Siirry sisältöön

Opiskelijan vakuutusturva

Diak on vakuuttanut opiskelijansa tapaturman varalta LähiTapiolassa. Lisäksi opiskelijoilla on matkavakuutus.

Tapaturmavakuutus

Diakin opiskelijat on vakuutettu tapaturman varalta. Tapaturmaksi määritellään äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Äkillinen sairastuminen ei kuulu tapaturmavakuutuksen piiriin.

Vakuutuksen perusteella korvataan tapaturmat, jotka sattuvat opetussuunnitelman mukaisella ja oppilaitoksen osoittamalla kouluajalla sekä koulumatkoilla. Vakuutus ei siis kata vapaa-aikana sattuneita tapaturmia.

Tapaturmavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.

Opiskelijan henkilökohtaista irtaimistoa (esim. silmälasit, matkapuhelin, kannettava tietokone) koskevan vahingon varalta suosittelemme opiskelijalle oman henkilökohtaisen vakuutusturvan hankkimista (kotivakuutus).

Ohjeet tapaturman sattuessa

Jos tapaturma ei vaadi välitöntä hoitoa, ole yhteydessä opiskelijapalveluiden päällikkö Pia Juuselaan p. 050 572 7753 tai pia.juusela@diak.fi lisäohjeiden sekä vakuutustodistuksen saamiseksi. Vakuutustodistus tulee tehdä niin pian kuin mahdollista. Sinun ei tarvitse ottaa itse suoraan yhteyttä vakuutusyhtiöön, vaan ilmoita tapaturmasta ensin Pia Juuselalle.

Mikäli tapaturma vaatii välitöntä hoitoa, hakeudu lähimpään hoitopaikkaan ja ilmoita siellä, että olet vakuutettu Diakin toimesta LähiTapiolassa. Ole hoitopaikassa käynnin jälkeen mahdollisimman pian yhteydessä Pia Juuselaan.

Vakuutukset harjoittelussa

Diakin opiskelijoiden tapaturmavakuutus on voimassa myös tutkintoon kuuluvien harjoittelujen aikana. Sen sijaan harjoittelupaikka on vastuussa sivullisille syntyneistä vahingoista.

Esimerkiksi terveydenhuollon opiskelijoiden potilaille aiheuttamat henkilövahingot korvataan kyseisen työpaikan potilasvakuutuslain (498/2019) mukaisesta vakuutuksesta.

Vahinkokorvauslaissa (L1423/1991) todetaan seuraavasti:

”Opiskelijan työskennellessä työharjoitteluyrityksen lukuun ns. isännän vastuun periaatteen mukaan yritys on ensisijaisesti vastuussa oppilaan kolmannelle (sivulliselle) aiheuttamista vahingoista. Yrityksen lukuun työtä suoritetaan, kun yrityksellä on vastuu työnjohdosta ja valvonnasta ja yritys saa hyödyn oppilaan suorittamasta työstä.”

Auton käyttö ja vakuutukset

Jos käytät autoa kodin ja harjoittelupaikan välisellä matkalla ja ajaessa sattuu tapaturma, saat korvausta Diakin vakuutuksesta, koska matka on rinnastettavissa kodin ja opiskelupaikan väliseksi matkaksi.

Jos kuljetat harjoittelussa asiakkaita ja kuljetuksessa sattuu tapaturma, harjoittelupaikka on vastuussa autosta ja kuljetetuista asiakkaista. Opiskelija saa tapaturmasta korvausta Diakin vakuutuksesta.


Matkavakuutus

Tapaturmavakuutuksen lisäksi Diakin opiskelijoilla on matkavakuutus ulkomailla suoritettavia kv-harjoitteluita ja opintojaksoja varten. Vakuutukseen sisältyy matkustajavakuutus, matkavastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus.

Lisätietoa kansainvälisen vaihdon vakuutuksesta saat vaihto-opiskelua suunnitteleville opiskelijoille suunnatusta Vaihtarin muistilistasta.

Mahdollisia henkilökohtaisia lisävakuutuksia voisivat olla henkivakuutus ja lisämatkatavaravakuutus.