Ajankohtaista

Ilmoittaudu yhteisönrakentamisen kurssille!

Tule opiskelemaan yhteisönrakentajaksi! Avoimen amk:n Yhteisönrakentaja-kurssin hakuaikaa on jatkettu 6.2. asti.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto työllistää parhaiten

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) suorittaneista 95 prosenttia oli työllisiä vuosi valmistumisensa jälkeen vuonna 2017, selviää vasta julkaistusta koulutustilastosta. Luku on korkein kaikista korkeakoulututkinnon suorittaneista. AMK-tutkinnon Lue lisää

Ensisijaisten hakijoiden määrä englanninkieliseen sosionomikoulutukseen kasvoi

Yhteishaku vieraskielisiin AMK-koulutuksiin päättyi keskiviikkona 23.1.2019. Diakin englanninkielinen sosiaalialan koulutusohjelma keräsi hieman enemmän ensisijaisia hakijoita kuin viime vuonna.

Kirjailija Helsingin kampuksen kirjastossa

Kirjailija Anna Liisa Karjalainen vierailee keskiviikkona 30.1. klo 13.00 Helsingin kampuksen kirjastossa. Anna Liisa kertoo toimittamastaan kirjasta: Luovan toiminnan työtavat: käsikirja sosiaali- ja terveysalalle Tervetuloa! Lue lisää

Uusi julkaisu selkeyttää sosiaalisen kuntoutuksen rakenteita

Uusi julkaisu pyrkii selkeyttämään sosiaalisen kuntoutuksen rakenteita ja kokoaa yhteen sosiaalisen kuntoutuksen käytäntöjä.

Dialogi-media: Kirkon sanoma pysyy, vaikka muodot muuttuvat

Dialogin uusi teemanumero ”Kirkko muuttuvassa yhteiskunnassa” lähestyy kirkon roolia muun muassa historian, diakonian, perhetyön, seurakuntaharjoittelun ja nuorisotyön näkökulmista.

Diakin opiskelija laati oppaan diabetesta sairastaville lapsille

Sairaanhoitajaopiskelija Ainomaija Lehtonen laati opinnäytetyönään oppaan diabetesta sairastaville lapsille ja heidän läheisilleen. MULLA ON DIABETES, MUT SE ON IHAN OK! Selviytymisopas nuoruustyypin diabetesta sairastaville lapsille ja heidän läheisilleen on loistava esimerkki siitä, kuinka käytännönläheinen ja tarpeellinen opinnäytetyö voi parhaimmillaan olla.

Kevään yhteishaku alkaa!

Kevään 2019 yhteishaku järjestetään kahdessa osassa 9.–23.1.2019 ja 20.3.–3.4.2019

Kirjasto tukee tiedonhakua ohjauspajoilla

Tule hakemaan neuvoja tiedonhakuun kirjaston ohjauspajoista!

Taide herättää ja herkistää ymmärtämään sortoa – luova tekeminen lääkkeenä eriarvoistumiseen?

Kuinka taide ja luovuus voivat estää eriarvoistumista ja lisätä nuorten osallisuutta yhteiskunnassa? Leikillisyyden ja itseilmaisun merkitys ihmiseksi kasvamisessa –aamupalaseminaarissa etsittiin nuorten ja asiantuntijoiden kesken keinoja nuorten osallisuuden lisäämiseksi.

Tilaisuuden järjesti Diakin hallinnoima hanke Osallistava ja liikunnallinen teatteri, joka on ainutlaatuinen esimerkki tällaisesta toiminnasta.