Tulkkaustoiminnan kehittäminen

Tulkkaustoiminnan kehittäminen on humanistisen ja kasvatusalan YAMK-tutkinto, jota Diak ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) toteuttavat yhteistyönä.

Koulutuksesta valmistuu asiantuntijoita viittomakielialan tulkkaustoiminnan kehittämis-, tutkimus- ja johtamistehtäviin. Koulutus tuottaa osaajia mm. tulkkausalan yrityksiin, koulutus- ja asiantuntijatehtäviin korkeakouluihin ja kansalaisjärjestöihin.

Koulutuksen painopisteenä on tulkkausalan toimintaympäristön ja liiketoiminnan laaja-alainen asiantuntijuus. Sen läpäiseviä periaatteita ovat tulkkipalvelujen saavutettavuus, eettisyys ja kansainvälisyys.

Koulutus antaa valmiuksia käyttää tutkivaa, kehittävää ja innovatiivista työotetta työelämän muutosprosessien hallinnassa.

Opiskelija osaa verkostoitua ja soveltaa osaamistaan kansallisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä. Koulutus vahvistaa elinikäisen oppimisen valmiuksia sekä ammatillisia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Hankkimiensa taitojen avulla opiskelija osaa edistää toimialan työelämän muutosprosesseja.

Opinnot antavat valmiudet tulkkaustoiminnan ja tulkkausalan yritysten kehittämiseen. Koulutus antaa myös yhteistyövalmiuksia mm. tulkkauspalvelun järjestäjätahon (Kela) ja palveluntarjoajien (tulkkausalan yritykset ja yrittäjät) vuorovaikutukseen.

Koulutuksen erityisosaamisalueet

  • tulkkausalan liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen
  • toimintaympäristöjen ja palvelurakenteiden muutokset ja digitalisaatio
  • vaikuttamisosaaminen
  • tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tutkinnot, joiden perusteella voi hakea:

  • tulkki (AMK).

Lisäksi kelpoisuuteen vaaditaan vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

Hakea voivat myös muun soveltuvan korkeakoulututkinnon (esim. kasvatustieteen maisterin tutkinnon) suorittaneet henkilöt, joilla on vähintään opistotasoinen viittomakielen tulkkikoulutus ja tulkkitutkinnon jälkeinen alaan liittyvä kolmen vuoden työkokemus.


Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan.