Siirry sisältöön

Alumnit

Ilmoittaudu mukaan: tutkintoa täydentävät avoimen amk:n opinnot kirkon viranhaltijan kelpoisuuteen!

Ilmoittaudu mukaan ja aloita syksyllä tutkintoa täydentävät avoimen amk:n opinnot kirkon viranhaltijan kelpoisuuteen!

Ilmoittaudu Diakin avoimen ammattikorkeakoulun syksyllä alkaviin polkuopintoihin!

Polkuopinnoilla tarkoitetaan lukukausi- tai lukuvuosipaketin suorittamista avoimessa ammattikorkeakoulussa. Ilmoittautuminen alkaa lähiviikkoina.

Tulevaisuuden hyvinvointipalveluita yhteiskehittämässä

DiakHub on Diakonia-ammattikorkeakoulun koordinoima foorumi, joka kokoaa yhteen sote-palveluiden ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tutkijat, kehittäjät, järjestäjät, tuottajat ja käyttäjät rakentamaan yhdessä tulevaisuuden hyvinvointipalveluita ja työllisyyttä. Diakin vuosikirja kuvaa DiakHubin toimintaa ja tuloksia viime vuosilta.

Yhteiskunnallisten yritysten sosiaalisilla innovaatioilla vaikuttavuutta

Yhteiskunnallisten yritysten sosiaaliset innovaatiot tarjoavat mahdollisuuksia täydentää julkista palvelujärjestelmää ja siksi niiden toimintaympäristöä kannattaa kehittää. Ensimmäinen laaja tutkimus yhteiskunnallisten yritysten sosiaalisista innovaatioista avaa niiden vaikuttavuutta ja tarjoaa suosituksia toimenpiteistä. Diak oli mukana tutkimuksen toteuttamisessa.

Ratkaisuja yhteiskunnallisiin pulmiin – uusi julkaisu tarjoaa perustietoa yhteiskunnallisista yrityksistä

Yhteiskunnalliset yritykset ratkovat sosiaalisia tai ympäristöön liittyviä ongelmia luoden samalla taloudellista arvoa. Ne toimivat usein välittäjänä markkinoiden, kansalaistoiminnan ja julkisen sektorin välillä. Tuore julkaisu tarjoaa perustietoa yhteiskunnallisista yrityksistä ja sopii siten esimerkiksi oppikirjaksi.

”Työelämään siirtyy levollisin mielin, kun osaaminen on kunnossa”

Hoivatie Aurora Heinäpään vastuusairaanhoitaja Jari Saari valmistui sairaanhoitaja-diakonissaksi Diakista kesäkuussa 2022.

Työkaluja moniammatillisen yhteistyön opettamiseen hyvinvointialoilla

Diakin uudet julkaisut tarjoavat opetussuunnitelman ja oppimateriaalin, jotka tukevat moniammatillista yhteistyötä hyvinvointialojen koulutuksessa ja työkäytännöissä. Julkaisut on tuotettu DVINE-hankkeessa, jossa kehitettiin opetusta erityisesti Vietnamissa ja Nepalissa.

Puhevammaisten tulkkauksen asiantuntemus yhteen

Uusi julkaisu Kun puhe tuottaa vaikeuksia – Tulkkausalan ammattilaiset ja asiakaslähtöiset apuvälineet puhevammaisen henkilön tukena kokoaa yhteen alan asiantuntemusta Suomessa.

Uusi opas traumasta kärsivän kohtaamiseen sote-alan työntekijöille

Sosionomiopiskelija Irene Palomino tuotti opinnäytetyönään oppaan sosiaali- ja terveysalan työntekijöille sellaisen asiakkaan kohtaamiseen, joka kärsii emotionaalisesta traumasta ja persoonan rakenteellisesta dissosiaatiosta. Aiheen pariin Palominon innostivat omakohtaiset kokemukset.

”Oli houkuttavaa hakeutua ammattiin, jossa työn keskeinen osa on kohtaaminen”

Diak aloitti syksyllä 2022 muuntokoulutuksen, jossa sairaanhoitaja (AMK)- tai kätilö (AMK) -tutkinnon suorittaneet voivat kouluttautua terveydenhoitajiksi. Koulutukseen ensimmäisten joukossa osallistuneet sairaanhoitajat Aurora Kunttu ja Jenna Varis innostuivat mahdollisuudesta saada uusi ammatti, joka pureutuu erityisesti terveyden ylläpitoon. Haku syksyllä 2023 alkavaan muuntokoulutukseen on nyt auki.