Siirry sisältöön

Opinnäytetyön tuloksena opetusvideo ikääntyvän ihmisen kasvisruokavaliosta

Hymyilevät opinnäytetyön tekijät, opiskelijat Essi Silvennoinen ja Emmi Tilli Kalasataman kampuksen portaikossa.
Diakin terveydenhoitajaopiskelijat Essi Silvennoinen ja Emmi Tilli tuottivat opinnäytetyössään opetusvideon ikääntyvän ihmisen kasvisruokavaliosta. Opetusmateriaalin tarkoituksena on edistää inhimillisempää ja kestävämpää maailmaa.

Aiheen pariin opiskelijat innostivat omat kokemukset ikääntyneiden parissa työskentelystä. Molemmat olivat myös kohdanneet työssään ruokailuun liittyviä tilanteita, jotka herättivät pohtimaan niiden eettisyyttä.

– Ikääntyneiden palvelukodeissa kohtasimme tilanteita, jossa ikääntyneen itsemääräämisoikeutta ei kunnioitettu, vaan esimerkiksi ikääntyneelle kasvisyöjälle tarjottiin liharuokaa, jonka uskoteltiin olevan kasvisruokaa, Essi Silvennoinen ja Emmi Tilli kertovat.

Siinä missä kasvisruokavalioiden suosio on kasvanut Suomessa, tarvitaan yhä enemmän hyvää ja ammattitaitoista osaamista ikääntyneiden hoitotyöhön. Opinnäytetyön mukaan kasvisruokavaliota noudattavien ikääntyneiden mielestä tarjolla oleva kasvisruoka on hyvin yksipuolista ja mautonta. Ravitsevaan kasvisruokaan liittyvän tiedon puuttuessa yksilön ei aina ole mahdollista syödä kasvispainotteista ruokaa.

– Kohtasimme ikääntyneen, joka oli tuonut esiin halunsa syödä kasvispainotteisemmin, mutta tähän ei ole hoitajien toimesta tuettu vedoten vajaaravitsemuksen riskiin, opinnäytetyön tekijät kertovat.

Päivitetyissä pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa ohjataan ihmisiä syömään yhä enemmän kasvispainotteisemmin, ja punaisen lihan käyttöä suositellaan vähennettävän jopa 150 grammaa viikossa. Ravitsemussuosituksilla pyritään vaikuttamaan kansanterveyteen ja ympäristöön.

Opinnäytetyön aihe on ajankohtainen, sillä kasvisruokavalioiden suosio on kasvanut Suomessa, jonka lisäksi myös ikääntyvän väestön määrä nousee yhteiskunnassa jatkuvasti. Tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän hyvää ja ammattitaitoista osaamista ikääntyneiden hoitotyöhön. Silvennoisen ja Tillin opinnäytetyö pyrkiikin lisäämään tulevien ammattilaisten tietämystä kasvisruokavalion terveellisyydestä myös ikääntyneillä.

– Löysimme niukasti tietoa ikääntyneiden kasvisruokavalioista sekä vegaanisuudesta, joten koimme aiheen esille tuonnin tärkeäksi. Sairaanhoitajan on myös osattava puuttua tilanteisiin, jossa ikääntyneen potilaan itsemääräämisoikeutta ei kunnioiteta ja toimitaan eettisesti väärin. Erityisesti muistisairaiden kanssa työskentelevien henkilöiden ammatillinen eettisyys nousee esille, koska potilas ei siinä tilanteessa osaa enää itse pitää omia puoliaan, toteavat opinnäytetyön tekijät.

Silvennoinen ja Tilli tunnistavat, että aihe voi tuottaa keskustelua ja jakaa mielipiteitä.

– Ihmisten totutut ja opitut tavat ja tieto ravitsemuksen suhteen vaikeuttavat usein uusien suosituksien omaksumista.

Silvennoinen ja Tilli tuottivat opinnäytetyössään opiskelijoille suunnatun opetusvideon ikääntyneiden kasvisruokailusta. Video on otettu käyttöön valtakunnallisesti Diakissa opetusmateriaalina Vanhusten näyttöön perustuva hoitotyö -opintojaksolla.

Lisätietoja

  • Ikääntyvän ihmisen kasvisruokavalio – Opetusvideo terveysalan opiskelijoille opinnäytetyö Theseuksessa.