Siirry sisältöön

Siirtohaku

Seuraava siirtohaku Diakiin järjestetään 2.–16.5.2024. Hakuaika päättyy 16.5.2024 klo 15.

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otettua opiskelijaa, jonka opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulusta toiseen tai korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu. Siirto-opiskelijan määritelmä on annettu ammattikorkeakoululaissa.

Toisesta ammattikorkeakoulusta siirtyvältä opiskelijalta edellytetään, että hän on ollut lähtöammattikorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden lukuvuoden ja opintoja on kertynyt vähintään 55 op/lukuvuosi (ammattikorkeakoulututkinnot) tai vähintään 30 op/lukuvuosi (ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot).

Opiskelija voi siirtyä suorittamaan vain samaa ammattikorkeakoulututkintoa. Siirto-opiskelijaksi voidaan ottaa vain toisessa ammattikorkeakoulussa kirjoilla oleva opiskelija.

Siirto-opiskelijan on voitava suorittaa jäljellä olevat opinnot pääsääntöisesti opiskeluoikeusajassa. Siirto-opiskelijan opinto-oikeusaika on alkanut opiskelijan otettua paikan sitovasti vastaan lähtöammattikorkeakoulussa. Käytetyt läsnä- ja poissaololukukaudet siirtyvät opiskelijan mukana Diakiin.


Hakukohteet siirtohaussa keväällä 2024


Valintaperusteet

Siirto voidaan hyväksyä hakemuksen perusteella mikäli seuraavat yleiset valintaperusteet täyttyvät:

  • opiskelijalla on voimassa oleva opiskeluoikeus jossakin suomalaisessa ammattikorkeakoulussa
  • hakija on ollut lähtöammattikorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden lukuvuoden ja opinnot ovat edenneet päätoimisesti
  • tutkinto-ohjelmassa on vapaa opiskelupaikka
  • henkilökohtainen opintosuunnitelma voidaan laatia niin, että opintojen suorittaminen opiskeluoikeusajassa on mahdollista
  • hakija osallistuu niin edellytettäessä oppimis- ja työskentelyvalmiuksien sekä sosiaalisten valmiuksien arviointiin.

Opiskeluoikeutta ei siirretä samana lukukautena (syyslukukausi 1.8.–31.12. tai kevätlukukausi 1.1.–31.7.), jolloin opiskelija on ottanut vastaan kyseisen opiskelupaikan. Opiskelun voi aloittaa aikaisintaan päätöstä seuraavan lukukauden alussa.

Siirtoa hakevan opiskelijan tulee huomioida, että opiskeluoikeus- tai opintotukiaika ei lisäänny siirtymisen perusteella. Opiskeluoikeusaika lasketaan siitä päivämäärästä, jolloin opiskelija on ottanut vastaan opiskelupaikan aikaisemmassa korkeakoulussa.

Siirtoa hakevia kohdellaan tasavertaisesti ja heihin sovelletaan tutkinto-ohjelmittain yhdenmukaisia valintaperusteita. Hakijat voidaan laittaa paremmuusjärjestykseen aiempien opintojen soveltuvuuden ja mahdollisen oppimis- ja työskentelyvalmiuksien sekä sosiaalisten valmiuksien arvioinnin perusteella.

Lisäksi on huomioitava, että opiskelija voi siirtyä toiseen ammattikorkeakouluun suorittamaan vain samaa tutkintoa.


Tarvittavat liitteet

Hakijan tulee liittää hakemukselleen seuraavat liitteet hakuajan päättymiseen mennessä:

  • nykyisen oppilaitoksen myöntämä opiskelutodistus, jolta näkyvät käytetyt läsnä- ja poissaololukukaudet
  • nykyisen oppilaitoksen myöntämä opintosuoritusote ja
  • selvitys, jossa hakija vertaa suorittamiaan opintojaan haun kohteena olevan Diakin koulutuksen opintoihin. Vertailusta tulee käydä taulukkomaisesti ilmi, mitä Diakin koulutuksen opintojaksoja hakijan suorittamat opinnot vastaavat.

Huom. mikäli hakija valitaan siirtohaussa Diakiin, hän hakee aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista Diakin voimassa olevan AHOT-prosessin mukaisesti. Linkki Diakin opinto-oppaaseen


Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja sen liitteiden perusteella. Tarvittaessa hakija voidaan pyytää oppimis- ja työskentelyvalmiuksien sekä sosiaalisten valmiuksien arviointiin.

Päätöksen opiskelijavalinnasta tekee vararehtori. Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Opintopolku.fi-palvelussa, missä myös tarjottu opiskelupaikka otetaan vastaan. Kun hakija ottaa opiskelupaikan vastaan siirtohaussa, aikaisempi opiskeluoikeus päättyy.


Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tutustu terveyteen ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla.