Siirry sisältöön

”Halusin oppia, kuinka voisin entistä paremmin olla tukena asiakkailleni”

Minttu Tarkiainen, monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus

Minttu Tarkiainen suoritti monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen Diakissa. Koulutukseltaan hän on sosionomi (YAMK), ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja nyt myös monikulttuurisuuden asiantuntija.

– Koulutuksen käytyäni olen uskaltanut asemoida itseni monikulttuurisuuden ja moninaisuuden asiantuntijaksi, kertoo Minttu.

Minttu on työskennellyt muun muassa lastensuojelussa sekä turvapaikanhakijoiden vastaanottotyössä. Parhaillaan hän työskentelee maahanmuuttajataustaisten kotoutumista ja perheiden hyvinvointia tukevan työn kehittämishankkeessa.

”Työssä onnistuminen edellyttää monipuolista tietotaitoa”

Mintun kiinnostus maahanmuuttajatyöhön sai alkunsa 2015, kun Suomeen saapui kerralla suuri määrä turvapaikanhakijoita. Hän liittyi mukaan Kotimajoitusverkostoon, joka auttoi yksityishenkilöitä tarjoamaan turvapaikanhakijoille majoitusta kotonaan eettisesti kestävällä tavalla.

– Voisi sanoa, että vuosi 2015 aloitti minussa yhteiskunnallisen heräämisen, kun alkoi valjeta, kuinka suuri vaikutus politiikalla oli yksittäisten ihmisten elämään.

– Vaihdoin lennossa työtäni lastensuojelun sijaishuollosta turvapaikanhakijoiden vastaanottotyöhön, jossa koin voivani olla parhaiten hyödyksi. Halusin tehdä vastaanottotyötä perusoikeuksia kunnioittavalla otteella.

Vaikka tie on välillä vienyt takaisin lastensuojelutyön pariin, on Minttu jatkanut turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttaneiden tukemista kansalaisaktiivina. Tilaisuuden tultua hän palasi takaisin maahanmuuttajatyön pariin, ja sillä tiellä hän on pysynyt jo lähes kolmen vuoden ajan.

”Kouluttaudun yhtä lailla itseäni kuin asiakkaitani varten”

Minttu huomasi mainoksen Diakin tarjoamasta erikoistumiskoulutuksesta, ja halu syventää omaa osaamista kannusti ilmoittautumaan.

– Halusin syventää ymmärrystäni siitä, mitä kaikkea sellaiset käsitteet kuin monikulttuurisuus, maahanmuutto ja kotoutuminen kätkevät sisälleen. Halusin oppia myös siitä, kuinka voisin entistä paremmin olla tukena asiakkailleni, jotka ovat kokeneet maahanmuuton, ja osa heistä pakkomuuton pakolaisuuden muodossa.

– Olen utelias ja uskon elinikäiseen oppimiseen. Sosiaalialan kaltaisessa ihmistyössä ei voi koskaan tulla valmiiksi, ja jatkuva täydennyskouluttautuminen on ammattieettinen velvollisuus. Kouluttaudun yhtä lailla itseäni kuin asiakkaitani varten.

”Sain koulutukselta enemmän kuin osasin odottaa”

– Koulutus oli ehdottomasti kaiken panostuksen arvoinen. Kokoonnuimme ryhmän, vastuukouluttajien ja vaihtuvien asiantuntijoiden kanssa kuukausittain kahden päivän tapaamisiin, aluksi Diakin tiloissa Helsingissä ja myöhemmin pandemiasta johtuen verkossa videoyhteydellä. Itselleni etätapaamiset sopivat hyvin, ja näin turkulaisena etäyhteydet säästivät sekä aikaa että rahaa.

Tapaamisten välillä tehtiin kirjallisia tehtäviä, joihin sai ammennettua näkökulmia omasta työstä ja kokemuksista. Ryhmä oli ammatillisesti ja ikäjakaumaltaan moninainen, mikä mahdollisti myös näkökulmien runsauden. Minttu kokee koulutuksen parhaaksi anniksi keskustelut toisten kurssilaisten kanssa.

”Pystyn perustelemaan hyviä käytäntöjä entistä paremmin”

Koulutuksen pohjalta Minttu uskaltaa nyt kutsua itseään monikulttuurisuuden ja moninaisuuden asiantuntijaksi. Kurssi antoi ajantasaisen tiedon siitä, mitä monikulttuurisuutta koskeva asiantuntemus on, ja kuinka sitä voi hyödyntää erilaisissa toimintaympäristöissä.

– Asiakkaani hyötyvät siitä, että pystyn entistä paremmin auttamaan heitä navigoimaan järjestelmässämme ja tukemaan heitä syrjintätilanteissa. Olen saanut koulutuksesta runsaasti työkaluja myös kohtaamistyön kehittämiseen.

– Uskon, että monikulttuurista asiantuntijuutta arvostetaan työelämässä, ja siksi pidän koulutuksen käymistä kilpailuvalttina työmarkkinoilla. Moninaisuutta koskeva tieto on tärkeää kaikille, mutta erityisesti ihmisten parissa työskenteleville. Suosittelen koulutusta kaikille, jotka haluavat olla ajan tasalla ja saada vastauksia siihen, kuinka moninaisuutta voi paremmin ymmärtää, kohdata tai vaikkapa johtaa.