Siirry sisältöön

Pätevöidy sairaanhoitajaksi Diakin koulutuksessa

Sairaanhoitajaopiskelevat harjoittelevat hoitotyötä

Koulutus alkoi joulukuussa 2022. Tällä hetkellä meillä ei ole tiedossa tulevia hakuaikoja.

Voit hakea sairaanhoitajan pätevöitymiskoulutukseen,

 • jos olet opiskellut bachelor-tasoisen sairaanhoitajatutkinnon EU-alueen tai ETA-alueen ulkopuolella
 • jos haluat Valviralta luvan, jotta voit tehdä sairaanhoitajan työtä Suomessa tai muualla EU:n alueella.

Mikä on koulutuksen laajuus?

 • Koulutuksen laajuus on korkeintaan 60 opintopistettä.
 • Lisäksi opiskelija opiskelee korkeintaan 15 opintopistettä suomen kieltä.

Miten kauan koulutus kestää?

 • Koulutus kestää 1–1,5 vuotta.
 • Opiskeluaika riippuu lisäopinnoista ja harjoittelumäärästä, jotka määrää Valvira.

Milloin koulutukseen voi hakea?

 • Koulutukseen voi hakea 31.10.2022 klo 8.00 ja 18.11.2022 klo 15.00 välisenä aikana.

Miten monta opiskelijaa koulutukseen otetaan?

 • Koulutukseen otetaan yhteensä 50 opiskelijaa.

Milloin koulutus alkaa?

 • Koulutus alkaa joulukuussa suomen kielen opinnoilla.
 • Ensimmäinen koulupäivä on lähiopetusta kampuksella.

Missä koulutusta järjestetään?

Koulutusta järjestetään

  • Helsingissä
  • Oulussa
  • Porissa

Jos jollain kampuksella opiskelijaryhmä jää alle 10 opiskelijan, silloin emme aloita koulutusta sillä kampuksella.

Mitä koulutus maksaa?

Miten opiskelija opiskelee koulutuksessa?

 • Opiskelija opiskelee sekä lähiopetuksessa kampuksella että etäopetuksessa verkossa.

Millainen suomen kielen taito hakijalla täytyy olla, jotta hän voi hakea koulutukseen?

Hakijalla täytyy olla jokin näistä:

 • Hakijan YKI-testin tuloksen täytyy olla vähintään 3.
 • Hakijan valtionhallinnon kielitutkinnon tason täytyy olla tyydyttävä kaikilta tasoilta.
 • Hakija on opiskellut toisen asteen koulutuksen suomen kielellä.

Jos hakijalla ei ole mitään näistä, voimme harkita erikseen, riittääkö hakijan suomen kielen taito opiskeluun.

Hae Valviralta ammatinharjoittamisen oikeutta

Kun opiskelija on valittu koulutukseen, hänen täytyy hakea Valviralta ammatinharjoittamisen oikeutta eli oikeutta tehdä sairaanhoitajan työtä. Opiskelija maksaa itse Valviran päätösmaksut ja asiakirjamaksut. Katso Valviran hinnasto täältä.

Opiskelijan täytyy liittää hakemukseen asiakirjoja, joita Valvira vaatii. Katso tästä, mitä asiakirjoja hakemukseen täytyy liittää.

Opiskelijan täytyy liittää hakemukseen myös todistus siitä, että hän osaa riittävästi suomen kieltä.

Valvira voi hyväksyä tai hylätä opiskelijan hakemuksen.

Diak ei voi vaikuttaa Valviran päätöksiin.

Opinnot

Opinnot täydentävät opiskelijan kliinisiä taitoja. Kliinisiä taitoja tarvitaan vanhuksen, aikuisen, nuoren, lapsen ja perheen hoitotyössä. Lisäksi niitä tarvitaan sekä somaattisella että psykiatrisella puolella.

Koulutukseen kuuluvat yhteiset opinnot:

 • orientoituminen korkeakouluopintoihin  
 • ensiapu
 • kliiniset harjoittelut ja simulaatio
 • sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä- ja lainsäädäntö
 • etiikka ja ammatillisuus
 • lääkehoito
 • infektioiden torjunta
 • harjoittelujaksot työelämässä.

Ammatillista suomen kieltä kehitetään koko koulutuksen ajan.

Opiskelija saa tukea opiskelun aikana

Opiskelijat saavat paljon ohjausta ja tukea opiskelun aikana. Ohjausta ja tukea annetaan sekä henkilökohtaisesti että ryhmissä.

Näin haet sairaanhoitajan pätevöitymiskoulutukseen

Hakuaika oli 31.10.2022 klo 8.00 ja 18.11.2022 klo 15.00.

 • Täytä hakulomakkeelle omat tietosi.
 • Täytä myös tiedot sairaanhoitajatutkinnosta, jonka olet opiskellut.
 • Liitä hakulomakkeelle seuraavat liitteet:
  • Tutkintotodistuskopio bachelor-tasoisesta sairaanhoitajakoulutuksesta, joka on suoritettu EU-valtioiden tai ETA-valtioiden ulkopuolella.
  • Tutkintotodistuksen käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Käännös hyväksytään, kun sen on tehnyt virallinen tai auktorisoitu kielenkääntäjä Suomessa tai muussa EU-valtiossa tai ETA-valtiossa.
  • Opintosuoritusote (academic transcript).
  • Opintosuoritusotteen käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Käännös hyväksytään, kun sen on tehnyt virallinen tai auktorisoitu kielenkääntäjä Suomessa tai muussa EU-valtiossa tai ETA-valtiossa.
  • Diploma supplement, jos sinulla on sellainen.
  • Todistus suomen kielen taidosta
  • Henkilöllisyystodistus
 • Lähetä hakulomake ennen kuin hakuaika loppuu eli viimeistään 18.11.2022 klo 15.00.
 • Koulutukseen otetaan ensin hakijat, joilla on todistus suomen kielen taidosta. Jos koulutuspaikkoja jää vapaaksi, silloin koulutukseen voidaan ottaa myös hakijoita, jotka osaavat suomea, mutta joilla ei vielä ole todistusta suomen kielen taidosta.

Opiskelijavalinnan tulokset

Ilmoitamme opiskelijavalinnan tuloksista kaikille hakijoille viimeistään 28.11.2022.

Ilmoita, otatko opiskelijapaikan vastaan

Jos sinut valitaan opiskelijaksi, ilmoita 2.12.2022 kello 15.00 mennessä, otatko koulutuspaikan vastaan.

Lisätietoja hakemisesta

Jos haluat lisätietoja sairaanhoitajan pätevöitymiskoulutuksesta, lähetä sähköpostia osoitteeseen patevoitymiskoulutus@diak.fi

Pätevöitymiskoulutusta on myös Metropolia-ammattikorkeakoulussa

Metropolia-ammattikorkeakoulussa käynnistyy samanlainen koulutus kuin meillä Diakissa. Metropolian koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet seuraavat tutkinnot:

 • sairaanhoitaja
 • bioanalyytikko
 • fysioterapeutti
 • kätilö
 • röntgenhoitaja.

Katso lisätietoja Metropolian verkkosivuilta.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamaa koulutusta.

Sairaanhoitajien pätevöitysmiskoulutus -hankkeen tietosuojaseloste (pdf)