Syvennä osaamistasi ja opiskele YAMK-tutkinto

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot eli YAMK-tutkinnot ovat työelämän kehittämiseen suuntautuvia ylempiä korkeakoulututkintoja, jotka syventävät ammatillista asiantuntijuutta ja erityisosaamista.

YAMK-koulutuksissa opiskelu on vahvasti työelämälähtöistä, ja esimerkiksi opinnäytetyö tehdään koko koulutuksen läpäisevänä prosessina yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutkinnot ovat laajuudeltaan 90 opintopistettä. Kaikki YAMK-koulutukset toteutetaan monimuoto-opintoina. Lue lisää opiskelumuodoista.


Kuka voi hakea YAMK-koulutukseen?

Diakin YAMK-koulutukseen hakevalla tulee olla soveltuvan alan AMK-tutkinto tai soveltuvan alan ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto sekä tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus koulutukseen liittyvältä alalta.

Tarkemmat pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset määritellään erikseen kunkin koulutuksen kuvauksessa.


Diakissa voit suorittaa seuraavat suomenkieliset YAMK-tutkinnot:


Diakissa voit suorittaa seuraavat englanninkieliset YAMK-tutkinnot: