Syvennä osaamistasi ja opiskele YAMK-tutkinto

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot eli YAMK-tutkinnot ovat työelämän kehittämiseen suuntautuvia ylempiä korkeakoulututkintoja, jotka syventävät ammatillista asiantuntijuutta ja erityisosaamista.

YAMK-koulutuksissa opiskelu on vahvasti työelämälähtöistä, ja esimerkiksi opinnäytetyö tehdään koko koulutuksen läpäisevänä prosessina yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutkinnot ovat laajuudeltaan 90 opintopistettä. Syksystä 2021 lähtien kaikki YAMK-koulutukset toteutetaan pääosin verkko-opintoina.


Kuka voi hakea YAMK-koulutukseen?

Diakin YAMK-koulutukseen hakevalla tulee olla soveltuvan alan AMK-tutkinto tai soveltuvan alan ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto sekä tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus koulutukseen liittyvältä alalta.

Tarkemmat pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset määritellään erikseen kunkin koulutuksen kuvauksessa.


Suomenkieliset YAMK-tutkinnot:

YAMK-koulutukset ovat Diakissa haussa kerran vuodessa, korkeakoulujen toisessa yhteishaussa, joka järjestään vuosittain maaliskuussa.

Tulossa hakuun keväällä 2021

Keväällä 2021 hakuun tulee kaksi YAMK-tutkintoa. Hakuaika on korkeakoulujen toisessa yhteishaussa 17.-31.3.2021.

Ei haussa keväällä 2021

Päivitämme seuraavan kevään hakukohteet vuosittain joulukuuhun mennessä, joten seuraathan tätä sivua nähdäksesi, mitkä koulutukset ovat tulossa hakuun.


Englanninkieliset YAMK-tutkinnot:

Englanninkielisiin YAMK-koulutuksiimme haetaan erillishaussa 17.3-14.4.2021. Haussa ovat tällöin seuraavat koulutukset: