Siirry sisältöön

Tulkkaustoiminnan kehittäminen

Koulutukseen otetaan uusia opiskelijoita yleensä kolmen vuoden välein. Seuraava ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Tulkkaustoiminnan kehittäminen on humanistisen ja kasvatusalan YAMK-tutkinto, jota Diak ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) toteuttavat yhteistyönä.

Koulutus on tarkoitettu tulkki (AMK) -tutkinnon suorittaneille asioimistulkeille, viittomakielen tulkeille ja puhevammaisten tulkeille. Lisäksi opistotason viittomakielen tulkin tutkinnon suorittaneet voivat hakea koulutukseen.

Koulutuksesta valmistuu tulkkaustoiminnan kehittämisen asiantuntijoita kehittämis- ja johtamistehtäviin. Se tuottaa osaajia muun muassa tulkkausalan yrityksiin, koulutus- ja asiantuntijatehtäviin.

Koulutuksen painopisteenä on tulkkausalan toimintaympäristön ja liiketoiminnan laaja-alainen asiantuntijuus. Sen läpäiseviä periaatteita ovat tulkkipalvelujen saavutettavuus, eettisyys ja kansainvälisyys.

Koulutus antaa valmiuksia käyttää tutkivaa, kehittävää ja innovatiivista työotetta työelämän muutosprosessien hallinnassa.

Opiskelija osaa verkostoitua ja soveltaa osaamistaan kansallisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä. Koulutus vahvistaa elinikäisen oppimisen valmiuksia sekä ammatillisia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Hankkimiensa taitojen avulla opiskelija osaa edistää toimialan työelämän muutosprosesseja.

Opinnot antavat valmiudet tulkkaustoiminnan ja tulkkausalan yritysten kehittämiseen. Koulutus antaa myös yhteistyövalmiuksia mm. tulkkauspalvelun järjestäjien ja tulkkausalan yritysten, yrittäjien ja tulkkien vuorovaikutukseen.

Koulutus järjestetään monimuotototeutuksena, joka on mahdollista suorittaa työn ohella. Opintoja suoritetaan lukukausittain noin 30 opintopistettä. On tärkeää, että opinnoille varataan riittävästi aikaa. Lähiopetuspäiviä on 2–3 kuukaudessa. Etäjaksoihin sisältyy itsenäisiä tehtäviä ja verkko-opiskelua.

Koulutuksen erityisosaamisalueet

  • tulkkausalan liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen
  • toimintaympäristöjen ja palvelurakenteiden muutokset ja digitalisaatio
  • vaikuttamisosaaminen
  • tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tutkinnot, joiden perusteella voi hakea:

  • tulkki (AMK)
  • viittomakielentulkki (AMK)
  • opistotason viittomakielen tulkki

Lisäksi kelpoisuuteen vaaditaan vähintään kahden vuoden työkokemus alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.


Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan.


Valintakoe

Tutustu valintakokeeseen.


Katso viitottu koulutuksen esittely