Haluatko asiakaslähtöisten palveluiden asiantuntijaksi?

Tutkintonimike:
sairaanhoitaja (YAMK)
terveydenhoitaja (YAMK)
sosionomi (YAMK)

Hakuaika: 16.–30.3.2022 Opintopolussa

Laajuus: 90 op

Kesto: 2 vuotta

Koulutus alkaa: syksyllä 2022

Aloituspaikat: 35

Opiskelupaikkakunnat: Verkossa, haku tapahtuu Helsingin-kampukselle

Monialainen ja yhteensovittava johtaminen on sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinto.

Koulutusohjelman tavoitteena on kehittää opiskelijan osaamista monialaisen yhteistyön ja asiakaslähtöisten palveluiden johtamisessa. 

Koulutuksesta valmistuttuasi sinulla on menetelmällistä osaamista tavoitteellisten palvelupolkujen ja –kokonaisuuksien muotoilemiseksi ja yhteisen työn koordinoimiseksi vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti.

Olet sisäistänyt jatkuvan kehittämisen toimintamallin sekä mahdollistat asiantuntijana ja esimiehenä asiakkaille ja asiakasryhmille oikea-aikaisia ja korkealaatuisia palveluita. Osaat johtaa monia palveluja tarvitsevien asiakasryhmien palveluketjuja ja -kokonaisuuksia hyödyntäen julkisen, yksityisen ja järjestösektorin osaamista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.  

Koulutuksen ydinsisällöt ovat 

 • asiakaslähtöisten menetelmien kehittäminen ja palvelukokonaisuuksien johtaminen
 • yhteiskehittäminen ja prosessien johtaminen sekä 
 • hallinnonalat ja toimijarajat ylittävän yhteistoiminnan johtaminen. 

Koulutuksen sisältöjä yhdistävä teema on monialainen ja tutkimukseen perustuva tiedolla johtaminen ja kehittäminen.  

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina hyödyntäen opiskelija- ja työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä. Koulutukseen voi myös sisältyä aikaan sidottua opiskelua ja yhteiskehittämistä työelämän kanssa.

Opiskeluaika on 2 vuotta.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tutkinnot, joiden perusteella voi hakea:

 • sosionomi (AMK)
 • sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
 • sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • sairaanhoitaja (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • terveydenhoitaja (AMK)
 • soveltuvan alan opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Huom. ammattikorkeakoulututkinto ei ole ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 2 vuoden alan työkokemus, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon jälkeen. Työkokemuksen täytyy kevään 2022 haussa tulla täyteen 31.7.2022 mennessä.

Poikkeuksena yllä mainittuun ovat hakijat, joilla on haussa käytettävän AMK-tutkinnon (sosionomi, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja) lisäksi aiemmin suoritettu opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto joltakin muulta alalta. Jos tällaisella hakijalla 2 vuoden alan työkokemus ei täyty AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen, mukaan voidaan laskea myös opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen kertynyttä työkokemusta. Opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto voi olla miltä alalta tahansa, mutta työkokemuksen pitää olla alalta, jolle on nyt hakemassa.

Huom. viimeiset opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnot ovat valmistuneet 2000-luvun alussa. Ammattikorkeakoulututkinto ei ole ammatillisen korkea-asteen tutkinto.


Opetussuunnitelma

Tutustu opetussuunnitelmaan.


Valintakoe

Tutustu valintakokeeseen.