Siirry sisältöön

Opiskelijavalinta, YAMK-koulutukset

YAMK-koulutusten opiskelijavalinta tehtiin valintatehtävän perusteella keväällä 2022.

Englanninkielisten Master-koulutusten valintatehtävistä keväällä 2022 on saatavilla tietoa englanninkielisillä nettisivuillamme.

Nämä tiedot päivitetään ennen kevään 2023 toista yhteishakua, jolloin on seuraava hakuaika Diakin suomenkielisiin ylempään AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK

Opiskelijavalinta tapahtuu valintatehtävän (motivaatiotehtävä ja tutkimussuunnitelma) perusteella.

Jos haet molempiin Diakin sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkintoihin, palauta valintatehtäväsi molempia hakukohteita varten erikseen. Tehtäväsi voi olla sama molemmissa hakukohteissa, mutta huomioi, että sen pitää soveltua haettavan koulutuksen sisältöön.

Valintatehtävän sisältöön ei anneta tämän ohjeistuksen lisäksi muita ohjeita.

Täytä yhteishaun hakulomake Opintopolku.fi-palvelussa hakuaikana 16.–30.3.2022 klo 15.00 mennessä. Palauta valintatehtäväsi (tutkimussuunnitelma ja motivaatiotehtävä) 6.4.2022 klo 15.00 mennessä lataamalla se hakulomakkeen liitteeksi Opintopolussa.

Valintatehtävän ohjeistus

Valintatehtävä on kaksiosainen:

1) Motivaatiotehtävä
2) Tutkimussuunnitelma

Motivaatiotehtävä ja tutkimussuunnitelma palautetaan samassa tiedostossa joko Word- tai PDF-muodossa. Valintatehtävässä riviväli on 1, fontti Times New Roman, ja kirjasinkoko 12. Reunusten leveys ja korkeus on 2,5 cm. Kirjoita tehtävä suomeksi. Nimeä tehtävä seuraavasti: Sukunimi, etunimi, valintatehtävä ja haettavan koulutuksen nimi (hakukohde).

1) Motivaatiotehtävä

Olemme kiinnostuneista, miten haluat kehittää ammatillista osaamistasi. Vakuuta meidät motivaatiokirjeellä, miksi juuri YAMK-tutkinto palvelee osaamisesi kehittämistä.

Kirjoita maksimissaan yhden (1) A4 sivun pituinen motivaatiokirje, jossa

1. kuvailet, miten voit hyödyntää YAMK-opinnoissa hankittua osaamista nyt ja tulevaisuudessa.
2. kuvailet ja arvioit opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista.
3. kuvailet ja arvioit oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi.

2) Tutkimussuunnitelma

Valintatehtävän toinen osa on YAMK-tutkintoon liittyvän opinnäytetyön/kehittämistehtävän suunnitelma. Opinnäytetyö on koko koulutuksen kestävä prosessi ja se on yksilö-, pari- tai pienryhmätyönä toteutettu kehittämistehtävä. Opinnäytetyö kytkeytyy työelämän kanssa tehtävään tutkimus-, kehittämis- ja muutostyöhön.

Millainen työelämän kehittämisidea sinulla on? Laadi kehittämisideasta tutkimussuunnitelma.

Tutkimussuunnitelman enimmäispituus on 5 sivua lähteineen ja sen tulee rakentua (ainakin) seuraavista osista:

 • Aiheen nimi, mahdollinen työelämäkumppani
 • Aiheen valinnan perustelut: aiheen ajankohtaisuus ja sen yhteys haettavan tutkinnon tavoitteisiin ja sisältöihin sekä työelämän kehittämistarpeisiin
 • Työn tarkoitus, tavoite ja tutkimus-/kehittämistehtävän lyhyt kuvaus
 • Tutkimus- tai kehittämistyössä käytettävät menetelmät perusteluineen
 • Eettiset näkökulmat aiheeseen, kohderyhmään ja valittuihin menetelmiin liittyen
 • Toteuttamissuunnitelman alustava aikataulu ja arvio tarvittavista resursseista
 • Kaikissa osioissa tulee olla asianmukaiset lähdeviitteet
 • Lähdeluettelo

Opinnäytetyön voi tehdä erilaisissa kehittämisympäristöissä. Tutustu alla oleviin kuvauksiin (mahdollisuuksiin) ja valitse itsellesi sopiva aihepiiri tutkimussuunnitelmaa varten:

 1. Diakin hankkeet – Tutustu Diakin tutkimus- ja kehittämistoimintaan tästä linkistä. Löytyykö Diakista hanke, jossa haluaisit kartuttaa hanke- ja projektityön osaamistasi ja tehdä opinnäytetyön?
 2. Oman työyhteisön hankkeet ja muu kehittämistoiminta – Millaisia ovat oman organisaatiosi kehittämistarpeet tai millaista uudistamistyötä organisaatioissasi olisi tarpeen tehdä?
 3. Muun työelämän kehittämistoiminta – Voit valita tutkimussuunnitelman aiheeksi myös jonkin muun ajankohtaisen työelämän kehittämiskohteen.

Tutkimussuunnitelmaan tulee sisällyttää vaadittavat osiot perusteluineen. Suunnitelman arviointikriteerit ovat:

 1. Aiheen ajankohtaisuus ja merkittävyys työelämän kehittämisessä perusteluineen
 2. Aiheen soveltuvuus haettavan koulutuksen sisältöön
 3. Tehtävän asettelun selkeys ja sen tutkimuksellisuus ja/tai kehittämislähtöisyys
 4. Suunnitelman rakenne on ohjeiden mukainen, selkeä ja looginen
 5. Kieliasu ja lähteiden käyttö

Humanistisen ja kasvatusalan ylempi AMK


Esteettömyys ja yksilölliset järjestelyt

Lue esteettömyydestä ja yksilöllisistä järjestelyistä valintakokeiden yläsivulta.