Siirry sisältöön

”Koen, että Diakissa kuunnellaan opiskelijoita”

Kaisa Manner, 19, sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyönohjaaja

Opiskelen Diakissa sosionomi-kirkon nuorisotyö -yhdistelmätutkintoa toista vuotta. Toimin myös Diakin opiskelijakunnan O’Diakon hallituksessa ja tutorina.

Olin 17, kun kirjoitin ylioppilaaksi. Valmistuin samaan aikaan ammattiopistosta nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi. Valmistuin siis vuoden etuajassa ja hain suoraan jatko-opiskelemaan. Hain Diakiin, koska halusin kirkon alan pätevyyden.

Suoritan tällä hetkellä kahden eri vuosikurssin kanssa opintoja, sillä yritän valmistua tavoiteaikaa nopeammin. Ehdin silti viettää myös opiskelijaelämää, ja opiskelijabileitä onkin usein.

Parasta opinnoissani Diakissa on opiskelijaryhmämme henki. Kaikki tukevat toisiaan ja ryhmätöiden tekeminen on helppoa ja mukavaa, mikä ei ole itsestäänselvyys. Luokallani on noin 70 ihmistä, ja tunnen kaikki ainakin nimeltä.

Haastavinta opinnoissa on se, että monessa asiassa elämänkokemus olisi eduksi. Olen vasta 19-vuotias, joten olen vielä liian nuori saamaan työharjoittelupaikkaa esimerkiksi lastensuojelusta, jossa on alaikäraja lasten kanssa työskentelyyn. Se on tietenkin ymmärrettävää. Haluaisin kuitenkin myöhemmin tehdä töitä lasten ja nuorten parissa.


”Minusta tuntuu, että minua aidosti kuunnellaan”

Koen, että Diakissa kuunnellaan opiskelijoita. Hiljattain opiskelijat toivoivat Helsingin-kampukselle liikuntavälineitä ja siihen saatiin nopeasti rahoitus. Tällä hetkellä liikuntavälineitä löytyykin eri kerroksista. Isompi opiskelijamassa voi saada suurempia muutoksia vietyä eteenpäin.

Lisäksi Diakissa monissa tärkeissä ryhmissä on opiskelijaedustaja, joka tuo keskusteluun ja päätöksentekoon opiskelijan näkökulman. Itse olen mukana kahdessa ryhmässä. Minusta tuntuu, että minua aidosti kuunnellaan kokouksissa. Usein kantaani asioihin kysytään erikseen. Ryhmissä käsitellään myös O’Diakon hallituksen kuulumisia.

Olen O’Diakon koulutuspolitiikkavastaava. Sitä kautta minun on mahdollista olla mukana koulutukseen liittyvissä tapaamisissa ja tavata esimerkiksi rehtoria. Lisäksi O’Diako toimii välikätenä opiskelijoiden ja henkilöstön välillä. Opiskelijat voivat antaa palautetta O’Diakon edunvalvojalle, joka välittää sen asiasta vastaavalle taholle.


”Palautteen antamisesta on ollut hyötyä”

Kurssit kehittyvät jatkuvasti palautteen avulla. Opiskelijat antavat opettajille palautetta kurssijakson jälkeen joko kirjallisesti tai sähköisesti, mikä auttaa kehittämään kurssia seuraavalle ryhmälle. Täytän aina palautteen, jos minulla on kehitysideoita tai erityistä kehuttavaa.

Palautteen antamisesta on ollut hyötyä. Joskus kurssit ovat olleet opintopisteisiin nähden liian kuormittavia, joten niitä on kevennetty. Sillä tavalla opiskelijoiden jaksamisesta pidetään huolta.

Pidän siitä, että Diakissa voi toteuttaa itseään monella tavalla ja opinnot ovat joustavia. Kurssista riippuen voi itse vaikuttaa toteutustapaan. Myös oppimisympäristö on kannustava. Kirkon alalla opiskelevan ihmisen tulee voida sanoa omat mielipiteensä, mutta kunnioittaa myös muiden mielipiteitä.

Haastattelu ja kuva: Sari Eestilä

Lue lisää sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö -tutkinnosta.

Haastattelu on osa Diakin vuosikatsausta 2018.