Syvennä osaamistasi ja opiskele YAMK-tutkinto

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot eli YAMK-tutkinnot ovat työelämän kehittämiseen suuntautuvia ylempiä korkeakoulututkintoja, jotka syventävät ammatillista asiantuntijuutta ja erityisosaamista.

YAMK-koulutuksissa opiskelu on vahvasti työelämälähtöistä, ja esimerkiksi opinnäytetyö tehdään koko koulutuksen läpäisevänä prosessina yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutkinnot ovat laajuudeltaan 90 opintopistettä. Kaikki YAMK-koulutukset toteutetaan monimuoto-opintoina. Lue lisää opiskelumuodoista.


Kuka voi hakea YAMK-koulutukseen?

YAMK-koulutukseen hakevalla tulee olla alempi korkeakoulututkinto sekä sen suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus koulutukseen liittyvältä alalta.

Tarkemmat pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset määritellään erikseen kunkin koulutuksen kuvauksessa.


Diakissa voit suorittaa seuraavat suomenkieliset YAMK-tutkinnot:

• Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen (haussa keväällä 2019)
• Johtamisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan palvelutuotannon kehittäminen (haussa keväällä 2020)
• Osallisuuden edistäminen ja sosiaalinen kuntoutus (haussa keväällä 2020)
• Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (haussa keväällä 2019)
• Tulkkaustoiminnan kehittäminen (haussa keväällä 2020)


Diakissa voit suorittaa seuraavat englanninkieliset YAMK-tutkinnot:

• Englanninkielinen YAMK-tutkinto Master’s Degree in Global Health Care (hakuaika ilmoitetaan myöhemmin)
• Englanninkielinen YAMK-tutkinto Master’s Degree in Community Development and Conflict Resolution (haussa keväällä 2019)