Siirry sisältöön

Siirtohaku

Diakissa ei järjestetä siirtohakua keväällä 2022. Syksyn 2022 siirtohausta tiedotetaan tällä sivulla myöhemmin.

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otettua opiskelijaa, jonka opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulusta toiseen tai korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu. Siirto-opiskelijan määritelmä on annettu ammattikorkeakoululaissa.

Toisesta ammattikorkeakoulusta siirtyvältä opiskelijalta edellytetään, että hän on ollut lähtöammattikorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden lukuvuoden ja opintoja on kertynyt vähintään 55 op/lukuvuosi (ammattikorkeakoulututkinnot) tai vähintään 30 op/lukuvuosi (ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot).

Opiskelija voi siirtyä suorittamaan vain samaa ammattikorkeakoulututkintoa. Siirto-opiskelijaksi voidaan ottaa vain toisessa ammattikorkeakoulussa kirjoilla oleva opiskelija.

Siirto-opiskelijan on voitava suorittaa jäljellä olevat opinnot pääsääntöisesti opiskeluoikeusajassa. Siirto-opiskelijan opinto-oikeusaika on alkanut opiskelijan otettua paikan sitovasti vastaan lähtöammattikorkeakoulussa. Käytetyt läsnä- ja poissaololukukaudet siirtyvät opiskelijan mukana Diakiin.


Valintaperusteet

Siirto voidaan hyväksyä hakemuksen perusteella mikäli seuraavat yleiset valintaperusteet täyttyvät:

  • opiskelijalla on voimassa oleva opiskeluoikeus jossakin suomalaisessa ammattikorkeakoulussa
  • hakija on ollut lähtöammattikorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden lukuvuoden ja opinnot ovat edenneet päätoimisesti
  • tutkinto-ohjelmassa on vapaa opiskelupaikka
  • henkilökohtainen opintosuunnitelma voidaan laatia niin, että opintojen suorittaminen opiskeluoikeusajassa on mahdollista
  • hakija osallistuu niin edellytettäessä tutkinto-ohjelman järjestämään henkilökohtaiseen haastatteluun ja/tai mahdollisiin kokeisiin

Opiskeluoikeutta ei siirretä samana lukukautena (syyslukukausi 1.8.–31.12. tai kevätlukukausi 1.1.–31.7.), jolloin opiskelija on ottanut vastaan kyseisen opiskelupaikan. Opiskelun voi aloittaa aikaisintaan päätöstä seuraavan lukukauden alussa.

Siirtoa hakevan opiskelijan tulee huomioida, että opiskeluoikeus- tai opintotukiaika ei lisäänny siirtymisen perusteella. Opiskeluoikeusaika lasketaan siitä päivämäärästä, jolloin opiskelija on ottanut vastaan opiskelupaikan aikaisemmassa korkeakoulussa.

Siirtoa hakevia kohdellaan tasavertaisesti ja heihin sovelletaan tutkinto-ohjelmittain yhdenmukaisia valintaperusteita. Hakijat voidaan laittaa paremmuusjärjestykseen

  • haastattelun
  • mahdollisen valintakokeen ja
  • aiemman opintomenestyksensä perusteella

Lisäksi on huomioitava, että opiskelija voi siirtyä toiseen ammattikorkeakouluun suorittamaan vain samaa tutkintoa samassa koulutuksessa.


Tarvittavat liitteet

Siirtohaussa hakevat lataavat Opintopolussa hakemuksensa liitteeksi virallisen, oppilaitoksen leimaaman opintosuoritusotteen ja virallisen, oppilaitoksen leimaaman opiskelutodistuksen, josta näkyy läsnä- ja poissaololukukaudet hakuajan loppuun mennessä.


Soveltuvuusarviointi

Tarvittaessa hakija voidaan pyytää oppimis- ja työskentelyvalmiuksien sekä sosiaalisten valmiuksien arviointiin.

Tieto kutsumisesta soveltuvuusarviointiin lähetetään hakijalle sähköpostitse.


Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tutustu terveyteen ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla.