Siirry sisältöön

Opiskelijavalinta, YAMK-koulutukset

Opiskelijavalinta Diakin sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutuksiin kevään 2024 toisessa yhteishaussa tehdään valintaopintojakson ja motivaatiovideon (yksilötehtävä) perusteella.

Valintaopintojakso, sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK

Opiskelijavalinta tehdään valintaopintojakson ja motivaatiovideon (yksilötehtävät) perusteella.

Valintaopintojakso Määrällisten ja laadullisten tutkimusmenetelmien lähtökohdat suoritetaan Diakin avoimen ammattikorkeakoulun kautta Diakin verkko-oppimisympäristö Diaklessa.

Ilmoittautuminen valintaopintojaksolle on käynnissä 13.3.–3.4.2024 klo 15. Linkki ilmoittautumissivulle: https://hakija.diak.fi/#4890. Valintaopintojakso suoritetaan ajalla 4.–29.4.2024. 

Valintaopintojakson laajuus on 2 opintopistettä, joka vastaa 54 tunnin työmäärää.

Valintaopintojakson tavoitteena on, että

  • hakija osaa kuvata määrällisen ja laadullisen tutkimuksen luonteen sekä metodologiset ja tutkimusasetelmiin liittyvät lähtökohdat
  • hakija osaa hyödyntää annettua määrälliseen ja laadulliseen menetelmään liittyvää kirjallisuutta.

Valintaopintojaksolla hakija näyttää osaamisensa tekemällä tutkimussuunnitelman. Sen tekemisessä hakija käyttää verkko-oppimisympäristön materiaaleja. Tutkimussuunnitelman laajuus on 3–4 asiasivua. Tutkimussuunnitelma arvioidaan, ja arvio otetaan huomioon sekä opintojakson suorituksena että opiskelijavalinnassa.

Hyväksytystä opintojaksosta saa tulostettua opintosuoritusotteen Diakin opintotietojärjestelmän MyDiakin Tulostepalvelun kautta tai Diakin opintotoimistosta.

Hyväksytyn arvosanan saaminen opintojaksosta ei automaattisesti tarkoita sitä, että tutkimussuunnitelmaa voi käyttää hyväksi ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyötä tehdessä, jos hakija tulee valituksi ja aloittaa opinnot Diakissa. Opinnäytetyön aihe täytyy hyväksyttää erikseen, kun opinnäytetyöprosessi Diakissa alkaa.

Hyväksytty valintaopintojakso hyväksiluetaan osaksi Diakin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Tutkimusmenetelmät-opintojaksoa.

Mikäli hakija hakee useampaan Diakin sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutukseen, valintatehtävä pitää palauttaa jokaisen hakukohteen palautuslaatikkoon erikseen Diaklessa. Samaa tutkimus-/kehittämistehtävän suunnitelmaa voi hyödyntää useammassa hakukohteessa, mikäli se soveltuu haettavan koulutuksen sisältöön ja opetussuunnitelmaan. Motivaatiovideon tulee olla hakukohdekohtainen. 


Esteettömyys ja yksilölliset järjestelyt

Lue esteettömyydestä ja yksilöllisistä järjestelyistä valintakokeiden yläsivulta.