Siirry sisältöön

Haluatko palveluohjauksen ammattilaiseksi?

Tutkintonimike:
sairaanhoitaja (YAMK)
terveydenhoitaja (YAMK)
sosionomi (YAMK)

Hakuaika: 16.–30.3.2022 Opintopolussa

Laajuus: 90 op

Kesto: 2 vuotta

Koulutus alkaa: syksyllä 2022

Aloituspaikat: 35

Opiskelupaikkakunnat: Verkossa, haku tapahtuu Helsingin-kampukselle

 

Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla on YAMK-tutkinto, joka soveltuu sosiaali- ja terveysalalta AMK-tutkinnon suorittaneille.

Tutkinnossa painottuu kyky arvioida ja analysoida asiakastilanteita ja yhteiskunnallisia muutoksia. Valmistuttuasi sinulla on osaamista, jonka avulla pystyt ottamaan työssäsi entistä paremmin huomioon asiakkaiden, yhteisöjen ja verkostojen voimavarat. Tutkinto antaa valmiudet asiakas- ja palveluohjauksen kehittämiseen sekä johtamiseen moninaisissa toimintaympäristöissä.

Koulutuksen ydinsisällöt ovat

 • Eriarvoisuus ja osallisuuden edistäminen
 • Rakenteellinen työ, yhteisöjen ja verkostojen kehittäminen
 • Asiakas- ja palveluohjauksen työkäytäntöjen kehittäminen
 • Asiakas- ja palveluohjauksen tuloksellisuuden ja vaikutusten arviointi.

Koulutuksen yhdistävä teema on vaikuttavat asiakas- ja palveluohjauksen työkäytännöt ja menetelmät muuttuvissa asiakastilanteissa, palvelurakenteissa ja yhteiskunnallisissa tilanteissa.

Koulutus toteutuu verkko-opintoina. Koulutukseen sisältyy kuitenkin aikaan sidottua opiskelua ja yhteiskehittämistä työelämän kanssa. Aikaan sidottu verkossa tapahtuva opetus ja ohjaus ajoitetaan pääsääntöisesti klo 15-18 välille. Koulutuksessa on verkko-opetuksen ja -ohjauksen lisäksi itsenäistä opiskelua. Sekä aikaan sidottuun opetukseen ja ohjaukseen että itsenäiseen opiskeluun tulee varautua koko koulutuksen keston ajan.

Opiskeluaika on 2 vuotta.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tutkinnot, joiden perusteella voi hakea:

 • sosionomi (AMK)
 • sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
 • sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • sairaanhoitaja (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • terveydenhoitaja (AMK)
 • sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • kasvatustieteen kandidaatti tai maisteri
 • teologian kandidaatti tai maisteri
 • terveystieteiden kandidaatti tai maisteri
 • yhteiskuntatieteiden kandidaatti tai maisteri tai
 • soveltuvan alan opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Huom. ammattikorkeakoulututkinto ei ole ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 2 vuoden alan työkokemus, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon jälkeen. Työkokemuksen täytyy kevään 2022 haussa tulla täyteen 31.7.2022 mennessä.

Poikkeuksena yllä mainittuun ovat hakijat, joilla on haussa käytettävän AMK-tutkinnon (sosionomi, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja) lisäksi aiemmin suoritettu opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto joltakin muulta alalta. Jos tällaisella hakijalla 2 vuoden alan työkokemus ei täyty AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen, mukaan voidaan laskea myös opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen kertynyttä työkokemusta. Opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto voi olla miltä alalta tahansa, mutta työkokemuksen pitää olla alalta, jolle on nyt hakemassa.

Huom. viimeiset opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnot ovat valmistuneet 2000-luvun alussa. Ammattikorkeakoulututkinto ei ole ammatillisen korkea-asteen tutkinto.


Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta YAMK-tutkintoon Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla tehdään 6.4.2022 mennessä palautettavan valintatehtävän perusteella. Valintatehtävä sisältää kirjallisen motivaatiotehtävän ja tutkimus- tai kehittämissuunnitelman. Ohjeistuksen valintatehtävään löydät YAMK-koulutusten opiskelijavalinta -sivulta.