Siirry sisältöön

Haluatko asiakaslähtöisten palveluiden asiantuntijaksi?

Tutkintonimike:
sairaanhoitaja (YAMK)
terveydenhoitaja (YAMK)
sosionomi (YAMK)

Hakuaika: ilmoitetaan myöhemmin

Laajuus: 90 op

Kesto: 2 vuotta

Koulutus alkaa: ilmoitetaan myöhemmin

Aloituspaikat: 40

Opiskelupaikkakunnat: Verkossa, haku tapahtuu Helsingin-kampukselle

 

Monialainen ja yhteensovittava johtaminen on sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinto.

Koulutusohjelman tavoitteena on kehittää opiskelijan osaamista monialaisen yhteistyön ja asiakaslähtöisten palveluiden johtamisessa. 

Koulutuksesta valmistuttuasi sinulla on menetelmällistä osaamista tavoitteellisten palvelupolkujen ja –kokonaisuuksien muotoilemiseksi ja yhteisen työn koordinoimiseksi vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti.

Olet sisäistänyt jatkuvan kehittämisen toimintamallin sekä mahdollistat asiantuntijana ja esimiehenä asiakkaille ja asiakasryhmille oikea-aikaisia ja korkealaatuisia palveluita. Osaat johtaa monia palveluja tarvitsevien asiakasryhmien palveluketjuja ja -kokonaisuuksia hyödyntäen julkisen, yksityisen ja järjestösektorin osaamista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.  

Koulutuksen ydinsisällöt ovat 

 • asiakaslähtöisten menetelmien kehittäminen ja palvelukokonaisuuksien johtaminen
 • yhteiskehittäminen ja prosessien johtaminen sekä 
 • hallinnonalat ja toimijarajat ylittävän yhteistoiminnan johtaminen. 

Koulutuksen sisältöjä yhdistävä teema on monialainen ja tutkimukseen perustuva tiedolla johtaminen ja kehittäminen.  

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina hyödyntäen opiskelija- ja työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä. Koulutukseen sisältyy myös aikaan sidottua opiskelua ja yhteiskehittämistä työelämän kanssa. Aikaan sidottu opetus tai ohjaus ajoitetaan pääsääntöisesti keskiviikko- tai torstai-iltapäiviin klo 15-19.

Opiskeluaika on 2 vuotta.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tutkinnot, joiden perusteella voi hakea:

 • sairaanhoitaja (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • terveydenhoitaja (AMK)
 • sosionomi (AMK)
 • sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
 • sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • kasvatustieteen kandidaatti tai maisteri
 • teologian kandidaatti tai maisteri
 • terveystieteiden kandidaatti tai maisteri
 • yhteiskuntatieteiden kandidaatti tai maisteri tai
 • soveltuvan alan opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Huom. ammattikorkeakoulututkinto ei ole ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 2 vuoden alan työkokemus, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon jälkeen.

Poikkeuksena yllä mainittuun ovat hakijat, joilla on haussa käytettävän AMK-tutkinnon (sosionomi, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja) lisäksi aiemmin suoritettu opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto joltakin muulta alalta. Jos tällaisella hakijalla 2 vuoden alan työkokemus ei täyty AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen, mukaan voidaan laskea myös opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen kertynyttä työkokemusta. Opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto voi olla miltä alalta tahansa, mutta työkokemuksen pitää olla alalta, jolle on nyt hakemassa.

Huom. viimeiset opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnot ovat valmistuneet 2000-luvun alussa. Ammattikorkeakoulututkinto ei ole ammatillisen korkea-asteen tutkinto.


Opetussuunnitelma

Tutustu opetussuunnitelmaan.


Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta YAMK-tutkintoon Monialainen ja yhteensovittava johtaminen tehdään valintatehtävän perusteella. Valintatehtävän ohjeistus päivitetään lähempänä hakuaikaa.

Opiskelijoiden tarinat

Tarina
Monialainen johtaminen kytkeytyy työhöni joka päivä
Lue Riitan tarina