Siirry sisältöön

Tukea Ukrainan pakolaisnuorille omalla kielellä

Kuvassa näkyy reunuksella vierekkäin rivissä istuvien nuorten jalkoja ja erilaisia kenkiä
Ukrainankielinen 3X10D-hyvinvointimittari tukee pakolaisnuoria oman elämänpolun luomisessa. Mittari myös auttaa seuraamaan palvelujen tuottamia hyvinvointivaikutuksia.

Jyväskylän Aurinkopajassa ukrainalaiset pakolaisnuoret oppivat suomen kieltä. Samalla nuorilla on mahdollisuus kokeilla erilaista tekemistä ja tutustua suomalaiseen kulttuuriin. Pajaan osallistuvat saavat myös henkilökohtaista tukea arjen asioihin ja oman tulevaisuuden suunnitteluun.

− Yksi paja kestää kuusi viikkoa kerrallaan. Suurin osa osallistujista on 16–20-vuotiaita, valmentaja Anna Randel Diakonissalaitoksen Vamokselta kertoo.

Randel saa työhönsä tukea Diakonia-ammattikorkeakoulun 3X10D-hyvinvointimittarista, joka käännettiin kesällä ukrainaksi. Aiempia kieliversioita on saatavilla esimerkiksi englannin, venäjän, espanjan, farsin ja arabian kielillä.

− Moni nuori vasta oppii suomen kieltä. Kun ukrainankielinen materiaali on valmiina, minun ei tarvitse tulkata jokaista kysymystä erikseen. Ja nuori voi hetkeksi unohtaa kielenoppimisen tavoitteen ja keskittyä aidosti miettimään oman elämänsä suuntaa, Randel kuvaa.

Mittari auttaa ottamaan asioita puheeksi

Diakonia-ammattikorkeakoulussa kehitetty 3X10D-elämäntilannemittari ottaa nuoren yksilölliset tarpeet palveluiden lähtökohdaksi. Mittarin kysymysten avulla ammattilainen saa nopeasti kokonaiskuvan nuoren elämästä.

− Mittari nostaa esiin vahvuudet ja ne elämänalueet, joilla nuori tarvitsee tukea. Sen pohjalta voidaan tehdä nuorelle kokonaisvaltainen hyvinvointisuunnitelma, erityisasiantuntija Sakari Kainulainen Diakonia-ammattikorkeakoulusta sanoo.

Mittari palvelee ammattilaisia asioiden puheeksi ottamisen välineenä. Mittarin avulla on myös mahdollista tehdä näkyväksi eri toimenpiteiden vaikutuksia ja nuorten hyvinvoinnissa pidemmällä ajalla tapahtuvia muutoksia.

3X10D-elämäntilannemittari on kehitetty Diakissa jo vuonna 2015, ja sen taustalla on vuosien tutkimus- ja kehitystyö.

Tieto tukee valmentajaa pajatoiminnan suunnittelussa

Anna Randel käy elämäntilannetta kartoittavat kysymykset läpi jokaisen pajalle tulevan nuoren kanssa. Tarkoitus on palata samojen kysymysten äärelle pajajakson päättyessä katsomaan, miten ajatukset ovat selkiytyneet ja muuttuneet työpajan aikana.

− Kysymykset omasta elämästä ja sen suunnasta ovat herättäneet kiinnostavia keskusteluja. Huomaan, että pajaan tulevat nuoret eivät ole tottuneet pohtimaan elämän isoja kysymyksiä, Randel sanoo.

Randel kokee, että 3X10D-mittari tukee häntä omassa valmentajan työssään. Mittarin avulla käytävässä keskustelussa esiin nousseisiin asioihin on luontevaa palata myöhemmin.

− Myös päivittäiseen pajatoimintaan on mahdollista ottaa mukaan sellaista toimintaa tai harjoituksia, joka tukee kunkin nuoren yksilöllistä kasvua hänelle keskeisissä asioissa, Randel tiivistää.

Lisätietoja:

Aurinkopajan toiminnasta:

  • valmentaja Anna Randel, Diakonissalaitoksen Vamos, puh. 045 125 7508, anna.randel@hdl.fi

3X10D-mittarista:

  • erityisasiantuntija Sakari Kainulainen, Diakonia-ammattikorkeakoulu, puh. 040 8696018, sakari.kainulainen@diak.fi
  • Lue lisää mittarista DiakHubin verkkosivuilta!