Siirry sisältöön

Opiskelijan henkinen hyvinvointi ja tukipalvelut

Diakin tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus hyödyntää erilaisia hyvinvointipalveluita ja oppimisen tukipalveluita.

Tutustu palveluihin lisää alasivuilla, joille on koottu kunkin kampuksen tukipajat, tapahtumat ja muut palvelut!

Opiskelija, ota yhteyttä!

Opiskelija, haluatko keskustella hyvinvointiisi ja jaksamiseesi liittyvistä asioista, mutta et tiedä keneen olla yhteydessä? Tällä yhteydenottopyynnöllä voit ilmaista toiveen, että Diakin opiskeluhyvinvointipalveluista ollaan sinuun yhteydessä. Yhteydenottopyyntö käsitellään luottamuksellisesti. Lomake on tarkoitettu Diakin opiskelijoille.


Tukea ja neuvoa kuraattorilta

Henkilökohtaiset asiat saattavat vaikuttaa opiskelussa etenemiseen ja motivaatioon. Opiskelijaa voivat askarruttaa esimerkiksi ihmissuhteisiin, opiskelutilanteisiin tai toimeentuloon liittyvät huolet.

Kuraattorit tarjoavat ammatillista, luottamuksellista keskusteluapua sekä ohjaavat ja tukevat sinua erilaisissa elämäntilanteissa.

Kuraattorin kanssa keskustelu voi auttaa sinua ymmärtämään omaa tilannettasi, tunteitasi ja asiaan vaikuttavia taustatekijöitä. Kuraattori auttaa sinua löytämään sopivia ratkaisuja tilanteesta eteenpäin pääsemiseksi.

Kuraattorien yhteystiedot:

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin!


Tukea erityisopettajalta

Tuntuuko opiskelu vaikealta? Erityisopettajan tarjoaman oppimisen tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa opintojen suorittamisessa, edistää hänen hyvinvointiaan ja jaksamistaan antamalla ohjausta oppimisen haasteissa.

Oppimisen haasteita voivat aiheuttaa esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus, matemaattiset oppimisvaikeudet, fyysisen toimintakyvyn rajoitteet tai vaikka toiminnanohjauksen vaikeudet. Tuen tarvetta voidaan arvioida missä tahansa opintojen vaiheessa.

Opiskelutaitojen vahvistaminen, vertaisryhmien hyödyntäminen, vaihtoehtoisten suoritustapojen räätälöiminen sekä etenkin omiin vahvuuksiin panostaminen tukevat opintoja.


Keskusteluapua oppilaitospastorilta ja -diakonilta

Oppilaitospastorin tai oppilaitosdiakoniatyöntekijän kanssa voit keskustella luottamuksellisesti.

Voit keskustella esimerkiksi henkilökohtaisista mieltäsi askarruttavista kysymyksistä, jaksamisesta, opiskeluun liittyvistä asioista tai uskonnollisista ja hengellisistä asioista.


Kampusten opiskeluhyvinvointiryhmä

Diakin jokaisella kampuksella toimii opiskeluhyvinvointiryhmä. Opiskeluhyvinvointiryhmät seuraavat ja kehittävät opiskeluhyvinvointiin liittyviä yhteisöllisiä ja rakenteellisia toimintamalleja kampuksilla.

Opiskeluhyvinvointiryhmät suunnittelevat oppimisen tukea kampuskohtaisesti ja Diakin yhteisiin tavoitteisiin linkittyen. Opiskeluhyvinvointiryhmät kokoontuvat noin kaksi kertaa lukukaudessa.

Opiskeluhyvinvointiryhmät ovat moniammatillisia ja niihin kuuluu opiskelijajäsen. Kunkin opiskeluhyvinvointiryhmän jäseniä ovat kyseisellä kampuksella toimivat:

  • Kuraattorit
  • Opinto-ohjaajat
  • Opettajajäsen
  • Opiskeluterveydenhuollon edustajat
  • Oppilaitosdiakonit ja -pastorit
  • Opiskelijajäsen
  • Tilannekohtaisesti muut opiskelun tukipalveluiden edustajat

Osallistu tukipajoihin

Tukipajat auttavat sinua edistymään opinnoissasi. Niissä on tarjolla tukea esimerkiksi lääkelaskuihin, tiedonhakuun tai kielten opiskeluun.

Katso alasivuilta, millaisia tukipajoja kampuksellasi on tarjolla.


Tule hyvinvointiryhmiin

Diak tarjoaa opiskelijoille erilaisia hyvinvointiryhmiä, joiden toiminta perustuu keskusteluun ja vuorovaikutukseen. Ohjauksen kautta pureudutaan niin stressin hallintaan kuin takkuilevien opintojen selättämiseen.

Katso alasivuilta, millaisia ryhmiä kampuksellasi on tarjolla!


Korkeakoulu tukee! OHJY-hankkeen tarjoama tuki

Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hanke edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä tarjoaa henkilöstölle konkreettisia välineitä opiskelijoiden tukemiseen.

