Siirry sisältöön

Pätevöidy sairaanhoitajaksi Diakin koulutuksessa

Kaksi sairaanhoitajaa hoitaa potilasta.

Voit hakea sairaanhoitajan pätevöitymiskoulutukseen,

 • jos olet opiskellut bachelor-tasoisen sairaanhoitajatutkinnon EU-alueen tai ETA-alueen ulkopuolella
 • jos osaat suomen kieltä riittävän hyvin
 • jos haluat Valviralta luvan, jotta voit tehdä sairaanhoitajan työtä Suomessa tai muualla EU:n alueella.

Täytä hakulomake täällä. Hakuaika alkaa 29.5. klo 8 ja päättyy 2.6. klo 15.

Mikä on koulutuksen laajuus?

 • Koulutuksen laajuus on korkeintaan 60 opintopistettä.
 • Lisäksi opiskelija opiskelee korkeintaan 15 opintopistettä suomen kieltä.

Miten kauan koulutus kestää?

 • Koulutus kestää 1–1,5 vuotta.
 • Opiskeluaika riippuu lisäopinnoista ja harjoittelumäärästä, jotka määrää Valvira.

Milloin koulutukseen voi hakea?

 • Hakuaika alkaa 29.5.2023 klo 8.00 ja päättyy 2.6.2023 klo 15.00. Täytä hakulomake täällä.

Miten monta opiskelijaa koulutukseen otetaan?

 • Koulutukseen otetaan yhteensä 30 opiskelijaa.

Miten opiskelijat valitaan?

 • Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, jos suomen kielen taito on riittävä.

Milloin koulutus alkaa?

 • Koulutus alkaa syksyllä 2023, mikäli hakijoita on riittävästi. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.
 • Ensimmäinen koulupäivä on lähiopetusta kampuksella.

Missä koulutusta järjestetään?

Koulutus järjestetään Helsingissä. Lähiopetus järjestetään Diakin Helsingin-kampuksella. Osoite on Kyläsaarenkuja 2.

Mitä koulutus maksaa?

Miten opiskelija opiskelee koulutuksessa?

 • Opiskelija opiskelee sekä lähiopetuksessa kampuksella että etäopetuksessa verkossa.

Millainen suomen kielen taito hakijalla täytyy olla, jotta hän voi hakea koulutukseen?

Hakijan täytyy osata suomen kieltä vähintään tasolla B1. Voit lukea tästä PDF-tiedostosta, mitä taso B1 tarkoittaa.

Hakijat osallistuvat suomen kielen testiin 6.6.2023 klo 9–12 Diakin Helsingin-kampuksella, Kyläsaarenkuja 2. Kutsu testiin lähetetään sähköpostilla.

Hakijan ei tarvitse osallistua suomen kielen testiin

 • jos hakija on saanut YKI-testistä arvioksi vähintään tason 3. YKI-testi tarkoittaa yleistä kielitutkintoa.
 • jos hakija on saanut valtionhallinnon kielitutkinnosta vähintään tason tyydyttävä.

Hae Valviralta ammatinharjoittamisen oikeutta

Kun opiskelija on valittu koulutukseen, hänen täytyy hakea Valviralta ammatinharjoittamisen oikeutta eli oikeutta tehdä sairaanhoitajan työtä. Opiskelija maksaa itse Valviran päätösmaksut ja asiakirjamaksut. Katso Valviran hinnasto täältä.

Opiskelijan täytyy liittää hakemukseen asiakirjoja, joita Valvira vaatii. Katso tästä, mitä asiakirjoja hakemukseen täytyy liittää.

Opiskelijan täytyy liittää hakemukseen myös todistus siitä, että hän osaa riittävästi suomen kieltä.

Valvira voi hyväksyä tai hylätä opiskelijan hakemuksen.

Diak ei voi vaikuttaa Valviran päätöksiin.

Opinnot

Opinnot täydentävät opiskelijan kliinisiä taitoja. Kliinisiä taitoja tarvitaan vanhuksen, aikuisen, nuoren, lapsen ja perheen hoitotyössä. Lisäksi niitä tarvitaan sekä somaattisella että psykiatrisella puolella.

Koulutukseen kuuluvat yhteiset opinnot:

 • orientoituminen korkeakouluopintoihin  
 • ensiapu
 • kliiniset harjoittelut ja simulaatio
 • sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä- ja lainsäädäntö
 • etiikka ja ammatillisuus
 • lääkehoito
 • infektioiden torjunta
 • harjoittelujaksot työelämässä.

Ammatillista suomen kieltä kehitetään koko koulutuksen ajan.

Opiskelija saa tukea opiskelun aikana

Opiskelijat saavat paljon ohjausta ja tukea opiskelun aikana. Ohjausta ja tukea annetaan sekä henkilökohtaisesti että ryhmissä.

Näin haet sairaanhoitajan pätevöitymiskoulutukseen

Ennen kuin hakuaika alkaa, tähän kohtaan lisätään linkki sähköiselle hakulomakkeelle.

 • Täytä hakulomakkeelle omat tietosi.
 • Täytä myös tiedot sairaanhoitajatutkinnosta, jonka olet opiskellut.
 • Liitä hakulomakkeelle seuraavat liitteet:
  • Tutkintotodistuskopio bachelor-tasoisesta sairaanhoitajakoulutuksesta, joka on suoritettu EU-valtioiden tai ETA-valtioiden ulkopuolella.
  • Tutkintotodistuksen virallinen käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
  • Opintosuoritusote (academic transcript).
  • Opintosuoritusotteen virallinen käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
  • Diploma supplement, jos sinulla on sellainen.
  • Todistus suomen kielen taidosta, jos sinulla on sellainen.
  • Henkilöllisyystodistus
 • Lähetä hakulomake ennen kuin hakuaika loppuu.
 • Uudet opiskelijat valitaan koulutukseen hakujärjestyksessä. Jos sinulla ei ole riittävää suomen kielen osaamista, sinua ei valita koulutukseen.

Opiskelijavalinnan tulokset

Sinulle kerrotaan viimeistään 16.6.2023, valitaanko sinut koulutukseen. Sinulle lähetetään tieto sähköpostilla.

Ilmoita, otatko opiskelupaikan vastaan

Ilmoita meille viimeistään 22.6.2023 klo 15 mennessä, otatko opiskelupaikan vastaan.

Lisätietoja hakemisesta

Jos haluat lisätietoja sairaanhoitajan pätevöitymiskoulutuksesta, lähetä sähköpostia osoitteeseen patevoitymiskoulutus@diak.fi

Pätevöitymiskoulutusta on myös Metropolia-ammattikorkeakoulussa

Metropolia-ammattikorkeakoulussa käynnistyy samanlainen koulutus kuin meillä Diakissa. Metropolian koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet seuraavat tutkinnot:

 • sairaanhoitaja
 • bioanalyytikko
 • fysioterapeutti
 • kätilö
 • röntgenhoitaja.

Katso lisätietoja Metropolian verkkosivuilta.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamaa koulutusta.

Sairaanhoitajien pätevöitysmiskoulutus -hankkeen tietosuojaseloste (pdf)