Valintakokeet, YAMK-koulutukset

Tällä sivulla esitellyt valintakokeet koskevat kaikkia suomenkielisiä YAMK-tutkintoja. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

Valintakokeen sisältö voi muuttua ennen seuraavaa hakuaikaa.

Valintakoe

Valintakoe sisältää kaksi osiota, jotka ovat

  1. tiedollisia ja akateemisia valmiuksia mittaava kirjallinen osio
  2. alalle sopivuutta, henkilökohtaista motivaatiota ja akateemisia valmiuksia mittaava suullinen osio.

Kirjallinen koe perustuu valintakokeessa jaettavaan materiaaliin. Osio voi sisältää englanninkielisiä osia.

Suulliseen osioon sisältyy opettajien haastattelu, joka toteutetaan joko yksilö- tai ryhmähaastatteluna. Osio voi sisältää osia, joissa vaaditaan tehtävienratkaisukykyä.

Vieraskielisiin koulutuksiin hakeneen hakijan kielitaito arvioidaan valintakokeen yhteydessä.

Englanninkielisten YAMK-tutkintojen valintakokeista on tietoa englanninkielisillä sivuilla.


Pisterajat

Suomenkielisten YAMK-koulutusten valintakokeen maksimipistemäärä on 100 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä on 20.

Englanninkielisissä YAMK-koulutuksissa valintakokeen maksimipistemäärä on 50. Alin hyväksytty pistemäärä on 20.