Siirry sisältöön

Sinustako asiakaslähtöisten palvelujen johtamisen ja kehittämisen asiantuntija?

Tutkintonimike:
sairaanhoitaja (YAMK)
terveydenhoitaja (YAMK)
sosionomi (YAMK)

Hakuaika: 13.-27.3.2024

Laajuus: 90 op

Kesto: 1,5 – 2 vuotta.

Koulutus alkaa: syksyllä 2024

Aloituspaikat: 50

Opiskelupaikkakunnat: Verkossa, haku tapahtuu Helsingin-kampukselle. Hae Opintopolussa.

Monialainen ja yhteensovittava johtaminen on sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinto. 

Koulutusohjelman tavoitteena on syventää opiskelijan osaamista monialaisen yhteistyön ja asiakaslähtöisten palveluiden johtamisessa ja kehittämisessä.  

Koulutuksesta valmistuttuasi sinulla on menetelmällistä osaamista tavoitteellisten palvelupolkujen ja –kokonaisuuksien muotoilemiseksi ja yhteisen työn koordinoimiseksi vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. 

Olet sisäistänyt jatkuvan kehittämisen toimintamallin sekä mahdollistat asiantuntijana ja esihenkilönä asiakkaille ja asiakasryhmille oikea-aikaisia ja korkealaatuisia palveluita. Osaat johtaa monia palveluja tarvitsevien asiakasryhmien palveluketjuja ja -kokonaisuuksia hyödyntäen julkisen, yksityisen ja järjestösektorin osaamista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.   

Koulutuksen sisältöjä yhdistävä teema on monialainen ja tutkimukseen perustuva tiedolla johtaminen ja kehittäminen.   

Koulutuksen ydinsisällöt ovat  

 • asiakaslähtöisten menetelmien kehittäminen ja palvelukokonaisuuksien johtaminen,  
 • yhteiskehittäminen ja prosessien johtaminen sekä  
 • hallinnonalat ja toimijarajat ylittävän yhteistoiminnan johtaminen.  

Koulutuksen toteutus ja hakukelpoisuusvaatimukset

Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina opiskelijalähtöisesti ja opinnoissa hyödynnetään työelämän oppimisympäristöjä. Oppimisympäristöt tukevat yhteistyötä opiskelijoiden, opetushenkilöstön, eri työelämän toimijoiden ja asiantuntijayhteisöjen välillä. Osa opinnoista on integroitu Diakin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalveluihin, esimerkiksi DiakHubiin, jossa yhteiskehittämällä ratkaistaan yhteiskunnan sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluiden viheliäisiä ongelmia. 

Opinnot sisältävät aikaan sidottua verkko-opetusta tai ohjausta. Aikaan sidottu opetus/ohjaus ajoitetaan iltapäiviin klo 15–19. Lisäisin vielä Lisäksi opintoihin kuuluu sekä itsenäistä että tiimityöskentelyä tiimien sopimina aikoina. Opinnot on mitoitettu päätoimiseksi opiskeluksi. Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työnä. 

Opiskeluaika on 2 vuotta. Opinnot on mahdollista suorittaa myös 1,5 vuodessa. 

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tutkinnot, joiden perusteella voi hakea:

  • sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto
  • sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
  • yhteisöpedagogi (AMK)
  • kasvatustieteen kandidaatti tai maisteri 
  • teologian kandidaatti tai maisteri 
  • terveystieteiden kandidaatti tai maisteri 
  • yhteiskuntatieteiden kandidaatti tai maisteri
  • valtiotieteiden kandidaatti tai maisteri
  • soveltuvan alan opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Huom. ammattikorkeakoulututkinto ei ole ammatillisen korkea-asteen tutkinto.
  • ulkomailla suoritettu soveltuva korkeakoulututkinto 

Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 2 vuoden alan työkokemus, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon jälkeen. 

Poikkeuksena yllä mainittuun ovat hakijat, joilla on haussa käytettävän korkeakoulututkinnon lisäksi aiemmin suoritettu opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto joltakin muulta alalta. Jos tällaisella hakijalla 2 vuoden alan työkokemus ei täyty hakukelpoisuuden antavan korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen, mukaan voidaan laskea myös opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen kertynyttä työkokemusta. Opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto voi olla miltä alalta tahansa, mutta työkokemuksen pitää olla alalta, jolle on nyt hakemassa.

Huom. viimeiset opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnot ovat valmistuneet 2000-luvun alussa. Ammattikorkeakoulututkinto ei ole ammatillisen korkea-asteen tutkinto. 


Opetussuunnitelma

Tutustu opetussuunnitelmaan.


Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään keväällä 2024 valintaopintojakson ja motivaatiovideon (yksilötehtävät) perusteella. Lue lisää tältä sivulta.


”Monialainen johtaminen kytkeytyy työhöni joka päivä”
Lue Riitan tarina täältä.

”Diakin inhimillisyys, kohtaaminen ja rohkeus ovat kattavasti mukana opinnoissa.”
Lue Veeran tarina täältä.