Syvennä osaamistasi ja opiskele YAMK-tutkinto

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot eli YAMK-tutkinnot ovat työelämän kehittämiseen suuntautuvia ylempiä korkeakoulututkintoja, jotka syventävät ammatillista asiantuntijuutta ja erityisosaamista.

YAMK-koulutuksissa opiskelu on vahvasti työelämälähtöistä, ja esimerkiksi opinnäytetyö tehdään koko koulutuksen läpäisevänä prosessina yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutkinnot ovat laajuudeltaan 90 opintopistettä. Syksystä 2021 lähtien kaikki YAMK-koulutukset toteutetaan pääosin verkko-opintoina.


Kuka voi hakea YAMK-koulutukseen?

Diakin YAMK-koulutukseen hakevalla tulee olla soveltuvan alan AMK-tutkinto tai soveltuvan alan ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto sekä tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus koulutukseen liittyvältä alalta.

Tarkemmat pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset määritellään erikseen kunkin koulutuksen kuvauksessa.


Suomenkieliset YAMK-tutkinnot:

YAMK-koulutukset ovat Diakissa haussa kerran vuodessa, korkeakoulujen toisessa yhteishaussa, joka järjestään vuosittain maaliskuussa. Päivitämme seuraavan kevään hakukohteet vuosittain joulukuuhun mennessä, joten seuraathan tätä sivua nähdäksesi, mitkä koulutukset ovat tulossa hakuun.


Englanninkieliset YAMK-tutkinnot:

Englanninkielisiin YAMK-koulutuksiimme haetaan kevään ensimmäisessä yhteishaussa 5.-19.1.2022. Haussa ovat tällöin seuraavat koulutukset: