Siirry sisältöön

Sinustako tulkkaustoiminnan kehittämisen asiantuntija?

Tutkintonimike:
Tulkki (YAMK)

Hakuaika: ilmoitetaan myöhemmin

Laajuus: 90 op

Kesto: 1,5 – 2 vuotta.

Koulutus alkaa:  ilmoitetaan myöhemmin

Aloituspaikat: ilmoitetaan myöhemmin

Opiskelupaikkakunta: Helsinki. Koulutus on verkkopainotteinen monimuotototeutus. Lähiopetusta on Helsingissä 1–2 kertaa lukukaudessa ja kerrallaan yhden päivän.

Koulutus, joka antaa valmiuksia vastata muuttuvaan maailmaan!

Tulkkauksen YAMK-tutkinto antaa opiskelijalle eväitä reagoida ketterästi odottamattomiin tilanteisiin ja muuttuvan maailman haasteisiin, kuten digitalisaatioon, etätulkkaukseen, uusiin lainsäädäntöihin ja työelämäyhteistyöhön.

Tulkkaustoiminnan kehittäminen on humanistisen ja kasvatusalan tutkinto, jota Diak ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) toteuttavat yhteistyönä. Koulutus on tarkoitettu tulkki (AMK) -tutkinnon suorittaneille asioimistulkeille, viittomakielen tulkeille ja puhevammaisten tulkeille. Lisäksi opistotason viittomakielen tulkin tutkinnon suorittaneet voivat hakea koulutukseen.

Koulutuksesta valmistuu tulkkaustoiminnan kehittämisen asiantuntijoita kehittämis- ja johtamistehtäviin. Se tuottaa osaajia muun muassa tulkkausalan yrityksiin, koulutus- ja asiantuntijatehtäviin.

Koulutuksen painopisteenä on tulkkausalan toimintaympäristön ja liiketoiminnan laaja-alainen asiantuntijuus. Sen läpäiseviä periaatteita ovat tulkkipalvelujen saavutettavuus, eettisyys ja kansainvälisyys. Koulutus antaa valmiuksia käyttää tutkivaa, kehittävää ja innovatiivista työotetta työelämän muutosprosessien hallinnassa.

Opiskelija osaa verkostoitua ja soveltaa osaamistaan kansallisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä. Koulutus vahvistaa elinikäisen oppimisen valmiuksia sekä ammatillisia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Hankkimiensa taitojen avulla opiskelija osaa edistää toimialan työelämän muutosprosesseja.

Opinnot antavat valmiudet tulkkaustoiminnan ja tulkkausalan yritysten kehittämiseen. Koulutus antaa myös yhteistyövalmiuksia mm. tulkkauspalvelun järjestäjien ja tulkkausalan yritysten, yrittäjien ja tulkkien vuorovaikutukseen.


Koulutuksen erityisosaamisalueet

  • tulkkausalan liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen
  • toimintaympäristöjen ja palvelurakenteiden muutokset ja digitalisaatio
  • vaikuttamisosaaminen
  • tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen.

Koulutuksen toteutus ja hakukelpoisuusvaatimukset

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina ja siinä hyödynnetään opiskelija- ja työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä. Oppimisympäristöt tukevat yhteistyötä opiskelijoiden, opetushenkilöstön, eri työelämän toimijoiden ja asiantuntijayhteisöjen välillä.

Lähiopetusta on Helsingissä 1–2 kertaa lukukaudessa ja kerrallaan yhden päivän. Etäjaksoihin sisältyy itsenäisiä tehtäviä, verkko-opiskelua sekä aikaan sidottua verkko-opetusta tai ohjausta. Aikaan sidottu verkko-opetus toteutetaan pääosin lukukausien aikana 2–3 viikon välein. Opetusta on silloin yleensä kahtena peräkkäisenä päivänä niin, että opetus alkaa ensimmäisen päivän iltapäivällä ja jatkuu seuraavan päivän aamupäivällä.

Opiskeluaika on 2 vuotta. Opinnot on mahdollista suorittaa myös 1,5 vuodessa. 

Hakukelpoisuus

Tutkinnot, joiden perusteella voi hakea:

  • tulkki (AMK)
  • viittomakielentulkki (AMK)
  • opistotason viittomakielen tulkki

Lisäksi kelpoisuuteen vaaditaan vähintään kahden vuoden työkokemus alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.


Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan.


Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta YAMK-tutkintoon Tulkkaustoiminnan kehittäminen tehdään valintatehtävän perusteella. Valintatehtävän ohjeistus löytyy tältä sivulta.

Valintatehtävä koostuu kahdesta osasta, kirjallisesta tehtävästä sekä esittely- ja motivaatiovideosta. Kaksiosainen valintatehtävä arvioidaan kaikilta hakukelpoisilta hakijoilta.


Katso viitottu koulutuksen esittely

Lue lisää koulutuksesta

Tarina
Opinnoissa pääsee verkostoitumaan hyvin paljon. Opiskelijat jakavat osaamistaan toisilleen ja pystyvät hahmottamaan alaa laajemmasta perspektiivistä. Tätä on kehuttu paljon.
Tutustu koulutukseen