Valintakokeet, YAMK-koulutukset

YAMK-koulutusten valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat sähköpostitse.

Valintakokeet järjestetään Diakin Helsingin-kampuksella.

Englanninkielisten master-koulutusten valintakokeista on tietoa englanninkielisillä nettisivuillamme.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK

  • Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen, ei haussa keväällä 2020
  • Johtamisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan palvelutuotannon kehittäminen, valintakoe 18.5.2020
  • Osallisuuden edistäminen ja sosiaalinen kuntoutus, valintakoe 19.5.2020
  • Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ei haussa keväällä 2020

Valintakoe sisältää motivaatiokirjeen ja aineistokokeen, joka perustuu valintakokeessa jaettavaan materiaaliin. Aineistokoe voi sisältää englanninkielisiä osia.


Humanistisen ja kasvatusalan ylempi AMK

  • Tulkkaustoiminnan kehittäminen, valintakoe 20.5.2020

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän ja valintakokeen perusteella.

Ennakkotehtävä julkaistaan palautusohjeineen haun alkaessa (18.3.2020 klo 8.00). Ennakkotehtävä on palautettava hakuajan päättymiseen, 1.4.2020 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävä ei ole karsiva. Kaikki hakukelpoiset, ennakkotehtävän suorittaneet hakijat kutsutaan valintakokeeseen.

Valintakoe on Diakin ja Humakin yhteinen. Valintakokeessa on sekä kirjallinen että suullinen osio. Valintakokeessa ei testata tulkkaustaitoa.

Ennakkotehtävän ja valintakokeen kokonaispistemäärä on 100 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä on 20 pistettä.


Esteettömyys ja erityisjärjestelypyynnöt

Lue esteettömyydestä ja erityisjärjestelyistä valintakokeiden yläsivulta.


Pisterajat

Suomenkielisten YAMK-koulutusten valintakokeen maksimipistemäärä on 100 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä on 20.

Englanninkielisissä YAMK-koulutuksissa valintakokeen maksimipistemäärä on 50. Alin hyväksytty pistemäärä on 20.