Siirry sisältöön

Tukipalvelut DiakHub Itä-Suomessa

Tältä sivulta löydät tietoa tarjolla olevista hyvinvointi- ja tukipalveluista DiakHub Itä-Suomessa. Palvelut ovat maksuttomia.

Kuraattori

Elämässä muitakin energiasyöppöjä kuin opiskelu? Stressitaso jo yli hiusrajan? Arvosta itseäsi ja elämääsi. Otetaan seuraava askel yhdessä. Kuraattoripalvelut ovat käytössäsi etänä.

Laura Manninen
050 408 3655laura.manninen@diak.fi


Erityisopettaja

Tuntuuko opiskelu vaikealta? Erityisopettajan tarjoaman oppimisen tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa opintojen suorittamisessa, edistää hänen hyvinvointiaan ja jaksamistaan antamalla ohjausta oppimisen haasteissa.

Oppimisen haasteita voivat aiheuttaa esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus, matemaattiset oppimisvaikeudet, fyysisen toimintakyvyn rajoitteet tai vaikka toiminnanohjauksen vaikeudet. Tuen tarvetta voidaan arvioida missä tahansa opintojen vaiheessa.

Opiskelutaitojen vahvistaminen, vertaisryhmien hyödyntäminen, vaihtoehtoisten suoritustapojen räätälöiminen sekä etenkin omiin vahvuuksiin panostaminen tukevat opintoja. Erityisopettajapalvelut ovat käytössäsi etänä.

Erityisopettaja Laura Manninen

050 408 3655, laura.manninen@diak.fi


Oppilaitospastori

Huolia? Murheita? Muita juttuja? Toiveita? Oppilaitospastoriin voit olla yhteydessä esimerkiksi uskoon, kriiseihin tai suruun liittyvissä kysymyksissä. Käsitellään yhdessä huolia ja murheita, mutta myös iloja ja onnistumisia!

Oppilaitospastori Pauliina Multanen

pauliina.multanen@evl.fi, puh. 050 310 0624

Hengellinen toiminta

Kampuksen messuista ilmoitetaan Diaklen uutispalstalla ja muusta kirke-toiminnasta opiskelijaryhmien lukujärjestyksissä.

Pieksämäen seurakunnan toiminnasta löydät tietoa sivulta: www.pieksamaenseurakunta.fi


Opiskeluhyvinvointiryhmä

DiakHub Itä-Suomessa toimii opiskeluhyvinvointiryhmä, joka seuraa ja kehittää opiskeluhyvinvointiin ja oppimiseen tukeen liittyviä toimintamalleja. Opiskeluhyvinvointiryhmä kokoontuu noin kaksi kertaa lukukaudessa. Opiskeluhyvinvointiryhmä on moniammatillinen ja siihen kuuluu opiskelijajäsen.

DiakHub Itä-Suomen opiskeluhyvinvointiryhmään kuuluvat


Oppimista tukevat pajat ja hyvinvointiryhmät

DiakHub Itä-Suomessa on monenlaisia pajoja ja ryhmiä, joista saat tukea opintoihisi. Pajoihin voit osallistua kertaluonteisesti, ja säännöllisesti kokoontuvista ryhmistä saat pidempiaikaista tukea.


Opiskelija, ota yhteyttä!

Opiskelija, haluatko keskustella hyvinvointiisi ja jaksamiseesi liittyvistä asioista, mutta et tiedä keneen olla yhteydessä? Tällä yhteydenottopyynnöllä voit ilmaista toiveen, että Diakin opiskeluhyvinvointipalveluista ollaan sinuun yhteydessä. Yhteydenottopyyntö käsitellään luottamuksellisesti. Lomake on tarkoitettu Diakin opiskelijoille.

Lukiseula

Lukiseula toteutetaan digitaalisena

Syksyn 2024 lukiseula järjestetään Diakin uusille opiskelijoille digitaalisena 23.9.–27.9.2024. Ilmoittaudu lukiseulaan 17.9.2024 mennessä seuraavasta linkistä https://forms.office.com/e/A6H9gg9VEz


Ilmoittautuneet saavat 18.–22.9.2024 henkilökohtaiset tunnukset sekä ohjeet lukiseulan tekemistä varten.

