Avoin ammattikorkeakoulu

Lukujärjestykset puhevammaisten tulkkauksen koulutukseen julkaistu – ilmoittaudu nyt!

Keväällä 2019 Diakin Oulun-kampuksella alkavan puhevammaisten tulkkauksen koulutuksen lukujärjestykset on nyt julkaistu. Ilmoittautua ehdit vielä!

Lastensuojelun ja sosiaalityön kursseja tarjolla marraskuussa avoimessa amk:ssa

Diakin avoimessa ammattikorkeakoulussa alkaa lastensuojelun ja perhetyön sekä koulun sosiaalityön kurssit 19.11. Ilmoittaudu viimeistään 15.11.!

Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen hoitotyössä

Opiskele Diakin avoimessa AMK:ssa hyvinvointiteknologian käyttöä hoitotyön tukena. Hyvinvointiteknologia-kurssi järjestetään syksyllä 2018 verkkototeutuksena.

Syvennä kulttuuri- ja uskontolukutaidon osaamistasi

Diakin avoin amk järjestää syksyllä 2018 kurssin Kulttuuri- ja uskontolukutaito. Kurssi soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita uskonnoista, katsomuksista ja arvoista, ja haluavat laajentaa kykyään Lue lisää

Innostu yhteisötyöstä! Yhteisönrakentaja-kurssi Pieksämäellä

Diakin avoin AMK tarjoaa Yhteisönrakentaja-koulutuksen Pieksämäellä syksyllä 2018. Tervetuloa oppimaan, miten omaa työtä ja lähiyhteisöä voi kehittää yhteisöllisten menetelmien avulla!

Suomea ulkomaalaisille Diakin avoimessa amk:ssa

Diakin avoimessa ammattikorkeakoulussa alkaa suomea ulkomaalaisille -peruskurssi (perustaso 3, 5 op). Ilmoittaudu viimeistään 6.5.!

Kehitä Arabianrannan kulttuuria! Luova Arabia -kurssi (5 op) kesällä 2018

Diak järjestää kesällä 2018 monialaisen Luova Arabia -opintojakson Diakin, Metropolian ja Arcadan opiskelijoille. Tule suunnittelemaan arkea parantavia ratkaisuja, jotka lisäävät Helsingin Arabianrannan alueen yhteisöllisyyttä ja tuottavat ihmisille elämyksiä.

Syvennä osaamistasi turvapaikanhakijoiden vastaanottotyöstä

Diakin avoin AMK järjestää yhteistyössä Suomen Diakoniaopiston kanssa turvapaikanhakijoiden vastaanottotyön opinnot (TUR1, teoria 5 op ja TUR2, harjoittelu 5 op). Ilmoittaudu mukaan!

Opiskele yhteisöllisiä menetelmiä Diakin avoimessa AMK:ssa!

Haluaisitko kehittää omaa työtäsi tai lähiyhteisöäsi yhteisöllisten menetelmien avulla? Ilmoittaudu Diakin avoimen ammattikorkeakoulun Yhteisönrakentaja-kurssille (5 op)!

Viittomakieltä avoimessa – kädet, keho ja ilmeet

Keväällä järjestettävillä kursseilla keräät rohkeutta käyttää viittomakieltä ja tutustut kirkon viittomakielen historiaan.