Siirry sisältöön

Yhteiskunnallisten yritysten sosiaalisilla innovaatioilla vaikuttavuutta

Kolme kättä päällekkäin.
Yhteiskunnallisten yritysten sosiaaliset innovaatiot tarjoavat mahdollisuuksia täydentää julkista palvelujärjestelmää ja siksi niiden toimintaympäristöä kannattaa kehittää. Ensimmäinen laaja tutkimus yhteiskunnallisten yritysten sosiaalisista innovaatioista avaa niiden vaikuttavuutta ja tarjoaa suosituksia toimenpiteistä. Diak oli mukana tutkimuksen toteuttamisessa.

Yhteiskunnallisten yritysten sosiaalisia innovaatioita on nyt tutkittu ensimmäistä kertaa laajasti Suomessa.

– Uraauurtava monimenetelmällisesti tutkimushanke antaa kattavan kuvan Suomen yhteiskunnallisten yritysten innovaatiotoiminnan nykytilasta ja vaikuttavuudesta. Tutkimus valottaa myös sitä, miten yhteiskunnallisten yritysten sosiaaliset innovaatiot voivat täydentää perinteistä julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen toimintaa, kertoo Diakia tutkimuksessa edustanut erityisasiantuntija Harri Kostilainen.

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaa ohjaa yhteiskunnallinen tavoite. Yhteiskunnallisten yritysten sosiaaliset innovaatiot luovat ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Tutkijoiden mukaan sosiaalisten innovaatioiden myönteiset yhteiskunnalliset vaikutukset tulisikin huomioida nykyistä paremmin.

Tutkimus suosittaa, että myönteiset yhteiskuntavaikutukset huomioitaisiin keskeisenä innovaatiopolitiikan onnistumisen mittarina ja rahoituksen kriteerinä. Tutkijoiden mukaan erityisesti julkisissa hankinnoissa yhteiskunnalliset yritykset pitäisi myös nähdä tasavertaisina ja varteenotettavina palveluntuottajina julkisen ja yksityisen sektorin sekä perinteisen järjestötoiminnan rinnalla.

Yhtenä ongelmana tutkijat näkevät sen, että sosiaalisia innovaatioiden tilastointi ja tunnistaminen on hajanaista eikä kattavia tilastoja innovaatioiden yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ole saatavilla.

– Tutkimusprosessin aikana kehitetty interaktiivinen Power BI -työkalu pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen. Se on aivan uusi työkalu tutkia yhteiskunnallisten yritysten innovaatioita, Kostilainen kertoo.

Diakista tutkimukseen osallistuivat erityisasiantuntijat Harri Kostilainen ja Sakari Kainulainen. Diak toteutti tutkimuksen alussa neljä eri kohderyhmille kohdennettua fokusryhmähaastattelua, joilla kartoitettiin sosiaalisten innovaatioiden yhteiskunnallisia tarpeita.

–Itse haastattelutiedon lisäksi ne auttoivat kehystämään myöhempiä tutkimusvaiheita ja edelleen tunnistamaan tietovajeita, Kostilainen sanoo.

Tutkimuksesta vastasivat Demos Helsinki, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Teknologian Tutkimuskeskus VTT, Kuntoutussäätiö ja Silta-Valmennusyhdistys. Tutkimus on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2022 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lue lisää