Lukiseula on tarkoitettu sinulle, joka olet Diakin uusi opiskelija ja epäilet itselläsi lukivaikeutta. Äidinkielesi tulee olla suomi. Lukivaikeus voi ilmetä esimerkiksi hitaana lukemisena, rivien hyppimisellä, kirjaimien puuttumisena sanoista tai korvautumisella väärillä kirjaimilla. Uusia opiskelijoita informoidaan lukiseulasta lukukauden alkaessa.

Jos lukiseulassa tulee esille lukivaikeuden piirteitä, sinulla on mahdollisuus saada palautetta sekä ohjausta omaan tapaasi oppia sekä tukitoimia. Lukiseula on Niilo Mäki Instituutin tuottama lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille.

Lukiseula on sinulle maksuton.

Lisätietoa asiasta: Erityisopettaja laura.manninen@diak.fi

Kielten tukipajat

Tukea kielten opintoihin

Ovatko kielten opinnot viivästyneet tai vielä suorittamatta? Haluatko ohjausta kirjoittamisessa tai puhumisessa, kurssitehtävään tai harjoitella koetta varten?

Entä haluatko keskustella kesken jääneistä tai vaikka tulevista opinnoista ruotsin- tai englanninopettajan kanssa? Ota yhteyttä ja pyydä ohjausta!

Yhteystiedot

Ota yhteyttä suoraan ruotsin- ja englanninopettaja Juhani Toivaseenjuhani.toivanen@diak.fi

Tiedonhaun tukipajat

Tiedonhaun tukipajoista saat tukea oppimistehtäviin ja opinnäytetyöhön. Lisää tietoa myös kirjaston sivuilta.

Tiedonhaun varauskaavakkeen löydät täältä.

Ajankohdat

  • Tiedonhaun ohjaus verkossa (kaikille avoin Zoom-linkki Diak Finnan etusivulla
    Kevät 2024
    tiistaisin 16.1. – 21.5. 2024 klo 9-10
    torstaisin 11.1. – 23.5.2024 klo 15-16 (ei 21.3. ja 28.3.)
  • Kirjaston Chat

Lyhyitä kysymyksiä varten on kirjaston chat Diakin Finnan etusivulla.

Toivomme sinun osallistuvan ensisijaisesti opintoihisi liittyvään tiedonhaun opetukseen sekä tiedonhaun ohjauspajoihin.

Tukea tehtäviin -tukipajat

Jumittaako? Tukea tehtäviin -tukipajoihin voit tulla tekemään rästissä olevia tai muuten hankaluuksia tuottavia oppimistehtäviä tai suorituksia. Zoomissa järjestettävissä pajoissa voit saada ohjausta kirjoittamiseen, lähteistämiseen tai tekstien asetteluihin. Pajaopettajana toimii Atte Kollanus, johon voit olla suoraan yhteydessä (atte.kollanus@diak.fi) ja sopia yhteisen ajan ohjausta varten.

Lääkelaskennan tukipajat

Aikataulut

Ajankohdat löydät ryhmäsi lähijaksojen lukujärjestyksissä.


Lisätietoja

Lisätietoa saat Hanna Kolehmaiselta: hanna.kolehmainen@diak.fi.

Tukea opinnäytetyöhön

Sosiaali-, terveys- ja kirkon alan AMK-opinnäytetyö toteutetaan kolmen Kehittämis- ja innovaatiotoiminnan opintojakson aikana (KEH02, KEH03, KEH04).

Opinnäytetyön prosessin aloittamista edeltää opinnäytetyön tekemiseen valmistava opintojakso: Kehittämis- ja tutkimusmenetelmät I (KEH01). Tämän opintojakson aikana omaksut tutkimus- ja kehittämismenetelmien perusteet. Tätä osaamista pääset sitten käyttämään ja soveltamaan opinnäytetyössäsi.

