Siirry sisältöön

Hoivan tukipalvelut – hanke on käynnistynyt Etelä-Savossa

Hoivan tukipalvelut -hankkeessa kehitetään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien ohjautumista valmennuspalvelujen kautta hoivan tukipalvelutyöhön hoiva-alalle. 

Kohderyhmää ovat erityisesti pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset ja maahan muuttaneet nuoret ja aikuiset. Käytännön kokeilut toteutetaan ikääntyvien ja vammaisten asumis- ja kotiin vietävissä palveluissa, joissa työvoimavaje on suuri. 

Vetoa Hoivaan -esiselvityshankkeessa pilotoitiin valmennusmalli , josta Hoivan tukipalvelut -hankkeessa kehitetään ammattialasuuntautunut malli yhteistyössä hoivaorganisaatioiden ja asiakkaiden kanssa yhteiskehittämisen työpajoissa. Valmennusmalli kootaan digitaaliseen valmennus- ja oppimisympäristöön. 

Sekä vaikeasti työllistyvien henkilöiden että kotihoidon ja asumispalveluiden asiakkaiden elämäntilanteen ja elämänlaadun lähtötilannetta ja muutoksia arvioidaan erilaisilla mittareilla hankkeen aikana. 

Hankkeen kohderyhmää ovat myös työllistävät sote-organisaatiot ja työntekijät. Heille tarjotaan koulutuksia ja valmennuksia, joilla pyritään edistämään tukityöntekijöiden rekrytointia, työhön perehdyttämistä ja työssä jaksamisen tukemista. 

Päätoteuttajana hankkeessa on Diak ja osatoteuttajana Mikkelin toimintakeskus ry. Hankkeen toiminta-aika on 1.2.2024 – 31.3.2026. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama ja kansallinen rahoittaja on Etelä-Savon Ely-keskus.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Merja Nykänen
050 465 9698
merja.nykanen@diak.fi

Hoivantukipalvelut.diak.fi