Siirry sisältöön

Syvennä osaamistasi ja opiskele YAMK-tutkinto

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot eli YAMK-tutkinnot ovat työelämän kehittämiseen suuntautuvia ylempiä korkeakoulututkintoja, jotka syventävät ammatillista asiantuntijuutta ja erityisosaamista.

YAMK-koulutuksissa opiskelu on vahvasti työelämälähtöistä, ja esimerkiksi opinnäytetyö tehdään koko koulutuksen läpäisevänä prosessina yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutkinnot ovat laajuudeltaan 90 opintopistettä. Diakin kaikki YAMK-koulutukset toteutetaan pääosin verkko-opintoina.


Suomenkieliset YAMK-tutkinnot:

YAMK-koulutukset ovat Diakissa haussa kerran vuodessa, korkeakoulujen toisessa yhteishaussa, joka järjestään vuosittain maaliskuussa. Haussa oleva tarjonta vaihtelee vuosittain.


Englanninkieliset YAMK-tutkinnot:

Englanninkielisiin YAMK-koulutuksiimme haetaan yleisesti kevään ensimmäisessä yhteishaussa. Hakuajat näihin ilmoitetaan myöhemmin. Hakua ei järjestetä vuoden 2024 aikana.


Kuka voi hakea YAMK-koulutukseen?

Diakin YAMK-koulutukseen hakevalla tulee olla soveltuvan alan AMK-tutkinto tai soveltuvan alan ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto sekä tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus koulutukseen liittyvältä alalta.

Tarkemmat pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset määritellään erikseen kunkin koulutuksen kuvauksessa.


Kysymyksiä YAMK -tutkinnoista?

Ota yhteyttä hakijapalveluihin! Yhteystiedot löydät hakijapalveluiden sivulta.