KEH02-04-Diaklen Ohjausta ja tukea tarjolla -osiosta löydät listauksen siitä, miten tuemme opinnäytetyön prosessiasi. Tarjoamme sekä ryhmä- että yksilömuotoista tukea ja ohjausta läpi opinnäytetyön tekemisen prosessin aina aiheen valinnasta valmiin opinnäytetyön julkaisemiseen asti. Saat ohjausta sekä sisällön että kielen ja kirjoittamisen osalta.

Opinnäytetyön ohjaus tapahtuu omien nimettyjen ohjaajien toimesta opinnäytetyön seminaariryhmän tapaamisissa ja työkohtaisilla ohjauskerroilla. Opintojaksojen suorittamiseen kuuluvien opetus- ja ohjauskertojen lisäksi tarjoamme KEH-kyselytunteja, joilla voit kysyä selvennyksiä tai tulla keskustelemaan mieltä askarruttavista opinnäytetyöhön liittyvistä teemoista. Tarjolla on myös Ot-tukivastaanottoaikoja yksityisluontoisempien teemojen käsittelemiseksi. Puolen tunnin tukivastaanottoajat ovat varattavissa MyDiak-kalenterin kautta.

Ohjauksen ja tukimuotojen tarkemmat esittelyt ja aikataulut löydät siis KEH02-04-Diaklen Ohjausta ja tukea tarjolla -osiosta.

Otathan yhteyttä opinnäytetyön ohjaajiisi, opoosi, kuraattoriin tai KEH-opettajiin tai ot-koordinaattoriin herkästi HETI, jos opinnäytetyön prosessisi tuntuu mutkistuvan syystä tai toisesta! Yhdessä tuumaten löydämme varmasti tien eteenpäin ja kohti valmistumista!

Tukea takkuileviin opintoihin -ryhmä

Tuntuvatko opiskelut takkuavan? Kärsitkö tenttikammosta? Huomaatko liian usein tuijottavasi pää tyhjänä tietokoneen näyttöä, kun pitäisi kirjoittaa jotain? Pelkäätkö valmistumisesi siirtyvän hamaan tulevaisuuteen? Pyydä tukea takkuileviin opintoihin!

Lisätietoja

opinto-ohjaaja Eeva Kylä-Setälä / sosiaaliala
040 509 2452, eeva.kyla-setala@diak.fi

opinto-ohjaaja Mari Pulkkinen / terveysala
040 185 0997, mari.pulkkinen@diak.fi

 

Voimauttava ryhmä jännittäjille

Voimauttava ryhmä jännittäjille on 18 –29-vuotiaille tarkoitettu, maksuton, kahdeksan kerran pienryhmämalli, jossa löydetään yhdessä keinoja jännityksen lieventämiseksi, opetellaan uusia taitoja ja tutustutaan itseen erilaisten tehtävien ja rauhoittumisharjoitusten avulla.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja ryhmän toiminnasta kuraattori Auri Salorannalta auri.saloranta@etelasavonha.fi

Opintososionomiharjoittelijan tuki opintoihin ja opiskeluarkeen

Kaipaatko tukea opiskeluun, mutta et oikein tiedä, keneltä kysyisit? Opintososionomiharjoittelija on Diakin loppuvaiheen opiskelija, joka tuntee Diakin opiskelijan arjen ja osaa auttaa. Asiasi voi olla lähes mikä vain: yksittäinen oppimistehtävä, digitaalisiin tai tietoteknisiin järjestelmiin liittyvä pulma, laajempi opiskelun jäsentämiseen liittyvä tuen tarve, harjoitteluun tai harjoittelupaikan etsintään liittyvä kysymys tai vaikka yksinäisyyteen tai muuhun omaan elämäntilanteeseen liittyvä asia. Opintososionomiharjoittelijalta saat kokemuspohjaista tukea opiskelun sujumiseksi, opiskelualasta riippumatta.

Älä siis jää asiasi kanssa yksin, vaan ole rohkeasti yhteydessä opintososionomiharjoittelijat@diak.fi