Valintakokeet, humanistinen ja kasvatusala

Tällä sivulla esitellyt valintakokeet koskevat seuraavia tutkintoja

  • tulkki (AMK), asioimistulkkaus
  • tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus.

Huom. valintakokeiden toteutus on muuttunut koronatilanteen vuoksi. Tiedot on päivitetty 21.4.2020.

Valintakoeaikataulu

Helsingin-kampus

  • tulkki (AMK), asioimistulkkaus (monikampustoteutus): kaksiosainen koe 6.5.2020 ja 27.5.2020 verkon välityksellä

Turun-kampus

  • tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus 9.–11.6.2020 verkon välityksellä

Valintakoeyhteistyö

Diak ei tee valintakoeyhteistyötä tulkkikoulutusten osalta.


Valintakoe, asioimistulkkaus

Huom. valintakokeen toteutus on muuttunut koronatilanteen vuoksi. Tiedot on päivitetty 21.4.2020.

Asioimistulkkauksen koulutuksen 2. vaiheen valintakoekutsut on lähetetty 15.5.2020.

Mikäli odotat kutsua etkä ole saanut sitä, vaikka kutsut on lähetetty, olethan pikaisesti yhteydessä hakijapalveluihin: hakijapalvelut@diak.fi. Muistathan tarkistaa myös roskapostikansion.

Asioimistulkkauksen koulutuksen valintakoe on kaksivaiheinen. Valintakoe toteutetaan verkossa 6.5.2020 ja 27.5.2020 erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaisesti. Kokeen suorittaminen edellyttää hyviä tietoteknisiä valmiuksia.

Kokeen ensimmäiseen vaiheeseen 6.5.2020 kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat, jotka toimittavat määräajassa hakijapalveluihin todistuksen vaadittavasta suomen kielen taitotasosta. Kokeen ensimmäisessä vaiheessa testataan hakijan toisen työkielen ja suomen kielen kirjallinen taito.

Ensimmäisestä vaiheesta hyväksytyn tuloksen saaneet kutsutaan 27.5.2020 pidettävään toiseen vaiheeseen, joka koostuu haastattelusta sekä opiskelu- ja työskentelyvalmiuksia mittaavista tehtävistä.

Mikäli hakija ei pysty osallistumaan valintakokeeseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti hakijasta riippuvista syistä (yhteydet eivät toimi, ei ole tarvittavia laitteita yms.), koe hylätään.

Valintakokeesta on saatava yhteensä vähintään 35 pistettä voidakseen tulla valituksi, ja kokeen jokainen osa on suoritettava hyväksyttävästi. Maksimipistemäärä on 100 pistettä.


Valintakoe, viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus

Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen valintakokeeseen kutsutaan ne hakukelpoiset hakijat, jotka ovat suorittaneet etukäteistehtävän hyväksytysti. Tutustuthan myös humanistisen ja kasvatusalan terveydentilavaatimuksiin Ammattikorkeakouluun.fi-sivulla.

Lataa etukäteistehtävä (PDF).

Palauta etukäteistehtävä Lyyti-palveluun 8.4.2020 klo 15 mennessä.

Huom. valintakokeen toteutus on muuttunut koronatilanteen vuoksi. Tiedot on päivitetty 21.4.2020.

Valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsutaan kirjallisesti kaikki etukäteistehtävän määräaikaan mennessä palauttaneet ja hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat. Toinen vaihe järjestetään 9.–11.6.2020 verkon välityksellä. Kokeen suorittaminen edellyttää tietoteknisiä valmiuksia sekä laitevaatimuksia, joista hakija vastaa itse.

Toinen vaihe eli varsinainen valintakoe on hakijalle muuten yksipäiväinen, mutta jokainen hakija tekee yhden koeosioista 9.6.2020 erikseen ilmoitettavana aikana.

Valintakoe muodostuu erilaisista hakijan kielellistä kyvykkyyttä, viitotun kielen omaksumiskykyä ja visuaalista hahmottamista mittaavista osioista sekä haastattelusta. Valintakokeessa selvitetään monipuolisesti hakijan soveltuvuutta ja motivaatiota alalle.

Valintakoe toteutetaan verkossa edellä mainittuina päivinä, erillisen aikataulun mukaisesti. Mikäli hakija ei pysty osallistumaan valintakokeeseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti hakijasta riippuvista syistä (yhteydet eivät toimi, ei ole tarvittavia laitteita yms.), koe hylätään.

Valintakokeesta on saatava yhteensä vähintään 35 pistettä voidakseen tulla valituksi, ja kokeen jokainen osa on suoritettava hyväksyttävästi. Maksimipistemäärä on 100 pistettä.


Esteettömyys ja yksilölliset järjestelyt

Lue esteettömyydestä ja yksilöllisistä järjestelyistä valintakokeiden yläsivulta.