Siirry sisältöön

Yksilöllisillä järjestelyillä lisätukea opiskelun

Yksilölliset järjestelyt ovat oppimisen tukea, jota saatat tarvita lukemiseen tai kirjoittamiseen liittyvän tai kognitiivisen vaikeuden takia. Myös esimerkiksi liikunta– tai aistivamma tai jostakin pitkäaikaissairaudesta aiheutuva haitta voi olla perusteena yksilöllisille järjestelyille opinnoissa. Yksilöllisiä järjestelyjä anotaan aina etukäteen. Tarve kartoitetaan yksilöllisesti, ja järjestelyjen toteutus ja muoto sovitaan yhdessä opinto-ohjaajan, erityisopettajan tai kuraattorin kanssa.

Yksilölliset järjestelyt kannattaa kartoittaa ja sopia, kun niiden tarve ilmenee. Yksilölliset järjestelyt eivät tarkoita osaamistavoitteiden madaltamista. Niiden tarkoitus on tukea sinua näiden osaamistavoitteiden saavuttamisessa. Ammattikorkeakoulussa oppimistavoitteet ovat kaikille samat. Yksilöllisiä järjestelyjä varten tarvitset aina lääkärin tai vastaavan asiantuntijan, esimerkiksi psykologin tai erityisopettajan todistuksen, josta ilmenee perustelut yksilöllisille järjestelyille.  

Mahdolliset tulkkipalvelut sinun on järjestettävä itse. 

Tutustu myös Diakin tukipalveluihin, jotka tarjoavat monenlaista tukea opintoihin ja hyvinvointiin.

Yksilölliset järjestelyt ovat voimassa joko määräaikaisesti tai koko opintojen ajan sen mukaan, mitä päätetään ja millainen tarve on.

Yksilölliset järjestelyt opetus- ja oppimistilanteissa

Yksilölliset järjestelyt ovat käytännön järjestelyjä, jotka koskevat opetus-, oppimis- ja arviointitilanteita. Yksilöllisiä järjestelyjä ovat esimerkiksi seuraavat:

  • mahdollisuus saada etukäteen luentomateriaalia
  • mahdollisuus lisäaikaan tai tietokoneen käyttöön tentissä tai tehtävän tekemisessä
  • pidennetty tehtävän palautusaika (sovittava opettajan kanssa)
  • mahdollisuus äänikirjojen lainaamiseen

Yksilölliset järjestelyt uusintatentissä

Tarvitsetko yksilöllisiä järjestelyitä uusintatenttitilaisuudessa?

Huomioi, että lisäaikamahdollisuus ei ole käytössä uusintatenttitilaisuudessa. Tenttiaika on uusintatentissä 3 h.

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti e-lomakkeella.  Jos olet sopinut muista erityisjärjestelyistä opinto-ohjaajasi tai kuraattorin kanssa tenttitilaisuuksia varten, muista ilmoittaa siitä lomakkeessa tenttiin ilmoittautuessasi.

Huolehdi yksilöllisten järjestelyjen organisoimisesta itse. Ilmoita esimerkiksi IT-tukeen hyvissä ajoin, jos tarvitset tietokoneen tenttiin.

Yksilölliset järjestelyt harjoitteluissa

Ennen harjoittelujakson alkua kartoitetaan harjoittelupaikan soveltuvuus erilaisen oppijan harjoittelupaikaksi: mitkä ovat paikan mahdollisuudet tarjota oppimiskokemuksia, tukea ja erityisjärjestelyjä?

Keskustele yhdessä opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa, soveltuuko harjoittelupaikka harjoittelun tavoitteisiin ja sinun tilanteeseesi.