

Palkittu opinnäytetyö tukee nuorten vahvuuksia

Johanna Roti kukkia kädessään.
Nuorisotutkimusseura palkitsi marraskuussa Diakissa tehdyn opinnäytetyön. YAMK-kategoriassa palkittiin Johanna Rotin sosiaali- ja terveysalan ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetyö Vahvuuspakka – vahvuudet voimavaraksi. Työväline mielenterveyden edistämiseen vahvuuksien tunnistamisen avulla.

Opinnäytetyössään Roti kehitti MIELI ry:lle painotuotteena julkaistavan Vahvuuspakka-työvälineen, jonka avulla voidaan tukea ohjattavaa tunnistamaan ja käyttämään omia luonteenvahvuuksiaan.

– Vahvuuksien tunnistaminen on tärkeä mielenterveysosaamisen osa-alue, jonka merkitys korostuu tulevaisuuden mielenterveyden edistämistyössä. Haastavassa elämäntilanteessa olevilla nuorilla on paljon vahvuuksia ja voimavaroja. Meidän ammattilaisten on tärkeää nähdä hyvä nuoressa vaikeuksienkin keskellä ja vahvistaa heissä toiveikkuutta ja tulevaisuususkoa, Roti sanoo.

Vahvuuspakka on monikäyttöinen työväline, joka sopii käytettäväksi monenlaisissa työympäristöissä niin yksilötyössä, ryhmien kesken kuin työyhteisön vahvuuksien ja voimavarojen tarkastelun tukena. Vahvuuspakka on korttipakka, joka sisältää korttien lisäksi ohjevihkon, joka perehdyttää työntekijät vahvuustyöskentelyyn ja antaa konkreettisia vinkkejä käytännön työn tueksi.

– Vahvuuspakka mahdollistaa tavoitteellinen sekä asiakaslähtöisen työskentelyn vahvuuksien parissa ja sen tavoitteena on vahvistaa ohjattavan myönteistä itsetuntemusta sekä hyvinvoinnin kokemusta. Roti kertoo.

Palkintoraati kiitti erityisesti kehittämistyön taustoittamisen kattavuutta ja monipuolisuutta, sillä siihen on osallistunut niin etsivän nuorisotyön ammattilaisia ja kehittäjiä kuin kohdennetun nuorisotyön toiminnassa olevia nuoria. Opinnäytetyön tuloksena on nuorisotyön arkeen vaikuttava väline, jonka myös työntekijät ovat kokeneet hyväksi, Nuorisotutkimusseura perustelee.

Yhteistyön tulos

Roti hyödynsi kehittämistyön eri vaiheissa yhteiskehittämistä sekä tutkittua tietoa mielenterveyden edistämisen mahdollisuuksista ja luonteenvahvuuksista.

– Heti alusta asti oli selvää, että haluan tehdä kehittämistyön yhteiskehittämistä hyödyntäen ja päästää työssä ammattilaiset sekä kohdennetussa nuorisotyössä mukana olevat nuoret ääneen. Oli tärkeää, että työssä kuuluu ammattilaisten ääni, tarpeet ja se, että työ vastaa todelliseen tarpeeseen.

Vahvuuspakka auttaa asettamaan toiminnalle nuorilähtöisiä tavoitteita ja sen sisällöissä on vahva mielenterveyttä edistävä painotus.

– Pienin askelin eteneminen ja tavoitteiden saavuttamisen näkyväksi tekeminen tuovat nuorille ja työntekijöille onnistumisen kokemuksia, joka on myös työntekijän työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin vaikuttava kysymys.

Nuorten asialla

Roti on taustaltaan yhteisöpedagogi sekä mielenterveys- ja päihdetyön lähihoitaja. Hän on työskennellyt 15 vuoden ajan haavoittuvassa asemassa olevien eri ikäisten ihmisten parissa lastensuojelussa, asunnottomien palveluissa, päihdepalveluissa ja viimeiset seitsemän vuotta kehittämis- ja suunnittelutehtävissä järjestösektorilla.

Tällä hetkellä hän vastaa valtakunnallisesta Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n nuorten Trainee-toiminnasta, jossa vahvistetaan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten työelämätaitoja sekä tarjotaan nuorille onnistumisen kokemuksia työelämästä.

– Nuorten mielenterveyden edistäminen on ollut minulle aina tärkeä asia. Oli ilo tehdä opinnäytetyö aiheesta, joka on itselleni henkilökohtaisesti todella merkityksellinen. Halusin tehdä nuorten mielenterveyden edistämisen eteen jotain tärkeää ja opinnäytetyöni myötä yksi työelämän unelmani tuli todeksi. Toivon, että työ myös avaa minulle tulevaisuudessa uusia mahdollisuuksia urallani.

Lisätiedot