Tukipalvelut ovat suunnattu kaikille Diakin kampuksilla opiskeleville, mikäli tukimuodon yhteydessä ei ole muuta mainittu.

Katso alta hankkeen tarjoamat tukipalvelut ja laita hyvinvointisi etusijalle!

 

 

 

Hyvinvointipajat opiskelijaryhmille

Opiskelijaryhmille järjestetään tarvittaessa tapaamisia akuutteihin tarpeisiin sekä aloittaneiden tai valmistumisen kynnyksellä olevien ryhmien tueksi.

Osallistuminen:

Tukea tarjotaan yhteistyössä ryhmävastaavien, opinto-ohjaajien ja kuraattorin kanssa tarpeen mukaan.

Yhteyshenkilö:

kuraattori, lehtori Maarit Heusala, maarit.heusala@diak.fi

Kaveri vierelle

Osa opiskelijoista kokee opintojensa aikana yksinäisyyttä. Toiminta antaa mahdollisuuden ilmoittaa omasta tarpeestaan löytää itselle vertainen opiskelijakaveri.

Osallistuminen:

Täytä osallistumislomake Tuudossa: Tuudo -> Hyvinvointi -> Diakin opiskelijan hyvinvointi -> Kaipaatko kaveria vierellesi?

Lisätietoa:

kuraattori, lehtori Maarit Heusala: maarit.heusala@diak.fi

Tiimityö toimivaksi (Helsingin-kampus, ensimmäisen vuoden sosiaali- ja terveysalan opiskelijat)

Toiminnalla pyritään parantamaan opiskelijoiden ryhmätyötaitoja.

Tiimityö toimivaksi mallin rakentaminen on suunnattu ensimmäisen vuoden sosiaalialan ja terveysalan opiskelijoille. Toiminnassa on keskeistä vertaisuuden hyödyntäminen ja siksi tätä mallia ovat olleet kehittämässä lehtorien ja kuraattorin lisäksi OHJY-hankkeessa olevat opiskelijaharjoittelijat.

Osallistuminen:

Toiminta toteutuu opintojen sisällä. Ei vaadi erillistä ilmoittautumista.

Yhteystiedot:

kuraattori, lehtori Maarit Heusala: maarit.heusala@diak.fi

Vertaistoiminta

OHJY-hankkeessa kehitetään yhteistyössä YTYÄ opiskeluun -hankkeen kanssa erilaisia vertaistoiminnan muotoja. Haluaisitko olla mukana muita tukien ja/tai itse tukea saaden?

Ota yhteyttä:

kuraattori, lehtori Maarit Heusala: maarit.heusala@diak.fi

opinto-ohjaaja, lehtori Heli Sipilä: heli.sipila@diak.fi

 

Miten sulla menee? Avaimia kestävään hyvinvointiisi- verkkokurssi 5 op

OHJY-hankkeessa kehitetty verkkokurssi, jonka tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia. Kurssi on tarjolla CampusOnlinessa. Syksyllä 2023 kurssille voi ilmoittautua 15.10.2023 saakka.

Mukana toteuttamassa ovat kaikki OHJY-hankkeen organisaatiot.

Lisätietoa:

OHJY-hankkeen projektipäällikkö Leea Naamanka: leea.naamanka@diak.fi

Vertaistukea opinnäytetyön tekijöille Zoomin kautta

Opiskelijaharjoittelijat tarjoavat vertaistukea opinnäytetyön tekijöille

Kaikille opinnäytetyötä Diakissa tekeville opiskelijoille on tarjolla vertaistukea zoomin kautta. Tapaamiset ovat nähtävillä lukujärjestyksissä.

Kyseessä on toimintamuoto, jota opiskelijat ovat toivoneet palautteessaan; mahdollisuus jakaa ja vaihtaa ajatuksia samassa tilanteessa olevien kanssaopiskelijoiden kanssa.

OHJY-hankkeen opiskelijat ideoivat ja järjestävät nämä tapaamiset ja lehtori on mukana tukijoukoissa.

Tapaamisajankohdat linkkeineen löytyvät myöhemmin lukujärjestyksistä.

 

Tapaamisiin voi osallistua itselle sopivana ajankohtana ilman ennakkoilmoittautumista eikä paikalla tarvitse olla koko aikaa.

Zoomissa on pienryhmäalueita, joissa opiskelijat voivat keskustella vapaasti keskenään opinnäytetyön eri vaiheista ja eteen tulleista tilanteista. Paikalla on OHJY-hankkeen harjoittelijoita. Keskustelut ovat luottamuksellisia.

Pop up -kahvilat Zoomissa

Pop up -kahvilat Zoomissa

Onko sinulla jotakin mielessä, jonka haluat jakaa toisten opiskelijoiden kanssa? Vai haluatko olla vain kuulolla?

Linkit löytyvät myöhemmin lukujärjestyksistä.