Siirry sisältöön

Pätevöidy sairaanhoitajaksi Diakin koulutuksessa

Kaksi sairaanhoitajaa hoitaa potilasta.

Haku koulutukseen avautuu maaliskuussa 2024 ja koulutus alkaa syksyllä 2024. Tämän sivut tiedot päivitetään maaliskuun ja huhtikuun 2024 aikana.

Voit hakea sairaanhoitajan pätevöitymiskoulutukseen,

 • jos olet suorittanut sairaanhoitajatutkinnon EU-alueen tai ETA-alueen ulkopuolella
 • jos osaat suomen kieltä riittävän hyvin
 • jos haluat Valviralta luvan, jotta voit tehdä sairaanhoitajan työtä Suomessa tai muualla EU:n alueella.

Mikä on koulutuksen laajuus?

 • Koulutuksen laajuus on vaihtelee osallistujan aiemman osaamisen mukaan.
 • Osana opintoja opiskellaan suomen kieltä.

Miten kauan koulutus kestää?

 • Koulutus kestää arviolta 1–1,5 vuotta.
 • Opiskeluaika riippuu lisäopinnoista ja harjoittelumäärästä, jotka määrää Valvira.

Milloin koulutukseen voi hakea?

 • Hakuaika päivitetään 18.3. mennessä.

Miten monta opiskelijaa koulutukseen otetaan?

 • Tarkentuu 18.3. mennessä.

Miten opiskelijat valitaan?

 • Tarkentuu 18.3. mennessä.

Milloin koulutus alkaa?

 • Koulutus alkaa syksyllä 2024. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Missä koulutusta järjestetään?

Diakin koulutus järjestetään Helsingissä ja Porissa. Koulutusta järjestetään eri puolilla Suomea alueellisena yhteistyönä.

Mitä koulutus maksaa?

Miten opiskelija opiskelee koulutuksessa?

 • Tarkentuu huhtikuussa 2024.

Millainen suomen kielen taito hakijalla täytyy olla, jotta hän voi hakea koulutukseen?

Tarkentuu 18.3. mennessä.

Hae Valviralta ammatinharjoittamisen oikeutta

Kun opiskelija on valittu koulutukseen, hänen täytyy hakea Valviralta ammatinharjoittamisen oikeutta eli oikeutta tehdä sairaanhoitajan työtä. Opiskelija maksaa itse Valviran päätösmaksut ja asiakirjamaksut. Katso Valviran hinnasto täältä.

Opiskelijan täytyy liittää hakemukseen asiakirjoja, joita Valvira vaatii. Katso tästä, mitä asiakirjoja hakemukseen täytyy liittää.

Opiskelijan täytyy liittää hakemukseen myös todistus siitä, että hän osaa riittävästi suomen kieltä.

Valvira voi hyväksyä tai hylätä opiskelijan hakemuksen.

Diak ei voi vaikuttaa Valviran päätöksiin.

Opinnot

Tarkentuu huhtikuussa 2024.

Opiskelija saa tukea opiskelun aikana

Opiskelijat saavat ohjausta ja tukea opiskelun aikana. Ohjausta ja tukea annetaan sekä henkilökohtaisesti että ryhmissä.

Näin haet sairaanhoitajan pätevöitymiskoulutukseen

 • Täytä hakulomakkeelle omat tietosi.
 • Täytä myös tiedot sairaanhoitajatutkinnosta, jonka olet opiskellut.
 • Liitä hakulomakkeelle seuraavat liitteet:
  • Tutkintotodistuskopio bachelor-tasoisesta sairaanhoitajakoulutuksesta, joka on suoritettu EU-valtioiden tai ETA-valtioiden ulkopuolella.
  • Tutkintotodistuksen virallinen käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
  • Opintosuoritusote (academic transcript).
  • Opintosuoritusotteen virallinen käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
  • Diploma supplement, jos sinulla on sellainen.
  • Todistus suomen kielen taidosta, jos sinulla on sellainen.
  • Henkilöllisyystodistus
 • Lähetä hakulomake ennen kuin hakuaika loppuu.
 • Uudet opiskelijat valitaan koulutukseen hakujärjestyksessä. Jos sinulla ei ole riittävää suomen kielen osaamista, sinua ei valita koulutukseen.

Opiskelijavalinnan tulokset

Tiedot tarkentuvat 18.3. mennessä.

Ilmoita, otatko opiskelupaikan vastaan

Tiedot tarkentuvat 18.3. mennessä

Lisätietoja hakemisesta

Jos haluat lisätietoja sairaanhoitajan pätevöitymiskoulutuksesta, lähetä sähköpostia osoitteeseen patevoitymiskoulutus@diak.fi

Keväällä 2024 alkoi sairaanhoitajien laillistamispolkuja kehittävät hankkeet

Sairaanhoitajan laillistaminen Suomessa -hankkeet (SAILA1 ja SAILA2) ovat rinnakkaishankkeet, joissa kehitetään EU/ETA-maiden ulkopuolella sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneiden ammattioikeuksien hakemiseen liittyviä valtakunnallisia osaamisen arvioinnin ja osaamisen kehittämisen toimintamalleja ja osaamispalveluja. Hankkeita rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus.

Lue lisätietoja hankkeista Metropolian verkkosivuilta.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamaa koulutusta.

Sairaanhoitajien pätevöitysmiskoulutus -hankkeen tietosuojaseloste (pdf)